besede, ki se končajo z il

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z il

bil
gabil
pohabil
slabil
oslabil
rabil
obrabil
grabil
prigrabil
ugrabil
zgrabil
razgrabil
zlorabil
uporabil
vabil
privabil
zvabil
zabil
spozabil
odbil
izpodbil
debil
žlebil
ožlebil
znebil
iznebil
prebil
trebil
otrebil
poosebil
razosebil
pribil
šibil
dobil
pridobil
spodobil
upodobil
posodobil
kobil
oglobil
poglobil
avtomobil
ugonobil
černobil
robil
obrobil
drobil
oddrobil
zdrobil
razdrobil
škrobil
trobil
raztrobil
onesposobil
usposobil
šobil
zgrbil
uglasbil
ubil
zabubil
pogubil
zgubil
razgubil
izgubil
ljubil
obljubil
priljubil
odpoljubil
zljubil
vzljubil
oskubil
snubil
rubil
vbil
zbil
razbil
podružbil
bacil
domicil
koncil
kadil
okadil
razkadil
gladil
ugladil
zgladil
hladil
podhladil
ohladil
shladil
uskladil
pomladil
sladil
osladil
grmadil
nadoknadil
gradil
nadgradil
ogradil
dogradil
vgradil
zgradil
razgradil
hradil
smradil
usmradil
sadil
obsadil
vsadil
razsadil
vadil
odvadil
privadil
ovadil
telovadil
razvadil
cedil
odcedil
scedil
razcedil
sledil
medil
redil
naredil
nadredil
odredil
podredil
priredil
razporedil
uredil
zredil
vzredil
ubesedil
onečedil
ponečedil
očedil
idil
spridil
izpridil
osvobodil
godil
prilagodil
dogodil
namrgodil
ugodil
zgodil
hodil
obhodil
sprehodil
shodil
uhodil
razhodil
krokodil
škodil
blodil
zblodil
plodil
oplodil
razplodil
smodil
prismodil
osmodil
podil
odpodil
pripodil
spodil
razpodil
rodil
brodil
obrodil
sodil
obsodil
prisodil
dosodil
posodil
sposodil
razposodil
usodil
razsodil
vodil
grdil
razsrdil
trdil
pritrdil
strdil
utrdil
budil
spodbudil
izpodbudil
vzpodbudil
obudil
zbudil
vzbudil
razhudil
obljudil
mudil
nudil
zgrudil
trudil
utrudil
studil
čudil
jezdil
odjezdil
prijezdil
gnezdil
ugnezdil
zagozdil
pogozdil
gvozdil
weil
pedofil
bibliofil
frankofil
anglofil
germanofil
slovanofil
klorofil
profil
avstrofil
vergil
ahil
tajil
pritajil
utajil
klejil
mejil
omejil
razmejil
vejil
razvejil
oddaljil
temeljil
utemeljil
spoprijateljil
ozemljil
oljil
vznejevoljil
zadovoljil
ozlovoljil
buljil
udejanjil
ponotranjil
gospodinjil
zasužnjil
dojil
gojil
vzgojil
privzgojil
upokojil
razslojil
gnojil
ognojil
dognojil
znojil
oznojil
pojil
pripojil
spojil
rojil
krojil
prikrojil
skrojil
ukrojil
razkrojil
potrojil
strojil
ustrojil
vzrojil
oddvojil
podvojil
razdvojil
izdvojil
zasvojil
odsvojil
prisvojil
osvojil
osamosvojil
posvojil
usvojil
zaskorjil
oskorjil
odtujil
kil
tekil
alkil
lil
kobalil
okobalil
skobalil
zrcalil
razgalil
kalil
skalil
vzkalil
talil
odtalil
kotalil
odkotalil
prikotalil
skotalil
stalil
ustalil
raztalil
valil
odvalil
hvalil
privalil
zvalil
šalil
žalil
užalil
razžalil
oblil
odlil
belil
debelil
odebelil
obelil
razbelil
celil
delil
oddelil
opredelil
dodelil
razdelil
upepelil
zastrelil
obstrelil
odstrelil
prestrelil
sestrelil
postrelil
ustrelil
razstrelil
izstrelil
selil
naselil
odselil
veselil
razveselil
priselil
doselil
vselil
razselil
telil
otelil
zaplevelil
prenaglil
meglil
škilil
milil
omilil
krmilil
smilil
usmilil
pilil
odpilil
opilil
spilil
špilil
krilil
prilil
silil
prisilil
vsilil
cvilil
odcvilil
pricvilil
rogovilil
motovilil
mazilil
šilil
prišilil
ošilil
klil
peklil
zasteklil
vzklil
dolil
golil
ogolil
obkolil
molil
odmolil
smolil
osmolil
zmolil
solil
osolil
dosolil
razsolil
volil
privolil
dovolil
blagovolil
otoplil
mislil
odmislil
omislil
domislil
osmislil
umislil
razmislil
zaposlil
samozaposlil
presvetlil
osvetlil
prosvetlil
razsvetlil
izvotlil
ulil
gulil
ogulil
zgulil
prihulil
mulil
pulil
grulil
hrulil
krulil
tulil
žulil
ožulil
vlil
zlil
razlil
mil
amil
mamil
omamil
zmamil
dramil
zdramil
vzdramil
osamil
radmil
ljudmil
emil
nemil
opremil
spremil
našemil
izcimil
dimil
zazimil
prezimil
gomil
bogomil
lomil
odlomil
vlomil
zlomil
razlomil
hromil
ohromil
dvomil
podjarmil
krmil
umil
poneumil
opogumil
sumil
osumil
zmil
nil
danil
obelodanil
zdanil
razdanil
ganil
uganil
zganil
razganil
opijanil
upijanil
pokristjanil
kanil
ukanil
planil
včlanil
naznanil
seznanil
oznanil
ranil
branil
obranil
ubranil
hranil
prihranil
ohranil
shranil
zastranil
odstranil
razprostranil
tanil
nastanil
pomeščanil
telebnil
srebnil
klecnil
prekopicnil
kolcnil
brcnil
frcnil
krcnil
prekucnil
namrdnil
cenil
podcenil
ocenil
poledenil
razvodenil
fenil
bifenil
zelenil
ozelenil
oglenil
zaklenil
odklenil
ojeklenil
posteklenil
priklenil
oklenil
sklenil
vklenil
razklenil
polenil
plenil
oplenil
uplenil
členil
včlenil
razčlenil
menil
razplamenil
bremenil
obremenil
razbremenil
spremenil
osemenil
omenil
domenil
opismenil
rumenil
zmenil
penil
spenil
razpenil
grenil
krenil
skrenil
ukrenil
trenil
venil
slovenil
uvenil
počenil
ženil
priženil
oženil
klofnil
čofnil
gnil
prebegnil
pobegnil
obregnil
dregnil
nategnil
zategnil
odtegnil
pretegnil
pritegnil
potegnil
spotegnil
razpotegnil
stegnil
utegnil
raztegnil
iztegnil
vzdignil
privzdignil
mignil
skomignil
zmignil
rignil
dvignil
švignil
ognil
zapognil
prepognil
pripognil
upognil
drgnil
obdrgnil
oddrgnil
odrgnil
vdrgnil
zdrgnil
zgnil
skomizgnil
brizgnil
dahnil
oddahnil
vdahnil
splahnil
uplahnil
mahnil
odmahnil
omahnil
razmahnil
pahnil
odpahnil
presahnil
usahnil
nasmehnil
posmehnil
dihnil
vdihnil
vzdihnil
kihnil
pihnil
odpihnil
upihnil
razpihnil
potihnil
utihnil
zatohnil
odkrhnil
prhnil
črhnil
buhnil
prisluhnil
puhnil
bruhnil
potuhnil
zacinil
razdedinil
zedinil
poginil
zginil
izginil
prekinil
ukinil
razblinil
petelinil
hlinil
zaplinil
uplinil
razplinil
slinil
prislinil
oslinil
minil
zakoreninil
ukoreninil
izkoreninil
lastninil
olastninil
cestninil
rinil
carinil
ocarinil
odrinil
spodrinil
izpodrinil
pririnil
vrinil
zrinil
razrinil
sinil
brazgotinil
vinil
polivinil
zinil
blazinil
oblazinil
začinil
utekočinil
šinil
ošinil
odplaknil
oplaknil
poplaknil
splaknil
izplaknil
zamaknil
odmaknil
spodmaknil
premaknil
primaknil
pomaknil
umaknil
razmaknil
izmaknil
nataknil
zataknil
podtaknil
pretaknil
pritaknil
dotaknil
spotaknil
staknil
vtaknil
iztaknil
jeknil
odjeknil
bleknil
pokleknil
zleknil
nabreknil
useknil
teknil
kliknil
vzkliknil
poniknil
vzniknil
piknil
kriknil
siknil
bziknil
mežiknil
obmolknil
premolknil
umolknil
kinknil
štrbunknil
izboknil
vzboknil
crknil
zdrknil
zafrknil
odhrknil
zakrknil
skrknil
srknil
trknil
švrknil
ošvrknil
tlesknil
plosknil
pljusknil
odpljusknil
opljusknil
bevsknil
smuknil
čivknil
hušknil
polnil
napolnil
dopolnil
izpopolnil
spolnil
temnil
otemnil
stemnil
polakomnil
pomnil
pripomnil
opomnil
spomnil
gonil
pozakonil
uzakonil
klonil
odklonil
priklonil
sklonil
uklonil
razklonil
naslonil
zaslonil
prislonil
tonil
utonil
zvonil
odzvonil
apnil
kapnil
počepnil
šepnil
prišepnil
zaripnil
odščipnil
preščipnil
priščipnil
uščipnil
lopnil
otrpnil
osupnil
obrnil
spreobrnil
zagrnil
odgrnil
pregrnil
ogrnil
pogrnil
zgrnil
razgrnil
krnil
okrnil
odškrnil
priškrnil
oškrnil
strnil
utrnil
vrnil
odvrnil
sprevrnil
zvrnil
črnil
očrnil
pogasnil
ugasnil
hasnil
jasnil
zjasnil
razjasnil
zakasnil
prasnil
oprasnil
upočasnil
razbesnil
pesnil
spesnil
upesnil
kresnil
zresnil
tesnil
utesnil
odčesnil
razčesnil
blisnil
zavrisnil
natisnil
zatisnil
odtisnil
pretisnil
pritisnil
potisnil
stisnil
vtisnil
iztisnil
boksnil
obdrsnil
spodrsnil
zdrsnil
razprsnil
pljusnil
odpljusnil
opljusnil
šavsnil
revsnil
žlahtnil
pogoltnil
topotnil
škrtnil
odškrtnil
hlastnil
švistnil
butnil
zaloputnil
vohunil
kljunil
pljunil
skrunil
oskrunil
sunil
odsunil
sprijaznil
praznil
spraznil
pogreznil
ugreznil
treznil
streznil
poveznil
obliznil
priliznil
odgriznil
pregriznil
prigriznil
ugriznil
drznil
zdrznil
namrznil
zamrznil
odmrznil
primrznil
omrznil
pomrznil
zmrznil
trznil
namuznil
zmuznil
izmuznil
bušnil
pil
trapil
tihotapil
pritihotapil
vtihotapil
odpil
cepil
odcepil
dlakocepil
vcepil
razcepil
skepil
lepil
oblepil
odlepil
prilepil
oklepil
slepil
oslepil
zlepil
krepil
podkrepil
okrepil
začepil
odčepil
opil
skopil
odklopil
preklopil
priklopil
sklopil
vklopil
izklopil
termopil
kropil
razkropil
škropil
oškropil
razškropil
poevropil
zasopil
topil
odtopil
otopil
stopil
obstopil
odstopil
sestopil
pristopil
vstopil
utopil
raztopil
spil
kupil
odkupil
podkupil
prikupil
dokupil
skupil
lupil
olupil
zastrupil
razstrupil
vpil
razvpil
špil
ril
ribaril
obaril
gobaril
kolobaril
rezbaril
daril
obdaril
podaril
gospodaril
prigospodaril
udaril
rudaril
gozdaril
opeharil
viharil
muharil
lenuharil
sadjaril
sanjaril
krošnjaril
razjaril
ovinkaril
trnkaril
spletkaril
čebelaril
oglaril
cmaril
zanemaril
krmaril
šušmaril
lenaril
planinaril
čolnaril
telefonaril
sitnaril
vrtnaril
tečnaril
paril
sleparil
osleparil
kiparil
oparil
skoparil
sparil
uparil
kolesaril
prikolesaril
mesaril
razmesaril
tesaril
pisaril
kletaril
mešetaril
životaril
varil
splavaril
mrcvaril
zmrcvaril
razmrcvaril
odvaril
privaril
kvaril
okvaril
skvaril
rovaril
drvaril
svaril
ustvaril
soustvaril
zvaril
mizaril
vozaril
lončaril
kočaril
šaril
žaril
stražaril
obžaril
križaril
ožaril
tožaril
razžaril
bril
hrabril
ohrabril
narebril
posrebril
obril
odobril
vedril
razvedril
bodril
pomodril
beril
meril
cmeril
pricmeril
odmeril
primeril
usmeril
umeril
zmeril
naperil
ščeperil
operil
uperil
razperil
popeteril
podeseteril
postoteril
poneveril
izneveril
preveril
gveril
overil
poveril
početveril
razčetveril
ojezeril
večeril
zvečeril
močeril
gril
ciril
miril
vznemiril
umiril
povampiril
šopiril
razšopiril
siril
sesiril
utiril
iztiril
okviril
uokviril
zamočviril
širil
razširil
kril
akril
odkril
rdečekril
prikril
dolgokril
kratkokril
mokril
skril
iskril
razkril
brezkril
boril
taboril
utaboril
priboril
oboril
goril
pokoril
spokoril
ukoril
moril
umoril
sleporil
šotoril
storil
utoril
dvoril
govoril
odgovoril
spregovoril
ogovoril
dogovoril
razgovoril
tovoril
pritovoril
otovoril
raztovoril
tvoril
ponazoril
uprizoril
opozoril
april
vetril
prevetril
pohitril
naelektril
razelektril
motril
popestril
bistril
zbistril
razbistril
izmojstril
ostril
priostril
uril
buril
razburil
vzburil
kuril
podkuril
skuril
čuril
razril
sil
gasil
ugasil
glasil
priglasil
oglasil
proglasil
uglasil
zglasil
razglasil
krasil
okrasil
prasil
kvasil
skvasil
dolgočasil
zdolgočasil
kratkočasil
obesil
pobesil
razobesil
utelesil
raztelesil
velesil
mesil
umesil
vmesil
navesil
zavesil
prevesil
ovesil
uravnovesil
povesil
prisil
fosil
kosil
nosil
obnosil
donosil
znosil
raznosil
rosil
orosil
prosil
trosil
raztrosil
izprsil
okusil
pokusil
skusil
izkusil
musil
gnusil
brusil
odbrusil
obrusil
zbrusil
til
atil
bogatil
obogatil
blatil
oblatil
klatil
priklatil
sklatil
mlatil
zmlatil
zlatil
nakosmatil
bratil
kratil
tratil
navratil
kolovratil
odkolovratil
prikolovratil
pečatil
odpečatil
košatil
razkošatil
etil
tetraetil
acetil
podkletil
metil
opredmetil
popredmetil
smetil
vzmetil
netil
presenetil
magnetil
razmagnetil
pripetil
pretil
istovetil
svetil
obsvetil
kitil
okitil
plemenitil
oplemenitil
nasitil
zasitil
ščitil
pterodaktil
projektil
robantil
ventil
raztogotil
bohotil
razbohotil
kotil
skotil
lotil
motil
sramotil
osramotil
zmotil
vrednotil
ovrednotil
razvrednotil
poenotil
potil
spotil
rotil
krotil
ukrotil
trotil
usmrtil
naprtil
črtil
stil
mikastil
zmikastil
lastil
pooblastil
prilastil
preplastil
razlastil
mastil
omastil
lomastil
prilomastil
razmastil
pastil
častil
onečastil
klestil
oklestil
sklestil
namestil
premestil
nadomestil
umestil
razmestil
pestil
mrestil
ozavestil
obvestil
onesvestil
osvestil
olistil
koristil
okoristil
čistil
očistil
sčistil
razčistil
opetnajstil
tekstil
radostil
zadostil
gostil
zgostil
žalostil
ožalostil
užalostil
razžalostil
pomilostil
ciklostil
premostil
postil
oprostil
sprostil
drstil
krstil
vrstil
uvrstil
zvrstil
razvrstil
pričvrstil
učvrstil
ustil
širokoustil
pustil
odpustil
pripustil
opustil
dopustil
spustil
razpustil
priskutil
slutil
čutil
občutil
vil
nabavil
prebavil
dobavil
davil
onegavil
javil
objavil
odjavil
prijavil
uveljavil
razveljavil
gnjavil
brzojavil
rjavil
obglavil
trmoglavil
strmoglavil
plavil
odplavil
splavil
slavil
proslavil
zdravil
odzdravil
ozdravil
pravil
odpravil
pripravil
opravil
spravil
zatravil
stavil
predstavil
odstavil
podstavil
sestavil
pristavil
dostavil
poenostavil
postavil
predpostavil
razpostavil
vzpostavil
zoperstavil
ustavil
vstavil
razstavil
prekrvavil
okrvavil
dišavil
odišavil
podržavil
odvil
spodvil
levil
krivil
okrivil
skrivil
ukrivil
privil
posivil
živil
oživil
poživil
razživil
ovil
rogovil
poduhovil
lovil
izjalovil
valovil
vzvalovil
polovil
razpolovil
splovil
naslovil
odslovil
blagoslovil
poslovil
ulovil
ustanovil
obnovil
prenovil
posinovil
ponovil
presnovil
overovil
zagotovil
ugotovil
izgotovil
prekrvil
svil
mrtvil
omrtvil
zvil
razvil
azil
gazil
cijazil
kazil
nakazil
iznakazil
skazil
lazil
plazil
odplazil
klečeplazil
priplazil
oplazil
splazil
pazil
opazil
razil
obrazil
preobrazil
izobrazil
odrazil
mrazil
zmrazil
jezil
ujezil
zjezil
razjezil
dolgovezil
solzil
grozil
ogrozil
zgrozil
vozil
obvozil
odvozil
privozil
uvozil
zvozil
razvozil
sluzil
čil
nagačil
predrugačil
vijačil
veseljačil
prednjačil
ojačil
prosjačil
razkačil
oblačil
plačil
slačil
tlačil
stlačil
vlačil
privlačil
tolmačil
raztolmačil
udomačil
enačil
junačil
ojunačil
naznačil
označil
pačil
spačil
beračil
priberačil
mračil
omračil
zmračil
koračil
razkoračil
vračil
zračil
odzračil
zasačil
rentačil
krtačil
okrtačil
skrtačil
novačil
pešačil
občil
priobčil
izobčil
redčil
zredčil
razredčil
rdečil
omečil
razkrečil
prečil
onesrečil
ponesrečil
osrečil
posrečil
sečil
ovekovečil
počlovečil
učlovečil
razčlovečil
žvečil
žlebičil
besedičil
ličil
maličil
zmaličil
izobličil
količil
ustoličil
kosmičil
ničil
stekleničil
ustekleničil
pleteničil
sumničil
uresničil
izumetničil
uničil
samouničil
samoizničil
pičil
kopičil
ušpičil
narebričil
govoričil
prelisičil
lepotičil
orokavičil
opravičil
upravičil
razdevičil
duhovičil
kovičil
krotovičil
skrotovičil
črvičil
mrtvičil
omrtvičil
razkoščičil
izkoščičil
ožičil
potujčil
številčil
oštevilčil
jamčil
ponemčil
grbančil
zgrbančil
nagubančil
poitalijančil
repenčil
senčil
obsenčil
osenčil
krivenčil
skrivenčil
mravljinčil
trpinčil
vrtinčil
zvrtinčil
osvinčil
činčil
sončil
osončil
bočil
vbočil
vzbočil
onemogočil
omogočil
skočil
odskočil
seskočil
priskočil
doskočil
vskočil
ločil
odločil
določil
usločil
razločil
močil
odmočil
omočil
zmočil
razmočil
prenočil
znočil
soočil
počil
odpočil
spočil
razpočil
naročil
zaročil
odročil
poročil
priporočil
sporočil
pootročil
uročil
vročil
izročil
povzročil
točil
odtočil
dotočil
osredotočil
ozvočil
žarčil
krčil
skrčil
ogorčil
vzorčil
osrčil
trčil
učil
podučil
priučil
naključil
zaključil
priključil
sključil
vključil
izključil
mučil
proučil
obdavčil
hinavčil
oživčil
unovčil
ukleščil
treščil
raztreščil
skladiščil
uskladiščil
poženščil
loščil
sploščil
zloščil
voščil
privoščil
mrščil
luščil
odluščil
oluščil
razluščil
zagruščil
šil
spajdašil
plašil
oplašil
splašil
mašil
odmašil
siromašil
osiromašil
zmašil
prašil
oprašil
uprašil
strašil
ustrašil
obšil
smešil
osmešil
pospešil
rešil
odrešil
grešil
zgrešil
razrešil
sešil
tešil
utešil
slepomišil
prišil
posplošil
trošil
pustošil
opustošil
kršil
mršil
zmršil
razmršil
pršil
razpršil
nasršil
vršil
dovršil
dušil
pridušil
udušil
navdušil
zdušil
glušil
oglušil
rušil
krušil
odkrušil
okrušil
skrušil
zrušil
razrušil
sušil
osušil
razsušil
všil
žil
blažil
ublažil
tolažil
utolažil
vlažil
ovlažil
onesnažil
osnažil
dražil
zdražil
razdražil
vzdražil
pražil
opražil
spražil
stražil
sovražil
osovražil
ježil
beležil
obeležil
udeležil
soudeležil
snežil
raznežil
zamrežil
premrežil
omrežil
težil
obtežil
otežil
uravnotežil
osvežil
knjižil
vknjižil
razknjižil
verižil
zverižil
dolžil
zadolžil
obdolžil
oddolžil
razdolžil
kremžil
skremžil
ožil
naložil
založil
obložil
predložil
odložil
podložil
preložil
priložil
položil
razpoložil
vložil
zložil
razložil
obrazložil
možil
primožil
omožil
množil
zmnožil
razmnožil
raznožil
krožil
obkrožil
zaokrožil
oborožil
razorožil
prožil
sprožil
tožil
obtožil
pritožil
zožil
tržil
užil
prekužil
pomehkužil
okužil
razkužil
lužil
plužil
splužil
služil
odslužil
prislužil
družil
pridružil
združil
razdružil
stružil
odstružil
ostružil


glej vse besede, ki konča z bil
glej vse besede, ki konča z cil
glej vse besede, ki konča z dil
glej vse besede, ki konča z eil
glej vse besede, ki konča z fil
glej vse besede, ki konča z gil
glej vse besede, ki konča z hil
glej vse besede, ki konča z jil
glej vse besede, ki konča z kil
glej vse besede, ki konča z lil
glej vse besede, ki konča z mil
glej vse besede, ki konča z nil
glej vse besede, ki konča z pil
glej vse besede, ki konča z ril
glej vse besede, ki konča z sil
glej vse besede, ki konča z til
glej vse besede, ki konča z vil
glej vse besede, ki konča z zil
glej vse besede, ki konča z čil
glej vse besede, ki konča z šil
glej vse besede, ki konča z žil


 

 
Seznam besed -