besede, ki se končajo z al

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z al

al
baal
transvaal
bal
kolebal
ogrebal
razgrebal
srebal
žrebal
prezebal
gibal
ogibal
prepogibal
pripogibal
upogibal
ugibal
zgibal
razgibal
hanibal
kanibal
ribal
baribal
zibal
štembal
cimbal
obal
kobal
okobal
zobal
gubal
zgubal
zbal
kobacal
skobacal
pacal
spacal
racal
odracal
kracal
tacal
klecal
spodrecal
malical
klical
priklical
oklical
doklical
samooklical
odpoklical
vpoklical
sklical
pronical
stopical
kcal
kolcal
mencal
cincal
brcal
obrcal
zbrcal
razbrcal
frcal
okrcal
vkrcal
izkrcal
pascal
dal
nabadal
zabadal
spodbadal
prebadal
ubadal
vbadal
zbadal
nakladal
obkladal
prekladal
skladal
razkladal
vladal
obvladal
nadvladal
padal
odpadal
pripadal
spopadal
propadal
spadal
upadal
vpadal
sovpadal
razpadal
stradal
sestradal
obdal
oddal
najedal
zajedal
objedal
odjedal
spodjedal
izpodjedal
razjedal
izjedal
gledal
spregledal
ogledal
spogledal
ugledal
razgledal
pedal
predal
razpredal
sedal
obsedal
sesedal
usedal
zavedal
sprenevedal
povedal
odpovedal
dopovedal
spovedal
kidal
pridal
zavidal
zidal
obzidal
nadzidal
sezidal
prizidal
dozidal
vzidal
škandal
sandal
vandal
špendal
brundal
bodal
dodal
glodal
obglodal
oglodal
zglodal
prodal
odprodal
razprodal
vodal
vdal
pravdal
razdal
brazdal
razbrazdal
brzdal
obrzdal
razbrzdal
ideal
real
montreal
rafal
goljufal
prigoljufal
ogoljufal
gal
gagal
lagal
oblagal
predlagal
odlagal
podlagal
prilagal
razpolagal
vlagal
sovlagal
zlagal
razlagal
premagal
omagal
pomagal
zmagal
žagal
obžagal
odžagal
razžagal
begal
zbegal
legal
oblegal
podlegal
prilegal
razlegal
senegal
regal
dregal
kregal
okregal
skregal
spregal
vpregal
segal
obsegal
prisegal
dosegal
tvegal
pridigal
migal
skomigal
razmigal
rigal
brigal
madrigal
zasigal
nahtigal
dvigal
švigal
nažigal
zažigal
podžigal
sežigal
prižigal
ožigal
požigal
vžigal
izžigal
pengal
ubogal
gogal
rogal
vogal
žogal
nergal
trgal
odtrgal
strgal
ostrgal
utrgal
raztrgal
gugal
odgugal
vijugal
strugal
žugal
brlizgal
brizgal
obrizgal
vbrizgal
razbrizgal
izmozgal
žgal
podžgal
sežgal
prižgal
žvižgal
ožgal
vžgal
hal
bahal
jahal
objahal
odjahal
prijahal
razjahal
mahal
stendhal
zazdehal
bolehal
nehal
odnehal
pehal
spehal
upehal
zehal
dihal
vdihal
kihal
nasmihal
nihal
pihal
odpihal
sopihal
prisopihal
spihal
vpihal
razpihal
udrihal
presihal
usihal
vihal
odvihal
spodvihal
privihal
vohal
ovohal
čohal
naphal
sphal
drhal
krhal
skrhal
prhal
oprhal
zvrhal
shal
wiesenthal
hofmannsthal
duhal
njuhal
kuhal
skuhal
ukuhal
vkuhal
razkuhal
puhal
bruhal
diferencial
potencial
social
komercial
filial
ceremonial
rial
material
memorial
bajal
osvobajal
dajal
obdajal
oddajal
dodajal
prodajal
razprodajal
vdajal
razdajal
prilagajal
nagajal
dogajal
pogajal
ugajal
vzgajal
privzgajal
nahajal
zahajal
obhajal
odhajal
prehajal
sprehajal
prihajal
dohajal
pohajal
shajal
uhajal
razhajal
izhajal
vzhajal
lajal
oblajal
ohlajal
pomlajal
oplajal
naslajal
majal
odmajal
omajal
zmajal
razmajal
napajal
opajal
spajal
rajal
grajal
razgrajal
razkrajal
zasmrajal
trajal
dotrajal
vztrajal
nasajal
zasajal
presajal
vsajal
razsajal
tajal
odtajal
otajal
nastajal
zastajal
obstajal
soobstajal
prestajal
sestajal
pristajal
ostajal
postajal
vstajal
navajal
zavajal
predvajal
odvajal
podvajal
razdvajal
izdvajal
prevajal
privajal
ovajal
dovajal
zasvajal
prisvajal
osvajal
osamosvajal
uvajal
razvajal
izvajal
proizvajal
nacejal
odcejal
precejal
izcejal
dejal
prizadejal
razdejal
blejal
smejal
prismejal
ponarejal
odrejal
podrejal
prirejal
razporejal
vzporejal
urejal
vzrejal
sejal
razsejal
vejal
razvejal
odžejal
nabijal
zabijal
odbijal
spodbijal
izpodbijal
prebijal
pribijal
obijal
pobijal
ubijal
zbijal
razbijal
izbijal
opijal
vpijal
prijal
sijal
obsijal
navijal
zavijal
odvijal
previjal
privijal
ovijal
povijal
zvijal
razvijal
izvijal
zijal
razgaljal
valjal
zvaljal
razvaljal
upodabljal
posodabljal
pohabljal
poglabljal
razglabljal
obrabljal
ugrabljal
škrabljal
zlorabljal
porabljal
uporabljal
souporabljal
izrabljal
sabljal
onesposabljal
usposabljal
privabljal
izvabljal
pozabljal
spozabljal
podružabljal
bebljal
škrebljal
iztrebljal
poosebljal
razosebljal
čebljal
skobljal
obrobljal
brbljal
pogubljal
zgubljal
razgubljal
izgubljal
zaljubljal
obljubljal
poljubljal
podružbljal
jecljal
zjecljal
peljal
odpeljal
pripeljal
speljal
vpeljal
razpeljal
streljal
veljal
obveljal
ragljal
kegljal
regljal
migljal
bingljal
cingljal
hahljal
pahljal
rahljal
zrahljal
razrahljal
smehljal
pihljal
vohljal
ciljal
nastiljal
postiljal
pošiljal
odpošiljal
razpošiljal
skakljal
odskakljal
priskakljal
klekljal
sekljal
sesekljal
nikljal
žvenkljal
pokljal
brkljal
trkljal
žvrkljal
vžvrkljal
razžvrkljal
sukljal
zvončkljal
prelamljal
vlamljal
primamljal
omamljal
vzdramljal
kramljal
opremljal
spremljal
momljal
poneumljal
opogumljal
izumljal
šumljal
capljal
kapljal
odklapljal
preklapljal
priklapljal
izklapljal
vtihotapljal
potapljal
stapljal
utapljal
raztapljal
odcepljal
precepljal
vcepljal
razcepljal
zlepljal
trepljal
zastrupljal
razstrupljal
osupljal
curljal
pricurljal
sesljal
nosljal
hrustljal
nabavljal
zabavljal
prebavljal
dobavljal
javljal
objavljal
odjavljal
prijavljal
uveljavljal
razveljavljal
obglavljal
strmoglavljal
razpolavljal
naplavljal
odplavljal
preplavljal
poplavljal
naslavljal
blagoslavljal
poslavljal
proslavljal
ustanavljal
obnavljal
prenavljal
ponavljal
presnavljal
nazdravljal
ozdravljal
pozdravljal
napravljal
zapravljal
odpravljal
pripravljal
opravljal
popravljal
spravljal
upravljal
samoupravljal
soupravljal
razpravljal
obotavljal
zagotavljal
ugotavljal
nastavljal
zastavljal
predstavljal
odstavljal
podstavljal
prestavljal
sestavljal
pristavljal
dostavljal
poenostavljal
postavljal
predpostavljal
razpostavljal
vzpostavljal
zoperstavljal
ustavljal
vstavljal
razstavljal
izstavljal
odišavljal
podržavljal
ukrivljal
izkrivljal
preživljal
oživljal
doživljal
poživljal
vživljal
izživljal
trobezljal
zbezljal
rezljal
grizljal
kašljal
odkašljal
šešljal
zamišljal
premišljal
domišljal
pomišljal
osmišljal
razmišljal
izmišljal
šušljal
rožljal
naganjal
zaganjal
odganjal
preganjal
priganjal
poganjal
uganjal
zganjal
razganjal
izganjal
udejanjal
opijanjal
upijanjal
klanjal
odklanjal
priklanjal
sklanjal
uklanjal
naslanjal
zaslanjal
prislanjal
naznanjal
seznanjal
oznanjal
ohranjal
sanjal
odzvanjal
pozvanjal
vadnjal
pojenjal
menjal
kamenjal
omenjal
napenjal
zapenjal
odpenjal
pripenjal
spenjal
vpenjal
razpenjal
izpenjal
vzpenjal
drenjal
načenjal
začenjal
pričenjal
počenjal
udinjal
poginjal
izginjal
prekinjal
ukinjal
razblinjal
zaklinjal
preklinjal
uplinjal
spreminjal
pripominjal
opominjal
spominjal
ukoreninjal
izkoreninjal
zagrinjal
odgrinjal
pregrinjal
ogrinjal
pogrinjal
zgrinjal
razgrinjal
strinjal
utrinjal
posvinjal
začinjal
utekočinjal
luknjal
uzakonjal
vonjal
godrnjal
obsojal
presojal
prisojal
posojal
sposojal
razsojal
obstojal
obarjal
obdarjal
podarjal
udarjal
zanemarjal
uparjal
ukvarjal
nagovarjal
zagovarjal
odgovarjal
pregovarjal
prigovarjal
ogovarjal
dogovarjal
pogovarjal
ugovarjal
izgovarjal
natovarjal
pretovarjal
raztovarjal
iztovarjal
pretvarjal
potvarjal
ustvarjal
soustvarjal
ponazarjal
uprizarjal
opozarjal
odmerjal
primerjal
pomerjal
usmerjal
umerjal
zmerjal
ozmerjal
terjal
poneverjal
preverjal
overjal
večerjal
žerjal
dirjal
oddirjal
pridirjal
zdirjal
vznemirjal
pomirjal
umirjal
sesirjal
iztirjal
okvirjal
uokvirjal
zamočvirjal
razširjal
razburjal
vzburjal
spodbujal
izpodbujal
vzpodbujal
prebujal
obujal
zbujal
vzbujal
kujal
zamujal
ponujal
utrujal
divjal
oddivjal
pridivjal
zdivjal
razdivjal
kal
kokodakal
skakal
odskakal
namakal
zamakal
cmakal
odmakal
pomakal
krakal
korakal
odkorakal
prikorakal
vkorakal
natakal
odtakal
pretakal
tiktakal
kvakal
zakal
čakal
pričakal
dočakal
učakal
šakal
robkal
orobkal
packal
spackal
kockal
sladkal
jedkal
poklekal
pripekal
opekal
nabrekal
odrekal
prerekal
oporekal
izrekal
sekal
obsekal
odsekal
sesekal
prisekal
usekal
vsekal
razsekal
tekal
odtekal
pritekal
otekal
dotekal
opotekal
stekal
čvekal
razčvekal
cikal
radikal
likal
kotalikal
klikal
vzklikal
slikal
svetlikal
zlikal
mikal
odmikal
omikal
umikal
razmikal
zanikal
onikal
ponikal
vznikal
pikal
opikal
dobrikal
kikirikal
sikal
tikal
podtikal
dotikal
spotikal
vertikal
stikal
vtikal
vikal
skovikal
jezikal
muzikal
mežikal
spajkal
tejkal
manjkal
umanjkal
zmanjkal
kotalkal
rolkal
ljubimkal
sankal
zankal
odklenkal
brenkal
cinkal
kinkal
šminkal
zakrinkal
razkrinkal
bokal
obokal
jokal
prijokal
zjokal
razjokal
lokal
cmokal
pomokal
pokal
razpokal
prekrokal
stokal
vokal
tipkal
odtipkal
vtipkal
odhrkal
dirkal
smrkal
srkal
vsrkal
trkal
burkal
razburkal
skal
laskal
mlaskal
paskal
praskal
odpraskal
opraskal
spraskal
vpraskal
razpraskal
deskal
pleskal
tleskal
peskal
treskal
iskal
obiskal
bliskal
piskal
vriskal
tiskal
pritiskal
stiskal
vtiskal
raziskal
hujskal
ploskal
voskal
brskal
razbrskal
pljuskal
oluskal
bevskal
tkal
zdesetkal
ščetkal
oščetkal
črtkal
stkal
vtkal
cukal
hukal
odkljukal
kukal
mukal
smukal
osmukal
sukal
javkal
mijavkal
stavkal
plivkal
čivkal
rezkal
igračkal
kvačkal
žgečkal
mečkal
zmečkal
prečkal
čečkal
ličkal
pričkal
načičkal
vršičkal
ujčkal
kljunčkal
obročkal
točkal
zatočkal
kupčkal
škal
šeškal
težkal
presedlal
osedlal
razsedlal
jodlal
delal
obdelal
pridelal
dodelal
vdelal
zdelal
razdelal
klal
sklal
razklal
rigolal
plapolal
šolal
došolal
všolal
žveplal
veslal
odveslal
priveslal
čislal
poslal
odposlal
razposlal
nastlal
postlal
vozlal
odvozlal
razvozlal
mal
jemal
objemal
sprejemal
prijemal
oprijemal
spoprijemal
sprijemal
dojemal
ujemal
snemal
vnemal
razvnemal
dremal
navzemal
zavzemal
odvzemal
prevzemal
privzemal
povzemal
izvzemal
prežemal
ožemal
izžemal
odsihmal
kimal
odkimal
prikimal
nolimal
zanimal
rimal
romal
odromal
priromal
mermal
normal
strmal
rizmal
kanal
branal
bobnal
zbobnal
vadnal
arzenal
gnal
odgnal
prignal
signal
videosignal
dognal
ugnal
razgnal
kardinal
original
balinal
antiklinal
sinklinal
geosinklinal
kriminal
skominal
terminal
lajnal
kamnal
diagonal
internacional
amonal
kronal
okronal
tarnal
tnal
tribunal
komunal
računal
obračunal
vračunal
ravnal
uravnal
zravnal
vzravnal
pivnal
znal
priznal
poznal
spoznal
razpoznal
koal
pal
razcapal
nakapal
pokapal
poklapal
razdrapal
cepal
kepal
klepal
odklepal
priklepal
oklepal
sklepal
vklepal
razklepal
nepal
ukrepal
pretepal
otepal
potepal
stepal
iztepal
počepal
šepal
odšepal
principal
hlipal
škripal
utripal
sipal
obsipal
sesipal
osipal
dosipal
usipal
vsipal
razsipal
tipal
obtipal
otipal
dotipal
ščipal
opal
kopal
odkopal
spodkopal
izpodkopal
prikopal
okopal
dokopal
skopal
vkopal
razkopal
ropal
oropal
stopal
odstopal
sestopal
pristopal
vstopal
krpal
skrpal
trpal
natrpal
strpal
črpal
spal
upal
obupal
hupal
nališpal
ral
pobaral
garal
prigaral
zgaral
karal
okaral
maral
paral
odparal
razparal
staral
varal
čaral
odčaral
pričaral
očaral
razočaral
bral
odbral
žebral
obral
ubral
zbral
razbral
jadral
objadral
odjadral
prijadral
cefedral
katedral
sidral
usidral
mendral
kodral
skodral
drdral
oddrdral
zdrdral
žlobudral
napudral
jeral
general
mineral
trilateral
cefral
scefral
razcefral
integral
igral
nadigral
odigral
priigral
uigral
razigral
grgral
vihral
odvihral
privihral
nabiral
odbiral
prebiral
flambiral
plombiral
obiral
lobiral
pobiral
absorbiral
adsorbiral
masturbiral
ubiral
zbiral
razbiral
izbiral
tapeciral
seciral
abdiciral
prejudiciral
beneficiral
specificiral
modificiral
kvalificiral
okvalificiral
diskvalificiral
mumificiral
verificiral
elektrificiral
klasificiral
ratificiral
identificiral
inficiral
projiciral
skiciral
publiciral
apliciral
impliciral
zakompliciral
komuniciral
prakticiral
diagnosticiral
muziciral
financiral
refinanciral
sofinanciral
distanciral
licenciral
diferenciral
potenciral
lociral
provociral
sprovociral
fosforesciral
obduciral
reduciral
zreduciral
induciral
reproduciral
zabarikadiral
nadiral
radiral
paradiral
degradiral
zradiral
zadiral
torpediral
prediral
kandidiral
konsolidiral
oksidiral
revidiral
likvidiral
kandiral
skandiral
štipendiral
suspendiral
sondiral
odiral
jodiral
kodiral
dekodiral
eksplodiral
podiral
parodiral
erodiral
korodiral
prodiral
bombardiral
zbombardiral
udiral
študiral
doštudiral
vdiral
razdiral
izdiral
kreiral
parafiral
telegrafiral
fotografiral
šrafiral
filozofiral
šofiral
reagiral
propagiral
legiral
delegiral
privilegiral
negiral
dirigiral
korigiral
drogiral
divergiral
centrifugiral
konjugiral
hiral
abstrahiral
šahiral
shiral
variiral
patruljiral
lakiral
pakiral
bivakiral
sekiral
karikiral
blokiral
šokiral
markiral
parkiral
maskiral
embaliral
instaliral
inštaliral
tabeliral
modeliral
apeliral
noveliral
želiral
zakamufliral
žongliral
osciliral
profiliral
asimiliral
depiliral
siliral
ventiliral
destiliral
emajliral
recikliral
poliral
kontroliral
izoliral
moduliral
reguliral
dereguliral
špekuliral
artikuliral
simuliral
stimuliral
destimuliral
formuliral
akumuliral
anuliral
manipuliral
zmanipuliral
kapituliral
blamiral
deklamiral
reklamiral
programiral
reprogramiral
zamiral
balzamiral
admiral
kontraadmiral
viceadmiral
odmiral
animiral
maksimiral
aproksimiral
legitimiral
diplomiral
armiral
alarmiral
afirmiral
formiral
deformiral
reformiral
uniformiral
informiral
transformiral
normiral
logaritmiral
umiral
gumiral
šikaniral
planiral
paniral
saniral
treniral
interveniral
stagniral
impregniral
kombiniral
fasciniral
haluciniral
koordiniral
rafiniral
definiral
discipliniral
miniral
kontaminiral
eliminiral
inkriminiral
diskriminiral
dominiral
nominiral
determiniral
razminiral
mariniral
uriniral
giljotiniral
abstiniral
aboniral
telefoniral
selekcioniral
sankcioniral
funkcioniral
subvencioniral
dimenzioniral
kloniral
deponiral
komponiral
betoniral
detoniral
garniral
reinkarniral
interniral
furniral
zapiral
odpiral
podpiral
prepiral
koncipiral
kampiral
tempiral
skorumpiral
opiral
kopiral
fotokopiral
skopiral
mikroskopiral
galopiral
uzurpiral
spiral
upiral
okupiral
grupiral
razpiral
izpiral
deklariral
prepariral
vibriral
kvadriral
dehidriral
ponderiral
sugeriral
toleriral
degeneriral
regeneriral
operiral
šifriral
dešifriral
integriral
kloriral
ignoriral
honoriral
lektoriral
doktoriral
sponzoriral
arbitriral
nitriral
filtriral
centriral
koncentriral
skoncentriral
kastriral
orkestriral
magistriral
registriral
ministriral
administriral
demonstriral
ilustriral
frustriral
konkuriral
maturiral
denaturiral
fakturiral
strukturiral
cenzuriral
restavriral
manevriral
plasiral
masiral
komasiral
zmasiral
procesiral
dresiral
zainteresiral
regresiral
servisiral
taksiral
indeksiral
fiksiral
balansiral
finansiral
avansiral
tiral
debatiral
datiral
plakatiral
dilatiral
matiral
formatiral
vegetiral
raketiral
briketiral
etiketiral
anketiral
koketiral
aretiral
interpretiral
maltretiral
portretiral
citiral
recitiral
zrecitiral
licitiral
meditiral
kreditiral
akreditiral
diskreditiral
agitiral
rehabilitiral
emitiral
imitiral
limitiral
kompromitiral
gravitiral
projektiral
anektiral
diktiral
punktiral
asfaltiral
katapultiral
konzultiral
demantiral
garantiral
evidentiral
orientiral
zacementiral
implementiral
alimentiral
eksperimentiral
komentiral
fermentiral
argumentiral
dokumentiral
patentiral
montiral
demontiral
zmontiral
otiral
sabotiral
kotiral
bojkotiral
pilotiral
rotiral
bankrotiral
adaptiral
akceptiral
kartiral
koncertiral
konvertiral
dezertiral
transportiral
sortiral
zastiral
odstiral
manifestiral
testiral
atestiral
protestiral
investiral
eksistiral
ciklostiral
kompostiral
razprostiral
utiral
salutiral
mutiral
amputiral
rekrutiral
vtiral
distribuiral
evakuiral
konstruiral
rekonstruiral
skonstruiral
situiral
konstituiral
graviral
vgraviral
zaviral
arhiviral
aktiviral
kultiviral
motiviral
demotiviral
intenziviral
devalviral
oviral
promoviral
tetoviral
vtetoviral
serviral
rezerviral
konzerviral
izviral
baziral
gaziral
parafraziral
fantaziral
nadziral
preziral
preciziral
standardiziral
katalogiziral
barokiziral
idealiziral
realiziral
legaliziral
specializiral
socializiral
materializiral
industrializiral
radikaliziral
lokaliziral
formaliziral
normaliziral
analiziral
banaliziral
kanaliziral
signaliziral
nacionaliziral
denacionaliziral
internacionaliziral
racionaliziral
operacionaliziral
institucionaliziral
profesionaliziral
paraliziral
liberaliziral
generaliziral
mineraliziral
moraliziral
demoraliziral
centraliziral
decentraliziral
nevtraliziral
naturaliziral
digitaliziral
dokapitaliziral
hospitaliziral
kristaliziral
individualiziral
aktualiziral
vizualiziral
stabiliziral
destabiliziral
mobiliziral
demobiliziral
steriliziral
stiliziral
civiliziral
simboliziral
alkoholiziral
monopoliziral
polemiziral
remiziral
sistemiziral
minimiziral
optimiziral
urbaniziral
organiziral
reorganiziral
samoorganiziral
soorganiziral
mehaniziral
balkaniziral
vulkaniziral
germaniziral
tiraniziral
galvaniziral
homogeniziral
feminiziral
latiniziral
ioniziral
koloniziral
demoniziral
kanoniziral
sinhroniziral
ironiziral
moderniziral
tipiziral
solidariziral
polariziral
depolariziral
populariziral
polimeriziral
pasteriziral
semaforiziral
kategoriziral
valoriziral
revaloriziral
teroriziral
motoriziral
avtoriziral
favoriziral
geometriziral
dramatiziral
problematiziral
tematiziral
sistematiziral
stigmatiziral
klimatiziral
aklimatiziral
aromatiziral
avtomatiziral
informatiziral
simpatiziral
demokratiziral
zbirokratiziral
privatiziral
konkretiziral
teoretiziral
sintetiziral
politiziral
depolitiziral
spolitiziral
mitiziral
kritiziral
taktiziral
robotiziral
hipnotiziral
amortiziral
absolutiziral
objektiviziral
improviziral
pulziral
kondenziral
kompenziral
oziral
doziral
poziral
detaširal
blanširal
poširal
broširal
tuširal
retuširal
stuširal
angažiral
nažiral
stažiral
zažiral
odžiral
režiral
zrežiral
aranžiral
požiral
razžiral
jamral
mrmral
oral
koral
moral
nemoral
primoral
pastoral
zoral
razoral
pral
opral
popral
spral
smatral
simetral
central
maestral
magistral
skuštral
razkuštral
ural
dežural
basal
klobasal
zbasal
kasal
lasal
zlasal
pripasal
opasal
kesal
skesal
klesal
obklesal
odklesal
oklesal
vklesal
plesal
odplesal
priplesal
doplesal
kresal
ukresal
tresal
pretresal
otresal
stresal
raztresal
sesal
odsesal
prisesal
vsesal
tesal
obtesal
otesal
stesal
česal
razčesal
kisal
okisal
skisal
razkisal
hvalisal
misal
pisal
predpisal
odpisal
podpisal
sopodpisal
pripisal
opisal
dopisal
spisal
vpisal
razpisal
risal
brisal
obrisal
zbrisal
orisal
vrisal
zrisal
fejsal
seksal
boksal
žigosal
ožigosal
kosal
razkosal
drsal
oddrsal
zdrsal
ravsal
šavsal
krevsal
odkrevsal
tal
natal
fructal
blebetal
ščebetal
obetal
ščegetal
migetal
drgetal
vzdrgetal
rezgetal
hehetal
beketal
meketal
peketal
odpeketal
žvenketal
prasketal
lesketal
blesketal
letal
napletal
zapletal
prepletal
opletal
spletal
vpletal
razpletal
vzletal
metal
odmetal
bimetal
ometal
zmetal
razmetal
cepetal
klepetal
šklepetal
trepetal
vztrepetal
šepetal
klevetal
svetal
rešetal
žetal
raftal
naplahtal
tehtal
odtehtal
stehtal
tuhtal
recital
hihital
kital
pital
kapital
velekapital
dopital
spital
čestital
svital
odčital
očital
fraktal
goltal
barantal
tantal
trobental
pretental
horizontal
puntal
pobotal
brbotal
čofotal
frfotal
migotal
krohotal
klokotal
motal
odmotal
omotal
zmotal
razmotal
copotal
klopotal
ropotal
odropotal
topotal
teptal
steptal
kartal
kvartal
wuppertal
škrtal
portal
oprtal
vrtal
zvrtal
črtal
občrtal
podčrtal
očrtal
včrtal
stal
hlastal
obstal
piedestal
sestal
listal
olistal
kristal
pristal
ostal
dostal
hrustal
vstal
butal
rabutal
klofutal
oklofutal
plahutal
prhutal
loputal
puštal
ritual
val
aval
zabaval
razgibaval
pozibaval
vkrcaval
izkrcaval
pregledaval
predaval
zazidaval
obzidaval
nadzidaval
vbrizgaval
izbrizgaval
požvižgaval
ponehaval
vdihaval
izdihaval
vpihaval
ovohaval
prekuhaval
vkuhaval
izrezljaval
menjaval
obsekaval
spodsekaval
izsekaval
preslikaval
poslikaval
razkrinkaval
pretipkaval
zafrkaval
vsrkaval
izsrkaval
pritrkaval
potrkaval
nadelaval
plaval
odplaval
priplaval
splaval
razvozlaval
presnemaval
odkimaval
prikimaval
zaračunaval
obračunaval
preračunaval
vračunaval
izračunaval
naravnaval
obravnaval
poravnaval
uravnaval
izravnaval
zaznaval
priznaval
poznaval
spoznaval
razpoznaval
nasipaval
zasipaval
obsipaval
osipaval
posipaval
razsipaval
otipaval
nakopaval
zakopaval
odkopaval
spodkopaval
izpodkopaval
prekopaval
okopaval
pokopaval
vkopaval
razkopaval
izkopaval
prečrpaval
izčrpaval
uspaval
obupaval
odobraval
nameraval
odigraval
preigraval
poigraval
izigraval
pretiraval
kraval
pokoraval
poplesaval
odsesaval
vsesaval
izsesaval
prečesaval
razkosaval
podrsaval
spodrsaval
taval
odtaval
naletaval
zaletaval
obletaval
odletaval
preletaval
spreletaval
poletaval
razletaval
vzletaval
obmetaval
odmetaval
premetaval
ometaval
razmetaval
izmetaval
vztrepetaval
prišepetaval
pretehtaval
podrhtaval
pritaval
odčitaval
namotaval
zamotaval
odmotaval
izmotaval
podčrtaval
počrtaval
včrtaval
prelistaval
postaval
razpečaval
srečaval
vmešaval
poležaval
prekliceval
skliceval
izkliceval
prekopiceval
natolceval
vkrceval
nadeval
zadeval
prizadeval
predeval
videval
predvideval
uvideval
odeval
razodeval
zardeval
vdeval
dozdeval
prekajeval
ohlajeval
usklajeval
pomlajeval
zmajeval
nagrajeval
nadgrajeval
pregrajeval
ograjeval
dograjeval
vgrajeval
razgrajeval
izgrajeval
zasajeval
zatajeval
utajeval
zamejeval
omejeval
samoomejeval
razmejeval
ponarejeval
urejeval
nadaljeval
oddaljeval
kraljeval
zahvaljeval
zaskrbljeval
oddeljeval
opredeljeval
dodeljeval
podeljeval
razdeljeval
utemeljeval
napeljeval
zapeljeval
upepeljeval
speljeval
vpeljeval
izpeljeval
obstreljeval
sestreljeval
razstreljeval
izstreljeval
naseljeval
odseljeval
preseljeval
razveseljeval
priseljeval
doseljeval
poseljeval
vseljeval
izseljeval
prijateljeval
pisateljeval
učiteljeval
poveljeval
zamegljeval
prisiljeval
posiljeval
vsiljeval
izsiljeval
zastekljeval
obkoljeval
razsoljeval
dovoljeval
samozadovoljeval
zaslepljeval
podkrepljeval
zastrupljeval
razstrupljeval
osvetljeval
razsvetljeval
odkašljeval
pokašljeval
izkašljeval
premišljeval
razmišljeval
izmišljeval
uganjeval
pokristjanjeval
včlanjeval
oznanjeval
prehranjeval
ohranjeval
shranjeval
odstranjeval
podcenjeval
precenjeval
ocenjeval
samoocenjeval
razčlenjeval
menjeval
obremenjeval
razbremenjeval
osemenjeval
opismenjeval
zaplinjeval
napolnjeval
zapolnjeval
dopolnjeval
izpopolnjeval
spolnjeval
izpolnjeval
zatemnjeval
uzakonjeval
stopnjeval
strnjeval
pojasnjeval
razjasnjeval
upočasnjeval
upesnjeval
utesnjeval
izpraznjeval
zasužnjeval
bojeval
pogojeval
upokojeval
oplojeval
razplojeval
razslojeval
dognojeval
rojeval
prikrojeval
potrojeval
zavojeval
usmerjeval
izterjeval
vznemirjeval
pomirjeval
zatrjeval
pritrjeval
potrjeval
strjeval
utrjeval
odtujeval
omedleval
veleval
okleval
premleval
preboleval
oboleval
zboleval
sameval
odmeval
umeval
doumeval
razumeval
sporazumeval
vzplameneval
zakosteneval
izgineval
mineval
domneval
karneval
zakrneval
izhlapeval
odpeval
prepeval
prekipeval
opeval
popeval
prispeval
dospeval
uspeval
izpareval
zastareval
izžareval
prepereval
zagreval
predgreval
pregreval
segreval
ogreval
pogreval
razgreval
okreval
dogoreval
zgoreval
izgoreval
dozoreval
zapreval
seval
obseval
odseval
zahteval
podrhteval
prehiteval
dohiteval
vzplamteval
loteval
našteval
odšteval
prešteval
sešteval
prišteval
ošteval
upošteval
všteval
izšteval
preveval
zeval
plačeval
odplačeval
doplačeval
vplačeval
zavlačeval
privlačeval
udomačeval
izenačeval
označeval
prekoračeval
odzračeval
prezračeval
občeval
priobčeval
razredčeval
mečeval
razpečeval
preprečeval
srečeval
onesrečeval
osrečeval
povečeval
posvečeval
poveličeval
ustoličeval
zaničeval
uresničeval
samouresničeval
uničeval
samouničeval
izničeval
pričeval
nasičeval
opravičeval
upravičeval
potujčeval
oštevilčeval
zamolčeval
ponemčeval
poitalijančeval
pijančeval
zasenčeval
končeval
dokončeval
ločeval
odločeval
določeval
razločeval
nočeval
naročeval
izročeval
hlapčeval
kupčeval
varčeval
privarčeval
norčeval
preučeval
zaključeval
priključeval
vključeval
izključeval
poučeval
proučeval
izučeval
obdavčeval
oživčeval
unovčeval
maščeval
razmaščeval
uskladiščeval
prečiščeval
očiščeval
razčiščeval
zgoščeval
sploščeval
sproščeval
krščeval
ugaševal
naglaševal
oglaševal
uglaševal
maševal
somaševal
okraševal
zapraševal
opraševal
spraševal
vpraševal
razpraševal
izpraševal
zastraševal
poslabševal
razteleševal
pospeševal
reševal
odreševal
razreševal
zasliševal
poviševal
zviševal
olajševal
skrajševal
podaljševal
poboljševal
zboljševal
izboljševal
pomanjševal
zmanjševal
pohujševal
posploševal
olepševal
polepševal
razprševal
izvrševal
navduševal
ogluševal
osuševal
izsuševal
ublaževal
onesnaževal
izobraževal
samoizobraževal
omalovaževal
deževal
omadeževal
vedeževal
obeleževal
udeleževal
zasneževal
papeževal
omreževal
obteževal
oteževal
uravnoteževal
osveževal
približeval
zbliževal
poniževal
zniževal
zadolževal
obdolževal
oboževal
pomnoževal
razmnoževal
obkroževal
zaokroževal
oboroževal
razoroževal
obtoževal
pritoževal
zoževal
zadrževal
pridrževal
vzdrževal
okuževal
razkuževal
posluževal
pridruževal
združeval
razdruževal
hval
zahval
samohval
pohval
bival
dobival
pridobival
sobival
nalival
zalival
oblival
odlival
prelival
prilival
dolival
polival
vplival
ulival
vlival
zlival
razlival
izlival
pomival
umival
izmival
napival
popival
rival
narival
zarival
odrival
spodrival
izpodrival
prerival
zakrival
odkrival
prekrival
prikrival
pokrival
skrival
razkrival
porival
trival
vrival
razrival
izrival
festival
odzival
pozival
izzival
počival
šival
obšival
žival
pražival
užival
oval
potreboval
vseboval
preskrboval
oskrboval
kljuboval
služboval
obvladoval
nadvladoval
prevladoval
uradoval
nazadoval
obedoval
dedoval
pregledoval
spregledoval
ogledoval
pogledoval
spogledoval
zgledoval
razgledoval
moledoval
zasledoval
napredoval
posredoval
predsedoval
sopredsedoval
besedoval
ubesedoval
posedoval
napovedoval
zapovedoval
odpovedoval
prepovedoval
pripovedoval
dopovedoval
spovedoval
izpovedoval
poizvedoval
obzidoval
negodoval
škodoval
odškodoval
oškodoval
gospodoval
raznarodoval
zmrdoval
hudoval
občudoval
pogozdoval
premagoval
omagoval
zmagoval
nadlegoval
negoval
nategoval
zategoval
odtegoval
pretegoval
pritegoval
potegoval
razpotegoval
stegoval
raztegoval
iztegoval
vzdigoval
privzdigoval
namigoval
zmigoval
dvigoval
dolgoval
zlogoval
razzlogoval
trgoval
zamahoval
omahoval
spahoval
strahoval
ustrahoval
zasmehoval
posmehoval
vdihoval
zdihoval
izdihoval
vzdihoval
napihoval
odpihoval
podpihoval
prepihoval
vpihoval
razpihoval
izpihoval
koval
naskakoval
odskakoval
preskakoval
poskakoval
odplakoval
splakoval
izplakoval
tlakoval
spakoval
pričakoval
ljubkoval
podkoval
narekoval
obrekoval
zasekoval
obsekoval
izsekoval
prežvekoval
jadikoval
malikoval
oblikoval
sooblikoval
odlikoval
preslikoval
razlikoval
zanikoval
urednikoval
predsednikoval
počitnikoval
prikoval
pohajkoval
primanjkoval
zmanjkoval
sestankoval
pomenkoval
učinkoval
součinkoval
okoval
objokoval
rokoval
paberkoval
pogrkoval
zajtrkoval
črkoval
skoval
obiskoval
preiskoval
vtiskoval
raziskoval
vojskoval
vkoval
točkoval
prisluškoval
valoval
vzvaloval
žaloval
obžaloval
deloval
obdeloval
prideloval
sodeloval
vdeloval
zdeloval
načeloval
pomiloval
posloval
zaposloval
samozaposloval
zaznamoval
oznamoval
sramoval
samoval
plimoval
prezimoval
pojmoval
tekmoval
domoval
umoval
županoval
stanoval
imenoval
martinoval
snoval
osnoval
kaznoval
praznoval
nasipoval
obupoval
kupoval
odkupoval
podkupoval
dokupoval
daroval
obdaroval
varoval
zavaroval
obvaroval
ohrabroval
kadroval
modroval
veroval
blagroval
miroval
obmiroval
mikroval
zboroval
nadzoroval
botroval
silvestroval
ministroval
zaostroval
poostroval
glasoval
vasoval
poplesoval
kresoval
zapisoval
predpisoval
odpisoval
podpisoval
sopodpisoval
prepisoval
pripisoval
opisoval
dopisoval
popisoval
vpisoval
razpisoval
izpisoval
zarisoval
zabrisoval
prerisoval
vrisoval
izrisoval
psoval
opsoval
obratoval
svatoval
letoval
spametoval
zametoval
kmetoval
svetoval
odsvetoval
potoval
odpotoval
pripotoval
dopotoval
nasprotoval
načrtoval
začrtoval
podčrtoval
očrtoval
pestoval
obrestoval
nečistoval
zadostoval
gostoval
pustoval
dopustoval
spoštoval
žrtvoval
udejstvoval
prisostvoval
čustvoval
sočustvoval
prešuštvoval
nakazoval
prikazoval
dokazoval
ukazoval
razkazoval
izkazoval
premazoval
opazoval
zalezoval
zarezoval
obrezoval
prirezoval
oprezoval
urezoval
vrezoval
razrezoval
izrezoval
navezoval
zavezoval
obvezoval
odvezoval
podvezoval
prevezoval
privezoval
povezoval
razvezoval
oblizoval
prilizoval
zamrzoval
odmrzoval
zmrzoval
barval
obarval
razbarval
interval
uval
obuval
bljuval
kljuval
pljuval
opljuval
ruval
razruval
suval
sezuval
čuval
ščuval
odzval
pozval
izzval
žval
zal
kazal
prikazal
dokazal
ukazal
razkazal
mazal
podmazal
umazal
zmazal
razmazal
nazal
vazal
bezal
zbezal
plezal
obplezal
priplezal
splezal
rezal
obrezal
drezal
odrezal
spodrezal
frezal
pogrezal
ugrezal
prirezal
naprezal
oprezal
prestrezal
ustrezal
urezal
vrezal
zrezal
razrezal
natezal
zatezal
raztezal
iztezal
vezal
obvezal
odvezal
podvezal
privezal
zvezal
razvezal
lizal
oblizal
zlizal
nizal
podvizal
transverzal
hrzal
zmrzal
trzal
muzal
ojačal
hlačal
odhlačal
plačal
odplačal
doplačal
splačal
vplačal
spačal
obračal
spreobračal
vračal
odvračal
sprevračal
zobčal
ječal
klečal
presenečal
pečal
srečal
večal
posvečal
zvečal
mehčal
omehčal
zmehčal
razmehčal
bičal
naveličal
poveličal
zveličal
dričal
kričal
razkričal
pričal
sičal
tičal
obtičal
golčal
molčal
obmolčal
renčal
brenčal
odbrenčal
ovenčal
zazvenčal
čenčal
linčal
končal
dokončal
očal
onemogočal
omogočal
odločal
soodločal
določal
izločal
soočal
naročal
poročal
priporočal
sporočal
vročal
izročal
povzročal
osredotočal
krepčal
okrepčal
zdrčal
frčal
odfrčal
grčal
smrčal
cvrčal
bučal
zalučal
smučal
pooblaščal
prilaščal
polaščal
razlaščal
naraščal
zaraščal
obraščal
odraščal
preraščal
priraščal
doraščal
poraščal
vraščal
zraščal
razraščal
izraščal
bleščal
nameščal
premeščal
nadomeščal
umeščal
razmeščal
hreščal
vreščal
obveščal
onesveščal
osveščal
piščal
okoriščal
izkoriščal
tiščal
bolščal
zadoščal
zgoščal
premoščal
oproščal
sproščal
uvrščal
razvrščal
puščal
odpuščal
pripuščal
opuščal
dopuščal
spuščal
razpuščal
šal
ugašal
prekašal
odlašal
naglašal
preglašal
oglašal
proglašal
soglašal
zglašal
razglašal
nanašal
zanašal
prizanašal
obnašal
odnašal
spodnašal
prenašal
prinašal
ponašal
oponašal
vnašal
znašal
raznašal
iznašal
vprašal
izprašal
slabšal
obešal
pobešal
razobešal
utelešal
raztelešal
mešal
primešal
umešal
vmešal
zmešal
razmešal
pešal
opešal
pogrešal
vešal
zavešal
prevešal
uravnovešal
povešal
dišal
razdišal
slišal
uslišal
potišal
stišal
utišal
višal
zvišal
lajšal
olajšal
krajšal
prikrajšal
okrajšal
skrajšal
daljšal
ozaljšal
boljšal
zboljšal
manjšal
zmanjšal
tanjšal
stanjšal
hujšal
shujšal
naprošal
lepšal
olepšal
maršal
feldmaršal
sršal
vršal
privršal
uvršal
pridušal
okušal
pokušal
skušal
izkušal
slušal
poslušal
pavšal
žal
opažal
preobražal
odražal
zgražal
izražal
odvažal
prevažal
dovažal
uvažal
razvažal
izvažal
bežal
pribežal
ubežal
zbežal
razbežal
ležal
obležal
doležal
uležal
režal
prežal
bližal
približal
zbližal
mižal
nižal
znižal
križal
odkrižal
domžal
božal
obubožal
ogrožal
obkrožal
zaokrožal
sprožal
držal
obdržal
pridržal
zdržal
vzdržal


glej vse besede, ki konča z al
glej vse besede, ki konča z aal
glej vse besede, ki konča z bal
glej vse besede, ki konča z cal
glej vse besede, ki konča z dal
glej vse besede, ki konča z eal
glej vse besede, ki konča z fal
glej vse besede, ki konča z gal
glej vse besede, ki konča z hal
glej vse besede, ki konča z ial
glej vse besede, ki konča z jal
glej vse besede, ki konča z kal
glej vse besede, ki konča z lal
glej vse besede, ki konča z mal
glej vse besede, ki konča z nal
glej vse besede, ki konča z oal
glej vse besede, ki konča z pal
glej vse besede, ki konča z ral
glej vse besede, ki konča z sal
glej vse besede, ki konča z tal
glej vse besede, ki konča z ual
glej vse besede, ki konča z val
glej vse besede, ki konča z zal
glej vse besede, ki konča z čal
glej vse besede, ki konča z šal
glej vse besede, ki konča z žal


 

 
Seznam besed -