besede, ki se končajo z em

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z em

em
slabem
grebem
ogrebem
razgrebem
zebem
ozebem
dolbem
vdolbem
grobem
zobem
skrbem
ljubem
oskubem
strejacem
strelacem
podigracem
pongracem
šabcem
jastrebcem
dobcem
gradcem
zagradcem
gozdecem
borecem
mostecem
ustecem
šenbricem
bolehnečicem
užicem
rajcem
nerajcem
borejcem
visejcem
julijcem
moškanjcem
petanjcem
levanjcem
trdobojcem
ekcem
celcem
podmelcem
strelcem
gomilcem
motovilcem
tibolcem
homcem
strmcem
šumcem
njuhancem
sejancem
adrijancem
bojancem
strjancem
martjancem
ukancem
klancem
zaklancem
podklancem
rucmancem
hermancem
odrancem
vodrancem
krištancem
silvancem
bizancem
vičancem
radmožancem
radencem
gradencem
studencem
podstudencem
vrzdencem
šalamencem
žamencem
kadrencem
andrencem
grencem
šentlovrencem
šlovrencem
desencem
radvencem
prvencem
pušencem
babincem
pribincem
trbincem
sodincem
budincem
domajincem
šalincem
smolincem
gerlincem
grlincem
šulincem
zmincem
kozmincem
godenincem
čepincem
šprincem
petrincem
krasincem
desincem
tatincem
drobtincem
sobetincem
drbetincem
precetincem
cogetincem
hvaletincem
vuzmetincem
stanetincem
kupetincem
župetincem
muretincem
svetincem
pršetincem
mlajtincem
beltincem
dragotincem
slaptincem
kutincem
podvincem
žerovincem
svincem
pordašincem
grabšincem
stavešincem
sodišincem
fikšincem
kupšincem
noršincem
juršincem
kuršincem
stojncem
puconcem
vidoncem
bodoncem
lahoncem
hlaponcem
bratoncem
črncem
uncem
vadarcem
godemarcem
vitomarcem
denarcem
žibercem
žahenbercem
lastomercem
lutvercem
nasircem
sebeborcem
koprcem
oštrcem
zaliscem
toscem
logatcem
rogatcem
vratcem
zavratcem
dekletcem
zamostcem
škucem
olomucem
abrucem
pihavcem
kanjavcem
rjavcem
žerjavcem
potiskavcem
lukavcem
černelavcem
jereslavcem
večeslavcem
očeslavcem
bodislavcem
barislavcem
bratislavcem
radoslavcem
okoslavcem
branoslavcem
mavcem
dravcem
savcem
krvavcem
nemčavcem
markišavcem
sodevcem
gajevcem
sajevcem
sadjevcem
kraljevcem
štrekljevcem
orkljevcem
stanjevcem
cezanjevcem
črešnjevcem
češnjevcem
riharjevcem
vintarjevcem
motvarjevcem
kragujevcem
župelevcem
čelevcem
grčarevcem
sevcem
gostosevcem
lukačevcem
kovačevcem
vogričevcem
kančevcem
rogaševcem
iljaševcem
matjaševcem
gajševcem
domanjševcem
ivanjševcem
jelševcem
osluševcem
ježevcem
niževcem
puževcem
črnivcem
solzivcem
bovcem
zabovcem
tuncovcem
terbegovcem
segovcem
zbigovcem
hranjigovcem
lasigovcem
stogovcem
ugovcem
mezgovcem
mahovcem
satahovcem
šahovcem
štrihovcem
pijovcem
bakovcem
prosenjakovcem
skakovcem
drakovcem
čakovcem
učakovcem
ižakovcem
bodkovcem
smrekovcem
velikovcem
ivanjkovcem
balkovcem
malkovcem
dankovcem
rankovcem
drankovcem
frankovcem
renkovcem
zenkovcem
rajnkovcem
cunkovcem
fokovcem
berkovcem
zrkovcem
raskovcem
dleskovcem
peskovcem
ratkovcem
petkovcem
cvetkovcem
žitkovcem
lukovcem
strukovcem
vukovcem
mačkovcem
bučkovcem
fučkovcem
škovcem
gruškovcem
mihalovcem
jalovcem
šalovcem
jablovcem
celovcem
jelovcem
strelovcem
selovcem
filovcem
golovcem
kolovcem
kamovcem
jarmovcem
šturmovcem
anovcem
predanovcem
poznanovcem
panovcem
kuštanovcem
ivanovcem
tešanovcem
neradnovcem
drenovcem
jasenovcem
brinovcem
platinovcem
curnovcem
macesnovcem
beznovcem
žepovcem
rihpovcem
popovcem
tropovcem
logarovcem
maharovcem
kramarovcem
rihtarovcem
vintarovcem
pečarovcem
lončarovcem
ključarovcem
košarovcem
grabrovcem
šklendrovcem
cundrovcem
placerovcem
gederovcem
perovcem
genterovcem
lokrovcem
kumrovcem
borovcem
korovcem
petrovcem
jurovcem
lavrovcem
kisovcem
tisovcem
šratovcem
rakitovcem
ratitovcem
šentovcem
plintovcem
grintovcem
otovcem
mrtovcem
železovcem
bučečovcem
rogašovcem
ješovcem
kališovcem
petišovcem
črenšovcem
jiršovcem
janežovcem
lazcem
otočcem
gabrovčcem
pelješcem
senešcem
nadbišcem
rodmošcem
brežcem
težcem
tržcem
dem
diadem
kadem
mladem
padem
odpadem
pripadem
spopadem
propadem
upadem
vpadem
sovpadem
razpadem
kradem
odkradem
prikradem
okradem
ukradem
prizadem
edem
jedem
predjedem
zjedem
bledem
sledem
pomedem
zmedem
pedem
bredem
pribredem
obredem
gredem
predem
opredem
spredem
razpredem
sedem
zasedem
obsedem
sesedem
prisedem
usedem
vedem
odvedem
privedem
dovedem
uvedem
proizvedem
čedem
šedem
zaidem
obidem
odidem
preidem
snidem
poidem
pridem
uidem
videm
razidem
izidem
vzidem
najdem
znajdem
tandem
bodem
spodbodem
vbodem
zbodem
godem
zagodem
modem
brodem
brdem
grdem
trdem
hudem
ljudem
praljudem
nadljudem
podljudem
neljudem
polljudem
soljudem
razdem
goraždem
cambridgeem
liegeem
grafem
morfem
blagem
dragem
diafragem
sintagem
paradigem
enigem
sigem
stigem
dolgem
dogem
mnogem
strogem
žgem
podžgem
sežgem
prižgem
ožgem
vžgem
drahem
greenwichem
norwichem
betlehem
tihem
arnhem
shem
suhem
carpacciem
avtoradiem
caravaggiem
fangiem
tantiem
rekviem
jem
bombajem
dajem
zagajem
podgajem
šanghajem
prhljajem
skajem
zalajem
majem
odmajem
omajem
tomajem
zmajem
razmajem
najem
podnajem
sinajem
metnajem
dunajem
gasterajem
zakrajem
podkrajem
butorajem
altajem
zastajem
preostajem
havajem
paragvajem
urugvajem
zajem
golčajem
stežajem
porabjem
objem
dobjem
zadobjem
preobjem
kalobjem
vrbjem
rodoljubjem
samoljubjem
domoljubjem
gostoljubjem
lubjem
kladjem
mladjem
podgradjem
sadjem
robidjem
odjem
jagodjem
spodjem
izpodjem
povodjem
zabrdjem
udjem
zapudjem
grozdjem
želebejem
tribejem
kobejem
dejem
prizadejem
razdejem
milwaukeejem
tennesseejem
porschejem
karlsruhejem
hokejem
blejem
oglejem
hallejem
petrolejem
dahomejem
lomejem
smejem
prismejem
doumejem
pirenejem
šentjernejem
brunejem
tajpejem
pompejem
cerejem
grejem
predgrejem
segrejem
ogrejem
razgrejem
pirejem
lahorejem
prejem
sprejem
sejem
velesejem
jenisejem
josejem
lotsejem
razsejem
karatejem
štejem
odštejem
seštejem
prištejem
oštejem
uštejem
vštejem
vejem
zimbabvejem
spidvejem
razvejem
belizejem
veržejem
bijem
odbijem
izpodbijem
ragbijem
pribijem
albijem
erbijem
terbijem
ubijem
vbijem
zbijem
razbijem
lacijem
tehnecijem
lutecijem
silicijem
americijem
kalcijem
francijem
stroncijem
paladijem
vanadijem
rubidijem
indijem
ravalpindijem
burundijem
rodijem
audijem
morfijem
delhijem
nagasakijem
algonkijem
suzukijem
lijem
balijem
galijem
kalijem
ciankalijem
denalijem
talijem
oblijem
odlijem
nobelijem
helijem
svahilijem
berilijem
prilijem
klijem
vzklijem
dolijem
galipolijem
tripolijem
tivolijem
ulijem
pulijem
tulijem
vlijem
zlijem
razlijem
miamijem
kadmijem
holmijem
pomijem
fermijem
osmijem
umijem
gumijem
zmijem
izmijem
germanijem
renijem
rutenijem
hafnijem
gnijem
zgnijem
einsteinijem
gadolinijem
riminijem
aluminijem
aktinijem
protaktinijem
mahagonijem
cirkonijem
polonijem
amonijem
plutonijem
kalifornijem
neptunijem
pijem
odpijem
misisipijem
opijem
evropijem
spijem
vpijem
razvpijem
rijem
barijem
kalaharijem
cagliarijem
samarijem
brijem
kambrijem
obrijem
cerijem
kirijem
sirijem
krijem
odkrijem
prikrijem
skrijem
razkrijem
torijem
prijem
caprijem
nadprijem
oprijem
spoprijem
natrijem
šentjurijem
misurijem
razrijem
sijem
stasijem
obsijem
brindisijem
tbilisijem
cincinnatijem
serengetijem
prometijem
haitijem
tahitijem
litijem
tritijem
džibutijem
vijem
malavijem
odvijem
spodvijem
mendelevijem
privijem
ovijem
aluvijem
diluvijem
zvijem
razvijem
bengazijem
svazijem
zambezijem
cezijem
magnezijem
karačijem
odpočijem
spočijem
sočijem
našijem
zašijem
obšijem
prešijem
sešijem
prišijem
všijem
fidžijem
užijem
rabljem
kebljem
srebljem
žebljem
gibljem
ogibljem
prepogibljem
pripogibljem
upogibljem
zgibljem
razgibljem
zibljem
ajbljem
žajbljem
štrumbljem
skobljem
zobljem
hubljem
rubljem
štubljem
zubljem
šubljem
avbljem
pecljem
brecljem
bricljem
štricljem
možicljem
ancljem
francljem
cencljem
brencljem
vencljem
bertoncljem
kocljem
šircljem
štrcljem
cucljem
pucljem
štrucljem
badljem
škedljem
gredljem
bandljem
mandljem
grodljem
ljubeljem
podljubeljem
celjem
razdeljem
podjeljem
meljem
hmeljem
krmeljem
zmeljem
peljem
odpeljem
pripeljem
speljem
vpeljem
razpeljem
veseljem
obsoteljem
nasteljem
posteljem
trsteljem
zeljem
erzeljem
podeželjem
kuželjem
knafljem
vafljem
rifljem
štremfljem
škofljem
kragljem
švagljem
kegljem
kregljem
pregljem
vegljem
švegljem
žvegljem
rigljem
švigljem
rajgljem
štangljem
ogljem
rogljem
murgljem
cugljem
gugljem
odgugljem
pugljem
rugljem
žugljem
krhljem
uhljem
kuhljem
biljem
obiljem
kobiljem
kobdiljem
podmiljem
nenasiljem
zatiljem
šentiljem
viljem
peteršiljem
ožiljem
jakljem
tabernakljem
orakljem
žakljem
štrekljem
sekljem
kikljem
nikljem
avrikljem
binkljem
štokljem
žvokljem
markljem
parkljem
smrkljem
štrukljem
štukljem
damljem
jemljem
zaobjemljem
prijemljem
oprijemljem
spoprijemljem
sprijemljem
dojemljem
plemljem
posnemljem
razvnemljem
dremljem
kremljem
zemljem
odzemljem
podzemljem
prizemljem
ozemljem
sredozemljem
navzemljem
prevzemljem
privzemljem
želimljem
dragomljem
črnomljem
kumljem
svetoboljem
koljem
skoljem
razkoljem
mamoljem
poljem
dobrepoljem
vrhpoljem
doropoljem
neapljem
japljem
nakapljem
pokapljem
narapljem
razdrapljem
klepljem
stepljem
iztepljem
cipljem
hlipljem
škripljem
utripljem
sipljem
obsipljem
sesipljem
osipljem
dosipljem
usipljem
vsipljem
razsipljem
tipljem
obtipljem
otipljem
dotipljem
ščipljem
krempljem
templjem
roženpljem
kopljem
odkopljem
spodkopljem
izpodkopljem
prikopljem
okopljem
dokopljem
skopljem
vkopljem
razkopljem
grosupljem
masljem
kolesljem
resljem
tisljem
vaksljem
kusljem
brusljem
datljem
sketljem
šketljem
retljem
kapitljem
šantljem
trontljem
mertljem
kunstljem
muljem
puljem
krjavljem
kavljem
šavljem
nadevljem
krevljem
čevljem
hruševljem
pozivljem
življem
bukovljem
prezljem
cizljem
majzljem
mozljem
vozljem
guzljem
tavzljem
bašljem
kašljem
okrešljem
šešljem
tomišljem
krišljem
ošljem
pošljem
odpošljem
razpošljem
grošljem
krošljem
sušljem
prežljem
žežljem
bajžljem
karžljem
tavžljem
programjem
olimjem
svobodoumjem
njem
nadanjem
nenapadanjem
zloganjem
žganjem
prežganjem
samoobnavljanjem
bojanjem
lormanjem
neznanjem
tepanjem
sobranjem
kranjem
zastranjem
vranjem
vitanjem
kostanjem
reštanjem
pilštanjem
boštanjem
šoštanjem
virštanjem
guštanjem
tuštanjem
radvanjem
ivanjem
samospoštovanjem
juvanjem
razvanjem
čanjem
nebeščanjem
žanjem
drožanjem
trebnjem
vrhtrebnjem
bednjem
škednjem
slednjem
srednjem
zgodnjem
zavodnjem
sovodnjem
jelenjem
velenjem
zelenjem
kamenjem
semenjem
imenjem
nomenjem
jermenjem
dobrenjem
drenjem
gorenjem
korenjem
porenjem
ješprenjem
senjem
lipsenjem
večnitenjem
poštenjem
nepoštenjem
vrhnjem
ljubinjem
poljubinjem
pacinjem
ulcinjem
ocinjem
šardinjem
breginjem
čiginjem
strahinjem
bohinjem
tuhinjem
rastlinjem
brinjem
korinjem
vetrinjem
tinjem
cetinjem
martinjem
partinjem
mestinjem
vinjem
travinjem
rovinjem
ročinjem
kupčinjem
lošinjem
negonjem
konjem
brezzakonjem
trnjem
zrnjem
usnjem
hotunjem
krašnjem
jutrišnjem
prejšnjem
libušnjem
ražnjem
stražnjem
tihabojem
gojem
rokokojem
pokojem
lojem
hanojem
penojem
gnojem
avnojem
znojem
ritoznojem
waterloojem
pojem
odpojem
birojem
elkrojem
litostrojem
hlapjem
krapjem
lipjem
podlipjem
skopjem
snopjem
ibarjem
zanzibarjem
placarjem
kicarjem
vardarjem
agarjem
trafalgarjem
grgarjem
vintgarjem
bezgarjem
harjem
kandaharjem
teharjem
terciarjem
dakarjem
čankarjem
madagaskarjem
doblarjem
jelarjem
tamarjem
weimarjem
lekmarjem
skomarjem
lumarjem
šmarjem
stenarjem
vinarjem
vonarjem
loparjem
posarjem
katarjem
gibraltarjem
jantarjem
kvartarjem
vukovarjem
bjelovarjem
pletovarjem
drvarjem
daruvarjem
pazarjem
nadsmučarjem
žažarjem
čežarjem
kajžarjem
gabrjem
koludrjem
gaberjem
avberjem
eigerjem
tangerjem
moherjem
bidermajerjem
cvišlerjem
lemerjem
radomerjem
preserjem
reuterjem
verjem
iverjem
roverjem
irjem
drobirjem
cirjem
trogirjem
abukirjem
mirjem
pamirjem
radmirjem
kašmirjem
družmirjem
povirjem
močvirjem
mozirjem
širjem
mrjem
odmrjem
umrjem
orjem
laborjem
samoborjem
razborjem
labradorjem
ekvadorjem
salvadorjem
pondorjem
unproforjem
fosforjem
gorjem
zagorjem
podgorjem
jugorjem
medžugorjem
razgorjem
bohorjem
šmohorjem
pohorjem
suhorjem
uniorjem
prekorjem
morjem
timorjem
humorjem
laporjem
oporjem
bosporjem
terorjem
durmitorjem
kotorjem
javorjem
prevorjem
kovorjem
zorjem
razorjem
lutrjem
topinamburjem
belvedurjem
matajurjem
šentjurjem
podšentjurjem
telurjem
silurjem
amurjem
medmurjem
medžimurjem
prekmurjem
pomurjem
bajkonurjem
singapurjem
porurjem
turjem
čenturjem
šenčurjem
oblikoglasjem
klasjem
okrasjem
dolgočasjem
brezčasjem
prelesjem
prilesjem
pesjem
resjem
vresjem
črevesjem
strojepisjem
rodopisjem
tajnopisjem
slovaropisjem
časopisjem
trsjem
opatjem
ratjem
vratjem
satjem
smetjem
solopetjem
cvetjem
srebotjem
skrotjem
protjem
rastjem
hrastjem
listjem
mostjem
brstjem
trstjem
ustjem
sočutjem
ujem
fontainebleaujem
potrebujem
vsebujem
obujem
preskrbujem
oskrbujem
kljubujem
službujem
preklicujem
sklicujem
izklicujem
prekopicujem
natolcujem
vkrcujem
obvladujem
nadvladujem
prevladujem
uradujem
nazadujem
obedujem
dedujem
pregledujem
spregledujem
ogledujem
pogledujem
spogledujem
zgledujem
razgledujem
moledujem
zasledujem
predujem
napredujem
posredujem
predsedujem
sopredsedujem
besedujem
ubesedujem
posedujem
napovedujem
zapovedujem
odpovedujem
prepovedujem
pripovedujem
dopovedujem
spovedujem
izpovedujem
poizvedujem
obzidujem
katmandujem
negodujem
škodujem
odškodujem
oškodujem
gospodujem
raznarodujem
zmrdujem
urdujem
hudujem
občudujem
pogozdujem
tofujem
premagujem
omagujem
zmagujem
nadlegujem
negujem
nategujem
zategujem
odtegujem
pretegujem
pritegujem
potegujem
razpotegujem
stegujem
raztegujem
iztegujem
vzdigujem
privzdigujem
namigujem
zmigujem
dvigujem
dolgujem
zlogujem
razzlogujem
trgujem
zamahujem
omahujem
spahujem
strahujem
ustrahujem
zasmehujem
posmehujem
vdihujem
zdihujem
izdihujem
vzdihujem
napihujem
odpihujem
podpihujem
prepihujem
vpihujem
razpihujem
izpihujem
prekajujem
ohlajujem
usklajujem
pomlajujem
zmajujem
nagrajujem
nadgrajujem
pregrajujem
ograjujem
dograjujem
vgrajujem
razgrajujem
izgrajujem
zasajujem
zatajujem
utajujem
zamejujem
omejujem
samoomejujem
razmejujem
ponarejujem
urejujem
rjukjujem
nadaljujem
oddaljujem
kraljujem
zahvaljujem
bljujem
zaskrbljujem
oddeljujem
opredeljujem
dodeljujem
podeljujem
razdeljujem
utemeljujem
napeljujem
zapeljujem
upepeljujem
speljujem
vpeljujem
izpeljujem
obstreljujem
sestreljujem
razstreljujem
izstreljujem
naseljujem
odseljujem
preseljujem
razveseljujem
priseljujem
doseljujem
poseljujem
vseljujem
izseljujem
prijateljujem
pisateljujem
učiteljujem
poveljujem
zamegljujem
prisiljujem
posiljujem
vsiljujem
izsiljujem
kljujem
zastekljujem
obkoljujem
razsoljujem
dovoljujem
samozadovoljujem
pljujem
zaslepljujem
podkrepljujem
opljujem
zastrupljujem
razstrupljujem
osvetljujem
razsvetljujem
odkašljujem
pokašljujem
izkašljujem
premišljujem
razmišljujem
izmišljujem
uganjujem
pokristjanjujem
včlanjujem
oznanjujem
prehranjujem
ohranjujem
shranjujem
odstranjujem
podcenjujem
precenjujem
ocenjujem
samoocenjujem
razčlenjujem
menjujem
obremenjujem
razbremenjujem
osemenjujem
opismenjujem
zaplinjujem
napolnjujem
zapolnjujem
dopolnjujem
izpopolnjujem
spolnjujem
izpolnjujem
zatemnjujem
uzakonjujem
stopnjujem
strnjujem
pojasnjujem
razjasnjujem
upočasnjujem
upesnjujem
utesnjujem
izpraznjujem
zasužnjujem
bojujem
pogojujem
upokojujem
oplojujem
razplojujem
razslojujem
dognojujem
prikrojujem
potrojujem
zavojujem
usmerjujem
izterjujem
vznemirjujem
pomirjujem
zatrjujem
pritrjujem
potrjujem
strjujem
utrjujem
odtujujem
kujem
bakujem
naskakujem
odskakujem
preskakujem
poskakujem
odplakujem
splakujem
izplakujem
tlakujem
spakujem
pričakujem
ljubkujem
podkujem
narekujem
obrekujem
zasekujem
obsekujem
izsekujem
prežvekujem
jadikujem
malikujem
oblikujem
sooblikujem
odlikujem
preslikujem
razlikujem
zanikujem
urednikujem
predsednikujem
počitnikujem
prikujem
pohajkujem
primanjkujem
zmanjkujem
sestankujem
pomenkujem
učinkujem
součinkujem
okujem
objokujem
šikokujem
rokujem
paberkujem
pogrkujem
zajtrkujem
črkujem
skujem
obiskujem
preiskujem
vtiskujem
raziskujem
vojskujem
vkujem
točkujem
prisluškujem
makalujem
valujem
vzvalujem
žalujem
obžalujem
delujem
obdelujem
pridelujem
sodelujem
vdelujem
zdelujem
načelujem
pomilujem
plujem
obplujem
odplujem
podplujem
priplujem
vplujem
poslujem
zaposlujem
samozaposlujem
honolulujem
zaznamujem
oznamujem
sramujem
samujem
plimujem
prezimujem
pojmujem
tekmujem
domujem
umujem
županujem
stanujem
imenujem
martinujem
snujem
osnujem
kaznujem
praznujem
ouagadougoujem
nasipujem
obupujem
kupujem
odkupujem
podkupujem
rujem
subarujem
darujem
obdarujem
varujem
zavarujem
obvarujem
ohrabrujem
kadrujem
modrujem
perujem
verujem
blagrujem
mirujem
obmirujem
zborujem
nadzorujem
botrujem
silvestrujem
ministrujem
zaostrujem
poostrujem
naurujem
razrujem
sujem
glasujem
vasujem
obsujem
poplesujem
kresujem
sesujem
zapisujem
predpisujem
odpisujem
podpisujem
sopodpisujem
prepisujem
pripisujem
opisujem
dopisujem
popisujem
vpisujem
razpisujem
izpisujem
zarisujem
zabrisujem
prerisujem
vrisujem
izrisujem
osujem
dosujem
psujem
opsujem
usujem
vsujem
razsujem
tujem
obratujem
vanuatujem
svatujem
letujem
spametujem
zametujem
kmetujem
svetujem
odsvetujem
potujem
odpotujem
pripotujem
dopotujem
nasprotujem
ptujem
tartujem
načrtujem
začrtujem
podčrtujem
očrtujem
pestujem
obrestujem
nečistujem
zadostujem
gostujem
pustujem
dopustujem
spoštujem
žrtvujem
udejstvujem
prisostvujem
čustvujem
sočustvujem
prešuštvujem
nakazujem
prikazujem
dokazujem
ukazujem
razkazujem
izkazujem
premazujem
opazujem
zalezujem
zarezujem
obrezujem
prirezujem
oprezujem
urezujem
vrezujem
razrezujem
izrezujem
sezujem
navezujem
zavezujem
obvezujem
odvezujem
podvezujem
prevezujem
privezujem
povezujem
razvezujem
oblizujem
prilizujem
zamrzujem
odmrzujem
zmrzujem
plačujem
odplačujem
doplačujem
vplačujem
zavlačujem
privlačujem
udomačujem
izenačujem
označujem
prekoračujem
odzračujem
prezračujem
začujem
občujem
priobčujem
razredčujem
mečujem
razpečujem
preprečujem
srečujem
onesrečujem
osrečujem
povečujem
posvečujem
poveličujem
ustoličujem
zaničujem
uresničujem
samouresničujem
uničujem
samouničujem
izničujem
pričujem
nasičujem
opravičujem
upravičujem
potujčujem
oštevilčujem
zamolčujem
ponemčujem
poitalijančujem
pijančujem
zasenčujem
končujem
dokončujem
ločujem
odločujem
določujem
razločujem
nočujem
naročujem
izročujem
hlapčujem
kupčujem
varčujem
privarčujem
norčujem
preučujem
zaključujem
priključujem
vključujem
izključujem
poučujem
proučujem
izučujem
obdavčujem
oživčujem
unovčujem
ščujem
maščujem
razmaščujem
uskladiščujem
prečiščujem
očiščujem
razčiščujem
zgoščujem
sploščujem
sproščujem
krščujem
ugašujem
naglašujem
oglašujem
uglašujem
mašujem
somašujem
okrašujem
zaprašujem
oprašujem
sprašujem
vprašujem
razprašujem
izprašujem
zastrašujem
poslabšujem
raztelešujem
pospešujem
rešujem
odrešujem
razrešujem
zaslišujem
povišujem
zvišujem
olajšujem
skrajšujem
podaljšujem
poboljšujem
zboljšujem
izboljšujem
pomanjšujem
zmanjšujem
pohujšujem
posplošujem
olepšujem
polepšujem
razpršujem
izvršujem
navdušujem
oglušujem
osušujem
izsušujem
ublažujem
onesnažujem
izobražujem
samoizobražujem
omalovažujem
dežujem
omadežujem
vedežujem
obeležujem
udeležujem
zasnežujem
papežujem
omrežujem
obtežujem
otežujem
uravnotežujem
osvežujem
približujem
zbližujem
ponižujem
znižujem
zadolžujem
obdolžujem
obožujem
pomnožujem
razmnožujem
obkrožujem
zaokrožujem
oborožujem
razorožujem
obtožujem
pritožujem
zožujem
zadržujem
pridržujem
vzdržujem
okužujem
razkužujem
poslužujem
pridružujem
združujem
razdružujem
pravoslavjem
navjem
podonavjem
podravjem
zdravjem
zasavjem
posavjem
ščavjem
goščavjem
drevjem
pečevjem
bičevjem
bodičevjem
jagodičevjem
igličevjem
grmičevjem
borovničevjem
mišičevjem
hočevjem
kočevjem
škripčevjem
grčevjem
maščevjem
leščevjem
jelševjem
ruševjem
hruševjem
ivjem
divjem
slivjem
sočivjem
vrbovjem
dovjem
robidovjem
zidovjem
drogovjem
mahovjem
leskovjem
bukovjem
zabukovjem
podbukovjem
prebukovjem
vukovjem
gruškovjem
skalovjem
zemljeslovjem
dušeslovjem
riboslovjem
obramboslovjem
grboslovjem
družboslovjem
besedoslovjem
rodoslovjem
zvezdoslovjem
jezikoslovjem
žužkoslovjem
zdraviloslovjem
vremenoslovjem
imenoslovjem
pomenoslovjem
rastlinoslovjem
prešernoslovjem
leposlovjem
meroslovjem
veroslovjem
glasoslovjem
krasoslovjem
potresoslovjem
naravoslovjem
tramovjem
grmovjem
malinovjem
snopovjem
jadrovjem
borovjem
mesovjem
bezovjem
vezovjem
pečovjem
grušovjem
hrušovjem
dokležovjem
vrvjem
barnabyjem
derbyjem
nancyjem
kennedyjem
andyjem
hardyjem
berkeleyjem
halleyjem
stanleyjem
presleyjem
huxleyjem
sydneyjem
disneyjem
jerseyjem
vichyjem
mccarthyjem
horthyjem
galsworthyjem
kentuckyjem
lewinskyjem
anthonyjem
czernyjem
clunyjem
calgaryjem
thackeryjem
valeryjem
montgomeryjem
conakryjem
henryjem
harryjem
berryjem
londonderryjem
coventryjem
canterburyjem
salisburyjem
debussyjem
hlavatyjem
davyjem
novyjem
zakavkazjem
razjem
brezjem
izjem
kozjem
dračjem
blečjem
pečjem
zarečjem
drečjem
podrečjem
smrečjem
podsmrečjem
osrečjem
sečjem
bičjem
vrbičjem
jagodičjem
ličjem
zlatoličjem
grmičjem
mišičjem
andrejčjem
palčjem
belčjem
volčjem
podbočjem
ločjem
otročjem
posočjem
krvavčjem
lešjem
podlešjem
orešjem
tišjem
zajelšjem
završjem
površjem
malodušjem
rušjem
dežjem
obrežjem
pobrežjem
razkrižjem
božjem
rožjem
zaporožjem
pakem
potemtakem
šibkem
pendereckem
trockem
gladkem
sladkem
redkem
bridkem
tekem
predtekem
lahkem
mehkem
velikem
tankem
grenkem
tenkem
globokem
širokem
visokem
prelaskem
holandskem
pleskem
koseskem
musorgskem
kitajskem
ubeljskem
bizeljskem
poljskem
planjskem
kranjskem
notranjskem
dolenjskem
gorenjskem
zrinjskem
svinjskem
konjskem
kojskem
vojskem
belskem
sotelskem
gomilskem
dolskem
flamskem
nizozemskem
danskem
zidanskem
wyspianskem
gorjanskem
vranskem
strenskem
sotenskem
slovenskem
hrašenskem
drobinskem
finskem
glinskem
mlinskem
lisinskem
tinskem
cetinskem
stravinskem
savinskem
milčinskem
hajnskem
slogonskem
japonskem
laponskem
stefanoskem
podlimbarskem
šafarskem
runarskem
sarskem
tarskem
bavarskem
madžarskem
gabrskem
idrskem
pragerskem
štajerskem
perskem
jezerskem
žigrskem
vogrskem
irskem
morskem
primorskem
škotskem
stanislavskem
moravskem
dostojevskem
trajkovskem
čajkovskem
tarkovskem
stanovskem
grotowskem
tkem
kratkem
plitkem
stkem
vtkem
nizkem
ozkem
bišečkem
poličkem
goričkem
plitvičkem
rožičkem
hočkem
brčkem
laškem
saškem
slovaškem
češkoslovaškem
hrvaškem
zameškem
armeškem
kambreškem
češkem
vodiškem
proseniškem
koroškem
krškem
salzburškem
pijavškem
plavškem
dovškem
težkem
lem
kalem
ostalem
jeruzalem
žalem
neblem
emblem
problem
podproblem
padlem
medlem
belem
debelem
melem
oglenelem
črnelem
zrelem
veselem
zelem
naglem
ceglem
okroglem
rahlem
tohlem
dilem
milem
naklem
voklem
bolem
golem
solem
volem
toplem
haarlem
harlem
umrlem
raslem
kislem
svetlem
ulem
minulem
mrzlem
pičlem
najamem
zajamem
objamem
dojamem
verjamem
ujamem
pomamem
snamem
vnamem
razvnamem
vzamem
odvzamem
privzamem
prežamem
ožamem
izžamem
primem
oprimem
spoprimem
sprimem
prejmem
sprejmem
strmem
smem
doumem
razumem
sporazumem
prežmem
prižmem
ožmem
izžmem
nem
ribanem
zibanem
gubanem
klicanem
danem
gledanem
povedanem
zidanem
prodanem
vdanem
ganem
žaganem
trganem
strganem
uganem
zganem
razganem
brizganem
žganem
pihanem
kuhanem
dajanem
grajanem
dejanem
sejanem
valjanem
sekljanem
rezljanem
sanjanem
luknjanem
terjanem
kanem
kockanem
sladkanem
sekanem
slikanem
zankanem
tipkanem
iskanem
tiskanem
tkanem
sukanem
čečkanem
dlanem
delanem
klanem
šolanem
planem
slanem
vozlanem
snemanem
gnanem
računanem
znanem
poznanem
kopanem
natrpanem
črpanem
ranem
karanem
staranem
varanem
branem
sidranem
igranem
plombiranem
kvalificiranem
kompliciranem
kodiranem
študiranem
lakiranem
pakiranem
blokiranem
parkiranem
maskiranem
miniranem
dimenzioniranem
betoniranem
kopiranem
šifriranem
filtriranem
strukturiranem
komentiranem
kristaliziranem
kategoriziranem
kritiziranem
mrmranem
oranem
pranem
stranem
videostranem
sanem
klesanem
sesanem
česanem
pisanem
risanem
brisanem
tehtanem
očitanem
teptanem
vrtanem
črtanem
stanem
obstanem
sestanem
pristanem
ostanem
vstanem
kovanem
oblikovanem
črkovanem
imenovanem
varovanem
zavarovanem
svetovanem
pestovanem
barvanem
ukazanem
mazanem
rezanem
vezanem
plačanem
zobčanem
bičanem
končanem
mešanem
slišanem
skušanem
križanem
babnem
telebnem
srebnem
ribnem
svibnem
trobnem
vrbnem
ljubnem
klecnem
prekopicnem
kolcnem
brcnem
frcnem
krcnem
prekucnem
dnem
sodnem
zvodnem
namrdnem
godbenem
obenem
dobenem
dragocenem
denem
prepadenem
prizadenem
objedenem
medenem
predenem
zasedenem
izvedenem
najdenem
odenem
razodenem
studenem
vdenem
glajenem
hlajenem
grajenem
sajenem
vajenem
cejenem
rejenem
narejenem
razporejenem
urejenem
zrcaljenem
kaljenem
taljenem
hvaljenem
rabljenem
grabljenem
vabljenem
žlebljenem
robljenem
drobljenem
škrobljenem
razgubljenem
ljubljenem
obljubljenem
snubljenem
beljenem
celjenem
deljenem
razdeljenem
naseljenem
miljenem
krmiljenem
piljenem
siljenem
maziljenem
dimljenem
lomljenem
krmljenem
oljenem
moljenem
soljenem
voljenem
dovoljenem
tihotapljenem
cepljenem
lepljenem
kropljenem
škropljenem
topljenem
stopljenem
kupljenem
lupljenem
davljenem
javljenem
plavljenem
zdravljenem
spravljenem
stavljenem
postavljenem
ustavljenem
krivljenem
polovljenem
mišljenem
ganjenem
hranjenem
tanjenem
cenjenem
plenjenem
obremenjenem
penjenem
grenjenem
vzdignjenem
ognjenem
upognjenem
mahnjenem
pahnjenem
dihnjenem
vdihnjenem
pihnjenem
ginjenem
polnjenem
napolnjenem
obrnjenem
vrnjenem
tesnjenem
natisnjenem
dojenem
gojenem
vzgojenem
gnojenem
rojenem
krojenem
strojenem
sojenem
posojenem
udarjenem
parjenem
varjenem
svarjenem
ustvarjenem
žarjenem
merjenem
usmerjenem
mirjenem
storjenem
govorjenem
tovorjenem
urjenem
kurjenem
bujenem
utrujenem
lenem
zelenem
želenem
klenem
zaklenem
odklenem
priklenem
oklenem
sklenem
vklenem
razklenem
zaposlenem
kamenem
imenem
tepenem
krenem
skrenem
ukrenem
trenem
ostrenem
vasenem
nesenem
blatenem
pletenem
zapletenem
gnetenem
motenem
vrednotenem
poštenem
venem
razdelitvenem
selitvenem
vrnitvenem
ustavitvenem
ločitvenem
nočitvenem
vezenem
tvezenem
grizenem
molzenem
mlačenem
tlačenem
enačenem
zračenem
oblečenem
vlečenem
pečenem
rečenem
žvečenem
pičenem
kopičenem
kovičenem
tolčenem
senčenem
ločenem
močenem
počenem
točenem
vzorčenem
učenem
mučenem
raščenem
čaščenem
kleščenem
čiščenem
goščenem
loščenem
voščenem
krščenem
luščenem
puščenem
gašenem
obešenem
mešenem
košenem
nošenem
prošenem
trošenem
kršenem
dušenem
skušenem
izkušenem
brušenem
sušenem
ženem
gaženem
naženem
praženem
sovraženem
zaženem
odženem
sneženem
preženem
obseženem
priseženem
knjiženem
priženem
striženem
dolženem
zadolženem
doženem
obloženem
množenem
poženem
groženem
toženem
vrženem
uženem
struženem
razženem
izženem
klofnem
čofnem
nagnem
prebegnem
pobegnem
obregnem
dregnem
nategnem
zategnem
odtegnem
pretegnem
pritegnem
potegnem
spotegnem
razpotegnem
stegnem
utegnem
raztegnem
iztegnem
vzdignem
privzdignem
mignem
skomignem
zmignem
rignem
dvignem
švignem
ognem
zapognem
prepognem
pripognem
upognem
drgnem
obdrgnem
oddrgnem
odrgnem
vdrgnem
zdrgnem
skomizgnem
brizgnem
dahnem
oddahnem
vdahnem
splahnem
uplahnem
mahnem
odmahnem
omahnem
razmahnem
pahnem
odpahnem
presahnem
usahnem
nasmehnem
posmehnem
dihnem
vdihnem
vzdihnem
kihnem
pihnem
odpihnem
upihnem
razpihnem
potihnem
utihnem
zatohnem
odkrhnem
prhnem
črhnem
buhnem
prisluhnem
puhnem
bruhnem
potuhnem
poginem
zginem
izginem
prekinem
ukinem
minem
rinem
odrinem
spodrinem
izpodrinem
pririnem
vrinem
zrinem
razrinem
sinem
zavinem
zinem
šinem
ošinem
žejnem
trojnem
odplaknem
oplaknem
poplaknem
splaknem
izplaknem
zamaknem
odmaknem
spodmaknem
premaknem
primaknem
pomaknem
umaknem
razmaknem
izmaknem
nataknem
zataknem
podtaknem
pretaknem
pritaknem
dotaknem
spotaknem
staknem
vtaknem
iztaknem
jeknem
odjeknem
bleknem
pokleknem
zleknem
nabreknem
useknem
teknem
kliknem
vzkliknem
poniknem
vzniknem
piknem
kriknem
siknem
bziknem
mežiknem
obmolknem
premolknem
umolknem
kinknem
štrbunknem
izboknem
vzboknem
crknem
zdrknem
cerknem
zafrknem
odhrknem
zakrknem
skrknem
srknem
trknem
švrknem
ošvrknem
tlesknem
plosknem
pljusknem
odpljusknem
opljusknem
bevsknem
smuknem
čivknem
hušknem
trebelnem
grobelnem
pepelnem
močilnem
kolnem
ukolnem
polnem
kamnem
temnem
nimnem
lahomnem
lomnem
fonem
gluhonem
klonem
tonem
utonem
pnem
kapnem
napnem
odpnem
repnem
počepnem
šepnem
prišepnem
zaripnem
pripnem
odščipnem
preščipnem
priščipnem
uščipnem
lopnem
stopnem
otrpnem
spnem
osupnem
vpnem
razpnem
vzpnem
marnem
kozarnem
gabrnem
obrnem
spreobrnem
zagrnem
odgrnem
pregrnem
ogrnem
pogrnem
zgrnem
razgrnem
odškrnem
priškrnem
oškrnem
trnem
vetrnem
strnem
utrnem
turnem
vrnem
odvrnem
sprevrnem
zvrnem
črnem
snem
pogasnem
ugasnem
hasnem
krasnem
prasnem
oprasnem
kresnem
tesnem
odčesnem
razčesnem
blisnem
zavrisnem
natisnem
zatisnem
odtisnem
pretisnem
pritisnem
potisnem
stisnem
vtisnem
iztisnem
bojsnem
boksnem
obdrsnem
spodrsnem
zdrsnem
razprsnem
vrsnem
pljusnem
odpljusnem
opljusnem
šavsnem
revsnem
blatnem
vratnem
snežatnem
prapetnem
koretnem
prapretnem
kuretnem
koritnem
pogoltnem
topotnem
šmartnem
škrtnem
odškrtnem
hlastnem
hrastnem
švistnem
butnem
loputnem
zaloputnem
kljunem
pljunem
sunem
odsunem
vnem
ravnem
pevnem
sevnem
slivnem
železnem
breznem
pogreznem
ugreznem
treznem
teznem
veznem
poveznem
obliznem
priliznem
odgriznem
pregriznem
prigriznem
ugriznem
drznem
zdrznem
namrznem
zamrznem
odmrznem
primrznem
omrznem
pomrznem
zmrznem
trznem
namuznem
zmuznem
izmuznem
kolačnem
načnem
račnem
začnem
dečnem
rečnem
smrečnem
presečnem
mostečnem
ljubičnem
jeličnem
trličnem
seničnem
pričnem
lesičnem
rožičnem
kočnem
počnem
spočnem
bušnem
dušnem
vlažnem
dežnem
rožnem
ostrožnem
tožnem
poem
kapem
lepem
tepem
stepem
vtepem
raztepem
skopem
hropem
sopem
prispem
dospem
gospem
uspem
harem
jarem
tarem
otarem
starem
utarem
vtarem
stvarem
debrem
rebrem
dobrem
drem
pridrem
odrem
prodrem
ardrem
udrem
vdrem
razdrem
berem
odberem
oberem
uberem
zberem
razberem
derem
priderem
oderem
uderem
vderem
razderem
montpellierem
smerem
operem
sperem
izperem
iverem
zverem
xerem
čerem
grem
trirem
žirem
krem
mokrem
mrem
odmrem
umrem
teorem
morem
obnemorem
onemorem
premorem
pripomorem
opomorem
zmorem
prem
zaprem
odprem
podprem
priprem
oprem
sprem
uprem
razprem
srem
trem
hitrem
otrem
strem
odstrem
bistrem
ojstrem
ekstrem
ostrem
razprostrem
sostrem
utrem
vtrem
vrem
cvrem
ocvrem
scvrem
ucvrem
privrem
zrem
ozrem
uzrem
žrem
obžrem
razžrem
sem
lasem
pasem
razpasem
rasem
obrasem
odrasem
prirasem
dorasem
vrasem
zrasem
razrasem
vasem
pecsem
limogesem
versaillesem
primesem
zmesem
nesem
prizanesem
obnesem
odnesem
spodnesem
prinesem
doprinesem
oponesem
unesem
vnesem
znesem
raznesem
pesem
tresem
otresem
stresem
raztresem
povesem
calaisem
valaisem
nisem
pisem
osem
gosem
kosem
polosem
žusem
vsem
predvsem
tem
robatem
bogatem
čokatem
platem
anatem
medtem
podtem
objetem
prijetem
kletem
mletem
pletem
sprepletem
opletem
spletem
vpletem
razpletem
ometem
pometem
smetem
vzmetem
gnetem
vgnetem
zgnetem
snetem
petem
napetem
gretem
štetem
živetem
doživetem
svetem
vzetem
žetem
lahtem
nadlahtem
podlahtem
bitem
litem
ritem
logaritem
antilogaritem
kritem
skritem
algoritem
bioritem
sitem
prečasitem
častitem
vitem
čudovitem
silovitem
užitem
nadlaktem
podlaktem
poltem
krizantem
stranpotem
pešpotem
totem
artem
obrtem
razdrtem
srtem
strtem
nadoblastem
plastem
slastem
mastem
trmastem
pastem
opastem
rastem
obrastem
odrastem
podrastem
prirastem
dorastem
strastem
vrastem
zrastem
razrastem
častem
bodičastem
vestem
sistem
podsistem
ekosistem
kriptosistem
ostem
gostem
pogostem
kostem
prostem
vzbrstem
drstem
zvrstem
podzvrstem
pustem
tovstem
obutem
vtem
vem
bahavem
vihravem
nravem
mršavem
cevem
trebeljevem
karteljevem
rapljevem
dobrljevem
sedlarjevem
prebačevem
tekačevem
mlačevem
tomačevem
ribčevem
beričevem
boričevem
mleščevem
mraševem
pševem
hruševem
kuteževem
sledljivem
vidljivem
najdljivem
vsiljivem
snemljivem
voljivem
hlapljivem
topljivem
zaupljivem
berljivem
merljivem
gorljivem
govorljivem
občutljivem
ustavljivem
razljivem
vezljivem
plačljivem
vračljivem
dušljivem
tožljivem
ljubeznivem
plešivem
živem
žvabovem
bobovem
vrbovem
lancovem
orehovem
anhovem
počakovem
božakovem
primskovem
bukovem
belovem
zbelovem
jelovem
podjelovem
frankolovem
topolovem
plovem
obplovem
odplovem
priplovem
vplovem
vodenovem
klenovem
senovem
jesenovem
kronovem
drnovem
pernovem
trnovem
snovem
prasnovem
povem
odpovem
dopovem
spovem
dobrovem
perovem
šerovem
torovem
velesovem
potovem
odzovem
brezovem
pozovem
izzovem
sečovem
brvem
obrvem
vrvem
plitvem
zvem
razvem
izvem
chamonixem
bordeauxem
broadwayem
szombathelyem
gazem
orgazem
sarkazem
plazem
citoplazem
protoplazem
pleonazem
spazem
erazem
fantazem
lezem
prilezem
zlezem
razlezem
vezem
tvezem
uvezem
dadaizem
judaizem
arhaizem
lamaizem
snobizem
srbizem
kubizem
nacizem
neonacizem
anglicizem
katolicizem
klasicizem
neoklasicizem
eklekticizem
romanticizem
skepticizem
misticizem
gnosticizem
agnosticizem
narcizem
turcizem
sadizem
belogardizem
avantgardizem
budizem
ludizem
nudizem
deizem
reizem
teizem
ateizem
politeizem
panteizem
monoteizem
pacifizem
sofizem
endomorfizem
antropomorfizem
izomorfizem
alogizem
silogizem
neologizem
čehizem
mazohizem
sadomazohizem
anarhizem
trockizem
katekizem
lamarkizem
kanibalizem
vandalizem
fevdalizem
idealizem
realizem
socrealizem
nadrealizem
eksistencializem
socializem
nacionalsocializem
postsocializem
kolonializem
neokolonializem
imperializem
materializem
rojalizem
radikalizem
sindikalizem
klerikalizem
antiklerikalizem
minimalizem
formalizem
nacionalizem
racionalizem
senzacionalizem
tradicionalizem
funkcionalizem
regionalizem
profesionalizem
personalizem
liberalizem
neoliberalizem
federalizem
moralizem
centralizem
pluralizem
naturalizem
strukturalizem
fatalizem
kapitalizem
neokapitalizem
vitalizem
fundamentalizem
sentimentalizem
dualizem
individualizem
spiritualizem
konceptualizem
univerzalizem
paralelizem
aristotelizem
avtomobilizem
nihilizem
stilizem
kataklizem
motociklizem
metabolizem
simbolizem
alkoholizem
monopolizem
populizem
botulizem
akademizem
evfemizem
ekstremizem
totemizem
animizem
pesimizem
optimizem
ekonomizem
avtonomizem
tomizem
atomizem
reformizem
konformizem
urbanizem
organizem
mikroorganizem
mehanizem
konfucianizem
republikanizem
balkanizem
vulkanizem
šamanizem
brahmanizem
romanizem
germanizem
humanizem
satanizem
slovanizem
helenizem
ekumenizem
slovenizem
albinizem
cinizem
jožefinizem
stalinizem
feminizem
determinizem
leninizem
alpinizem
kalvinizem
šovinizem
darvinizem
hedonizem
antagonizem
ekshibicionizem
abolicionizem
protekcionizem
evolucionizem
sionizem
impresionizem
ekspresionizem
revizionizem
ekspanzionizem
iluzionizem
monizem
hegemonizem
anahronizem
platonizem
daltonizem
modernizem
postmodernizem
komunizem
antikomunizem
protikomunizem
postkomunizem
oportunizem
taoizem
egoizem
titoizem
šintoizem
papizem
olimpizem
geotropizem
utopizem
barbarizem
carizem
vulgarizem
karizem
egalitarizem
totalitarizem
militarizem
utilitarizem
unitarizem
avtoritarizem
parlamentarizem
voluntarizem
karierizem
amaterizem
verizem
grizem
obgrizem
odgrizem
ogrizem
zgrizem
razgrizem
ilirizem
empirizem
aforizem
behaviorizem
terorizem
prizem
policentrizem
egocentrizem
heliocentrizem
antropocentrizem
purizem
turizem
avanturizem
futurizem
rasizem
narcisizem
seksizem
marksizem
avstromarksizem
solipsizem
rusizem
pragmatizem
astigmatizem
dogmatizem
akromatizem
avtomatizem
revmatizem
fanatizem
separatizem
demokratizem
birokratizem
aristokratizem
etatizem
hrvatizem
srbohrvatizem
analfabetizem
asketizem
magnetizem
diamagnetizem
geomagnetizem
elektromagnetizem
banditizem
elitizem
antisemitizem
spiritizem
dialektizem
okultizem
romantizem
diletantizem
protestantizem
iredentizem
scientizem
patriotizem
nepotizem
despotizem
erotizem
artizem
absolutizem
avtizem
hinduizem
altruizem
čakavizem
slavizem
panslavizem
avstroslavizem
atavizem
boljševizem
negativizem
relativizem
korporativizem
primitivizem
pozitivizem
aktivizem
subjektivizem
kolektivizem
perspektivizem
konstruktivizem
fašizem
nacifašizem
antifašizem
neofašizem
fetišizem
revanšizem
molzem
lienzem
mainzem
linzem
vozem
metzem
chemnitzem
auschwitzem
vuzem
odvzem
prevzem
izvzem
schwyzem
bihaćem
gospićem
čem
bačem
skačem
odskačem
apalačem
plačem
domačem
bračem
dobračem
dračem
bokračem
grabčem
izblebečem
ščebečem
ščegečem
migečem
drgečem
vzdrgečem
rezgečem
bekečem
mekečem
pekečem
odpekečem
zažvenkečem
zapraskečem
leskečem
zaleskečem
bleskečem
kukečem
oblečem
klečem
plečem
slečem
vlečem
odvlečem
privlečem
uvlečem
zvlečem
razvlečem
mečem
odmečem
omečem
zmečem
razmečem
nečem
pečem
cepečem
klepečem
šklepečem
trepečem
vztrepečem
šepečem
opečem
elektropečem
spečem
rečem
odrečem
dorečem
porečem
oporečem
sporečem
urečem
sečem
kosečem
tečem
obtečem
odtečem
pritečem
otečem
opotečem
stečem
utečem
slavečem
škufčem
bičem
žlebičem
radičem
godičem
zagojičem
kičem
špitaličem
kličem
prikličem
okličem
dokličem
samookličem
odpokličem
vpokličem
skličem
doličem
žagoličem
sremičem
semičem
umičem
razmičem
dobrničem
lastničem
bričem
modričem
gričem
podgričem
kokoričem
sičem
marsičem
tičem
poletičem
fernetičem
dotičem
vičem
otavičem
godovičem
dragovičem
mirtovičem
gračičem
hmeljčičem
ločičem
drašičem
godešičem
vidošičem
pršičem
vršičem
storžičem
tržičem
kolčem
tolčem
obtolčem
dotolčem
stolčem
raztolčem
pončem
punčem
runčem
očem
bočem
zabrbočem
mimoidočem
frfočem
hočem
zakrohočem
jočem
gibajočem
ogibajočem
vladajočem
padajočem
segajočem
dajajočem
prodajajočem
vdajajočem
rajajočem
ostajajočem
urejajočem
javljajočem
spravljajočem
postavljajočem
ustavljajočem
doživljajočem
klanjajočem
menjajočem
napenjajočem
posojajočem
udarjajočem
ustvarjajočem
usmerjajočem
terjajočem
tekajočem
mikajočem
tikajočem
tiskajočem
objemajočem
prijemajočem
snemajočem
klepajočem
sipajočem
stopajočem
upajočem
umirajočem
tirajočem
metajočem
menjavajočem
poznavajočem
sevajočem
bivajočem
obračajočem
vračajočem
puščajočem
obešajočem
skušajočem
izkušajočem
prijočem
gospodujočem
vzdigujočem
vdihujočem
razdeljujočem
dovoljujočem
menjujočem
obremenjujočem
oblikujočem
rokujočem
črkujočem
delujočem
sramujočem
varujočem
zavarujočem
potujočem
občujočem
pričujočem
končujočem
ločujočem
kupčujočem
vprašujočem
zjočem
razjočem
klokočem
ločem
maločem
močem
nemočem
samopomočem
nočem
polnočem
copočem
klopočem
ropočem
odropočem
topočem
vročem
stočem
odhrčem
sirčem
srčem
vsrčem
zavrčem
bučem
pljučem
kučem
smokučem
lučem
pralučem
smučem
osmučem
martinučem
sučem
prtovčem
kraščem
iščem
obiščem
paradiščem
gradiščem
zagradiščem
središčem
robidiščem
konjiščem
seliščem
strniščem
turniščem
vriščem
trgoviščem
raziščem
gračiščem
stražiščem
kržiščem
tržiščem
stržiščem
loščem
toščem
hruščem
truščem
šem
bašem
zbašem
srgašem
jašem
objašem
odjašem
prijašem
razjašem
pripašem
opašem
bangladešem
marakešem
klešem
obklešem
odklešem
oklešem
vklešem
plešem
odplešem
priplešem
doplešem
krešem
ukrešem
tešem
obtešem
otešem
stešem
češem
razčešem
mengšem
bišem
mogadišem
zadišem
jidišem
kališem
melišem
flišem
plišem
nišem
pišem
predpišem
odpišem
podpišem
sopodpišem
pripišem
opišem
dopišem
spišem
vpišem
razpišem
rišem
brišem
obrišem
zbrišem
orišem
vrišem
zrišem
višem
odvišem
privišem
hašišem
čermožišem
gostejšem
hodošem
blegošem
lakošem
grabonošem
varošem
napšem
spšem
prastaršem
ušem
limbušem
blagušem
hindukušem
repušem
dragatušem
letušem
bombažem
kažem
prikažem
dokažem
ukažem
razkažem
lažem
golažem
zlažem
mažem
podmažem
stomažem
umažem
zmažem
razmažem
dražem
sedražem
sidražem
boldražem
todražem
oražem
stražem
movražem
džem
bendžem
lodžem
trebežem
padežem
radežem
gradežem
kotredežem
videžem
rodežem
ležem
otaležem
odležem
podležem
beležem
priležem
uležem
razležem
dremežem
hotemežem
janežem
voronežem
dobrnežem
režem
zabrežem
obrežem
pobrežem
odrežem
bodrežem
spodrežem
prirežem
morežem
naprežem
zaprežem
preprežem
vprežem
izprežem
srežem
pretrežem
strežem
ustrežem
urežem
vrežem
zrežem
razrežem
sežem
obsežem
prisežem
dosežem
ratežem
čatežem
čretežem
četežem
sitežem
utežem
protiutežem
vežem
obvežem
odvežem
podvežem
privežem
živežem
zvežem
razvežem
drobižem
trbižem
paradižem
ližem
obližem
zližem
nižem
rižem
vodrižem
križem
zakrižem
navskrižem
prižem
strižem
obstrižem
odstrižem
pristrižem
ostrižem
dolžem
šentjanžem
ložem
podložem
možem
velmožem
ormožem
rožem
parožem
drožem
portorožem
hržem
sržem
tržem
natržem
zatržem
odtržem
potržem
stržem
ostržem
utržem
vržem
odvržem
podvržem
sprevržem
privržem
ovržem
mevkužem
prepužem
vodružem
stružem
šmiklavžem
šmatevžem


glej vse besede, ki konča z em
glej vse besede, ki konča z bem
glej vse besede, ki konča z cem
glej vse besede, ki konča z dem
glej vse besede, ki konča z eem
glej vse besede, ki konča z fem
glej vse besede, ki konča z gem
glej vse besede, ki konča z hem
glej vse besede, ki konča z iem
glej vse besede, ki konča z jem
glej vse besede, ki konča z kem
glej vse besede, ki konča z lem
glej vse besede, ki konča z mem
glej vse besede, ki konča z nem
glej vse besede, ki konča z oem
glej vse besede, ki konča z pem
glej vse besede, ki konča z rem
glej vse besede, ki konča z sem
glej vse besede, ki konča z tem
glej vse besede, ki konča z vem
glej vse besede, ki konča z xem
glej vse besede, ki konča z yem
glej vse besede, ki konča z zem
glej vse besede, ki konča z ćem
glej vse besede, ki konča z čem
glej vse besede, ki konča z šem
glej vse besede, ki konča z žem


 

 
Seznam besed -