besede, ki se končajo z j

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z j

kabaj
tabaj
žrebaj
gibaj
ogibaj
ribaj
zibaj
bombaj
gubaj
pacaj
kracaj
tacaj
klicaj
mencaj
daj
vladaj
padaj
stradaj
oddaj
predaj
primopredaj
spredaj
sedaj
tedaj
pridaj
zidaj
kdaj
kdajpakdaj
nekdaj
marsikdaj
mnogokdaj
redkokdaj
malokdaj
direndaj
brundaj
zgodaj
navsezgodaj
glodaj
zakonodaj
podaj
spodaj
odspodaj
prodaj
naprodaj
predprodaj
odprodaj
veleprodaj
maloprodaj
kupoprodaj
razprodaj
vdaj
zdaj
brazdaj
izdaj
veleizdaj
tofaj
goljufaj
gaj
blagaj
papagaj
sagaj
zagaj
žagaj
podgaj
segaj
vešligaj
migaj
brigaj
jančigaj
rančigaj
ručigaj
malgaj
rogaj
trgaj
strgaj
žugaj
brizgaj
žvižgaj
požgaj
bahaj
jahaj
mahaj
nehaj
zehaj
šanghaj
dihaj
nihaj
pihaj
sopihaj
vihaj
vohaj
perhaj
duhaj
kuhaj
puhaj
bruhaj
dajaj
prodajaj
vdajaj
nagajaj
lajaj
majaj
rajaj
grajaj
ostajaj
razporejaj
urejaj
zijaj
valjaj
srebljaj
gibljaj
zibljaj
brbljaj
jecljaj
bodljaj
vbodljaj
zbodljaj
deljaj
dosegljaj
odtegljaj
raztegljaj
migljaj
cingljaj
hahljaj
pahljaj
rahljaj
smehljaj
dihljaj
vdihljaj
zdihljaj
vzdihljaj
nihljaj
prhljaj
sekljaj
nikljaj
primanjkljaj
srkljaj
trkljaj
kramljaj
kimljaj
momljaj
kapljaj
trepljaj
tresljaj
stresljaj
zavesljaj
drsljaj
spodrsljaj
metljaj
pripetljaj
drhtljaj
goltljaj
vrtljaj
javljaj
spravljaj
postavljaj
ustavljaj
doživljaj
rezljaj
trzljaj
kašljaj
dražljaj
grižljaj
rožljaj
klanjaj
sanjaj
menjaj
napenjaj
luknjaj
godrnjaj
posojaj
udarjaj
ustvarjaj
usmerjaj
terjaj
večerjaj
divjaj
kaj
tjakaj
skakaj
krakaj
korakaj
čakaj
packaj
kockaj
sladkaj
jedkaj
nekaj
sekaj
tekaj
čvekaj
likaj
slikaj
svetlikaj
mikaj
kikirikaj
sikaj
marsikaj
tikaj
skovikaj
mežikaj
tamkaj
semkaj
sankaj
zankaj
brenkaj
cinkaj
šminkaj
dokaj
jokaj
malokaj
pokaj
stokaj
tipkaj
srkaj
trkaj
skaj
haskaj
laskaj
praskaj
pleskaj
treskaj
bliskaj
piskaj
vriskaj
tiskaj
hujskaj
ploskaj
voskaj
brskaj
bevskaj
cukaj
kukaj
sukaj
tukaj
javkaj
mijavkaj
čivkaj
kvačkaj
žgečkaj
mečkaj
čečkaj
ličkaj
količkaj
počkaj
šeškaj
težkaj
alkalaj
salaj
šteblaj
bodlaj
delaj
hlaj
mlaj
nikolaj
plapolaj
volaj
šolaj
veslaj
vlaj
bezlaj
vozlaj
ošlaj
maj
objemaj
prijemaj
ptolemaj
snemaj
dremaj
kimaj
zanimaj
komaj
vekomaj
romaj
tomaj
koštomaj
zmaj
naj
branaj
bobnaj
sinaj
tarnaj
metnaj
dunaj
zunaj
odzunaj
računaj
zdavnaj
ravnaj
pivnaj
znaj
poznaj
papaj
hlipaj
škripaj
sipaj
tipaj
kopaj
ropaj
stopaj
krpaj
trpaj
natrpaj
črpaj
upaj
skupaj
tupaj
raj
garaj
karaj
paraj
staraj
varaj
čaraj
jadraj
sidraj
mendraj
kodraj
žlobudraj
poberaj
seferaj
zmeraj
gasteraj
včeraj
predvčeraj
cefraj
graj
podgraj
igraj
ograj
grgraj
vihraj
plombiraj
kvalificiraj
kodiraj
študiraj
hiraj
lakiraj
pakiraj
blokiraj
parkiraj
maskiraj
umiraj
miniraj
dimenzioniraj
betoniraj
piraj
kopiraj
šifriraj
filtriraj
strukturiraj
tiraj
komentiraj
kristaliziraj
kategoriziraj
kritiziraj
kraj
zakraj
podkraj
onkraj
mrmraj
zgoraj
odzgoraj
skoraj
butoraj
popraj
šetraj
znotraj
odznotraj
zjutraj
samuraj
žuraj
šraj
saj
basaj
masaj
kesaj
sesaj
kisaj
drsaj
vsaj
taj
bogataj
rataj
blebetaj
drgetaj
rezgetaj
žvenketaj
prasketaj
lesketaj
cepetaj
klepetaj
trepetaj
šepetaj
rešetaj
tehtaj
hihitaj
kitaj
očitaj
altaj
goltaj
trobentaj
brbotaj
krohotaj
motaj
ropotaj
topotaj
korotaj
teptaj
škrtaj
vrtaj
črtaj
staj
listaj
vodostaj
preostaj
hrustaj
vstaj
utaj
plahutaj
prhutaj
vaj
zabavaj
menjavaj
plavaj
poznavaj
tavaj
postavaj
sevaj
zevaj
paragvaj
urugvaj
bivaj
skrivaj
tramvaj
narekovaj
tolovaj
barvaj
bljuvaj
kljuvaj
pljuvaj
ščuvaj
nazaj
bezaj
plezaj
drezaj
nizaj
sbrizaj
čaj
plačaj
enačaj
neenačaj
značaj
obračaj
vračaj
zobčaj
bečaj
tečaj
stečaj
večaj
bičaj
običaj
pričaj
golčaj
končaj
skočaj
ročaj
otročaj
krepčaj
lučaj
slučaj
smučaj
vrščaj
puščaj
vprašaj
slabšaj
obešaj
mešaj
lišaj
višaj
daljšaj
boljšaj
manjšaj
hujšaj
lepšaj
sršaj
vršaj
ušaj
skušaj
izkušaj
poslušaj
ležaj
strežaj
stežaj
raztežaj
nižaj
križaj
božaj
položaj
podržaj
deržaj
steržaj
skarabej
stabej
cebej
želebej
posebej
tribej
čibej
šturbej
škrubej
precej
dej
tadej
medej
sedej
idej
orhidej
odej
zlodej
smodej
čarodej
gerdej
kumerdej
hudej
razdej
trofej
orfej
gej
perigej
kogej
apogej
sergej
hej
juhej
jej
objej
spodjej
izpodjej
njej
razjej
hokej
lej
alej
galej
azalej
šalej
vselej
velej
glej
spreglej
oglej
spoglej
uglej
razglej
jubilej
filej
galilej
brilej
klej
doklej
linolej
petrolej
mavzolej
slej
odslej
doslej
odtlej
dotlej
potlej
mulej
mej
kamej
ptolemej
imej
omej
dahomej
tromej
diatomej
smej
šumej
nej
enej
cenej
alinej
matinej
jernej
šentjernej
turnej
snej
brunej
tajpej
farmakopej
epopej
trupej
rej
diarej
varej
brej
nebrej
andrej
cerej
prašičerej
ovčerej
grej
predgrej
segrej
ogrej
razgrej
pirej
prirej
amenorej
osorej
torej
prej
naprej
vnaprej
najprej
maloprej
poprej
žurej
vzrej
sej
esej
odisej
jenisej
vsej
razsej
tej
matej
ratej
prometej
kaktej
šantej
timotej
dorotej
štej
odštej
seštej
prištej
oštej
uštej
vštej
vej
spidvej
povej
odpovej
dopovej
spovej
razvej
mazej
tezej
cizej
farizej
lozej
mošej
kušej
žej
veržej
izaij
bij
barabij
odbij
izpodbij
amfibij
pribij
kambij
šembij
grdobij
hudobij
fobij
ksenofobij
klavstrofobij
niobij
erbij
terbij
iterbij
ubij
rubij
vbij
zbij
razbij
akrobacij
masturbacij
inkubacij
gradacij
degradacij
konsolidacij
oksidacij
likvidacij
arondacij
fundacij
refundacij
retardacij
kreacij
rekreacij
bonifacij
delegacij
negacij
segregacij
kongregacij
obligacij
homologacij
abrogacij
diferenciacij
asociacij
radiacij
variacij
repatriacij
deviacij
akacij
abdikacij
indikacij
kontraindikacij
specifikacij
kodifikacij
modifikacij
reifikacij
kvalifikacij
dokvalifikacij
diskvalifikacij
mumifikacij
plinifikacij
bonifikacij
personifikacij
unifikacij
verifikacij
nitrifikacij
elektrifikacij
nostrifikacij
klasifikacij
rusifikacij
beatifikacij
ratifikacij
stratifikacij
kvantifikacij
identifikacij
verzifikacij
publikacij
aplikacij
implikacij
komplikacij
komunikacij
telekomunikacij
detoksikacij
lokacij
mikrolokacij
provokacij
markacij
konfiskacij
edukacij
lacij
inhalacij
eskalacij
palacij
instalacij
inštalacij
elektroinštalacij
parcelacij
interpelacij
relacij
korelacij
teselacij
konstelacij
deflacij
stagflacij
hiperinflacij
oscilacij
anihilacij
asimilacij
epilacij
depilacij
fibrilacij
destilacij
ekstrapolacij
interpolacij
izolacij
termoizolacij
hidroizolacij
translacij
modulacij
demodulacij
koagulacij
regulacij
deregulacij
samoregulacij
triangulacij
ejakulacij
spekulacij
špekulacij
kalkulacij
cirkulacij
emulacij
simulacij
stimulacij
destimulacij
formulacij
akumulacij
granulacij
manipulacij
populacij
enkapsulacij
kapitulacij
rekapitulacij
ovulacij
aklamacij
deklamacij
reklamacij
sublimacij
animacij
reanimacij
legitimacij
diplomacij
farmacij
afirmacij
formacij
deformacij
reformacij
protireformacij
informacij
dezinformacij
transformacij
nacij
sanacij
asanacij
inscenacij
stagnacij
impregnacij
resignacij
kombinacij
rekombinacij
vakcinacij
kalcinacij
fascinacij
halucinacij
ordinacij
koordinacij
rafinacij
imaginacij
mahinacij
deklinacij
kontaminacij
dekontaminacij
eliminacij
inkriminacij
diskriminacij
nediskriminacij
dominacij
nominacij
denominacij
iluminacij
indoktrinacij
aglutinacij
donacij
detonacij
intonacij
inkarnacij
reinkarnacij
hibernacij
internacij
anticipacij
participacij
emancipacij
disipacij
uzurpacij
okupacij
grupacij
racij
deklaracij
reparacij
separacij
komparacij
vibracij
dehidracij
aberacij
federacij
konfederacij
aglomeracij
generacij
degeneracij
regeneracij
kogeneracij
operacij
kooperacij
iteracij
aliteracij
integracij
reintegracij
dezintegracij
migracij
emigracij
imigracij
aspiracij
respiracij
transpiracij
inspiracij
konspiracij
pankracij
teokracij
demokracij
socialdemokracij
birokracij
partitokracij
aristokracij
plutokracij
kolaboracij
perforacij
melioracij
hidromelioracij
agromelioracij
dekoracij
komemoracij
korporacij
penetracij
titracij
filtracij
infiltracij
koncentracij
kastracij
orkestracij
registracij
administracij
demonstracij
lustracij
ilustracij
frustracij
konfiguracij
inavguracij
restavracij
komasacij
relaksacij
indeksacij
fiksacij
datacij
dilatacij
eksploatacij
konstatacij
vegetacij
aretacij
interpretacij
reinterpretacij
recitacij
licitacij
meditacij
akreditacij
agitacij
habilitacij
rehabilitacij
imitacij
gravitacij
konzultacij
implantacij
transplantacij
orientacij
implementacij
sedimentacij
alimentacij
fermentacij
argumentacij
dokumentacij
fotodokumentacij
akontacij
konfrontacij
dotacij
notacij
konotacij
rotacij
adaptacij
disertacij
deportacij
manifestacij
pistacij
degustacij
mutacij
komutacij
permutacij
transmutacij
reputacij
amputacij
evakuacij
evaluacij
insinuacij
menstruacij
situacij
motivacij
evalvacij
devalvacij
ovacij
inovacij
rezervacij
hibridizacij
standardizacij
evropeizacij
katalogizacij
globalizacij
fevdalizacij
idealizacij
realizacij
legalizacij
specializacij
inicializacij
socializacij
resocializacij
komercializacij
materializacij
dematerializacij
industrializacij
radikalizacij
lokalizacij
vokalizacij
formalizacij
normalizacij
denormalizacij
kanalizacij
signalizacij
marginalizacij
nacionalizacij
denacionalizacij
internacionalizacij
racionalizacij
operacionalizacij
regionalizacij
profesionalizacij
liberalizacij
federalizacij
generalizacij
mineralizacij
centralizacij
decentralizacij
nevtralizacij
pluralizacij
naturalizacij
digitalizacij
kapitalizacij
dokapitalizacij
hospitalizacij
revitalizacij
totalizacij
kristalizacij
individualizacij
aktualizacij
vizualizacij
stabilizacij
destabilizacij
mobilizacij
demobilizacij
imobilizacij
sterilizacij
fosilizacij
stilizacij
civilizacij
simbolizacij
rekatolizacij
islamizacij
sistemizacij
minimizacij
optimizacij
ekonomizacij
atomizacij
urbanizacij
organizacij
reorganizacij
mehanizacij
balkanizacij
vulkanizacij
romanizacij
germanizacij
humanizacij
galvanizacij
slovenizacij
ionizacij
kolonizacij
dekolonizacij
harmonizacij
kanonizacij
sinhronizacij
kantonizacij
modernizacij
imunizacij
tipizacij
polarizacij
depolarizacij
sekularizacij
popularizacij
demilitarizacij
inventarizacij
madžarizacij
polimerizacij
karakterizacij
pasterizacij
rasterizacij
semaforizacij
kategorizacij
valorizacij
revalorizacij
motorizacij
avtorizacij
miniaturizacij
dramatizacij
tematizacij
sistematizacij
stigmatizacij
aklimatizacij
avtomatizacij
informatizacij
deratizacij
demokratizacij
birokratizacij
privatizacij
magnetizacij
konkretizacij
diskretizacij
politizacij
depolitizacij
kvantizacij
robotizacij
kotizacij
amortizacij
absolutizacij
relativizacij
kolektivizacij
improvizacij
kondenzacij
polikondenzacij
kompenzacij
senzacij
malverzacij
konverzacij
deložacij
paramecij
tehnecij
diskrecij
lutecij
prohibicij
ekshibicij
ambicij
tradicij
edicij
ekspedicij
špedicij
kondicij
avdicij
koalicij
silicij
abolicij
policij
definicij
redefinicij
americij
patricij
peticij
investicij
solsticij
intuicij
inkvizicij
tranzicij
pozicij
kompozicij
dekompozicij
opozicij
superpozicij
dispozicij
ekspozicij
akcij
redakcij
reakcij
interakcij
frakcij
refrakcij
difrakcij
atrakcij
abstrakcij
ekstrakcij
transakcij
infekcij
dezinfekcij
konfekcij
perfekcij
bijekcij
injekcij
projekcij
lekcij
reelekcij
selekcij
kolekcij
inšpekcij
erekcij
direkcij
korekcij
sekcij
vivisekcij
dezinsekcij
detekcij
konvekcij
dikcij
kontradikcij
fikcij
restrikcij
sankcij
funkcij
disfunkcij
konjunkcij
disjunkcij
punkcij
ekvinokcij
obdukcij
dedukcij
redukcij
indukcij
samoindukcij
produkcij
reprodukcij
koprodukcij
obstrukcij
destrukcij
konstrukcij
rekonstrukcij
avkcij
kalcij
garancij
supergarancij
francij
agencij
subvencij
konvencij
intervencij
stroncij
nuncij
opuncij
kolobocij
emocij
promocij
kontracepcij
recepcij
koncepcij
percepcij
deskripcij
transkripcij
opcij
absorpcij
adsorpcij
erupcij
inercij
porcij
konzorcij
distribucij
redistribucij
konfucij
eksekucij
lucij
absolucij
resolucij
evolucij
devolucij
revolucij
kontrarevolucij
protirevolucij
substitucij
institucij
konstitucij
inštitucij
kavcij
ladij
paladij
nadij
vanadij
stadij
tragedij
ledij
medij
komedij
tragikomedij
enciklopedij
ortopedij
rubidij
fidij
lidij
aktinidij
oidij
iridij
prezidij
skandij
štipendij
indij
melodij
plazmodij
rodij
parodij
taksodij
rapsodij
vodij
tahikardij
preludij
študij
klavdij
mafij
rafij
telegrafij
kaligrafij
ideografij
koreografij
biografij
avtobiografij
radiografij
bibliografij
historiografij
diskografij
holografij
mamografij
demografij
filmografij
tomografij
scenografij
ikonografij
monografij
etnografij
tipografij
topografij
hidrografij
kinematografij
kromatografij
litografij
faktografij
fotografij
astrofotografij
kartografij
škofij
nadškofij
grofij
atrofij
hipertrofij
sofij
zofij
filozofij
morfij
goljufij
magij
legij
elegij
privilegij
regij
strategij
religij
nostalgij
demagogij
genealogij
analogij
tetralogij
trilogij
metodologij
ideologij
hidrogeologij
teologij
frazeologij
psihologij
parapsihologij
radiologij
bakteriologij
fiziologij
filologij
epistemologij
etimologij
pulmologij
fenologij
rentgenologij
tehnologij
biotehnologij
kriminologij
terminologij
fonologij
kronologij
zoologij
apologij
tipologij
topologij
hidrologij
meteorologij
eshatologij
travmatologij
patologij
politologij
mitologij
antologij
ontologij
deontologij
tavtologij
letargij
alergij
energij
bioenergij
sinergij
sergij
orgij
metalurgij
kardiokirurgij
mikrokirurgij
nevrokirurgij
dramaturgij
liturgij
malahij
stihij
bronhij
oligarhij
patriarhij
anarhij
monarhij
hierarhij
domišljij
izmišljij
kij
makij
algonkij
avtarkij
lij
alij
dalij
muzealij
galij
kalij
fekalij
kemikalij
alkalij
ciankalij
amalij
anomalij
bakanalij
aralij
represalij
talij
natalij
genitalij
rozalij
biblij
oblij
odlij
elij
lobelij
nobelij
micelij
afelij
ofelij
evangelij
helij
perihelij
kamelij
kornelij
filatelij
ganglij
cilij
cecilij
koncilij
hemofilij
lilij
emilij
berilij
prilij
vasilij
tekstilij
konzilij
klij
vzklij
embolij
dolij
folij
vragolij
melanholij
magnolij
ulij
julij
tulij
vlij
zlij
razlij
mij
bigamij
poligamij
monogamij
džamij
kadmij
akademij
epidemij
pandemij
blasfemij
hipoglikemij
petrokemij
levkemij
anemij
jeremij
premij
holmij
sodomij
polomij
fiziognomij
ergonomij
ekonomij
makroekonomij
mikroekonomij
gastronomij
taksonomij
avtonomij
pomij
trisomij
anatomij
vazektomij
dihotomij
fermij
osmij
aritmij
umij
mumij
zmij
izmij
urbanij
štefanij
epifanij
dekanij
melanij
manij
narkomanij
megalomanij
erotomanij
germanij
onanij
županij
geranij
tiranij
litanij
kapitanij
umazanij
sodnij
gardenij
ifigenij
evgenij
renij
shizofrenij
ksenij
neotenij
astenij
rutenij
avenij
hafnij
gnij
zgnij
einsteinij
surfinij
virginij
linij
gadolinij
kondominij
aluminij
pinij
aktinij
protaktinij
telefonij
videotelefonij
polifonij
simfonij
radiofonij
kakofonij
agonij
begonij
pelargonij
cirkonij
kolonij
polonij
apolonij
amonij
hegemonij
ceremonij
harmonij
filharmonij
disharmonij
bronhopnevmonij
nonij
deponij
diahronij
ironij
samoironij
atonij
antonij
monotonij
hipertonij
plutonij
župnij
pražupnij
gubernij
kalifornij
zoprnij
etnij
umetnij
stotnij
unij
junij
petunij
neptunij
čarovnij
pij
terapij
aromaterapij
logoterapij
psihoterapij
radioterapij
fizioterapij
kemoterapij
hidroterapij
elektroterapij
odpij
municipij
avtotipij
opij
kopij
fotokopij
endoskopij
bronhoskopij
spektroskopij
gastroskopij
defektoskopij
rektoskopij
cistoskopij
filantropij
entropij
alotropij
anizotropij
evropij
utopij
harpij
spij
rupij
vpij
razvpij
rij
arij
herbarij
rezbarij
vincarij
darij
bedarij
lapidarij
dorfarij
garij
pregarij
harij
teharij
vinharij
relikviarij
sanjarij
drobnjarij
svinjarij
packarij
sladkarij
pekarij
slikarij
kokarij
davkarij
aravkarij
čečkarij
škarij
hruškarij
solarij
volarij
oslarij
marij
anamarij
samarij
zdravamarij
balzamarij
avemarij
primarij
šmarij
vižmarij
drobnarij
scenarij
denarij
ordinarij
cajnarij
vnajnarij
vrtnarij
mežnarij
parij
traparij
sleparij
lumparij
terarij
akvaterarij
mesarij
impresarij
pisarij
planetarij
sanitarij
bajtarij
novotarij
oštarij
varij
akvarij
kalvarij
nazarij
čenčarij
otročarij
višarij
planšarij
brij
kambrij
obrij
dobrij
poliandrij
mitohondrij
sneberij
cerij
špecerij
picerij
periferij
drogerij
vergerij
galerij
valerij
kafilerij
tremerij
kriptomerij
izomerij
žandarmerij
parfumerij
fazanerij
scenerij
rafinerij
draperij
imperij
prerij
serij
preserij
tapiserij
karoserij
baterij
megaterij
materij
pleterij
prezbiterij
kriterij
bakterij
galanterij
loterij
arterij
magisterij
histerij
misterij
baptisterij
bižuterij
devterij
večerij
menažerij
oranžerij
kirij
delirij
sirij
žirij
krij
odkrij
mimikrij
prikrij
skrij
razkrij
teorij
evforij
gorij
alegorij
gregorij
kategorij
podkategorij
izgorij
cikorij
skorij
kalorij
kilokalorij
glorij
morij
norij
torij
krematorij
sanatorij
oratorij
laboratorij
fotolaboratorij
moratorij
observatorij
konservatorij
avditorij
teritorij
trajektorij
viktorij
historij
štorij
javorij
dvorij
atrij
pediatrij
fiziatrij
gematrij
natrij
fotogrametrij
telemetrij
simetrij
asimetrij
geometrij
psihometrij
trigonometrij
aksonometrij
fotometrij
izometrij
itrij
dimitrij
dioptrij
industrij
veleindustrij
elektroindustrij
nutrij
jurij
šentjurij
kurij
telurij
vrij
razrij
sij
šasij
obsij
recesij
precesij
secesij
sukcesij
koncesij
procesij
mesij
agresij
regresij
transgresij
kresij
depresij
represij
impresij
dekompresij
ekspresij
obsesij
fisij
misij
emisij
komisij
podkomisij
transmisij
galaksij
refleksij
samorefleksij
aneksij
fuksij
epilepsij
biopsij
avtopsij
diskusij
bogatij
katij
matij
apatij
telepatij
antipatij
empatij
simpatij
opatij
homeopatij
encefalopatij
zdetij
objetij
prijetij
kletij
prokletij
mletij
kmetij
prometij
snetij
petij
peripetij
retij
gretij
vretij
štetij
vetij
doživetij
vzetij
bitij
litij
pitij
ritij
kritij
tritij
forsitij
vitij
užitij
epizootij
partij
drtij
podrtij
umrtij
zaprtij
razprtij
požrtij
dermastij
nastij
dinastij
hrastij
hvastij
sugestij
amnestij
travestij
evharistij
zakristij
gostij
hostij
plutij
vij
flavij
plavij
odvij
spodvij
mendelevij
revij
endivij
privij
relikvij
kolokvij
salvij
silvij
ovij
aluvij
diluvij
zvij
razvij
afazij
glazij
duglazij
hiperplazij
atanazij
evtanazij
gimnazij
buržoazij
abrazij
fantazij
anastazij
malvazij
invazij
cezij
adhezij
kohezij
magnezij
poezij
brezij
podbrezij
herezij
terezij
atrezij
anestezij
kolizij
dionizij
garnizij
hipokrizij
vizij
televizij
radiotelevizij
revizij
divizij
provizij
alojzij
celzij
emulzij
ekspanzij
recenzij
dimenzij
suspenzij
pretenzij
hortenzij
teodozij
implozij
eksplozij
simpozij
ambrozij
erozij
korozij
intarzij
disperzij
verzij
subverzij
diverzij
inverzij
konverzij
perverzij
torzij
distorzij
rekurzij
ekskurzij
fuzij
difuzij
radiodifuzij
infuzij
transfuzij
aluzij
žaluzij
iluzij
inkluzij
kartuzij
domačij
beračij
kovačij
kočij
odpočij
spočij
kupčij
norčij
našij
zašij
obšij
prešij
sešij
tovarišij
prišij
sušij
všij
koražij
samardžij
režij
užij
sskj
zkj
alj
šebalj
dalj
medalj
najdalj
razdalj
halj
kokalj
štrkalj
kralj
podkralj
sokralj
valj
prevalj
rabelj
grabelj
sabelj
žabelj
kebelj
grebelj
žebelj
gribelj
ajbelj
žajbelj
štrumbelj
radobelj
skobelj
grobelj
trobelj
skrbelj
hubelj
ljubelj
podljubelj
rubelj
tubelj
štubelj
zubelj
šubelj
avbelj
pecelj
brecelj
bricelj
štricelj
možicelj
ancelj
francelj
cencelj
brencelj
vencelj
bertoncelj
kocelj
šircelj
štrcelj
cucelj
pucelj
štrucelj
badelj
zategadelj
radelj
bradelj
škedelj
nedelj
gredelj
bandelj
mandelj
godelj
kodelj
grodelj
kardelj
smerdelj
smrdelj
razdelj
knafelj
vafelj
rifelj
štremfelj
škofelj
nagelj
ragelj
kragelj
batagelj
švagelj
kegelj
kregelj
pregelj
vegelj
švegelj
žvegelj
rigelj
švigelj
fajgelj
rajgelj
štangelj
rogelj
vogelj
murgelj
cugelj
pugelj
rugelj
žugelj
krhelj
uhelj
kuhelj
jakelj
tabernakelj
orakelj
žakelj
štrekelj
sekelj
kikelj
nikelj
avrikelj
zajkelj
binkelj
kokelj
štokelj
žvokelj
markelj
parkelj
cerkelj
smrkelj
štorkelj
žvrkelj
štrukelj
štukelj
melj
damelj
famelj
dramelj
plemelj
dremelj
kremelj
temelj
zemelj
odzemelj
podzemelj
prizemelj
ozemelj
žemelj
hmelj
dimelj
želimelj
radomelj
dragomelj
črnomelj
dromelj
sromelj
čermelj
krmelj
žrmelj
kumelj
šušmelj
peternelj
neapelj
japelj
kapelj
škrapelj
čapelj
repelj
krepelj
čepelj
cipelj
krempelj
tempelj
roženpelj
dropelj
hrpelj
krpelj
dupelj
nešpelj
panešpelj
češpelj
šebrelj
krelj
maselj
koleselj
reselj
tiselj
vakselj
oselj
predoselj
kuselj
bruselj
robavselj
sklicatelj
izklicatelj
datelj
skladatelj
predlagatelj
sopredlagatelj
vlagatelj
sovlagatelj
izdajatelj
soizdajatelj
prijatelj
pošiljatelj
odpošiljatelj
ravnatelj
zbiratelj
pisatelj
predavatelj
zavarovatelj
pokazatelj
slušatelj
detelj
sketelj
šketelj
zaletelj
retelj
buhtelj
ugrabitelj
vabitelj
pridobitelj
ljubitelj
graditelj
črnograditelj
sograditelj
vaditelj
ovaditelj
reditelj
prireditelj
vzreditelj
najditelj
osvoboditelj
roditelj
voditelj
buditelj
utemeljitelj
soutemeljitelj
gojitelj
vzgojitelj
posvojitelj
delitelj
izumitelj
branitelj
hranitelj
sklenitelj
uplenitelj
dopolnitelj
izpolnitelj
žlahtnitelj
skrunitelj
kapitelj
stvaritelj
odkritelj
soodkritelj
uprizoritelj
priglasitelj
krotitelj
pooblastitelj
gostitelj
dobavitelj
davitelj
prijavitelj
izjavitelj
zdravitelj
upravitelj
zastavitelj
ustanovitelj
soustanovitelj
obnovitelj
prenovitelj
pokrovitelj
tlačitelj
določitelj
naročitelj
oporočitelj
izročitelj
povzročitelj
učitelj
nadučitelj
mučitelj
rešitelj
odrešitelj
kršitelj
izvršitelj
rušitelj
dražitelj
množitelj
sprožitelj
tožitelj
šantelj
pentelj
trontelj
fotelj
kotelj
mertelj
vrtelj
hrastelj
kunstelj
postelj
trstelj
krjavelj
kavelj
volavelj
ženavelj
dobravelj
dravelj
mravelj
savelj
hotavelj
šavelj
nevelj
krevelj
čevelj
ševelj
živelj
trbovelj
čadovelj
bodovelj
orehovelj
vrhovelj
rakovelj
srakovelj
grmovelj
trnovelj
topovelj
vopovelj
gabrovelj
dobrovelj
borovelj
kosovelj
vitovelj
gotovelj
hrastovelj
utovelj
dutovelj
sečovelj
grušovelj
kazelj
prezelj
cizelj
majzelj
mozelj
vozelj
erzelj
mrzelj
guzelj
tavzelj
čelj
renčelj
terčelj
bašelj
kašelj
okrešelj
šešelj
tomišelj
krišelj
ošelj
grošelj
krošelj
sušelj
želj
preželj
žeželj
pariželj
bajželj
koželj
karželj
kuželj
tavželj
bilj
stibilj
zbilj
cilj
koncilj
kobdilj
dojilj
milj
podmilj
nemilj
smilj
vanilj
špilj
eskadrilj
grilj
skrilj
škrilj
pletilj
šentilj
tortilj
šivilj
zilj
vezilj
bizilj
peteršilj
olj
bolj
rebolj
najbolj
tembolj
čimbolj
sobolj
colj
dolj
gogolj
zgolj
pekolj
kokolj
smerkolj
smrkolj
kukolj
molj
mamolj
gomolj
prepolj
vrhpolj
impolj
kompolj
topolj
varpolj
bartolj
volj
dovolj
samovolj
zolj
mozolj
meršolj
škerlj
košmerlj
škrlj
čmrlj
košmrlj
ulj
čebulj
kadulj
radulj
hodulj
smrdulj
prdulj
dragulj
kragulj
jegulj
rogulj
trakulj
volkulj
smokulj
skulj
škulj
mulj
kosmulj
drenulj
drnulj
trnulj
pulj
čepulj
šepulj
skopulj
žvarulj
patrulj
lasulj
pasulj
šatulj
metulj
klepetulj
ropotulj
hrastulj
slavulj
krivulj
erčulj
žulj
anj
banj
hlebanj
žrebanj
gibanj
ogibanj
zibanj
lobanj
globanj
gubanj
kracanj
klicanj
mencanj
danj
vladanj
padanj
stradanj
gledanj
sedanj
zidanj
budanj
laganj
seganj
trganj
strganj
žuganj
brizganj
jahanj
nehanj
dihanj
janj
dajanj
prodajanj
rajanj
grajanj
ostajanj
dejanj
razporejanj
urejanj
sejanj
cingljanj
hahljanj
nikljanj
kramljanj
kapljanj
trepljanj
javljanj
spravljanj
postavljanj
ustavljanj
doživljanj
klanjanj
menjanj
napenjanj
luknjanj
posojanj
udarjanj
ustvarjanj
usmerjanj
terjanj
večerjanj
kanj
sladkanj
tekanj
likanj
kolikanj
tolikanj
slikanj
svetlikanj
mikanj
tikanj
manjkanj
cinkanj
srkanj
laskanj
praskanj
pleskanj
tiskanj
voskanj
ukanj
ličkanj
težkanj
kalanj
šolanj
planj
veslanj
vozlanj
manj
ricmanj
jemanj
objemanj
prijemanj
nemanj
snemanj
najmanj
čimmanj
nanj
brananj
računanj
ravnanj
znanj
poznanj
panj
lapanj
klepanj
tepanj
sipanj
tipanj
kampanj
ropanj
stopanj
trpanj
črpanj
upanj
županj
podžupanj
paranj
staranj
čaranj
sidranj
mendranj
franj
kvalificiranj
lakiranj
blokiranj
umiranj
dimenzioniranj
filtriranj
strukturiranj
tiranj
kategoriziranj
kranj
šekoranj
pranj
špranj
stranj
sanj
kisanj
tanj
metanj
tehtanj
očitanj
kotanj
vrtanj
črtanj
listanj
kostanj
hrustanj
reštanj
pilštanj
boštanj
šoštanj
virštanj
guštanj
tuštanj
vanj
menjavanj
poznavanj
kravanj
razdeljevanj
dovoljevanj
menjevanj
obremenjevanj
bojevanj
sevanj
plačevanj
občevanj
pričevanj
končevanj
ločevanj
nočevanj
kupčevanj
norčevanj
vpraševanj
bivanj
lokvanj
dedovanj
škodovanj
vzdigovanj
vdihovanj
oblikovanj
rokovanj
črkovanj
delovanj
poslovanj
zaposlovanj
sramovanj
imenovanj
kupovanj
varovanj
zavarovanj
modrovanj
glasovanj
svetovanj
potovanj
barvanj
pljuvanj
ruvanj
zanj
lazanj
rezanj
obračanj
vračanj
večanj
pričanj
molčanj
končanj
puščanj
slabšanj
obešanj
mešanj
višanj
daljšanj
boljšanj
manjšanj
hujšanj
lepšanj
skušanj
izkušanj
nižanj
križanj
držanj
sebenj
obenj
vrbenj
skladenj
pladenj
grmadenj
nadenj
gradenj
nadgradenj
samogradenj
novogradenj
vgradenj
razgradenj
bedenj
skedenj
škedenj
pedenj
godenj
vodenj
sovodenj
proizvodenj
rdenj
čudenj
ligenj
veleligenj
ogenj
vahenj
kajenj
hlajenj
sajenj
kotaljenj
trebljenj
šibljenj
robljenj
škrobljenj
snubljenj
rubljenj
seljenj
megljenj
krmiljenj
dimljenj
dovoljenj
lepljenj
trpljenj
puljenj
krivljenj
življenj
slovenjenj
drgnjenj
slinjenj
rinjenj
brazgotinjenj
polnjenj
temnjenj
pomnjenj
znojenj
rojenj
strojenj
kolesarjenj
svarjenj
mirjenj
sirjenj
tvorjenj
trjenj
bujenj
lukenj
sukenj
želenj
dolenj
žgolenj
tjulenj
kamenj
semenj
imenj
nomenj
ledenenj
oglenenj
steklenenj
temnenj
apnenj
repenj
stopenj
marenj
gorenj
škorenj
ješprenj
srenj
trenj
ostrenj
prezrenj
senj
jesenj
ksenj
lipsenj
bratenj
pečatenj
letenj
netenj
magnetenj
retenj
kretenj
istovetenj
bitenj
hitenj
plemenitenj
ščitenj
vrednotenj
stenj
podstenj
blestenj
lutenj
čutenj
rjavenj
ravenj
sivenj
slovenj
čezenj
skozenj
sluzenj
oblačenj
mlačenj
enačenj
pačenj
mračenj
koračenj
zračenj
rdečenj
vlečenj
pečenj
prečenj
sečenj
količenj
ničenj
kopičenj
kovičenj
številčenj
senčenj
bočenj
močenj
krčenj
vzorčenj
učenj
maščenj
koriščenj
čiščenj
goščenj
loščenj
češenj
višenj
kokošenj
mošenj
krošenj
priprošenj
trošenj
sršenj
dušenj
skušenj
izkušenj
rušenj
ženj
vlaženj
raženj
mraženj
straženj
beleženj
gleženj
reženj
seženj
sveženj
knjiženj
striženj
moženj
množenj
voženj
luženj
pluženj
služenj
struženj
suženj
labinj
snobinj
ljubinj
poljubinj
ulcinj
dinj
radinj
dedinj
sodedinj
tragedinj
zvezdogledinj
logopedinj
ortopedinj
švedinj
selevkidinj
hominidinj
židinj
ajdinj
gospodinj
kustodinj
vojvodinj
nadvojvodinj
sefardinj
leopardinj
brdinj
judinj
geografinj
koreografinj
biografinj
avtobiografinj
komediografinj
bibliografinj
kostumografinj
stenografinj
hidrografinj
litografinj
fotografinj
kartografinj
šefinj
škofinj
grofinj
teozofinj
filozofinj
antropozofinj
goljufinj
blaginj
draginj
kneginj
tuareginj
breginj
strateginj
čiginj
vikinginj
nibelunginj
boginj
pedagoginj
demagoginj
mineraloginj
pedologinj
indologinj
ideologinj
geologinj
arheologinj
speleologinj
teologinj
grafologinj
otorinolaringologinj
alergologinj
psihologinj
alkohologinj
biologinj
sociobiologinj
mikrobiologinj
sociologinj
radiologinj
kardiologinj
epidemiologinj
embriologinj
bakteriologinj
ihtiologinj
anesteziologinj
fiziologinj
nevrofiziologinj
ftiziologinj
farmakologinj
ekologinj
ginekologinj
toksikologinj
muzikologinj
etnomuzikologinj
onkologinj
turkologinj
filologinj
etimologinj
oftalmologinj
pulmologinj
entomologinj
seizmologinj
oceanologinj
balkanologinj
vulkanologinj
enologinj
rentgenologinj
fenomenologinj
penologinj
tehnologinj
kinologinj
kriminologinj
terminologinj
sinologinj
fonologinj
etnologinj
imunologinj
zoologinj
antropologinj
dendrologinj
venerologinj
virologinj
meteorologinj
teatrologinj
astrologinj
urologinj
nevrologinj
seksologinj
hematologinj
klimatologinj
stomatologinj
dermatologinj
travmatologinj
revmatologinj
patologinj
fitopatologinj
diabetologinj
politologinj
ornitologinj
defektologinj
infektologinj
dialektologinj
scientologinj
paleontologinj
otologinj
egiptologinj
histologinj
trinoginj
nosoroginj
kozoroginj
metalurginj
kirurginj
nevrokirurginj
dramaturginj
sluginj
hinj
vlahinj
strahinj
kazahinj
čehinj
bohinj
oligarhinj
monarhinj
ovaduhinj
ogleduhinj
kuhinj
debeluhinj
stremuhinj
lenuhinj
potepuhinj
varuhinj
sovaruhinj
oderuhinj
požeruhinj
tuhinj
herojinj
bedakinj
čudakinj
dijakinj
veseljakinj
veljakinj
poljakinj
nazadnjakinj
naprednjakinj
svobodnjakinj
zahodnjakinj
vzhodnjakinj
narodnjakinj
sonarodnjakinj
soimenjakinj
korenjakinj
zanesenjakinj
nepoštenjakinj
učenjakinj
obešenjakinj
severnjakinj
vetrnjakinj
strokovnjakinj
nestrokovnjakinj
mračnjakinj
človečnjakinj
odličnjakinj
mišičnjakinj
ponočnjakinj
bošnjakinj
južnjakinj
rojakinj
vojakinj
orjakinj
divjakinj
volčjakinj
silakinj
kulakinj
siromakinj
junakinj
prostakinj
slovakinj
čehoslovakinj
prvakinj
podprvakinj
svakinj
mrtvakinj
kozakinj
nečakinj
pranečakinj
graščakinj
veščakinj
pomorščakinj
pešakinj
težakinj
srbkinj
vidkinj
hodkinj
knjigovodkinj
delovodkinj
poslovodkinj
računovodkinj
zborovodkinj
obratovodkinj
uzbekinj
prlekinj
prišlekinj
mekinj
olmekinj
toltekinj
aztekinj
laikinj
heraldikinj
logikinj
alergikinj
hemofilikinj
melanholikinj
nekatolikinj
akademikinj
evgenikinj
cinikinj
epikinj
lirikinj
klasikinj
fanatikinj
ejdetikinj
mistikinj
agnostikinj
boljševikinj
tadžikinj
plemkinj
frankinj
uskokinj
prerokinj
porokinj
soporokinj
grkinj
turkinj
baskinj
hajdukinj
vnukinj
pravnukinj
samoukinj
služkinj
linj
petelinj
glinj
tominj
lepinj
črepinj
popinj
filantropinj
stopinj
bojarinj
skrinj
korinj
pediatrinj
psihiatrinj
nevropsihiatrinj
fiziatrinj
geometrinj
petrinj
vetrinj
burinj
sasinj
komandosinj
kustosinj
rusinj
belorusinj
prusinj
tinj
kandidatinj
agnatinj
magnatinj
opatinj
homeopatinj
psihopatinj
tehnokratinj
aristokratinj
kadetinj
katehetinj
asketinj
atletinj
lahkoatletinj
težkoatletinj
venetinj
poetinj
osetinj
svetinj
eremitinj
favoritinj
hetitinj
baltinj
keltinj
agentinj
regentinj
gotinj
škotinj
novoškotinj
despotinj
koptinj
martinj
ekspertinj
cineastinj
metodistinj
pustinj
skavtinj
vinj
slavinj
podvinj
levinj
rovinj
svinj
šimpanzinj
francozinj
virtuozinj
ročinj
pajdašinj
mejašinj
bogatašinj
nogometašinj
plemenitašinj
pristašinj
ustašinj
lošinj
burkežinj
angležinj
papežinj
dožinj
sabonj
trbonj
gonj
konj
fekonj
velikonj
ponj
šaponj
sonj
letonj
zastonj
vonj
režonj
cunj
dunj
kadunj
begunj
vikunj
lunj
dobrunj
pestunj
oj
boj
tihaboj
odboj
podboj
seboj
teboj
šeboj
liboj
oboj
mnogoboj
peteroboj
deseteroboj
četveroboj
troboj
dvoboj
trboj
uboj
kavboj
zboj
nocoj
cigoj
maligoj
čeligoj
sfiligoj
šuligoj
šinigoj
černigoj
črnigoj
mižigoj
kogoj
pogoj
predpogoj
nabergoj
prevzgoj
hoj
joj
takoj
pokoj
spokoj
markoj
loj
aloj
ploj
moj
noj
hanoj
paranoj
enoj
menoj
gnoj
nagnoj
negnoj
snoj
avnoj
znoj
ritoznoj
poj
odpoj
opoj
spoj
roj
podroj
heroj
kroj
elkroj
razkroj
troj
stroj
litostroj
ustroj
soj
prisoj
osoj
izposoj
razsoj
stoj
zastoj
obstoj
neobstoj
soobstoj
sestoj
tolstoj
navoj
zavoj
dvoj
prevoj
milivoj
sekvoj
konvoj
ovoj
povoj
svoj
samosvoj
tvoj
razvoj
samorazvoj
šoj
kpj
marj
sfrj
flrj
fnrj
zrj
buj
potrebuj
vsebuj
obuj
preskrbuj
oskrbuj
kljubuj
službuj
preklicuj
sklicuj
izklicuj
prekopicuj
natolcuj
vkrcuj
obvladuj
nadvladuj
prevladuj
uraduj
nazaduj
obeduj
deduj
pregleduj
spregleduj
ogleduj
pogleduj
spogleduj
zgleduj
razgleduj
moleduj
zasleduj
napreduj
posreduj
predseduj
sopredseduj
beseduj
ubeseduj
poseduj
napoveduj
zapoveduj
odpoveduj
prepoveduj
pripoveduj
dopoveduj
spoveduj
izpoveduj
poizveduj
obziduj
negoduj
škoduj
odškoduj
oškoduj
gospoduj
raznaroduj
zmrduj
huduj
občuduj
pogozduj
premaguj
omaguj
zmaguj
nadleguj
neguj
nateguj
zateguj
odteguj
preteguj
priteguj
poteguj
razpoteguj
steguj
razteguj
izteguj
vzdiguj
privzdiguj
namiguj
zmiguj
dviguj
dolguj
zloguj
razzloguj
trguj
huj
zamahuj
omahuj
spahuj
strahuj
ustrahuj
zasmehuj
posmehuj
vdihuj
zdihuj
izdihuj
vzdihuj
napihuj
odpihuj
podpihuj
prepihuj
vpihuj
razpihuj
izpihuj
prekajuj
ohlajuj
usklajuj
pomlajuj
zmajuj
nagrajuj
nadgrajuj
pregrajuj
ograjuj
dograjuj
vgrajuj
razgrajuj
izgrajuj
zasajuj
zatajuj
utajuj
zamejuj
omejuj
samoomejuj
razmejuj
ponarejuj
urejuj
nadaljuj
oddaljuj
kraljuj
zahvaljuj
bljuj
zaskrbljuj
oddeljuj
opredeljuj
dodeljuj
podeljuj
razdeljuj
utemeljuj
napeljuj
zapeljuj
upepeljuj
speljuj
vpeljuj
izpeljuj
obstreljuj
sestreljuj
razstreljuj
izstreljuj
naseljuj
odseljuj
preseljuj
razveseljuj
priseljuj
doseljuj
poseljuj
vseljuj
izseljuj
prijateljuj
pisateljuj
učiteljuj
poveljuj
zamegljuj
prisiljuj
posiljuj
vsiljuj
izsiljuj
kljuj
zastekljuj
obkoljuj
razsoljuj
dovoljuj
samozadovoljuj
pljuj
zaslepljuj
podkrepljuj
opljuj
zastrupljuj
razstrupljuj
osvetljuj
razsvetljuj
odkašljuj
pokašljuj
izkašljuj
premišljuj
razmišljuj
izmišljuj
uganjuj
pokristjanjuj
včlanjuj
oznanjuj
prehranjuj
ohranjuj
shranjuj
odstranjuj
podcenjuj
precenjuj
ocenjuj
samoocenjuj
razčlenjuj
menjuj
obremenjuj
razbremenjuj
osemenjuj
opismenjuj
zaplinjuj
napolnjuj
zapolnjuj
dopolnjuj
izpopolnjuj
spolnjuj
izpolnjuj
zatemnjuj
uzakonjuj
stopnjuj
strnjuj
pojasnjuj
razjasnjuj
upočasnjuj
upesnjuj
utesnjuj
izpraznjuj
zasužnjuj
bojuj
pogojuj
upokojuj
oplojuj
razplojuj
razslojuj
dognojuj
prikrojuj
potrojuj
zavojuj
usmerjuj
izterjuj
vznemirjuj
pomirjuj
zatrjuj
pritrjuj
potrjuj
strjuj
utrjuj
odtujuj
kuj
naskakuj
odskakuj
preskakuj
poskakuj
odplakuj
splakuj
izplakuj
tlakuj
spakuj
marakuj
pričakuj
ljubkuj
podkuj
narekuj
obrekuj
zasekuj
obsekuj
izsekuj
prežvekuj
jadikuj
malikuj
oblikuj
sooblikuj
odlikuj
preslikuj
razlikuj
zanikuj
urednikuj
predsednikuj
počitnikuj
prikuj
pohajkuj
primanjkuj
zmanjkuj
sestankuj
pomenkuj
učinkuj
součinkuj
okuj
objokuj
rokuj
paberkuj
pogrkuj
zajtrkuj
črkuj
skuj
obiskuj
preiskuj
vtiskuj
raziskuj
vojskuj
vkuj
točkuj
prisluškuj
valuj
vzvaluj
žaluj
obžaluj
deluj
obdeluj
prideluj
sodeluj
vdeluj
zdeluj
načeluj
pomiluj
pluj
obpluj
odpluj
podpluj
pripluj
vpluj
posluj
zaposluj
samozaposluj
zaznamuj
oznamuj
sramuj
samuj
plimuj
prezimuj
pojmuj
tekmuj
domuj
umuj
nuj
županuj
stanuj
imenuj
martinuj
snuj
osnuj
kaznuj
praznuj
nasipuj
obupuj
kupuj
odkupuj
podkupuj
ruj
daruj
obdaruj
varuj
zavaruj
obvaruj
ohrabruj
kadruj
modruj
veruj
blagruj
miruj
obmiruj
zboruj
nadzoruj
botruj
struj
silvestruj
ministruj
zaostruj
poostruj
razruj
suj
glasuj
vasuj
obsuj
poplesuj
kresuj
sesuj
zapisuj
predpisuj
odpisuj
podpisuj
sopodpisuj
prepisuj
pripisuj
opisuj
dopisuj
popisuj
vpisuj
razpisuj
izpisuj
zarisuj
zabrisuj
prerisuj
vrisuj
izrisuj
osuj
dosuj
psuj
opsuj
usuj
vsuj
razsuj
tuj
batuj
obratuj
svatuj
letuj
spametuj
zametuj
kmetuj
svetuj
odsvetuj
potuj
odpotuj
pripotuj
dopotuj
nasprotuj
ptuj
načrtuj
začrtuj
podčrtuj
očrtuj
pestuj
obrestuj
nečistuj
zadostuj
gostuj
pustuj
dopustuj
spoštuj
žrtvuj
udejstvuj
prisostvuj
čustvuj
sočustvuj
prešuštvuj
nakazuj
prikazuj
dokazuj
ukazuj
razkazuj
izkazuj
premazuj
opazuj
zalezuj
zarezuj
obrezuj
prirezuj
oprezuj
urezuj
vrezuj
razrezuj
izrezuj
sezuj
navezuj
zavezuj
obvezuj
odvezuj
podvezuj
prevezuj
privezuj
povezuj
razvezuj
oblizuj
prilizuj
zamrzuj
odmrzuj
zmrzuj
plačuj
odplačuj
doplačuj
vplačuj
zavlačuj
privlačuj
udomačuj
izenačuj
označuj
prekoračuj
odzračuj
prezračuj
začuj
občuj
priobčuj
razredčuj
mečuj
razpečuj
preprečuj
srečuj
onesrečuj
osrečuj
povečuj
posvečuj
poveličuj
ustoličuj
zaničuj
uresničuj
samouresničuj
uničuj
samouničuj
izničuj
pričuj
nasičuj
opravičuj
upravičuj
potujčuj
oštevilčuj
zamolčuj
ponemčuj
poitalijančuj
pijančuj
zasenčuj
končuj
dokončuj
ločuj
odločuj
določuj
razločuj
nočuj
naročuj
izročuj
hlapčuj
kupčuj
varčuj
privarčuj
norčuj
preučuj
zaključuj
priključuj
vključuj
izključuj
poučuj
proučuj
izučuj
obdavčuj
oživčuj
unovčuj
ščuj
maščuj
razmaščuj
uskladiščuj
prečiščuj
očiščuj
razčiščuj
zgoščuj
sploščuj
sproščuj
krščuj
ugašuj
naglašuj
oglašuj
uglašuj
mašuj
somašuj
okrašuj
zaprašuj
oprašuj
sprašuj
vprašuj
razprašuj
izprašuj
zastrašuj
poslabšuj
raztelešuj
pospešuj
rešuj
odrešuj
razrešuj
zaslišuj
povišuj
zvišuj
olajšuj
skrajšuj
podaljšuj
poboljšuj
zboljšuj
izboljšuj
pomanjšuj
zmanjšuj
pohujšuj
posplošuj
olepšuj
polepšuj
razpršuj
izvršuj
navdušuj
oglušuj
osušuj
izsušuj
ublažuj
onesnažuj
izobražuj
samoizobražuj
omalovažuj
dežuj
omadežuj
vedežuj
obeležuj
udeležuj
zasnežuj
papežuj
omrežuj
obtežuj
otežuj
uravnotežuj
osvežuj
približuj
zbližuj
ponižuj
znižuj
zadolžuj
obdolžuj
obožuj
pomnožuj
razmnožuj
obkrožuj
zaokrožuj
oborožuj
razorožuj
obtožuj
pritožuj
zožuj
zadržuj
pridržuj
vzdržuj
okužuj
razkužuj
poslužuj
pridružuj
združuj
razdružuj


glej vse besede, ki konča z aj
glej vse besede, ki konča z ej
glej vse besede, ki konča z ij
glej vse besede, ki konča z kj
glej vse besede, ki konča z lj
glej vse besede, ki konča z nj
glej vse besede, ki konča z oj
glej vse besede, ki konča z pj
glej vse besede, ki konča z rj
glej vse besede, ki konča z uj


 

 
Seznam besed -