besede, ki se končajo z č

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z č

bač
grebač
bombač
gombač
globač
korobač
snubač
dač
bradač
gač
pomagač
baligač
rogač
nergač
trgač
strgač
brizgač
žvižgač
bahač
jahač
steklopihač
bolhač
uhač
razgrajač
mejač
zabijač
odbijač
razbijač
izbijač
pijač
navijač
zavijač
zvijač
izvijač
sabljač
brbljač
jecljač
kegljač
pahljač
vohljač
kramljač
potapljač
zabavljač
rezljač
zaganjač
priganjač
poganjač
naslanjač
sanjač
kremenjač
napenjač
spenjač
strupenjač
vzpenjač
rebrenjač
lesenjač
hrbtenjač
uplinjač
hitinjač
luknjač
slamnjač
gonjač
naslonjač
topnjač
godrnjač
črnjač
usnjač
rokovnjač
trebušnjač
gojač
krojač
gorjač
kurjač
kač
skakač
takač
kvakač
pekač
opekač
sekač
tekač
čvekač
odmikač
natikač
zatikač
vtikač
šajkač
tolkač
sankač
brenkač
vokač
barkač
markač
brkač
merkač
dirkač
mrkač
burkač
piskač
vriskač
stiskač
hujskač
lukač
smukač
mečkač
čečkač
palač
delač
mihelač
hlač
bilač
filač
mlač
kolač
plač
tarlač
veslač
troveslač
goslač
vlač
mač
rimač
tolmač
domač
nedomač
lomač
kosmač
glumač
bonač
arnač
drnač
dernač
černač
ustnač
kljunač
govnač
pač
apač
klepač
pretepač
iztepač
krampač
kopač
rovokopač
kropač
nastopač
postopač
krpač
rač
garač
brač
čabrač
rebrač
dobrač
sobrač
drač
bedrač
berač
verač
frač
igrač
bograč
zapirač
odpirač
zavirač
krač
orač
gregorač
prač
trač
petrač
jurač
vrač
lavrač
kasač
tesač
brisač
nosač
brusač
blebetač
pometač
petač
cvetač
tuhtač
barantač
trobentač
brentač
klopotač
artač
krtač
vrtač
zavrtač
hlastač
krastač
hrestač
gostač
vač
glavač
skrivač
uživač
kovač
pokrovač
mazač
rezač
vozač
kričač
smrčač
vreščač
mišač
možač
vrabč
žabč
trebč
ribč
slabeč
grabeč
vabeč
žlebeč
trebeč
šibeč
robeč
drobeč
škrobeč
trobeč
skrbeč
srbeč
ljubeč
neljubeč
snubeč
rubeč
kadeč
gladeč
hladeč
grmadeč
radeč
gradeč
smradeč
sadeč
vadeč
bdeč
lebdeč
bedeč
cedeč
bledeč
sledeč
medeč
redeč
predeč
sedeč
videč
bodeč
godeč
hodeč
blodeč
plodeč
smodeč
podeč
rodeč
brodeč
sodeč
vodeč
rdeč
infrardeč
grdeč
smrdeč
temnordeč
živordeč
trdeč
mudeč
nudeč
trudeč
studeč
čudeč
jezdeč
gnezdeč
gvozdeč
ždeč
geč
žgeč
ječ
taječ
kleječ
meječ
veječ
temelječ
olječ
boječ
bogaboječ
neboječ
doječ
goječ
znoječ
roječ
kroječ
stroječ
stoječ
obstoječ
neobstoječ
skeč
kukeč
leč
kobaleč
daleč
nedaleč
zdaleč
kaleč
taleč
kotaleč
valeč
hvaleč
žaleč
obleč
odleč
podleč
beleč
celeč
deleč
skeleč
seleč
veseleč
veleč
želeč
megleč
trhleč
škileč
mileč
pileč
krileč
prileč
cvileč
motovileč
šileč
kleč
boleč
neboleč
goleč
mrgoleč
žvrgoleč
žgoleč
moleč
smoleč
soleč
gostoleč
pleč
širokopleč
golopleč
brleč
štrleč
sleč
misleč
tleč
svetleč
uleč
guleč
muleč
gruleč
hruleč
kruleč
tuleč
žuleč
vleč
odvleč
privleč
uvleč
zvleč
razvleč
razleč
meč
mameč
pameč
drameč
stremeč
čemeč
ščemeč
dimeč
lomeč
hromeč
ritomeč
dvomeč
grmeč
strmeč
hrumeč
sumeč
šumeč
paneč
braneč
hraneč
taneč
bobneč
ceneč
ledeneč
zeleneč
ogleneč
pleneč
meneč
plameneč
bremeneč
rumeneč
peneč
hrepeneč
greneč
veneč
dreveneč
zveneč
nezveneč
sozveneč
gneč
plahneč
rohneč
trohneč
hlineč
slineč
lastnineč
blazineč
polneč
temneč
doneč
goneč
kloneč
sloneč
toneč
zvoneč
apneč
kopneč
brneč
krneč
koprneč
črneč
jasneč
besneč
plesneč
tesneč
žlahtneč
runeč
skruneč
prazneč
trezneč
peč
hlapeč
trapeč
podpeč
cepeč
hlepeč
slepeč
srepeč
čepeč
vrhpeč
kipeč
opeč
hropeč
kropeč
škropeč
elektropeč
sopeč
topeč
trpeč
speč
reč
rezbareč
gospodareč
ovinkareč
cmareč
šušmareč
vrtnareč
mesareč
vareč
kvareč
drvareč
svareč
mizareč
šareč
žareč
breč
hrabreč
odreč
bodreč
mereč
cmereč
pereč
mireč
šopireč
sireč
kreč
mokreč
kamnokreč
iskreč
namreč
boreč
taboreč
žuboreč
doreč
goreč
negoreč
moreč
noreč
poreč
oporeč
sporeč
šotoreč
govoreč
zoreč
preč
prapreč
vpreč
sreč
nesreč
motreč
streč
bistreč
ostreč
ustreč
ureč
kureč
vreč
odvreč
podvreč
sprevreč
privreč
ovreč
zreč
seč
gaseč
glaseč
kvaseč
obseč
meseč
priseč
viseč
doseč
koseč
noseč
roseč
proseč
troseč
drseč
nedrseč
bruseč
teč
bogateč
blateč
klateč
mlateč
zlateč
rateč
brateč
krateč
trateč
košateč
obteč
odteč
leteč
neleteč
visokoleteč
smeteč
neteč
reteč
preteč
dehteč
ihteč
vihteč
drhteč
buhteč
puhteč
hiteč
priteč
ščiteč
plamteč
oteč
hoteč
koteč
loteč
moteč
sramoteč
nemoteč
poteč
opoteč
roteč
kroteč
karteč
vrteč
črteč
steč
lasteč
masteč
lomasteč
časteč
blesteč
šelesteč
klesteč
pesteč
mresteč
švisteč
čisteč
gosteč
posteč
brsteč
drsteč
krsteč
vrsteč
usteč
širokousteč
uteč
sluteč
čuteč
nečuteč
šušteč
več
daveč
gnjaveč
rjaveč
nerjaveč
plaveč
slaveč
krvaveč
odveč
leveč
kriveč
siveč
živeč
prostoživeč
največ
temveč
rjoveč
loveč
valoveč
ploveč
sloveč
marveč
drveč
vrveč
sveč
mrtveč
džuveč
zeč
gazeč
kazeč
lazeč
plazeč
gomazeč
pazeč
mrazeč
jezeč
mezeč
polzeč
solzeč
grozeč
vozeč
razvozeč
sluzeč
čeč
slačeč
tlačeč
vlačeč
tolmačeč
enačeč
pačeč
zračeč
rdečeč
ječeč
klečeč
prečeč
besedičeč
ličeč
ničeč
kričeč
nekričeč
sičeč
krotovičeč
golčeč
molčeč
renčeč
brenčeč
bočeč
ločeč
frčeč
grčeč
krčeč
smrčeč
cvrčeč
učeč
bučeč
mučeč
bleščeč
hreščeč
vreščeč
tiščeč
bolščeč
mrščeč
luščeč
plašeč
mašeč
siromašeč
prašeč
strašeč
smešeč
grešeč
tešeč
dišeč
nedišeč
trošeč
kršeč
pršeč
sršeč
vršeč
dušeč
glušeč
rušeč
krušeč
sušeč
všeč
blažeč
tolažeč
vlažeč
dražeč
pražeč
sovražeč
bežeč
ležeč
beležeč
snežeč
režeč
prežeč
knjižeč
mižeč
dolžeč
ožeč
možeč
senožeč
množeč
krožeč
prožeč
tožeč
držeč
tržeč
lužeč
plužeč
služeč
družeč
stružeč
paič
raič
bič
babič
dabič
fabič
habič
slabič
rabič
vrabič
švabič
zabič
šabič
lebič
žlebič
jerebič
bibič
ribič
pojbič
bambič
kambič
bobič
golobič
robič
barbič
gerbič
verbič
škrbič
urbič
vrbič
ljubič
golubič
grubič
ozbič
cencič
ladič
pogladič
mladič
omladič
sladič
radič
gradič
tadič
abdič
dedič
sodedič
medič
nedič
besedič
magdič
vidič
ajdič
majdič
najdič
brajdič
vajdič
mandič
grandič
ivandič
rendič
lindič
šindič
kondič
dodič
godič
jagodič
škodič
plodič
smodič
gospodič
rodič
vodič
lenardič
terdič
grdič
kordič
hudič
prudič
avdič
gozdič
grozdič
mustafič
škofič
grofič
krištofič
zofič
jagič
velagič
hasanagič
dragič
omeragič
bašagič
begič
šmigič
grgič
drugič
pahič
spahič
mihič
muhič
bajič
gajič
kljajič
kajič
majič
smajič
pajič
rajič
pejič
cvijič
kraljič
grabljič
sabljič
skobljič
reljič
saveljič
rogljič
zemljič
koljič
partljič
puljič
janjič
zadnjič
predzadnjič
slednjič
prihodnjič
ognjič
suknjič
radonjič
konjič
glavonjič
ražnjič
kojič
stojič
ostojič
tretjič
olujič
mujič
grujič
vujič
kič
dakič
jakič
lakič
nakič
vsakič
kekič
lekič
pekič
ikič
likič
majkič
mujkič
salkič
melkič
frankič
okič
jokič
tokič
markič
brkič
jerkič
perkič
gorkič
huskič
jukič
kukič
lukič
sukič
vukič
đukič
miškič
alič
predalič
vugdalič
hodalič
galič
mihalič
bokalič
lalič
mulalič
malič
tupalič
talič
špitalič
črtalič
valič
hvalič
pašalič
sablič
oblič
doblič
belič
libelič
delič
mihelič
jelič
vukelič
radmelič
černelič
špelič
korelič
selič
veselič
telič
matelič
velič
pavelič
zelič
knaflič
kroflič
naglič
jeglič
meglič
špeglič
žveglič
iglič
ciglič
roglič
ilič
bilič
lilič
milič
silič
vasilič
sarajlič
jaklič
deklič
miklič
soklič
kanlič
stambolič
dolič
golič
žagolič
ingolič
irgolič
miholič
jolič
količ
mikolič
nikolič
konkolič
semolič
smolič
polič
tolič
antolič
pristolič
arlič
novarlič
berlič
anderlič
ferlič
verlič
grlič
mrlič
orlič
beslič
mislič
oslič
svetlič
kotlič
partlič
bulič
gulič
drakulič
sekulič
mulič
sulič
vulič
zulič
žulič
pavlič
kozlič
vozlič
adamič
galamič
dolamič
slamič
mamič
abramič
posamič
sedmič
plemič
jeremič
sremič
semič
dimič
simič
šimič
salmič
somič
tomič
grmič
durmič
osmič
kosmič
šumič
prizmič
kuzmič
nič
banič
vrbanič
predanič
pridanič
ojdanič
štefanič
janič
habjanič
šebjanič
andrijanič
smiljanič
ferjanič
forjanič
florjanič
kanič
milanič
polanič
nemanič
kolmanič
tomanič
kuzmanič
panič
stipanič
zupanič
županič
uranič
vranič
stanič
vanič
levanič
ivanič
jovanič
zanič
križanič
držanič
deržanič
bobnič
drobnič
bubnič
godnič
judnič
benič
mladenič
majhenič
jenič
lenič
magdalenič
jelenič
menič
semenič
penič
perenič
istenič
muženič
mahnič
rubinič
strahinič
kalinič
miculinič
pavlinič
ninič
kopinič
marinič
mudrinič
kučinič
starašinič
starešinič
gržinič
gajnič
majnič
pajnič
šajnič
rojnič
stojnič
vojnič
malnič
čolnič
onič
čadonič
gonič
simonič
madronič
antonič
arnič
srebrnič
dobrnič
černič
pirnič
pornič
trnič
zrnič
črnič
jasnič
kersnič
lastnič
kunič
šimunič
nunič
žunič
poznič
križnič
južnič
ružnič
japič
krivokapič
knapič
papič
cepič
velepič
slepič
repič
čepič
šepič
žepič
lipič
filipič
nipič
stipič
stolpič
lampič
jopič
jakopič
lopič
snopič
popič
topič
stopič
čopič
krpič
prpič
gorupič
barič
ribarič
barbarič
žnidarič
zidarič
gospodarič
brodarič
farič
šafarič
kaligarič
lugarič
kuharič
puharič
zemljarič
špoljarič
škrinjarič
karič
makarič
klarič
bolarič
colarič
kolarič
solarič
volarič
jularič
marič
belamarič
kramarič
malinarič
mlinarič
malnarič
colnarič
meznarič
krznarič
mežnarič
gasparič
gašparič
pasarič
mesarič
klisarič
rihtarič
pintarič
kuntarič
vrtarič
starič
šoštarič
šuštarič
drvarič
zarič
fornazarič
pečarič
lončarič
šarič
brič
gabrič
zabrič
kebrič
stebrič
čebrič
dobrič
drič
kidrič
kandrič
kondrič
cundrič
kodrič
modrič
erič
gerič
herič
jerič
majerič
malerič
dražumerič
malnerič
forstnerič
perič
gašperič
pinterič
šušterič
grič
podgrič
tigrič
vogrič
birič
fičfirič
kirič
čirič
moškrič
gorič
gregorič
mahorič
bohorič
mohorič
korič
zorič
prič
cimprič
petrič
vetrič
mitrič
lotrič
strič
obstrič
odstrič
pristrič
ostrič
gregurič
jurič
purič
čuturič
čurič
lavrič
mavrič
šavrič
lovrič
lasič
spasič
tasič
vasič
kesič
mesič
maksič
aleksič
josič
kosič
rosič
sosič
jusič
musič
susič
tič
batič
fatič
katič
mlatič
matič
lopatič
vratič
tatič
hrovatič
hrvatič
horvatič
betič
vrbetič
vincetič
mladetič
radetič
benedetič
videtič
majetič
marjetič
laketič
paketič
miketič
luketič
letič
faletič
maletič
miletič
piletič
špiletič
oletič
mikuletič
pavletič
kmetič
franetič
vranetič
ivanetič
bernetič
černetič
unetič
petič
spetič
vavpetič
maretič
kretič
okretič
mavretič
desetič
štiridesetič
enainštiridesetič
dvainštiridesetič
štiriinštiridesetič
triinštiridesetič
sedeminštiridesetič
oseminštiridesetič
petinštiridesetič
devetinštiridesetič
šestinštiridesetič
tridesetič
enaintridesetič
dvaintridesetič
štiriintridesetič
triintridesetič
sedemintridesetič
osemintridesetič
petintridesetič
devetintridesetič
šestintridesetič
sedemdesetič
enainsedemdesetič
dvainsedemdesetič
štiriinsedemdesetič
triinsedemdesetič
sedeminsedemdesetič
oseminsedemdesetič
petinsedemdesetič
devetinsedemdesetič
šestinsedemdesetič
osemdesetič
enainosemdesetič
dvainosemdesetič
štiriinosemdesetič
triinosemdesetič
sedeminosemdesetič
oseminosemdesetič
petinosemdesetič
devetinosemdesetič
šestinosemdesetič
petdesetič
enainpetdesetič
dvainpetdesetič
štiriinpetdesetič
triinpetdesetič
sedeminpetdesetič
oseminpetdesetič
petinpetdesetič
devetinpetdesetič
šestinpetdesetič
devetdesetič
enaindevetdesetič
dvaindevetdesetič
štiriindevetdesetič
triindevetdesetič
sedemindevetdesetič
osemindevetdesetič
petindevetdesetič
devetindevetdesetič
šestindevetdesetič
šestdesetič
enainšestdesetič
dvainšestdesetič
štiriinšestdesetič
triinšestdesetič
sedeminšestdesetič
oseminšestdesetič
petinšestdesetič
devetinšestdesetič
šestinšestdesetič
dvajsetič
enaindvajsetič
dvaindvajsetič
štiriindvajsetič
triindvajsetič
sedemindvajsetič
osemindvajsetič
petindvajsetič
devetindvajsetič
šestindvajsetič
jaksetič
devetič
svetič
mozetič
erzetič
grzetič
marčetič
dražetič
kitič
mitič
antič
fantič
balantič
valantič
pantič
stantič
šantič
valentič
marentič
sintič
kontič
šabotič
subotič
cotič
hotič
črnotič
potič
vaupotič
vavpotič
stotič
dvestotič
štiristotič
tristotič
sedemstotič
osemstotič
petstotič
devetstotič
šeststotič
ptič
praptič
rtič
artič
martič
mirtič
virtič
fortič
prtič
četrtič
kurtič
murtič
vrtič
nastič
hrastič
pestič
šestič
listič
ristič
batistič
dvanajstič
enajstič
štirinajstič
trinajstič
sedemnajstič
osemnajstič
petnajstič
devetnajstič
šestnajstič
gostič
mostič
brstič
hrstič
krstič
tutič
vtič
jevtič
vič
černjavič
ščernjavič
žerjavič
belavič
glavič
miklavič
slavič
pavič
zdravič
savič
otavič
čavič
sendvič
nikolajevič
petronijevič
dobrijevič
dimitrijevič
matijevič
kraljevič
miljevič
vasiljevič
miholjevič
suljevič
radosavljevič
milosavljevič
jakovljevič
vidnjevič
vignjevič
ponjevič
trbojevič
ljubojevič
radojevič
vidojevič
blagojevič
vukojevič
stanojevič
spasojevič
radivojevič
milivojevič
carjevič
cesarjevič
jurjevič
alujevič
levič
grgurevič
stevič
gerzevič
kovačevič
radičevič
dragičevič
miličevič
kranjčevič
nikčevič
vukčevič
bjelčevič
martinčevič
rakočevič
maleševič
ivaniševič
miloševič
uroševič
čauševič
blaževič
tomaževič
kneževič
muževič
muhvič
ivič
makivič
živič
labovič
golubovič
radovič
obradovič
mehmedovič
nedovič
predovič
vidovič
godovič
udovič
dragovič
begovič
bogovič
jugovič
vlahovič
zahovič
muhovič
jovič
pajovič
pejovič
kujovič
vujovič
kovič
bakovič
radakovič
dedakovič
vidakovič
pametnjakovič
stojakovič
lakovič
rakovič
herakovič
mitrakovič
isakovič
šostakovič
novakovič
lackovič
budkovič
bedekovič
senekovič
matekovič
hanžekovič
janžekovič
likovič
rajkovič
pejkovič
miljkovič
gojkovič
milojkovič
stojkovič
milkovič
jankovič
brankovič
frankovič
sankovič
stankovič
ivankovič
benkovič
milenkovič
senkovič
milinkovič
marinkovič
sinkovič
vinkovič
žinkovič
crnkovič
črnkovič
žunkovič
jarkovič
markovič
žarkovič
brkovič
jerkovič
perkovič
mirkovič
pirkovič
krkovič
jurkovič
turkovič
pleskovič
matkovič
ratkovič
bratkovič
petkovič
cvetkovič
cvitkovič
butkovič
kukovič
vukovič
pavkovič
ivkovič
živkovič
veličkovič
tetičkovič
vučkovič
baškovič
raškovič
draškovič
miškovič
druškovič
lovič
malovič
palovič
topalovič
tatalovič
žalovič
andlovič
mihailovič
halilovič
milovič
mamilovič
momčilovič
smajlovič
manojlovič
sokolovič
polovič
gerlovič
radulovič
pavlovič
belopavlovič
čavlovič
kozlovič
abramovič
bajramovič
nedimovič
selimovič
simovič
maksimovič
ačimovič
tomovič
skumovič
novič
dabanovič
radanovič
bogdanovič
handanovič
prodanovič
stefanovič
nuhanovič
cvijanovič
damjanovič
ognjanovič
stojanovič
marjanovič
mujanovič
vujanovič
stokanovič
lukanovič
zukanovič
kahrimanovič
omanovič
osmanovič
poznanovič
stjepanovič
stepanovič
petranovič
vranovič
vuksanovič
kapetanovič
savanovič
stevanovič
ivanovič
radovanovič
jovanovič
milovanovič
ljubenovič
majcenovič
mladenovič
radjenovič
ognjenovič
vučenovič
miladinovič
radinovič
veselinovič
muminovič
marinovič
resinovič
martinovič
milutinovič
čačinovič
šajnovič
vojnovič
simonovič
ponovič
paunovič
simeunovič
trifunovič
šimunovič
antunovič
vnovič
redžepovič
filipovič
josipovič
popovič
rostropovič
makarovič
gašparovič
omerovič
perovič
tahirovič
demirovič
vukmirovič
bečirovič
mokrovič
gaborovič
todorovič
petrovič
mitrovič
fistrovič
sovič
pavasovič
kresovič
mijatovič
ignjatovič
matovič
mulahmetovič
nikitovič
kurtovič
mahmutovič
nezovič
brozovič
čovič
mičovič
jašovič
božovič
mervič
mrvič
prvič
lazič
kalezič
terzič
vrzič
čič
bačič
gačič
ahačič
kačič
lukačič
malačič
jelačič
račič
bračič
gračič
vrtačič
levačič
ivačič
kovačič
čačič
fabčič
klobčič
bečič
benedečič
ekmečič
krečič
jurečič
vrečič
lovrečič
jakofčič
vahčič
ribičič
benedičič
vujičič
galičič
beličič
kličič
goličič
toličič
svetličič
pavličič
daničič
maričič
matičič
svetičič
vičič
pavičič
jovičič
kukovičič
šetrajčič
stajčič
benedejčič
jejčič
stamejčič
jernejčič
andrejčič
hmeljčič
kranjčič
radojčič
ujčič
kalčič
tkalčič
palčič
mihelčič
jelčič
gabrijelčič
dolčič
volčič
simčič
bančič
verbančič
urbančič
vrbančič
stefančič
štefančič
jančič
fabjančič
kocjančič
gvardjančič
kocijančič
aljančič
ferjančič
florjančič
boštjančič
lukančič
klančič
člančič
kolmančič
križmančič
stepančič
filipančič
supančič
zupančič
župančič
jerančič
frančič
prančič
jurančič
vrančič
stančič
kristančič
ivančič
juvančič
benčič
cenčič
jenčič
lenčič
valenčič
plenčič
klemenčič
marenčič
brenčič
kerenčič
krenčič
lorenčič
lavrenčič
lovrenčič
jelinčič
marinčič
katarinčič
vogrinčič
prinčič
kurinčič
valentinčič
martinčič
gustinčič
vinčič
tomažinčič
krajnčič
dončič
končič
jakončič
polončič
simončič
jerončič
tončič
antončič
hernčič
černčič
hrnčič
kunčič
markočič
ločič
siročič
otročič
tisočič
čevapčič
filipčič
kopčič
klopčič
srpčič
žnidarčič
milharčič
marčič
lenarčič
pernarčič
starčič
drčič
berčič
pungerčič
jerčič
jelerčič
perčič
terčič
verčič
borčič
gregorčič
mohorčič
norčič
porčič
zorčič
jurčič
kaučič
kučič
lučič
mučič
nučič
vučič
krbavčič
kavčič
tekavčič
klavčič
miklavčič
mavčič
pavčič
bevčič
devčič
sedevčič
jurejevčič
jurjevčič
bogovčič
trgovčič
jakovčič
markovčič
pavlovčič
novčič
petrovčič
aščič
reščič
zvežčič
ašič
bašič
malbašič
jašič
matjašič
lašič
vlašič
mašič
tomašič
rašič
grašič
prašič
malavašič
bešič
godešič
malešič
adlešič
ilešič
mešič
pešič
orešič
tešič
kostešič
blagšič
dragšič
ljubišič
grubišič
glišič
mišič
barišič
perišič
toporišič
jurišič
višič
šišič
rajšič
jakšič
gerkšič
lukšič
pukšič
simšič
tomšič
planinšič
kunšič
pribošič
jošič
košič
milošič
miklošič
rošič
jambrošič
mirošič
tošič
teropšič
žnidaršič
maršič
kramaršič
mežnaršič
paršič
rihtaršič
šuštaršič
žnideršič
geršič
pangeršič
jeršič
keršič
ileršič
emeršič
malneršič
peršič
gašperšič
šusteršič
šušteršič
veršič
iršič
kršič
mršič
boršič
goršič
koršič
voršič
pršič
uršič
juršič
muršič
turšič
vršič
podvršič
dušič
jušič
jelušič
glušič
mušič
anušič
janušič
ivanušič
marušič
krušič
petrušič
avšič
mrdavšič
plavšič
pavšič
ivšič
povšič
žič
balažič
blažič
tomažič
dražič
vražič
važič
hadžič
veladžič
redžič
kandžič
hodžič
samardžič
lukežič
maležič
dobležič
nežič
janežič
stanežič
snežič
brežič
anžič
hanžič
janžič
božič
primožič
nožič
rožič
brožič
ambrožič
deržič
kržič
storžič
tržič
mužič
premužič
lipužič
ružič
matevžič
poljč
voljč
premelč
černelč
tupelč
telč
želč
rafolč
golč
školč
tolč
obtolč
dotolč
stolč
raztolč
volč
žolč
karlč
vulč
urbanč
hanč
janč
škrjanč
manč
ranč
pomaranč
trebenč
jelenč
kamenč
semenč
renč
korenč
čenč
inč
linč
marinč
bonč
unč
punč
prunč
vrunč
boč
greboč
globoč
jedoč
bledoč
bredoč
gredoč
vedoč
bodoč
sardoč
goč
jagoč
mogoč
nemogoč
vsemogoč
bergoč
žgoč
hoč
kolebajoč
ogrebajoč
razgrebajoč
srebajoč
žrebajoč
prezebajoč
gibajoč
ogibajoč
prepogibajoč
pripogibajoč
upogibajoč
ugibajoč
zgibajoč
ribajoč
zibajoč
zobajoč
gubajoč
kobacajoč
pacajoč
racajoč
kracajoč
tacajoč
klecajoč
pronicajoč
stopicajoč
kolcajoč
mencajoč
cincajoč
brcajoč
frcajoč
nabadajoč
zabadajoč
spodbadajoč
prebadajoč
ubadajoč
vbadajoč
zbadajoč
nakladajoč
obkladajoč
prekladajoč
skladajoč
razkladajoč
vladajoč
padajoč
odpadajoč
pripadajoč
spopadajoč
propadajoč
spadajoč
upadajoč
vpadajoč
sovpadajoč
razpadajoč
stradajoč
najedajoč
zajedajoč
objedajoč
odjedajoč
spodjedajoč
izpodjedajoč
razjedajoč
izjedajoč
gledajoč
razpredajoč
nasedajoč
obsedajoč
presedajoč
sesedajoč
posedajoč
usedajoč
zavedajoč
sprenevedajoč
kidajoč
zavidajoč
zidajoč
brundajoč
glodajoč
pravdajoč
brazdajoč
brzdajoč
gagajoč
nalagajoč
zalagajoč
oblagajoč
predlagajoč
odlagajoč
podlagajoč
prelagajoč
prilagajoč
polagajoč
razpolagajoč
vlagajoč
sovlagajoč
zlagajoč
razlagajoč
pomagajoč
žagajoč
begajoč
oblegajoč
podlegajoč
prilegajoč
dregajoč
kregajoč
spregajoč
vpregajoč
segajoč
obsegajoč
vseobsegajoč
prisegajoč
dosegajoč
tvegajoč
pridigajoč
migajoč
skomigajoč
rigajoč
dvigajoč
švigajoč
nažigajoč
zažigajoč
podžigajoč
sežigajoč
prižigajoč
ožigajoč
požigajoč
vžigajoč
izžigajoč
ubogajoč
rogajoč
žogajoč
nergajoč
trgajoč
strgajoč
gugajoč
vijugajoč
strugajoč
žugajoč
brlizgajoč
brizgajoč
žvižgajoč
bahajoč
jahajoč
mahajoč
bolehajoč
nehajoč
pehajoč
zehajoč
dihajoč
kihajoč
nihajoč
pihajoč
sopihajoč
udrihajoč
presihajoč
usihajoč
vohajoč
čohajoč
krhajoč
prhajoč
duhajoč
njuhajoč
kuhajoč
puhajoč
bruhajoč
bajajoč
osvobajajoč
dajajoč
obdajajoč
oddajajoč
dodajajoč
prodajajoč
razprodajajoč
vdajajoč
razdajajoč
prilagajajoč
nagajajoč
dogajajoč
pogajajoč
vzgajajoč
nahajajoč
zahajajoč
obhajajoč
odhajajoč
prehajajoč
sprehajajoč
prihajajoč
dohajajoč
pohajajoč
shajajoč
uhajajoč
razhajajoč
izhajajoč
vzhajajoč
lajajoč
ohlajajoč
pomlajajoč
oplajajoč
naslajajoč
majajoč
napajajoč
opajajoč
spajajoč
rajajoč
grajajoč
razgrajajoč
razkrajajoč
zasmrajajoč
trajajoč
vztrajajoč
nasajajoč
zasajajoč
presajajoč
vsajajoč
razsajajoč
tajajoč
nastajajoč
zastajajoč
obstajajoč
soobstajajoč
prestajajoč
pristajajoč
ostajajoč
vstajajoč
navajajoč
zavajajoč
predvajajoč
odvajajoč
podvajajoč
razdvajajoč
izdvajajoč
prevajajoč
privajajoč
ovajajoč
dovajajoč
zasvajajoč
prisvajajoč
osvajajoč
uvajajoč
razvajajoč
izvajajoč
proizvajajoč
nacejajoč
odcejajoč
precejajoč
izcejajoč
blejajoč
ponarejajoč
odrejajoč
podrejajoč
prirejajoč
prerazporejajoč
vzporejajoč
urejajoč
vzrejajoč
nabijajoč
zabijajoč
odbijajoč
spodbijajoč
izpodbijajoč
prebijajoč
pribijajoč
obijajoč
pobijajoč
ubijajoč
zbijajoč
razbijajoč
izbijajoč
opijajoč
vpijajoč
navijajoč
zavijajoč
odvijajoč
previjajoč
privijajoč
ovijajoč
povijajoč
zvijajoč
razvijajoč
izvijajoč
zijajoč
razgaljajoč
valjajoč
upodabljajoč
posodabljajoč
pohabljajoč
poglabljajoč
razglabljajoč
obrabljajoč
ugrabljajoč
škrabljajoč
zlorabljajoč
porabljajoč
uporabljajoč
souporabljajoč
izrabljajoč
sabljajoč
onesposabljajoč
usposabljajoč
privabljajoč
izvabljajoč
pozabljajoč
spozabljajoč
podružabljajoč
bebljajoč
škrebljajoč
iztrebljajoč
poosebljajoč
razosebljajoč
čebljajoč
skobljajoč
obrobljajoč
brbljajoč
pogubljajoč
zgubljajoč
razgubljajoč
izgubljajoč
zaljubljajoč
obljubljajoč
poljubljajoč
podružbljajoč
jecljajoč
streljajoč
veljajoč
ragljajoč
kegljajoč
regljajoč
migljajoč
bingljajoč
cingljajoč
hahljajoč
pahljajoč
rahljajoč
smehljajoč
pihljajoč
vohljajoč
ciljajoč
nastiljajoč
postiljajoč
pošiljajoč
odpošiljajoč
razpošiljajoč
skakljajoč
klekljajoč
sekljajoč
nikljajoč
žvenkljajoč
pokljajoč
brkljajoč
trkljajoč
žvrkljajoč
sukljajoč
zvončkljajoč
prelamljajoč
vlamljajoč
primamljajoč
omamljajoč
vzdramljajoč
kramljajoč
opremljajoč
spremljajoč
momljajoč
poneumljajoč
opogumljajoč
izumljajoč
šumljajoč
capljajoč
kapljajoč
odklapljajoč
preklapljajoč
priklapljajoč
izklapljajoč
vtihotapljajoč
potapljajoč
stapljajoč
utapljajoč
raztapljajoč
odcepljajoč
precepljajoč
vcepljajoč
razcepljajoč
zlepljajoč
trepljajoč
zastrupljajoč
razstrupljajoč
osupljajoč
curljajoč
sesljajoč
nosljajoč
hrustljajoč
nabavljajoč
zabavljajoč
prebavljajoč
dobavljajoč
javljajoč
objavljajoč
odjavljajoč
prijavljajoč
uveljavljajoč
razveljavljajoč
obglavljajoč
strmoglavljajoč
razpolavljajoč
naplavljajoč
odplavljajoč
preplavljajoč
poplavljajoč
naslavljajoč
blagoslavljajoč
poslavljajoč
proslavljajoč
ustanavljajoč
obnavljajoč
prenavljajoč
ponavljajoč
presnavljajoč
nazdravljajoč
ozdravljajoč
pozdravljajoč
napravljajoč
zapravljajoč
odpravljajoč
pripravljajoč
opravljajoč
popravljajoč
spravljajoč
upravljajoč
samoupravljajoč
soupravljajoč
razpravljajoč
obotavljajoč
zagotavljajoč
ugotavljajoč
nastavljajoč
zastavljajoč
predstavljajoč
odstavljajoč
podstavljajoč
prestavljajoč
sestavljajoč
pristavljajoč
dostavljajoč
poenostavljajoč
postavljajoč
predpostavljajoč
razpostavljajoč
vzpostavljajoč
zoperstavljajoč
ustavljajoč
vstavljajoč
razstavljajoč
izstavljajoč
odišavljajoč
podržavljajoč
ukrivljajoč
izkrivljajoč
preživljajoč
oživljajoč
doživljajoč
poživljajoč
vživljajoč
izživljajoč
trobezljajoč
rezljajoč
grizljajoč
kašljajoč
šešljajoč
zamišljajoč
premišljajoč
pomišljajoč
osmišljajoč
razmišljajoč
izmišljajoč
šušljajoč
rožljajoč
naganjajoč
zaganjajoč
odganjajoč
preganjajoč
priganjajoč
poganjajoč
uganjajoč
zganjajoč
razganjajoč
izganjajoč
udejanjajoč
opijanjajoč
upijanjajoč
klanjajoč
odklanjajoč
priklanjajoč
sklanjajoč
uklanjajoč
naslanjajoč
zaslanjajoč
prislanjajoč
naznanjajoč
seznanjajoč
oznanjajoč
ohranjajoč
sanjajoč
odzvanjajoč
pozvanjajoč
menjajoč
kamenjajoč
omenjajoč
napenjajoč
zapenjajoč
odpenjajoč
pripenjajoč
spenjajoč
vpenjajoč
razpenjajoč
izpenjajoč
vzpenjajoč
drenjajoč
načenjajoč
začenjajoč
počenjajoč
udinjajoč
poginjajoč
izginjajoč
prekinjajoč
ukinjajoč
razblinjajoč
zaklinjajoč
preklinjajoč
uplinjajoč
spreminjajoč
pripominjajoč
opominjajoč
spominjajoč
ukoreninjajoč
izkoreninjajoč
zagrinjajoč
odgrinjajoč
pregrinjajoč
ogrinjajoč
pogrinjajoč
zgrinjajoč
razgrinjajoč
utrinjajoč
začinjajoč
utekočinjajoč
luknjajoč
uzakonjajoč
vonjajoč
godrnjajoč
obsojajoč
presojajoč
prisojajoč
posojajoč
sposojajoč
razsojajoč
obstojajoč
obarjajoč
obdarjajoč
podarjajoč
udarjajoč
zanemarjajoč
uparjajoč
ukvarjajoč
nagovarjajoč
zagovarjajoč
odgovarjajoč
pregovarjajoč
prigovarjajoč
ogovarjajoč
dogovarjajoč
pogovarjajoč
ugovarjajoč
izgovarjajoč
natovarjajoč
pretovarjajoč
raztovarjajoč
iztovarjajoč
pretvarjajoč
potvarjajoč
ustvarjajoč
soustvarjajoč
ponazarjajoč
uprizarjajoč
opozarjajoč
odmerjajoč
primerjajoč
pomerjajoč
usmerjajoč
umerjajoč
zmerjajoč
terjajoč
poneverjajoč
preverjajoč
overjajoč
večerjajoč
dirjajoč
vznemirjajoč
pomirjajoč
umirjajoč
iztirjajoč
okvirjajoč
uokvirjajoč
zamočvirjajoč
razširjajoč
razburjajoč
vzburjajoč
spodbujajoč
izpodbujajoč
vzpodbujajoč
prebujajoč
obujajoč
zbujajoč
vzbujajoč
kujajoč
zamujajoč
ponujajoč
utrujajoč
divjajoč
kokodakajoč
skakajoč
namakajoč
cmakajoč
odmakajoč
pomakajoč
krakajoč
korakajoč
natakajoč
odtakajoč
pretakajoč
tiktakajoč
kvakajoč
čakajoč
robkajoč
packajoč
kockajoč
sladkajoč
jedkajoč
poklekajoč
pripekajoč
opekajoč
nabrekajoč
odrekajoč
oporekajoč
izrekajoč
sekajoč
tekajoč
odtekajoč
pritekajoč
otekajoč
dotekajoč
opotekajoč
stekajoč
čvekajoč
cikajoč
likajoč
kotalikajoč
klikajoč
vzklikajoč
slikajoč
svetlikajoč
mikajoč
odmikajoč
umikajoč
razmikajoč
zanikajoč
onikajoč
ponikajoč
vznikajoč
pikajoč
dobrikajoč
kikirikajoč
sikajoč
tikajoč
podtikajoč
dotikajoč
spotikajoč
stikajoč
vtikajoč
skovikajoč
jezikajoč
mežikajoč
spajkajoč
manjkajoč
kotalkajoč
rolkajoč
ljubimkajoč
sankajoč
zankajoč
brenkajoč
cinkajoč
kinkajoč
šminkajoč
jokajoč
lokajoč
cmokajoč
pokajoč
stokajoč
tipkajoč
dirkajoč
smrkajoč
srkajoč
trkajoč
burkajoč
laskajoč
mlaskajoč
praskajoč
deskajoč
pleskajoč
tleskajoč
peskajoč
treskajoč
bliskajoč
piskajoč
vriskajoč
tiskajoč
pritiskajoč
stiskajoč
vtiskajoč
hujskajoč
ploskajoč
voskajoč
brskajoč
pljuskajoč
bevskajoč
ščetkajoč
črtkajoč
cukajoč
hukajoč
kukajoč
mukajoč
smukajoč
sukajoč
javkajoč
mijavkajoč
stavkajoč
plivkajoč
čivkajoč
rezkajoč
kvačkajoč
žgečkajoč
mečkajoč
čečkajoč
ličkajoč
pričkajoč
vršičkajoč
ujčkajoč
kljunčkajoč
kupčkajoč
šeškajoč
težkajoč
jodlajoč
delajoč
rigolajoč
plapolajoč
šolajoč
veslajoč
čislajoč
vozlajoč
najemajoč
zajemajoč
objemajoč
prejemajoč
sprejemajoč
prijemajoč
oprijemajoč
spoprijemajoč
sprijemajoč
dojemajoč
pojemajoč
ujemajoč
snemajoč
vnemajoč
razvnemajoč
dremajoč
navzemajoč
zavzemajoč
odvzemajoč
prevzemajoč
privzemajoč
povzemajoč
izvzemajoč
prežemajoč
ožemajoč
izžemajoč
imajoč
kimajoč
zanimajoč
rimajoč
branajoč
bobnajoč
balinajoč
lajnajoč
kamnajoč
tarnajoč
računajoč
ravnajoč
pokapajoč
cepajoč
kepajoč
klepajoč
odklepajoč
oklepajoč
sklepajoč
vklepajoč
razklepajoč
pretepajoč
otepajoč
potepajoč
stepajoč
iztepajoč
počepajoč
šepajoč
hlipajoč
škripajoč
utripajoč
sipajoč
sesipajoč
osipajoč
dosipajoč
usipajoč
vsipajoč
razsipajoč
tipajoč
ščipajoč
kopajoč
ropajoč
stopajoč
odstopajoč
sestopajoč
pristopajoč
vstopajoč
krpajoč
trpajoč
črpajoč
upajoč
hupajoč
garajoč
karajoč
parajoč
starajoč
varajoč
čarajoč
žebrajoč
jadrajoč
cefedrajoč
sidrajoč
mendrajoč
kodrajoč
drdrajoč
žlobudrajoč
cefrajoč
igrajoč
grgrajoč
vihrajoč
nabirajoč
odbirajoč
prebirajoč
flambirajoč
plombirajoč
obirajoč
lobirajoč
pobirajoč
absorbirajoč
adsorbirajoč
masturbirajoč
ubirajoč
zbirajoč
razbirajoč
izbirajoč
tapecirajoč
secirajoč
abdicirajoč
kvalificirajoč
diskvalificirajoč
elektrificirajoč
projicirajoč
skicirajoč
publicirajoč
komunicirajoč
prakticirajoč
diagnosticirajoč
muzicirajoč
sofinancirajoč
licencirajoč
diferencirajoč
potencirajoč
locirajoč
provocirajoč
fosforescirajoč
reducirajoč
inducirajoč
reproducirajoč
nadirajoč
radirajoč
paradirajoč
degradirajoč
zadirajoč
predirajoč
kandidirajoč
konsolidirajoč
oksidirajoč
skandirajoč
štipendirajoč
sondirajoč
odirajoč
kodirajoč
dekodirajoč
eksplodirajoč
podirajoč
erodirajoč
prodirajoč
bombardirajoč
udirajoč
študirajoč
vdirajoč
razdirajoč
izdirajoč
kreirajoč
telegrafirajoč
šrafirajoč
filozofirajoč
šofirajoč
reagirajoč
propagirajoč
legirajoč
delegirajoč
negirajoč
dirigirajoč
drogirajoč
centrifugirajoč
hirajoč
abstrahirajoč
šahirajoč
variirajoč
patruljirajoč
lakirajoč
pakirajoč
bivakirajoč
sekirajoč
karikirajoč
markirajoč
parkirajoč
maskirajoč
embalirajoč
tabelirajoč
modelirajoč
želirajoč
žonglirajoč
oscilirajoč
profilirajoč
depilirajoč
silirajoč
ventilirajoč
destilirajoč
emajlirajoč
reciklirajoč
polirajoč
kontrolirajoč
modulirajoč
regulirajoč
špekulirajoč
artikulirajoč
formulirajoč
manipulirajoč
deklamirajoč
programirajoč
zamirajoč
odmirajoč
diplomirajoč
armirajoč
afirmirajoč
deformirajoč
reformirajoč
informirajoč
transformirajoč
logaritmirajoč
umirajoč
panirajoč
sanirajoč
trenirajoč
stagnirajoč
impregnirajoč
kombinirajoč
fascinirajoč
halucinirajoč
koordinirajoč
rafinirajoč
disciplinirajoč
minirajoč
kontaminirajoč
diskriminirajoč
dominirajoč
nominirajoč
determinirajoč
urinirajoč
giljotinirajoč
abstinirajoč
abonirajoč
telefonirajoč
klonirajoč
komponirajoč
betonirajoč
garnirajoč
reinkarnirajoč
zapirajoč
odpirajoč
podpirajoč
prepirajoč
koncipirajoč
kampirajoč
tempirajoč
opirajoč
kopirajoč
fotokopirajoč
mikroskopirajoč
galopirajoč
uzurpirajoč
spirajoč
upirajoč
grupirajoč
razpirajoč
izpirajoč
preparirajoč
vibrirajoč
kvadrirajoč
dehidrirajoč
ponderirajoč
sugerirajoč
tolerirajoč
regenerirajoč
šifrirajoč
integrirajoč
klorirajoč
lektorirajoč
sponzorirajoč
nitrirajoč
filtrirajoč
centrirajoč
koncentrirajoč
ministrirajoč
administrirajoč
demonstrirajoč
frustrirajoč
konkurirajoč
fakturirajoč
strukturirajoč
cenzurirajoč
manevrirajoč
plasirajoč
masirajoč
procesirajoč
dresirajoč
regresirajoč
servisirajoč
indeksirajoč
balansirajoč
tirajoč
debatirajoč
plakatirajoč
formatirajoč
vegetirajoč
raketirajoč
briketirajoč
etiketirajoč
koketirajoč
maltretirajoč
portretirajoč
citirajoč
recitirajoč
licitirajoč
meditirajoč
kreditirajoč
akreditirajoč
diskreditirajoč
agitirajoč
imitirajoč
limitirajoč
gravitirajoč
projektirajoč
anektirajoč
diktirajoč
asfaltirajoč
katapultirajoč
konzultirajoč
evidentirajoč
eksperimentirajoč
komentirajoč
fermentirajoč
dokumentirajoč
patentirajoč
montirajoč
demontirajoč
otirajoč
sabotirajoč
kotirajoč
bojkotirajoč
rotirajoč
adaptirajoč
akceptirajoč
kartirajoč
koncertirajoč
transportirajoč
zastirajoč
odstirajoč
manifestirajoč
testirajoč
protestirajoč
eksistirajoč
kompostirajoč
razprostirajoč
utirajoč
mutirajoč
rekrutirajoč
vtirajoč
distribuirajoč
evakuirajoč
konstruirajoč
situirajoč
gravirajoč
zavirajoč
aktivirajoč
motivirajoč
intenzivirajoč
ovirajoč
promovirajoč
tetovirajoč
servirajoč
izvirajoč
parafrazirajoč
fantazirajoč
nadzirajoč
prezirajoč
katalogizirajoč
idealizirajoč
socializirajoč
materializirajoč
radikalizirajoč
lokalizirajoč
analizirajoč
banalizirajoč
kanalizirajoč
signalizirajoč
internacionalizirajoč
moralizirajoč
nevtralizirajoč
dokapitalizirajoč
hospitalizirajoč
kristalizirajoč
individualizirajoč
vizualizirajoč
stabilizirajoč
destabilizirajoč
sterilizirajoč
simbolizirajoč
monopolizirajoč
polemizirajoč
remizirajoč
sistemizirajoč
minimizirajoč
urbanizirajoč
organizirajoč
samoorganizirajoč
soorganizirajoč
vulkanizirajoč
germanizirajoč
tiranizirajoč
galvanizirajoč
homogenizirajoč
feminizirajoč
latinizirajoč
ionizirajoč
neionizirajoč
demonizirajoč
ironizirajoč
modernizirajoč
tipizirajoč
solidarizirajoč
polarizirajoč
depolarizirajoč
popularizirajoč
polimerizirajoč
kategorizirajoč
terorizirajoč
favorizirajoč
geometrizirajoč
dramatizirajoč
problematizirajoč
tematizirajoč
stigmatizirajoč
aromatizirajoč
informatizirajoč
simpatizirajoč
demokratizirajoč
privatizirajoč
konkretizirajoč
teoretizirajoč
sintetizirajoč
politizirajoč
mitizirajoč
taktizirajoč
absolutizirajoč
pulzirajoč
kondenzirajoč
kompenzirajoč
ozirajoč
dozirajoč
detaširajoč
broširajoč
tuširajoč
retuširajoč
nažirajoč
stažirajoč
zažirajoč
odžirajoč
režirajoč
požirajoč
razžirajoč
jamrajoč
mrmrajoč
poprajoč
smatrajoč
dežurajoč
klobasajoč
lasajoč
kesajoč
pretresajoč
otresajoč
stresajoč
raztresajoč
sesajoč
kisajoč
hvalisajoč
seksajoč
boksajoč
žigosajoč
drsajoč
ravsajoč
šavsajoč
krevsajoč
blebetajoč
ščebetajoč
obetajoč
ščegetajoč
migetajoč
drgetajoč
rezgetajoč
hehetajoč
beketajoč
meketajoč
peketajoč
žvenketajoč
prasketajoč
lesketajoč
blesketajoč
letajoč
napletajoč
zapletajoč
prepletajoč
opletajoč
spletajoč
vpletajoč
vzletajoč
metajoč
cepetajoč
klepetajoč
šklepetajoč
trepetajoč
šepetajoč
klevetajoč
rešetajoč
raftajoč
tehtajoč
tuhtajoč
hihitajoč
kitajoč
pitajoč
čestitajoč
svitajoč
očitajoč
goltajoč
barantajoč
trobentajoč
puntajoč
pobotajoč
brbotajoč
čofotajoč
frfotajoč
migotajoč
krohotajoč
klokotajoč
motajoč
copotajoč
klopotajoč
ropotajoč
topotajoč
teptajoč
kartajoč
škrtajoč
vrtajoč
črtajoč
hlastajoč
listajoč
hrustajoč
butajoč
rabutajoč
klofutajoč
plahutajoč
prhutajoč
loputajoč
razgibavajoč
pozibavajoč
vkrcavajoč
izkrcavajoč
pregledavajoč
predavajoč
zazidavajoč
obzidavajoč
nadzidavajoč
vbrizgavajoč
izbrizgavajoč
požvižgavajoč
ponehavajoč
vdihavajoč
izdihavajoč
vpihavajoč
ovohavajoč
prekuhavajoč
vkuhavajoč
izrezljavajoč
menjavajoč
obsekavajoč
spodsekavajoč
izsekavajoč
preslikavajoč
poslikavajoč
razkrinkavajoč
pretipkavajoč
zafrkavajoč
vsrkavajoč
izsrkavajoč
pritrkavajoč
potrkavajoč
nadelavajoč
plavajoč
razvozlavajoč
presnemavajoč
odkimavajoč
prikimavajoč
zaračunavajoč
obračunavajoč
vračunavajoč
izračunavajoč
naravnavajoč
poravnavajoč
uravnavajoč
izravnavajoč
zaznavajoč
priznavajoč
poznavajoč
spoznavajoč
razpoznavajoč
nasipavajoč
zasipavajoč
obsipavajoč
osipavajoč
posipavajoč
razsipavajoč
otipavajoč
nakopavajoč
zakopavajoč
odkopavajoč
spodkopavajoč
izpodkopavajoč
prekopavajoč
okopavajoč
pokopavajoč
vkopavajoč
razkopavajoč
izkopavajoč
prečrpavajoč
izčrpavajoč
uspavajoč
obupavajoč
odobravajoč
neodobravajoč
nameravajoč
odigravajoč
preigravajoč
poigravajoč
izigravajoč
pretiravajoč
pokoravajoč
poplesavajoč
odsesavajoč
vsesavajoč
izsesavajoč
prečesavajoč
razkosavajoč
podrsavajoč
spodrsavajoč
tavajoč
naletavajoč
zaletavajoč
obletavajoč
odletavajoč
preletavajoč
spreletavajoč
razletavajoč
vzletavajoč
obmetavajoč
odmetavajoč
ometavajoč
razmetavajoč
izmetavajoč
vztrepetavajoč
prišepetavajoč
pretehtavajoč
podrhtavajoč
odčitavajoč
namotavajoč
zamotavajoč
odmotavajoč
izmotavajoč
podčrtavajoč
počrtavajoč
včrtavajoč
prelistavajoč
postavajoč
razpečavajoč
srečavajoč
vmešavajoč
poležavajoč
nadevajoč
zadevajoč
prizadevajoč
predevajoč
videvajoč
predvidevajoč
uvidevajoč
odevajoč
razodevajoč
zardevajoč
vdevajoč
dozdevajoč
rojevajoč
omedlevajoč
velevajoč
oklevajoč
premlevajoč
prebolevajoč
obolevajoč
zbolevajoč
samevajoč
odmevajoč
umevajoč
doumevajoč
razumevajoč
nerazumevajoč
vzplamenevajoč
zakostenevajoč
izginevajoč
minevajoč
domnevajoč
zakrnevajoč
izhlapevajoč
odpevajoč
prepevajoč
prekipevajoč
opevajoč
popevajoč
prispevajoč
uspevajoč
izparevajoč
zastarevajoč
izžarevajoč
preperevajoč
zagrevajoč
predgrevajoč
segrevajoč
pogrevajoč
razgrevajoč
okrevajoč
dogorevajoč
zgorevajoč
izgorevajoč
dozorevajoč
sevajoč
obsevajoč
odsevajoč
zahtevajoč
podrhtevajoč
prehitevajoč
dohitevajoč
vzplamtevajoč
lotevajoč
naštevajoč
preštevajoč
seštevajoč
prištevajoč
oštevajoč
upoštevajoč
vštevajoč
izštevajoč
prevevajoč
zevajoč
bivajoč
nebivajoč
dobivajoč
pridobivajoč
sobivajoč
nalivajoč
zalivajoč
oblivajoč
odlivajoč
prelivajoč
prilivajoč
dolivajoč
polivajoč
vplivajoč
ulivajoč
vlivajoč
zlivajoč
razlivajoč
izlivajoč
pomivajoč
umivajoč
izmivajoč
popivajoč
narivajoč
zarivajoč
odrivajoč
spodrivajoč
izpodrivajoč
prerivajoč
zakrivajoč
odkrivajoč
prekrivajoč
prikrivajoč
pokrivajoč
skrivajoč
razkrivajoč
porivajoč
vrivajoč
razrivajoč
izrivajoč
odzivajoč
izzivajoč
počivajoč
šivajoč
obšivajoč
uživajoč
barvajoč
obuvajoč
bljuvajoč
kljuvajoč
pljuvajoč
suvajoč
sezuvajoč
čuvajoč
ščuvajoč
bezajoč
plezajoč
rezajoč
drezajoč
frezajoč
pogrezajoč
ugrezajoč
naprezajoč
oprezajoč
prestrezajoč
ustrezajoč
natezajoč
zatezajoč
raztezajoč
iztezajoč
lizajoč
nizajoč
hrzajoč
trzajoč
muzajoč
hlačajoč
obračajoč
spreobračajoč
vračajoč
odvračajoč
sprevračajoč
pečajoč
večajoč
posvečajoč
mehčajoč
bičajoč
dričajoč
pričajoč
čenčajoč
linčajoč
onemogočajoč
odločajoč
soodločajoč
določajoč
izločajoč
soočajoč
naročajoč
poročajoč
priporočajoč
sporočajoč
vročajoč
povzročajoč
osredotočajoč
krepčajoč
smučajoč
pooblaščajoč
prilaščajoč
polaščajoč
razlaščajoč
naraščajoč
zaraščajoč
obraščajoč
odraščajoč
preraščajoč
priraščajoč
doraščajoč
poraščajoč
vraščajoč
zraščajoč
razraščajoč
izraščajoč
nameščajoč
premeščajoč
nadomeščajoč
umeščajoč
razmeščajoč
obveščajoč
onesveščajoč
osveščajoč
okoriščajoč
izkoriščajoč
zgoščajoč
premoščajoč
oproščajoč
sproščajoč
uvrščajoč
razvrščajoč
puščajoč
odpuščajoč
pripuščajoč
opuščajoč
dopuščajoč
spuščajoč
razpuščajoč
ugašajoč
prekašajoč
odlašajoč
naglašajoč
preglašajoč
oglašajoč
proglašajoč
soglašajoč
zglašajoč
razglašajoč
nanašajoč
zanašajoč
prizanašajoč
odnašajoč
spodnašajoč
prenašajoč
prinašajoč
oponašajoč
vnašajoč
znašajoč
raznašajoč
iznašajoč
slabšajoč
obešajoč
pobešajoč
razobešajoč
utelešajoč
raztelešajoč
mešajoč
pešajoč
pogrešajoč
zavešajoč
prevešajoč
uravnovešajoč
povešajoč
višajoč
lajšajoč
krajšajoč
daljšajoč
boljšajoč
manjšajoč
tanjšajoč
hujšajoč
lepšajoč
uvršajoč
pridušajoč
okušajoč
pokušajoč
skušajoč
izkušajoč
poslušajoč
preobražajoč
odražajoč
zgražajoč
izražajoč
odvažajoč
prevažajoč
dovažajoč
razvažajoč
izvažajoč
bližajoč
nižajoč
križajoč
božajoč
ogrožajoč
obkrožajoč
zaokrožajoč
sprožajoč
smejoč
grejoč
vejoč
bijoč
lijoč
klijoč
gnijoč
pijoč
vpijoč
rijoč
brijoč
krijoč
sijoč
vijoč
koljoč
pojoč
potrebujoč
vsebujoč
preskrbujoč
oskrbujoč
kljubujoč
službujoč
preklicujoč
sklicujoč
izklicujoč
prekopicujoč
natolcujoč
vkrcujoč
obvladujoč
nadvladujoč
prevladujoč
uradujoč
nazadujoč
obedujoč
dedujoč
pregledujoč
spregledujoč
ogledujoč
pogledujoč
spogledujoč
zgledujoč
razgledujoč
moledujoč
zasledujoč
napredujoč
posredujoč
predsedujoč
sopredsedujoč
besedujoč
ubesedujoč
posedujoč
neposedujoč
napovedujoč
zapovedujoč
odpovedujoč
prepovedujoč
pripovedujoč
dopovedujoč
spovedujoč
izpovedujoč
poizvedujoč
obzidujoč
negodujoč
škodujoč
odškodujoč
gospodujoč
raznarodujoč
zmrdujoč
hudujoč
občudujoč
pogozdujoč
premagujoč
omagujoč
zmagujoč
nadlegujoč
negujoč
nategujoč
zategujoč
odtegujoč
pretegujoč
pritegujoč
potegujoč
razpotegujoč
stegujoč
raztegujoč
iztegujoč
vzdigujoč
privzdigujoč
namigujoč
zmigujoč
dvigujoč
zlogujoč
razzlogujoč
trgujoč
zamahujoč
omahujoč
spahujoč
strahujoč
ustrahujoč
zasmehujoč
vdihujoč
zdihujoč
izdihujoč
vzdihujoč
napihujoč
odpihujoč
podpihujoč
prepihujoč
vpihujoč
razpihujoč
izpihujoč
prekajujoč
ohlajujoč
usklajujoč
pomlajujoč
zmajujoč
nagrajujoč
nadgrajujoč
pregrajujoč
ograjujoč
dograjujoč
vgrajujoč
razgrajujoč
izgrajujoč
zasajujoč
zatajujoč
utajujoč
zamejujoč
omejujoč
samoomejujoč
razmejujoč
ponarejujoč
urejujoč
nadaljujoč
oddaljujoč
kraljujoč
zahvaljujoč
zaskrbljujoč
oddeljujoč
opredeljujoč
dodeljujoč
podeljujoč
razdeljujoč
utemeljujoč
napeljujoč
zapeljujoč
upepeljujoč
speljujoč
vpeljujoč
izpeljujoč
obstreljujoč
razstreljujoč
izstreljujoč
naseljujoč
odseljujoč
preseljujoč
razveseljujoč
priseljujoč
doseljujoč
poseljujoč
vseljujoč
izseljujoč
prijateljujoč
pisateljujoč
učiteljujoč
poveljujoč
zamegljujoč
prisiljujoč
vsiljujoč
izsiljujoč
zastekljujoč
obkoljujoč
razsoljujoč
dovoljujoč
samozadovoljujoč
zaslepljujoč
podkrepljujoč
zastrupljujoč
razstrupljujoč
osvetljujoč
razsvetljujoč
odkašljujoč
pokašljujoč
izkašljujoč
premišljujoč
razmišljujoč
izmišljujoč
uganjujoč
pokristjanjujoč
včlanjujoč
oznanjujoč
prehranjujoč
ohranjujoč
shranjujoč
odstranjujoč
podcenjujoč
precenjujoč
ocenjujoč
samoocenjujoč
razčlenjujoč
menjujoč
obremenjujoč
razbremenjujoč
osemenjujoč
opismenjujoč
zaplinjujoč
napolnjujoč
zapolnjujoč
dopolnjujoč
izpopolnjujoč
spolnjujoč
izpolnjujoč
zatemnjujoč
uzakonjujoč
stopnjujoč
strnjujoč
pojasnjujoč
razjasnjujoč
upočasnjujoč
upesnjujoč
utesnjujoč
izpraznjujoč
zasužnjujoč
bojujoč
pogojujoč
upokojujoč
oplojujoč
razplojujoč
razslojujoč
dognojujoč
prikrojujoč
potrojujoč
usmerjujoč
izterjujoč
vznemirjujoč
pomirjujoč
zatrjujoč
pritrjujoč
potrjujoč
strjujoč
utrjujoč
kujoč
naskakujoč
odskakujoč
preskakujoč
poskakujoč
odplakujoč
splakujoč
izplakujoč
tlakujoč
spakujoč
pričakujoč
ljubkujoč
podkujoč
narekujoč
obrekujoč
zasekujoč
obsekujoč
izsekujoč
prežvekujoč
jadikujoč
malikujoč
oblikujoč
sooblikujoč
preslikujoč
razlikujoč
zanikujoč
urednikujoč
predsednikujoč
počitnikujoč
pohajkujoč
primanjkujoč
zmanjkujoč
sestankujoč
pomenkujoč
učinkujoč
součinkujoč
objokujoč
rokujoč
paberkujoč
pogrkujoč
zajtrkujoč
črkujoč
obiskujoč
preiskujoč
vtiskujoč
raziskujoč
vojskujoč
točkujoč
prisluškujoč
valujoč
žalujoč
obžalujoč
delujoč
obdelujoč
nedelujoč
pridelujoč
sodelujoč
vdelujoč
zdelujoč
pomilujoč
poslujoč
zaposlujoč
prezaposlujoč
samozaposlujoč
zaznamujoč
oznamujoč
sramujoč
samujoč
plimujoč
prezimujoč
pojmujoč
tekmujoč
domujoč
umujoč
županujoč
stanujoč
imenujoč
poimenujoč
martinujoč
snujoč
kaznujoč
praznujoč
nasipujoč
obupujoč
kupujoč
odkupujoč
podkupujoč
rujoč
darujoč
varujoč
zavarujoč
obvarujoč
ohrabrujoč
kadrujoč
modrujoč
verujoč
neverujoč
blagrujoč
mirujoč
zborujoč
nadzorujoč
botrujoč
silvestrujoč
ministrujoč
zaostrujoč
poostrujoč
glasujoč
vasujoč
poplesujoč
kresujoč
zapisujoč
predpisujoč
odpisujoč
podpisujoč
sopodpisujoč
prepisujoč
pripisujoč
opisujoč
dopisujoč
popisujoč
vpisujoč
razpisujoč
izpisujoč
zarisujoč
zabrisujoč
prerisujoč
vrisujoč
izrisujoč
psujoč
obratujoč
svatujoč
letujoč
spametujoč
zametujoč
kmetujoč
posvetujoč
potujoč
nasprotujoč
načrtujoč
začrtujoč
podčrtujoč
očrtujoč
pestujoč
nečistujoč
zadostujoč
gostujoč
dopustujoč
spoštujoč
žrtvujoč
udejstvujoč
prisostvujoč
čustvujoč
sočustvujoč
prešuštvujoč
nakazujoč
prikazujoč
dokazujoč
ukazujoč
razkazujoč
izkazujoč
premazujoč
opazujoč
zalezujoč
zarezujoč
obrezujoč
prirezujoč
oprezujoč
urezujoč
vrezujoč
razrezujoč
izrezujoč
navezujoč
zavezujoč
obvezujoč
neobvezujoč
odvezujoč
podvezujoč
prevezujoč
privezujoč
povezujoč
razvezujoč
oblizujoč
prilizujoč
zamrzujoč
odmrzujoč
zmrzujoč
odplačujoč
doplačujoč
vplačujoč
izplačujoč
zavlačujoč
privlačujoč
udomačujoč
izenačujoč
označujoč
prekoračujoč
odzračujoč
prezračujoč
občujoč
priobčujoč
razredčujoč
mečujoč
razpečujoč
preprečujoč
srečujoč
onesrečujoč
osrečujoč
povečujoč
posvečujoč
poveličujoč
ustoličujoč
zaničujoč
uresničujoč
samouresničujoč
uničujoč
samouničujoč
izničujoč
pričujoč
vsepričujoč
nasičujoč
opravičujoč
upravičujoč
potujčujoč
oštevilčujoč
zamolčujoč
ponemčujoč
poitalijančujoč
zasenčujoč
končujoč
dokončujoč
ločujoč
odločujoč
neodločujoč
določujoč
razločujoč
prenočujoč
ponočujoč
naročujoč
izročujoč
hlapčujoč
kupčujoč
norčujoč
preučujoč
zaključujoč
priključujoč
vključujoč
izključujoč
poučujoč
proučujoč
izučujoč
obdavčujoč
oživčujoč
unovčujoč
maščujoč
razmaščujoč
uskladiščujoč
prečiščujoč
očiščujoč
razčiščujoč
zgoščujoč
sploščujoč
sproščujoč
krščujoč
ugašujoč
naglašujoč
oglašujoč
uglašujoč
mašujoč
somašujoč
okrašujoč
zaprašujoč
oprašujoč
sprašujoč
vprašujoč
razprašujoč
izprašujoč
zastrašujoč
poslabšujoč
raztelešujoč
pospešujoč
rešujoč
odrešujoč
razrešujoč
zaslišujoč
povišujoč
zvišujoč
olajšujoč
skrajšujoč
podaljšujoč
poboljšujoč
zboljšujoč
izboljšujoč
pomanjšujoč
zmanjšujoč
pohujšujoč
posplošujoč
olepšujoč
polepšujoč
razpršujoč
izvršujoč
navdušujoč
oglušujoč
osušujoč
izsušujoč
ublažujoč
onesnažujoč
izobražujoč
samoizobražujoč
omalovažujoč
omadežujoč
vedežujoč
obeležujoč
udeležujoč
zasnežujoč
papežujoč
omrežujoč
obtežujoč
otežujoč
uravnotežujoč
osvežujoč
približujoč
zbližujoč
ponižujoč
znižujoč
zadolžujoč
obdolžujoč
obožujoč
pomnožujoč
razmnožujoč
obkrožujoč
zaokrožujoč
oborožujoč
razorožujoč
obtožujoč
zožujoč
zadržujoč
pridržujoč
vzdržujoč
okužujoč
razkužujoč
poslužujoč
pridružujoč
združujoč
razdružujoč
koč
vlekoč
nekoč
pekoč
rekoč
tekoč
malkoč
mankoč
markoč
krkoč
tkoč
loč
moč
nemoč
obnemoč
onemoč
premoč
dvojmoč
pomoč
pripomoč
opomoč
samopomoč
noč
polnoč
poč
roč
broč
obroč
beroč
deroč
podperoč
teroč
xeroč
mroč
proč
praproč
vroč
cvroč
pasoč
nesoč
tresoč
tisoč
visoč
toč
veletoč
pletoč
gnetoč
cvetoč
otoč
vinotoč
potoč
vrtoč
rastoč
dorastoč
čistoč
nečistoč
lezoč
vezoč
tvezoč
grizoč
navzoč
nenavzoč
kličoč
iščoč
bašoč
klešoč
plešoč
krešoč
tešoč
češoč
pišoč
brišoč
višoč
kažoč
vežoč
repč
stopč
tarč
skvarč
škvarč
gabrč
drč
oberč
kerč
merč
ruperč
verč
grč
pangrč
zvirč
žvirč
krč
vikrč
mrč
gorč
sorč
zorč
potrč
vrč
zavrč
buč
tribuč
berbuč
kanduč
uduč
marguč
ključ
pljuč
serjuč
smokuč
luč
praluč
smuč
črnuč
puč
gruč
avč
gavč
rjavč
kavč
krkavč
slavč
dravč
moravč
bevč
tevč
vevč
grivč
dovč
udovč
lahovč
drskovč
baškovč
palovč
kilovč
braslovč
doslovč
trnovč
brovč
petrovč
nasovč
prtovč
vrtovč
kašč
lašč
nalašč
plašč
avtoplašč
rašč
hrašč
tašč
bodešč
ješč
neješč
klešč
olešč
tešč
vešč
nevešč
zlovešč
šešč
bišč
gombišč
grobišč
gradišč
kopališč
bivališč
blišč
strelišč
selišč
hlišč
golišč
lanišč
podlanišč
čolnišč
gumnišč
repišč
kozarišč
žarišč
gorišč
jurišč
vrišč
rastišč
cerkvišč
stanovišč
rovišč
svišč
čišč
sečišč
ržišč
tolšč
gošč
čagošč
lošč
zalošč
plošč
hrošč
tošč
vošč
logaršč
kozaršč
jagršč
boršč
pušč
napušč
drušč
grušč
hrušč
trušč


glej vse besede, ki konča z bač
glej vse besede, ki konča z dač
glej vse besede, ki konča z gač
glej vse besede, ki konča z hač
glej vse besede, ki konča z jač
glej vse besede, ki konča z kač
glej vse besede, ki konča z lač
glej vse besede, ki konča z mač
glej vse besede, ki konča z nač
glej vse besede, ki konča z pač
glej vse besede, ki konča z rač
glej vse besede, ki konča z sač
glej vse besede, ki konča z tač
glej vse besede, ki konča z vač
glej vse besede, ki konča z zač
glej vse besede, ki konča z čač
glej vse besede, ki konča z šač
glej vse besede, ki konča z žač
glej vse besede, ki konča z abč
glej vse besede, ki konča z ebč
glej vse besede, ki konča z ibč
glej vse besede, ki konča z beč
glej vse besede, ki konča z deč
glej vse besede, ki konča z geč
glej vse besede, ki konča z ječ
glej vse besede, ki konča z keč
glej vse besede, ki konča z leč
glej vse besede, ki konča z meč
glej vse besede, ki konča z neč
glej vse besede, ki konča z peč
glej vse besede, ki konča z reč
glej vse besede, ki konča z seč
glej vse besede, ki konča z teč
glej vse besede, ki konča z več
glej vse besede, ki konča z zeč
glej vse besede, ki konča z čeč
glej vse besede, ki konča z šeč
glej vse besede, ki konča z žeč
glej vse besede, ki konča z aič
glej vse besede, ki konča z bič
glej vse besede, ki konča z cič
glej vse besede, ki konča z dič
glej vse besede, ki konča z fič
glej vse besede, ki konča z gič
glej vse besede, ki konča z hič
glej vse besede, ki konča z jič
glej vse besede, ki konča z kič
glej vse besede, ki konča z lič
glej vse besede, ki konča z mič
glej vse besede, ki konča z nič
glej vse besede, ki konča z pič
glej vse besede, ki konča z rič
glej vse besede, ki konča z sič
glej vse besede, ki konča z tič
glej vse besede, ki konča z vič
glej vse besede, ki konča z zič
glej vse besede, ki konča z čič
glej vse besede, ki konča z šič
glej vse besede, ki konča z žič
glej vse besede, ki konča z ljč
glej vse besede, ki konča z elč
glej vse besede, ki konča z olč
glej vse besede, ki konča z rlč
glej vse besede, ki konča z ulč
glej vse besede, ki konča z anč
glej vse besede, ki konča z enč
glej vse besede, ki konča z inč
glej vse besede, ki konča z onč
glej vse besede, ki konča z unč
glej vse besede, ki konča z boč
glej vse besede, ki konča z doč
glej vse besede, ki konča z goč
glej vse besede, ki konča z hoč
glej vse besede, ki konča z joč
glej vse besede, ki konča z koč
glej vse besede, ki konča z loč
glej vse besede, ki konča z moč
glej vse besede, ki konča z noč
glej vse besede, ki konča z poč
glej vse besede, ki konča z roč
glej vse besede, ki konča z soč
glej vse besede, ki konča z toč
glej vse besede, ki konča z zoč
glej vse besede, ki konča z čoč
glej vse besede, ki konča z šoč
glej vse besede, ki konča z žoč
glej vse besede, ki konča z epč
glej vse besede, ki konča z opč
glej vse besede, ki konča z arč
glej vse besede, ki konča z brč
glej vse besede, ki konča z drč
glej vse besede, ki konča z erč
glej vse besede, ki konča z grč
glej vse besede, ki konča z irč
glej vse besede, ki konča z krč
glej vse besede, ki konča z mrč
glej vse besede, ki konča z orč
glej vse besede, ki konča z trč
glej vse besede, ki konča z vrč
glej vse besede, ki konča z buč
glej vse besede, ki konča z duč
glej vse besede, ki konča z guč
glej vse besede, ki konča z juč
glej vse besede, ki konča z kuč
glej vse besede, ki konča z luč
glej vse besede, ki konča z muč
glej vse besede, ki konča z nuč
glej vse besede, ki konča z puč
glej vse besede, ki konča z ruč
glej vse besede, ki konča z avč
glej vse besede, ki konča z evč
glej vse besede, ki konča z ivč
glej vse besede, ki konča z ovč
glej vse besede, ki konča z ašč
glej vse besede, ki konča z ešč
glej vse besede, ki konča z išč
glej vse besede, ki konča z lšč
glej vse besede, ki konča z ošč
glej vse besede, ki konča z ršč
glej vse besede, ki konča z ušč


 

 
Seznam besed -