besede, ki se končajo z iv

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z iv

iv
civ
cciv
ccciv
dccciv
mdccciv
mmdccciv
mccciv
mmccciv
dcciv
mdcciv
mmdcciv
mcciv
mmcciv
dciv
mdciv
mmdciv
mciv
mmciv
xciv
cxciv
ccxciv
cccxciv
dcccxciv
mdcccxciv
mmdcccxciv
mcccxciv
mmcccxciv
dccxciv
mdccxciv
mmdccxciv
mccxciv
mmccxciv
dcxciv
mdcxciv
mmdcxciv
mcxciv
mmcxciv
dxciv
cdxciv
mcdxciv
mmcdxciv
mdxciv
mmdxciv
mxciv
cmxciv
mcmxciv
mmcmxciv
mmxciv
div
cdiv
mcdiv
mmcdiv
recidiv
mdiv
mmdiv
plovdiv
goljufiv
arhiv
nagajiv
kaljiv
nekaljiv
taljiv
staljiv
šaljiv
žaljiv
obrabljiv
uporabljiv
neuporabljiv
izrabljiv
vabljiv
nevabljiv
pozabljiv
nepozabljiv
gibljiv
negibljiv
upogibljiv
zgibljiv
dobljiv
upodobljiv
drobljiv
zdrobljiv
nezdrobljiv
zaskrbljiv
zaljubljiv
zarubljiv
pronicljiv
zbadljiv
uskladljiv
obvladljiv
neobvladljiv
dopadljiv
nedopadljiv
popadljiv
vpadljiv
nevpadljiv
razgradljiv
nerazgradljiv
smradljiv
zajedljiv
ujedljiv
gledljiv
spregledljiv
spogledljiv
sledljiv
neizsledljiv
odvedljiv
prevedljiv
neprevedljiv
napovedljiv
odpovedljiv
neodpovedljiv
dopovedljiv
nedopovedljiv
izvedljiv
neizvedljiv
vidljiv
nezavidljiv
predvidljiv
nepredvidljiv
zazidljiv
nezazidljiv
vzidljiv
najdljiv
neiznajdljiv
prilagodljiv
neprilagodljiv
škodljiv
neškodljiv
vodljiv
smrdljiv
strdljiv
utrudljiv
neutrudljiv
zaceljiv
deljiv
nedeljiv
opredeljiv
neopredeljiv
razdeljiv
nerazdeljiv
zapeljiv
izpeljiv
neizpeljiv
naseljiv
razveseljiv
nerazveseljiv
vseljiv
nevseljiv
zaželjiv
poželjiv
premagljiv
nepremagljiv
dosegljiv
nedosegljiv
zategljiv
raztegljiv
neraztegljiv
iztegljiv
ubogljiv
neubogljiv
zmogljiv
nezmogljiv
visokozmogljiv
upogljiv
neupogljiv
porogljiv
odvrgljiv
ovrgljiv
neovrgljiv
omahljiv
neomahljiv
usahljiv
neusahljiv
zasmehljiv
posmehljiv
napihljiv
trohljiv
srhljiv
vsiljiv
nevsiljiv
vzgojljiv
razkrojljiv
nerazkrojljiv
vzrojljiv
osvojljiv
neosvojljiv
odtujljiv
neodtujljiv
premakljiv
nepremakljiv
spakljiv
dotakljiv
nedotakljiv
spotakljiv
izvlekljiv
nabrekljiv
obrekljiv
izrekljiv
neizrekljiv
spotikljiv
pomanjkljiv
razpokljiv
zafrkljiv
žgečkljiv
mečkljiv
mamljiv
sprejemljiv
nesprejemljiv
oprijemljiv
neoprijemljiv
dojemljiv
nedojemljiv
snemljiv
neposnemljiv
stremljiv
pojmljiv
nepojmljiv
lomljiv
nelomljiv
zlomljiv
nezlomljiv
zapomljiv
dvomljiv
umljiv
doumljiv
nedoumljiv
sumljiv
nesumljiv
razumljiv
nerazumljiv
ganljiv
ranljiv
branljiv
ubranljiv
neubranljiv
neranljiv
hranljiv
nehranljiv
odstranljiv
neodstranljiv
tanljiv
neprecenljiv
ocenljiv
zamenljiv
nezamenljiv
spremenljiv
nespremenljiv
pomenljiv
izmenljiv
neizmenljiv
minljiv
neminljiv
izpopolnljiv
izpolnljiv
neizpolnljiv
sklonljiv
nesklonljiv
uklonljiv
neuklonljiv
obrnljiv
neobrnljiv
odvrnljiv
neodvrnljiv
pojasnljiv
nepojasnljiv
presunljiv
preračunljiv
nepreračunljiv
izračunljiv
neizračunljiv
voljiv
zadovoljiv
nezadovoljiv
kapljiv
hlapljiv
nehlapljiv
cepljiv
razcepljiv
lepljiv
nelepljiv
zlepljiv
vzkipljiv
tipljiv
otipljiv
neotipljiv
priklopljiv
topljiv
netopljiv
nepotopljiv
raztopljiv
neraztopljiv
zaupljiv
nezaupljiv
kupljiv
odkupljiv
podkupljiv
nepodkupljiv
osupljiv
marljiv
zanemarljiv
nezanemarljiv
izparljiv
zastarljiv
nezastarljiv
varljiv
pokvarljiv
nepokvarljiv
očarljiv
žarljiv
berljiv
neberljiv
nepreberljiv
razberljiv
merljiv
nemerljiv
primerljiv
neprimerljiv
usmerljiv
neizmerljiv
soizmerljiv
izterljiv
neizterljiv
preverljiv
nepreverljiv
zadirljiv
predirljiv
programirljiv
vznemirljiv
nevznemirljiv
pomirljiv
nepomirljiv
prepirljiv
prezirljiv
razširljiv
umrljiv
neumrljiv
gorljiv
negorljiv
udvorljiv
govorljiv
neizgovorljiv
uprizorljiv
razburljiv
vzburljiv
ugasljiv
neugasljiv
zanesljiv
nezanesljiv
prizanesljiv
neprizanesljiv
prenesljiv
pretresljiv
zapisljiv
opisljiv
neopisljiv
izpisljiv
zbrisljiv
izbrisljiv
neizbrisljiv
stisljiv
nestisljiv
prenosljiv
neprenosljiv
zaposljiv
drsljiv
spodrsljiv
zdrsljiv
ščegetljiv
presenetljiv
gnetljiv
snetljiv
vnetljiv
nevnetljiv
trepetljiv
drhtljiv
nasitljiv
nenasitljiv
častitljiv
čitljiv
nečitljiv
togotljiv
zmotljiv
nezmotljiv
dobrotljiv
ukrotljiv
neukrotljiv
vrtljiv
nadomestljiv
nenadomestljiv
izkoristljiv
zgostljiv
milostljiv
premostljiv
nepremostljiv
oprostljiv
neoprostljiv
odpustljiv
neodpustljiv
dopustljiv
nedopustljiv
popustljiv
nepopustljiv
občutljiv
neobčutljiv
spoštljiv
nespoštljiv
zabavljiv
prebavljiv
neprebavljiv
dobavljiv
objavljiv
ozdravljiv
neozdravljiv
zapravljiv
odpravljiv
neodpravljiv
opravljiv
popravljiv
nepopravljiv
spravljiv
nespravljiv
obotavljiv
nastavljiv
zastavljiv
predstavljiv
nepredstavljiv
odstavljiv
neodstavljiv
prestavljiv
sestavljiv
dostavljiv
nedostavljiv
ustavljiv
nezaustavljiv
neustavljiv
vstavljiv
razstavljiv
nerazstavljiv
naslovljiv
ulovljiv
neulovljiv
obnovljiv
neobnovljiv
ponovljiv
neponovljiv
ugotovljiv
neugotovljiv
barvljiv
bojazljiv
dokazljiv
nedokazljiv
pazljiv
nepazljiv
opazljiv
razljiv
neizrazljiv
jezljiv
razjezljiv
nalezljiv
nenalezljiv
preplezljiv
nepreplezljiv
raztezljiv
vezljiv
razvezljiv
nerazvezljiv
grozljiv
razvozljiv
zmrzljiv
izmuzljiv
plačljiv
odplačljiv
vplačljiv
neizplačljiv
udomačljiv
vračljiv
nevračljiv
vlečljiv
zaničljiv
uresničljiv
neuresničljiv
uničljiv
neuničljiv
prepričljiv
neprepričljiv
opravičljiv
neopravičljiv
kočljiv
ločljiv
odločljiv
neodločljiv
neločljiv
določljiv
nedoločljiv
razločljiv
nerazločljiv
premočljiv
nepremočljiv
omočljiv
neomočljiv
priporočljiv
nepriporočljiv
sporočljiv
nevročljiv
krčljiv
nekrčljiv
učljiv
izključljiv
obdavčljiv
neobdavčljiv
unovčljiv
voščljiv
nevoščljiv
privoščljiv
izluščljiv
plašljiv
vprašljiv
strašljiv
rešljiv
nerešljiv
pogrešljiv
nepogrešljiv
zgrešljiv
nezgrešljiv
razrešljiv
nerazrešljiv
potešljiv
nepotešljiv
podaljšljiv
nepodaljšljiv
poboljšljiv
nepoboljšljiv
izboljšljiv
pohujšljiv
razpršljiv
izvršljiv
neizvršljiv
dušljiv
preglušljiv
oglušljiv
poslušljiv
krušljiv
neporušljiv
tolažljiv
utolažljiv
neutolažljiv
dražljiv
zdražljiv
razdražljiv
vzdražljiv
grabežljiv
sramežljiv
nesramežljiv
potrpežljiv
nepotrpežljiv
darežljiv
ustrežljiv
neustrežljiv
naložljiv
odložljiv
neodložljiv
razpoložljiv
zložljiv
razložljiv
nerazložljiv
nezložljiv
tožljiv
neiztožljiv
zdržljiv
vzdržljiv
kužljiv
združljiv
razdružljiv
nerazdružljiv
nezdružljiv
njiv
izpolnjiv
liv
kaliv
naliv
zaliv
obliv
cliv
ccliv
cccliv
dcccliv
mdcccliv
mmdcccliv
mcccliv
mmcccliv
dccliv
mdccliv
mmdccliv
mccliv
mmccliv
dcliv
mdcliv
mmdcliv
mcliv
mmcliv
dliv
cdliv
mcdliv
mmcdliv
mdliv
mmdliv
odliv
preliv
gliv
priliv
mliv
cmliv
mcmliv
mmcmliv
mmliv
oliv
vpliv
sliv
prihuliv
vliv
xliv
cxliv
ccxliv
cccxliv
dcccxliv
mdcccxliv
mmdcccxliv
mcccxliv
mmcccxliv
dccxliv
mdccxliv
mmdccxliv
mccxliv
mmccxliv
dcxliv
mdcxliv
mmdcxliv
mcxliv
mmcxliv
dxliv
cdxliv
mcdxliv
mmcdxliv
mdxliv
mmdxliv
mxliv
cmxliv
mcmxliv
mmcmxliv
mmxliv
izliv
miv
cmiv
mcmiv
mmcmiv
zanimiv
nezanimiv
mmiv
leniv
niniv
plesniv
kazniv
nekazniv
ljubezniv
neljubezniv
lažniv
piv
nariv
odriv
spodriv
izpodriv
griv
igriv
kriv
nekriv
sokriv
iskriv
kopriv
siv
masiv
antidepresiv
sedativ
negativ
iniciativ
predikativ
superlativ
normativ
nominativ
alternativ
imperativ
kooperativ
administrativ
recitativ
stativ
tetiv
aditiv
akreditiv
genitiv
aperitiv
pozitiv
diapozitiv
dispozitiv
aktiv
objektiv
teleobjektiv
kolektiv
retrospektiv
perspektiv
direktiv
korektiv
detektiv
preventiv
motiv
lokomotiv
oprtiv
črviv
xiv
cxiv
ccxiv
cccxiv
dcccxiv
mdcccxiv
mmdcccxiv
mcccxiv
mmcccxiv
dccxiv
mdccxiv
mmdccxiv
mccxiv
mmccxiv
dcxiv
mdcxiv
mmdcxiv
mcxiv
mmcxiv
dxiv
cdxiv
mcdxiv
mmcdxiv
mdxiv
mmdxiv
lxiv
clxiv
cclxiv
ccclxiv
dccclxiv
mdccclxiv
mmdccclxiv
mccclxiv
mmccclxiv
dcclxiv
mdcclxiv
mmdcclxiv
mcclxiv
mmcclxiv
dclxiv
mdclxiv
mmdclxiv
mclxiv
mmclxiv
dlxiv
cdlxiv
mcdlxiv
mmcdlxiv
mdlxiv
mmdlxiv
mlxiv
cmlxiv
mcmlxiv
mmcmlxiv
mmlxiv
mxiv
cmxiv
mcmxiv
mmcmxiv
mmxiv
xxiv
cxxiv
ccxxiv
cccxxiv
dcccxxiv
mdcccxxiv
mmdcccxxiv
mcccxxiv
mmcccxxiv
dccxxiv
mdccxxiv
mmdccxxiv
mccxxiv
mmccxxiv
dcxxiv
mdcxxiv
mmdcxxiv
mcxxiv
mmcxxiv
dxxiv
cdxxiv
mcdxxiv
mmcdxxiv
mdxxiv
mmdxxiv
lxxiv
clxxiv
cclxxiv
ccclxxiv
dccclxxiv
mdccclxxiv
mmdccclxxiv
mccclxxiv
mmccclxxiv
dcclxxiv
mdcclxxiv
mmdcclxxiv
mcclxxiv
mmcclxxiv
dclxxiv
mdclxxiv
mmdclxxiv
mclxxiv
mmclxxiv
dlxxiv
cdlxxiv
mcdlxxiv
mmcdlxxiv
mdlxxiv
mmdlxxiv
mlxxiv
cmlxxiv
mcmlxxiv
mmcmlxxiv
mmlxxiv
mxxiv
cmxxiv
mcmxxiv
mmcmxxiv
mmxxiv
xxxiv
cxxxiv
ccxxxiv
cccxxxiv
dcccxxxiv
mdcccxxxiv
mmdcccxxxiv
mcccxxxiv
mmcccxxxiv
dccxxxiv
mdccxxxiv
mmdccxxxiv
mccxxxiv
mmccxxxiv
dcxxxiv
mdcxxxiv
mmdcxxxiv
mcxxxiv
mmcxxxiv
dxxxiv
cdxxxiv
mcdxxxiv
mmcdxxxiv
mdxxxiv
mmdxxxiv
lxxxiv
clxxxiv
cclxxxiv
ccclxxxiv
dccclxxxiv
mdccclxxxiv
mmdccclxxxiv
mccclxxxiv
mmccclxxxiv
dcclxxxiv
mdcclxxxiv
mmdcclxxxiv
mcclxxxiv
mmcclxxxiv
dclxxxiv
mdclxxxiv
mmdclxxxiv
mclxxxiv
mmclxxxiv
dlxxxiv
cdlxxxiv
mcdlxxxiv
mmcdlxxxiv
mdlxxxiv
mmdlxxxiv
mlxxxiv
cmlxxxiv
mcmlxxxiv
mmcmlxxxiv
mmlxxxiv
mxxxiv
cmxxxiv
mcmxxxiv
mmcmxxxiv
mmxxxiv
naziv
abraziv
odziv
priziv
defenziv
ofenziv
protiofenziv
eksploziv
poziv
kurziv
izziv
šiv
obšiv
ušiv
všiv
živ
neživ
radoživ
trdoživ
dolgoživ
lahkoživ
kratkoživ


glej vse besede, ki konča z iv
glej vse besede, ki konča z civ
glej vse besede, ki konča z div
glej vse besede, ki konča z fiv
glej vse besede, ki konča z hiv
glej vse besede, ki konča z jiv
glej vse besede, ki konča z liv
glej vse besede, ki konča z miv
glej vse besede, ki konča z niv
glej vse besede, ki konča z piv
glej vse besede, ki konča z riv
glej vse besede, ki konča z siv
glej vse besede, ki konča z tiv
glej vse besede, ki konča z viv
glej vse besede, ki konča z xiv
glej vse besede, ki konča z ziv
glej vse besede, ki konča z šiv
glej vse besede, ki konča z živ


 

 
Seznam besed -