besede, ki se končajo z je

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z je

je
kabaje
tabaje
gibaje
ogibaje
dobaje
klicaje
policaje
daje
padaje
gledaje
direndaje
verdaje
tofaje
blagaje
papagaje
sagaje
segaje
vešligaje
jančigaje
rančigaje
ručigaje
malgaje
zalogaje
požgaje
perhaje
dajaje
prodajaje
rajaje
ostajaje
sijaje
srebljaje
gibljaje
zibljaje
bodljaje
vbodljaje
zbodljaje
deljaje
dosegljaje
odtegljaje
raztegljaje
migljaje
smehljaje
dihljaje
vdihljaje
zdihljaje
vzdihljaje
nihljaje
primanjkljaje
srkljaje
kimljaje
tresljaje
stresljaje
zavesljaje
drsljaje
spodrsljaje
metljaje
pripetljaje
drhtljaje
goltljaje
vrtljaje
javljaje
ustavljaje
doživljaje
trzljaje
dražljaje
grižljaje
klanjaje
menjaje
posojaje
udarjaje
ustvarjaje
usmerjaje
terjaje
lakaje
tekaje
tokaje
terkaje
haskaje
iskaje
tiskaje
pečkaje
počkaje
alkalaje
salaje
zalaje
šteblaje
bodlaje
hlaje
peklaje
mlaje
nikolaje
volaje
vlaje
bezlaje
ošlaje
maje
odmaje
prijemaje
ptolemaje
snemaje
omaje
koštomaje
zmaje
razmaje
naje
klepaje
sipaje
stopaje
upaje
poberaje
seferaje
jeraje
graje
podgraje
umiraje
piraje
tiraje
najraje
kraje
okraje
šetraje
vitraje
samuraje
žuraje
šraje
saje
masaje
bogataje
rataje
metaje
korotaje
staje
zastaje
vodostaje
preostaje
havaje
poznavaje
razdeljevaje
menjevaje
obremenjevaje
sevaje
plačevaje
občevaje
končevaje
kupčevaje
norčevaje
vpraševaje
bivaje
tramvaje
dedovaje
škodovaje
gospodovaje
vzdigovaje
kovaje
narekovaje
oblikovaje
rokovaje
paberkovaje
črkovaje
valovaje
delovaje
tolovaje
poslovaje
sramovaje
snovaje
kupovaje
varovaje
modrovaje
glasovaje
ruvaje
zaje
vezaje
razvezaje
sbrizaje
enačaje
neenačaje
značaje
obračaje
vračaje
bečaje
tečaje
stečaje
običaje
skočaje
ročaje
otročaje
točaje
lučaje
slučaje
vrščaje
puščaje
obešaje
lišaje
sršaje
vršaje
ušaje
skušaje
izkušaje
ležaje
strežaje
raztežaje
križaje
položaje
držaje
podržaje
deržaje
steržaje
porabje
obnebje
podnebje
osebje
šibje
obje
zadobje
obdobje
udobje
neudobje
razdobje
podgobje
kalobje
obrobje
zobje
vrbje
resnicoljubje
redoljubje
svobodoljubje
rodoljubje
človekoljubje
samoljubje
domoljubje
koristoljubje
gostoljubje
lubje
medpalubje
podpalubje
kladje
skladje
neskladje
mladje
medvladje
sovladje
dvovladje
brezvladje
podgradje
sadje
ozadje
dedje
pradedje
ledje
sosledje
medje
obredje
podredje
priredje
zaporedje
vzporedje
soredje
ospredje
osredje
besedje
sosedje
robidje
obzidje
podzidje
ozidje
židje
ajdje
jagodje
lagodje
nelagodje
ugodje
neugodje
oplodje
soplodje
spodje
gospodje
izpodje
ogrodje
orodje
blagorodje
sodje
posodje
pravosodje
vodje
strojevodje
knjigovodje
vlakovodje
vojskovodje
delovodje
kolovodje
poslovodje
računovodje
povodje
zborovodje
obratovodje
žerjavovodje
pevovodje
razvodje
zabrdje
udje
judje
ljudje
praljudje
nadljudje
podljudje
neljudje
polljudje
soljudje
zapudje
ozvezdje
trozvezdje
sozvezdje
dvozvezdje
večzvezdje
grozdje
skarabeje
stabeje
cebeje
čibeje
šturbeje
škrubeje
liceje
deje
radeje
tadeje
prizadeje
sedeje
zlodeje
smodeje
čarodeje
gerdeje
kumerdeje
hudeje
razdeje
orfeje
perigeje
kogeje
apogeje
sergeje
troheje
šibkeje
najšibkeje
redkeje
neredkeje
najneredkeje
najredkeje
bridkeje
najbridkeje
mehkeje
najmehkeje
krhkeje
najkrhkeje
krepkeje
najkrepkeje
gorkeje
najgorkeje
rezkeje
najrezkeje
maleje
šaleje
bleje
podleje
najpodleje
smeleje
najsmeleje
zreleje
nezreleje
najnezreleje
najzreleje
veseleje
neveseleje
najneveseleje
najveseleje
veleje
nagleje
najnagleje
rahleje
najrahleje
jubileje
fileje
galileje
mileje
nemileje
najnemileje
najmileje
brileje
kleje
smoleje
linoleje
voleje
mavzoleje
topleje
najtopleje
najsvetleje
muleje
ptolemeje
omeje
strmeje
najstrmeje
smeje
prismeje
doumeje
šumeje
dislociraneje
najdislociraneje
demilitariziraneje
najdemilitariziraneje
ošabneje
najošabneje
potrebneje
nepotrebneje
najnepotrebneje
najpotrebneje
pomembneje
nepomembneje
najnepomembneje
najpomembneje
spodobneje
nespodobneje
najnespodobneje
najspodobneje
sodobneje
nesodobneje
najnesodobneje
najsodobneje
udobneje
neudobneje
najneudobneje
hudobneje
najhudobneje
najudobneje
zlobneje
najzlobneje
resnobneje
najresnobneje
drobneje
najnadrobneje
najdrobneje
najpodrobneje
turobneje
najturobneje
skrbneje
neskrbneje
najneskrbneje
najskrbneje
pogubneje
najpogubneje
gostoljubneje
negostoljubneje
najnegostoljubneje
najgostoljubneje
izrecneje
najizrecneje
hladneje
najhladneje
prikladneje
najprikladneje
skladneje
neskladneje
najneskladneje
najskladneje
bedneje
najbedneje
pregledneje
nepregledneje
najnepregledneje
najpregledneje
ugledneje
neugledneje
najneugledneje
najugledneje
omledneje
najomledneje
dosledneje
nedosledneje
najnedosledneje
najdosledneje
posredneje
neposredneje
najneposredneje
najposredneje
radovedneje
najradovedneje
solidneje
nesolidneje
najnesolidneje
najsolidneje
vidneje
nevidneje
najnevidneje
neprevidneje
najneprevidneje
najprevidneje
najvidneje
svobodneje
nesvobodneje
najnesvobodneje
najsvobodneje
lagodneje
nelagodneje
najnelagodneje
najlagodneje
ugodneje
neugodneje
najneugodneje
najugodneje
zahodneje
najzahodneje
vzhodneje
najvzhodneje
nerodneje
najnerodneje
usodneje
najusodneje
trdneje
najtrdneje
poljudneje
najpoljudneje
vljudneje
nevljudneje
najnevljudneje
najvljudneje
zamudneje
najzamudneje
ostudneje
najostudneje
eneje
borbeneje
neborbeneje
najneborbeneje
najborbeneje
ceneje
najceneje
dragoceneje
najdragoceneje
pireneje
iskreneje
neiskreneje
najneiskreneje
najiskreneje
delitveneje
najdelitveneje
živahneje
najživahneje
pritlehneje
najpritlehneje
sijajneje
najsijajneje
trajneje
najtrajneje
dolgotrajneje
najdolgotrajneje
vztrajneje
najvztrajneje
obstojneje
neobstojneje
najneobstojneje
najobstojneje
dostojneje
nedostojneje
najnedostojneje
najdostojneje
samostojneje
nesamostojneje
najnesamostojneje
najsamostojneje
bujneje
najbujneje
nujneje
najnujneje
napadalneje
nenapadalneje
najnenapadalneje
najnapadalneje
idealneje
neidealneje
najneidealneje
najidealneje
realneje
nerealneje
najnerealneje
najrealneje
diferencialneje
najdiferencialneje
lojalneje
nelojalneje
najnelojalneje
najlojalneje
ustvarjalneje
neustvarjalneje
najneustvarjalneje
najustvarjalneje
radikalneje
najradikalneje
optimalneje
najoptimalneje
normalneje
nenormalneje
najnenormalneje
najnormalneje
banalneje
najbanalneje
finalneje
najfinalneje
racionalneje
neracionalneje
najneracionalneje
najracionalneje
regionalneje
najregionalneje
liberalneje
neliberalneje
najneliberalneje
najliberalneje
bilateralneje
najbilateralneje
diametralneje
najdiametralneje
centralneje
najcentralneje
izzivalneje
neizzivalneje
najneizzivalneje
najizzivalneje
rentabilneje
nerentabilneje
najnerentabilneje
najrentabilneje
fleksibilneje
nefleksibilneje
najnefleksibilneje
najfleksibilneje
obilneje
najobilneje
agilneje
najagilneje
nasilneje
nenasilneje
najnenasilneje
najnasilneje
subtilneje
najsubtilneje
pravilneje
nepravilneje
najnepravilneje
najpravilneje
značilneje
neznačilneje
najneznačilneje
najznačilneje
odločilneje
neodločilneje
najneodločilneje
najodločilneje
detajlneje
najdetajlneje
popolneje
nepopolneje
najnepopolneje
najpopolneje
nesramneje
najnesramneje
najtemneje
intimneje
najintimneje
skromneje
neskromneje
najneskromneje
najskromneje
umneje
neumneje
najneumneje
pogumneje
najpogumneje
najumneje
tankoumneje
najtankoumneje
razumneje
nerazumneje
najnerazumneje
najrazumneje
brezumneje
najbrezumneje
asinhroneje
najasinhroneje
avtohtoneje
neavtohtoneje
najneavtohtoneje
najavtohtoneje
strpneje
nestrpneje
najnestrpneje
najstrpneje
izčrpneje
neizčrpneje
najneizčrpneje
najizčrpneje
zaupneje
najzaupneje
prikupneje
neprikupneje
najneprikupneje
najprikupneje
radodarneje
neradodarneje
najneradodarneje
najradodarneje
gospodarneje
negospodarneje
najnegospodarneje
najgospodarneje
udarneje
najudarneje
spektakularneje
najspektakularneje
konzularneje
najkonzularneje
disciplinarneje
najdisciplinarneje
deficitarneje
najdeficitarneje
elementarneje
najelementarneje
dokumentarneje
najdokumentarneje
varneje
nevarneje
najnevarneje
najvarneje
jerneje
primerneje
neprimerneje
najneprimerneje
najprimerneje
enakomerneje
neenakomerneje
najneenakomerneje
najenakomerneje
zmerneje
nezmerneje
najnezmerneje
najzmerneje
severneje
najseverneje
mirneje
nemirneje
najnemirneje
najmirneje
izvirneje
neizvirneje
najneizvirneje
najizvirneje
obzirneje
neobzirneje
najneobzirneje
najobzirneje
obširneje
najobširneje
prodorneje
neprodorneje
najneprodorneje
najprodorneje
pokorneje
nepokorneje
najnepokorneje
najpokorneje
naporneje
nenaporneje
najnenaporneje
najnaporneje
prostorneje
najprostorneje
odgovorneje
neodgovorneje
najneodgovorneje
najodgovorneje
zgovorneje
najzgovorneje
nazorneje
nenazorneje
najnenazorneje
najnazorneje
pozorneje
nepozorneje
najnepozorneje
najpozorneje
vzorneje
najvzorneje
zoprneje
najzoprneje
smotrneje
nesmotrneje
najnesmotrneje
najsmotrneje
urneje
burneje
najburneje
odurneje
najodurneje
najurneje
jasneje
nejasneje
najnejasneje
najjasneje
kasneje
najkasneje
glasneje
najglasneje
dolgočasneje
najdolgočasneje
počasneje
najpočasneje
resneje
neresneje
najneresneje
najresneje
tesneje
netesneje
najnetesneje
najtesneje
slovesneje
najslovesneje
donosneje
nedonosneje
najnedonosneje
najdonosneje
ponosneje
najponosneje
znosneje
neznosneje
najneznosneje
najznosneje
okusneje
neokusneje
najneokusneje
najokusneje
izdatneje
najizdatneje
znatneje
neznatneje
najneznatneje
najznatneje
odvratneje
najodvratneje
trdovratneje
najtrdovratneje
razvratneje
najrazvratneje
podjetneje
nepodjetneje
najnepodjetneje
najpodjetneje
prijetneje
neprijetneje
najneprijetneje
najprijetneje
verjetneje
neverjetneje
najneverjetneje
najverjetneje
celoletneje
najceloletneje
pametneje
najpametneje
zagonetneje
najzagonetneje
konkretneje
najkonkretneje
spretneje
nespretneje
najnespretneje
najspretneje
anuitetneje
najanuitetneje
fakultetneje
najfakultetneje
dovzetneje
nedovzetneje
najnedovzetneje
najdovzetneje
tehtneje
najtehtneje
eksplicitneje
najeksplicitneje
elitneje
najelitneje
imenitneje
najimenitneje
poglavitneje
najpoglavitneje
očitneje
najočitneje
kompaktneje
najkompaktneje
abstraktneje
najabstraktneje
efektneje
najefektneje
pogoltneje
najpogoltneje
elegantneje
najelegantneje
arogantneje
najarogantneje
pikantneje
najpikantneje
dominantneje
najdominantneje
tolerantneje
netolerantneje
najnetolerantneje
najtolerantneje
ekvivalentneje
najekvivalentneje
abotneje
najabotneje
slabotneje
najslabotneje
bohotneje
najbohotneje
pohotneje
najpohotneje
lahkotneje
najlahkotneje
nizkotneje
najnizkotneje
motneje
samotneje
najsamotneje
najmotneje
enotneje
neenotneje
najneenotneje
najenotneje
ekspertneje
najekspertneje
načrtneje
nenačrtneje
najnenačrtneje
najnačrtneje
veličastneje
najveličastneje
samozavestneje
nesamozavestneje
najnesamozavestneje
najsamozavestneje
koristneje
nekoristneje
najnekoristneje
najkoristneje
pristneje
nepristneje
najnepristneje
najpristneje
kakovostneje
nekakovostneje
najnekakovostneje
najkakovostneje
raznovrstneje
najraznovrstneje
robustneje
najrobustneje
okrutneje
najokrutneje
občutneje
najobčutneje
zabavneje
najzabavneje
dejavneje
nedejavneje
najnedejavneje
najdejavneje
mikavneje
najmikavneje
slavneje
neslavneje
najneslavneje
najslavneje
naravneje
nenaravneje
najnenaravneje
najnaravneje
pripravneje
nepripravneje
najnepripravneje
najpripravneje
enakopravneje
neenakopravneje
najneenakopravneje
najenakopravneje
obetavneje
najobetavneje
enostavneje
najenostavneje
težavneje
najtežavneje
prizadevneje
neprizadevneje
najneprizadevneje
najprizadevneje
uvidevneje
neuvidevneje
najneuvidevneje
najuvidevneje
pohlevneje
najpohlevneje
odmevneje
neodmevneje
najneodmevneje
najodmevneje
revneje
najrevneje
agresivneje
neagresivneje
najneagresivneje
najagresivneje
depresivneje
najdepresivneje
represivneje
najrepresivneje
relativneje
najrelativneje
stimulativneje
destimulativneje
najdestimulativneje
nestimulativneje
najnestimulativneje
najstimulativneje
aproksimativneje
najaproksimativneje
degenerativneje
najdegenerativneje
avtoritativneje
najavtoritativneje
fakultativneje
najfakultativneje
konzervativneje
najkonzervativneje
pozitivneje
najpozitivneje
aktivneje
neaktivneje
najneaktivneje
najaktivneje
atraktivneje
neatraktivneje
najneatraktivneje
najatraktivneje
efektivneje
neefektivneje
najneefektivneje
najefektivneje
objektivneje
neobjektivneje
najneobjektivneje
najobjektivneje
selektivneje
najselektivneje
fiktivneje
najfiktivneje
restriktivneje
najrestriktivneje
produktivneje
neproduktivneje
najneproduktivneje
najproduktivneje
intenzivneje
neintenzivneje
najneintenzivneje
najintenzivneje
dohodkovneje
najdohodkovneje
strokovneje
nestrokovneje
najnestrokovneje
najstrokovneje
prijazneje
neprijazneje
najneprijazneje
najprijazneje
opazneje
neopazneje
najneopazneje
najopazneje
trezneje
najtrezneje
ustrezneje
neustrezneje
najneustrezneje
najustrezneje
precizneje
neprecizneje
najneprecizneje
najprecizneje
ambiciozneje
neambiciozneje
najneambiciozneje
najambiciozneje
celulozneje
necelulozneje
najnecelulozneje
najcelulozneje
pozneje
najpozneje
grozneje
najgrozneje
drzneje
najdrzneje
privlačneje
neprivlačneje
najneprivlačneje
najprivlačneje
temačneje
najtemačneje
napačneje
najnapačneje
mračneje
najmračneje
zračneje
najzračneje
gibčneje
negibčneje
najnegibčneje
najgibčneje
gorečneje
najgorečneje
arhaičneje
najarhaičneje
anarhičneje
najanarhičneje
ličneje
odličneje
najodličneje
najličneje
resničneje
neresničneje
najneresničneje
najresničneje
asimetričneje
najasimetričneje
elastičneje
neelastičneje
najneelastičneje
najelastičneje
drastičneje
najdrastičneje
pravičneje
nepravičneje
najnepravičneje
najpravičneje
krivičneje
najkrivičneje
bazičneje
najbazičneje
množičneje
najmnožičneje
natančneje
nenatančneje
najnenatančneje
najnatančneje
konkurenčneje
nekonkurenčneje
najnekonkurenčneje
najkonkurenčneje
mogočneje
najmogočneje
odločneje
neodločneje
najneodločneje
najodločneje
določneje
nedoločneje
najnedoločneje
najdoločneje
razločneje
nerazločneje
najnerazločneje
najrazločneje
močneje
najmočneje
dolgoročneje
najdolgoročneje
točneje
netočneje
najnetočneje
najtočneje
srčneje
prisrčneje
najprisrčneje
najsrčneje
bučneje
najbučneje
siromašneje
najsiromašneje
uspešneje
neuspešneje
najneuspešneje
najuspešneje
razkošneje
najrazkošneje
splošneje
najsplošneje
hudomušneje
najhudomušneje
arbitražneje
najarbitražneje
važneje
najvažneje
nadležneje
najnadležneje
nežneje
najnežneje
trpežneje
netrpežneje
najnetrpežneje
najtrpežneje
obsežneje
najobsežneje
razsežneje
najrazsežneje
prestižneje
najprestižneje
korajžneje
najkorajžneje
ubožneje
najubožneje
položneje
najpoložneje
složneje
nesložneje
najnesložneje
najsložneje
zložneje
nezložneje
najnezložneje
najzložneje
prožneje
neprožneje
najneprožneje
najprožneje
otožneje
najotožneje
južneje
najjužneje
lipeje
trupeje
hrabreje
najhrabreje
vedreje
najvedreje
andreje
modreje
najmodreje
greje
predgreje
segreje
ogreje
razgreje
pireje
hitreje
najhitreje
mitreje
pestreje
najpestreje
ostreje
neostreje
najneostreje
najostreje
žureje
seje
eseje
odiseje
alekseje
razseje
mateje
rateje
prometeje
srditeje
najsrditeje
temeljiteje
najtemeljiteje
plemeniteje
neplemeniteje
najneplemeniteje
najplemeniteje
koreniteje
najkoreniteje
bojeviteje
nebojeviteje
najnebojeviteje
najbojeviteje
duhoviteje
neduhoviteje
najneduhoviteje
najduhoviteje
slikoviteje
najslikoviteje
učinkoviteje
neučinkoviteje
najneučinkoviteje
najučinkoviteje
sunkoviteje
najsunkoviteje
celoviteje
neceloviteje
najneceloviteje
najceloviteje
siloviteje
najsiloviteje
barviteje
najbarviteje
izraziteje
neizraziteje
najneizraziteje
najizraziteje
šanteje
timoteje
zvesteje
nezvesteje
najnezvesteje
najzvesteje
čisteje
nečisteje
najnečisteje
najčisteje
gosteje
najgosteje
najpogosteje
preprosteje
najpreprosteje
čvrsteje
najčvrsteje
kruteje
najkruteje
šteje
odšteje
sešteje
prišteje
ošteje
ušteje
všteje
veje
zapeljiveje
najzapeljiveje
ubogljiveje
neubogljiveje
najneubogljiveje
najubogljiveje
srhljiveje
najsrhljiveje
razumljiveje
nerazumljiveje
najnerazumljiveje
najrazumljiveje
osupljiveje
najosupljiveje
vznemirljiveje
nevznemirljiveje
najnevznemirljiveje
najvznemirljiveje
razburljiveje
najrazburljiveje
zanesljiveje
nezanesljiveje
najnezanesljiveje
prizanesljiveje
neprizanesljiveje
najneprizanesljiveje
najprizanesljiveje
najzanesljiveje
dobrotljiveje
najdobrotljiveje
spravljiveje
nespravljiveje
najnespravljiveje
najspravljiveje
pazljiveje
nepazljiveje
najnepazljiveje
najpazljiveje
določljiveje
nedoločljiveje
najnedoločljiveje
najdoločljiveje
priporočljiveje
nepriporočljiveje
najnepriporočljiveje
najpriporočljiveje
zanimiveje
nezanimiveje
najnezanimiveje
najzanimiveje
plitveje
najplitveje
razveje
mazeje
tezeje
cizeje
farizeje
lozeje
muzeje
plešeje
kušeje
žeje
škofje
nadškofje
knezoškofje
grofje
drugje
izaije
bije
odbije
izpodbije
pribije
kambije
šembije
niobije
iterbije
ubije
rubije
vbije
zbije
razbije
bonifacije
palacije
ignacije
pankracije
paramecije
solsticije
ekvinokcije
vincencije
nuncije
konzorcije
konfucije
lucije
radije
stadije
medije
fidije
oidije
iridije
prezidije
skandije
plazmodije
taksodije
preludije
študije
klavdije
privilegije
kolegije
sergije
malahije
bronhije
lije
alije
muzealije
fekalije
bakanalije
genitalije
oblije
odlije
elije
micelije
afelije
evangelije
perihelije
kornelije
ganglije
prilije
vasilije
tekstilije
konzilije
klije
vzklije
dolije
ulije
julije
vlije
zlije
razlije
jeremije
pomije
spermije
umije
zmije
izmije
urbanije
litanije
genije
evgenije
gnije
zgnije
kondominije
apolonije
harmonije
nonije
junije
pije
odpije
municipije
opije
spije
vpije
razvpije
rije
herbarije
harije
relikviarije
pekarije
solarije
marije
balzamarije
primarije
scenarije
ordinarije
terarije
akvaterarije
impresarije
planetarije
sanitarije
akvarije
brije
obrije
dobrije
mitohondrije
tiberije
vergerije
valerije
imperije
prezbiterije
kriterije
magisterije
misterije
baptisterije
devterije
delirije
krije
odkrije
prikrije
skrije
razkrije
krematorije
oratorije
laboratorije
fotolaboratorije
moratorije
observatorije
avditorije
teritorije
trije
atrije
itrije
dimitrije
jurije
telurije
vrije
razrije
sije
obsije
matije
prokletije
vije
flavije
odvije
spodvije
privije
kolokvije
ovije
zvije
razvije
atanazije
dionizije
alojzije
celzije
teodozije
simpozije
ambrozije
odpočije
spočije
našije
zašije
obšije
prešije
sešije
prišije
všije
koražije
samardžije
užije
kje
nekje
marsikje
redkokje
dvočrkje
šebalje
dalje
nedalje
najnedalje
čedalje
najdalje
čimdalje
kokalje
štrkalje
kralje
podkralje
sokralje
valje
prevalje
sožalje
rablje
grablje
žablje
sreblje
žeblje
giblje
ogiblje
prepogiblje
pripogiblje
upogiblje
zgiblje
razgiblje
griblje
ziblje
štrumblje
radoblje
skoblje
groblje
troblje
zoblje
skrblje
rublje
tublje
štublje
zublje
šublje
avblje
peclje
breclje
briclje
štriclje
možiclje
anclje
franclje
cenclje
brenclje
venclje
bertonclje
koclje
širclje
štrclje
cuclje
puclje
štruclje
dlje
badlje
radlje
škedlje
gredlje
najdlje
bandlje
mandlje
grodlje
celje
kodelje
kardelje
smerdelje
smrdelje
brezdelje
batagelje
rogelje
podjelje
melje
temelje
čermelje
zmelje
šušmelje
peternelje
pelje
odpelje
pripelje
hrpelje
spelje
vpelje
razpelje
šebrelje
krelje
naselje
veselje
oselje
atelje
sklicatelje
izklicatelje
skladatelje
predlagatelje
sopredlagatelje
vlagatelje
sovlagatelje
izdajatelje
soizdajatelje
prijatelje
pošiljatelje
odpošiljatelje
ravnatelje
zbiratelje
pisatelje
predavatelje
zavarovatelje
pokazatelje
slušatelje
zaletelje
ugrabitelje
vabitelje
pridobitelje
ljubitelje
graditelje
črnograditelje
sograditelje
vaditelje
ovaditelje
reditelje
prireditelje
vzreditelje
najditelje
osvoboditelje
roditelje
voditelje
buditelje
utemeljitelje
soutemeljitelje
gojitelje
vzgojitelje
posvojitelje
delitelje
izumitelje
branitelje
hranitelje
sklenitelje
uplenitelje
dopolnitelje
izpolnitelje
žlahtnitelje
skrunitelje
stvaritelje
odkritelje
soodkritelje
uprizoritelje
priglasitelje
krotitelje
pooblastitelje
gostitelje
dobavitelje
davitelje
prijavitelje
izjavitelje
zdravitelje
upravitelje
zastavitelje
ustanovitelje
soustanovitelje
obnovitelje
prenovitelje
pokrovitelje
tlačitelje
določitelje
naročitelje
oporočitelje
izročitelje
povzročitelje
učitelje
nadučitelje
mučitelje
rešitelje
odrešitelje
kršitelje
izvršitelje
rušitelje
dražitelje
množitelje
sprožitelje
tožitelje
fotelje
obsotelje
vrtelje
stelje
nastelje
hrastelje
postelje
povelje
kosovelje
zelje
mrzelje
čelje
začelje
renčelje
pročelje
terčelje
podeželje
koželje
knaflje
vaflje
riflje
štremflje
škoflje
kraglje
švaglje
keglje
kreglje
preglje
veglje
šveglje
žveglje
šviglje
rajglje
štanglje
oglje
roglje
voglje
murglje
cuglje
guglje
odguglje
puglje
ruglje
žuglje
krhlje
uhlje
kuhlje
bilje
stibilje
obilje
kobilje
izobilje
zbilje
cilje
koncilje
milje
nemilje
smilje
grilje
okrilje
skrilje
škrilje
nasilje
nenasilje
zatilje
bizilje
žilje
ožilje
jaklje
tabernaklje
oraklje
žaklje
štreklje
seklje
kiklje
avriklje
štoklje
žvoklje
marklje
parklje
cerklje
smrklje
štruklje
štuklje
šuklje
adamlje
famlje
jemlje
zaobjemlje
prijemlje
oprijemlje
spoprijemlje
sprijemlje
dojemlje
plemlje
posnemlje
razvnemlje
dremlje
odzemlje
podzemlje
prizemlje
ozemlje
sredozemlje
navzemlje
prevzemlje
privzemlje
dimlje
želimlje
radomlje
sromlje
tomlje
kumlje
olje
bolje
rebolje
najbolje
sobolje
svetobolje
colje
dolje
podolje
golje
gogolje
kolje
pekolje
okolje
kokolje
smerkolje
smrkolje
skolje
kukolje
razkolje
molje
gomolje
polje
dobrepolje
prepolje
vrhpolje
impolje
kompolje
doropolje
topolje
varpolje
vesolje
bartolje
zolje
mozolje
meršolje
japlje
kaplje
nakaplje
pokaplje
naraplje
razdraplje
kleplje
replje
kreplje
steplje
izteplje
čeplje
ciplje
hliplje
škriplje
utriplje
siplje
obsiplje
sesiplje
osiplje
dosiplje
usiplje
vsiplje
razsiplje
tiplje
obtiplje
otiplje
dotiplje
ščiplje
kremplje
templje
koplje
odkoplje
spodkoplje
izpodkoplje
prikoplje
okoplje
dokoplje
skoplje
vkoplje
razkoplje
duplje
grosuplje
drlje
škerlje
košmerlje
škrlje
čmrlje
košmrlje
maslje
koleslje
reslje
tislje
vakslje
predoslje
kuslje
datlje
sketlje
šketlje
retlje
kapitlje
šantlje
trontlje
kotlje
mertlje
kunstlje
ulje
čebulje
radulje
dragulje
kragulje
rogulje
skulje
škulje
čepulje
šepulje
žvarulje
pasulje
metulje
hrastulje
erčulje
žulje
krjavlje
kavlje
volavlje
ženavlje
dobravlje
dravlje
mravlje
savlje
hotavlje
šavlje
nadevlje
nevlje
krevlje
mrevlje
čevlje
ševlje
hruševlje
pozivlje
trbovlje
čadovlje
bodovlje
orehovlje
vrhovlje
rakovlje
srakovlje
bukovlje
grmovlje
trnovlje
topovlje
vopovlje
gabrovlje
dobrovlje
borovlje
vitovlje
gotovlje
hrastovlje
utovlje
dutovlje
sečovlje
grušovlje
kazlje
prezlje
cizlje
majzlje
vozlje
guzlje
tavzlje
kašlje
šešlje
krišlje
pošlje
odpošlje
razpošlje
grošlje
krošlje
sušlje
prežlje
žežlje
parižlje
bajžlje
karžlje
tavžlje
programje
osramje
olimje
svobodoumje
enoumje
dvoumje
ljubosumje
brezumje
nje
banje
hlebanje
kolebanje
ogrebanje
razgrebanje
srebanje
žrebanje
prezebanje
gibanje
ogibanje
prepogibanje
pripogibanje
upogibanje
ugibanje
zgibanje
razgibanje
ribanje
zibanje
zobanje
gubanje
kobacanje
pacanje
racanje
kracanje
tacanje
klecanje
malicanje
klicanje
samooklicanje
sklicanje
pronicanje
stopicanje
kolcanje
mencanje
cincanje
brcanje
zbrcanje
frcanje
vkrcanje
izkrcanje
danje
nabadanje
zabadanje
spodbadanje
prebadanje
ubadanje
vbadanje
zbadanje
nakladanje
obkladanje
prekladanje
skladanje
razkladanje
vladanje
obvladanje
nadanje
padanje
nenapadanje
odpadanje
pripadanje
spopadanje
propadanje
upadanje
vpadanje
sovpadanje
razpadanje
stradanje
najedanje
zajedanje
objedanje
odjedanje
spodjedanje
izpodjedanje
razjedanje
izjedanje
gledanje
spregledanje
prepredanje
razpredanje
sedanje
obsedanje
sesedanje
usedanje
zavedanje
samozavedanje
sprenevedanje
kidanje
zavidanje
zidanje
brundanje
glodanje
budanje
pravdanje
brazdanje
brzdanje
goljufanje
gaganje
laganje
oblaganje
predlaganje
odlaganje
podlaganje
prilaganje
razpolaganje
vlaganje
sovlaganje
zlaganje
razlaganje
omaganje
pomaganje
žaganje
beganje
leganje
obleganje
podleganje
prileganje
dreganje
kreganje
spreganje
vpreganje
seganje
obseganje
priseganje
doseganje
nedoseganje
tveganje
pridiganje
miganje
skomiganje
riganje
zasiganje
dviganje
šviganje
nažiganje
zažiganje
podžiganje
sežiganje
prižiganje
ožiganje
požiganje
vžiganje
izžiganje
uboganje
zloganje
roganje
žoganje
nerganje
trganje
odtrganje
strganje
utrganje
raztrganje
guganje
vijuganje
struganje
žuganje
brlizganje
brizganje
vbrizganje
žganje
prežganje
žvižganje
bahanje
jahanje
mahanje
bolehanje
nehanje
pehanje
upehanje
zehanje
dihanje
vdihanje
kihanje
nasmihanje
nihanje
pihanje
sopihanje
udrihanje
presihanje
usihanje
vihanje
vohanje
čohanje
krhanje
prhanje
duhanje
njuhanje
kuhanje
ukuhanje
puhanje
bruhanje
bajanje
osvobajanje
dajanje
obdajanje
oddajanje
dodajanje
prodajanje
razprodajanje
vdajanje
razdajanje
prilagajanje
nagajanje
dogajanje
pogajanje
ugajanje
vzgajanje
nahajanje
zahajanje
obhajanje
odhajanje
prehajanje
sprehajanje
prihajanje
dohajanje
pohajanje
shajanje
uhajanje
razhajanje
izhajanje
vzhajanje
lajanje
ohlajanje
pomlajanje
oplajanje
naslajanje
majanje
napajanje
opajanje
spajanje
rajanje
grajanje
razgrajanje
razkrajanje
zasmrajanje
trajanje
vztrajanje
nasajanje
zasajanje
presajanje
vsajanje
razsajanje
tajanje
odtajanje
nastajanje
zastajanje
obstajanje
soobstajanje
prestajanje
sestajanje
pristajanje
ostajanje
postajanje
vstajanje
navajanje
zavajanje
predvajanje
odvajanje
podvajanje
razdvajanje
izdvajanje
prevajanje
privajanje
ovajanje
dovajanje
zasvajanje
prisvajanje
osvajanje
osamosvajanje
uvajanje
razvajanje
izvajanje
neizvajanje
proizvajanje
nacejanje
odcejanje
precejanje
izcejanje
dejanje
prizadejanje
razdejanje
blejanje
smejanje
ponarejanje
odrejanje
podrejanje
prirejanje
razporejanje
vzporejanje
urejanje
vzrejanje
sejanje
razsejanje
vejanje
razvejanje
odžejanje
nabijanje
zabijanje
odbijanje
spodbijanje
izpodbijanje
prebijanje
pribijanje
obijanje
pobijanje
ubijanje
zbijanje
razbijanje
izbijanje
opijanje
vpijanje
sijanje
navijanje
zavijanje
odvijanje
previjanje
privijanje
ovijanje
povijanje
zvijanje
razvijanje
izvijanje
zijanje
razgaljanje
valjanje
razvaljanje
upodabljanje
posodabljanje
pohabljanje
poglabljanje
razglabljanje
obrabljanje
ugrabljanje
škrabljanje
zlorabljanje
porabljanje
uporabljanje
souporabljanje
izrabljanje
sabljanje
onesposabljanje
usposabljanje
privabljanje
izvabljanje
pozabljanje
spozabljanje
podružabljanje
bebljanje
škrebljanje
iztrebljanje
poosebljanje
razosebljanje
čebljanje
skobljanje
obrobljanje
brbljanje
pogubljanje
zgubljanje
razgubljanje
izgubljanje
obljubljanje
poljubljanje
podružbljanje
jecljanje
streljanje
veljanje
ragljanje
kegljanje
regljanje
migljanje
bingljanje
cingljanje
hahljanje
pahljanje
rahljanje
zrahljanje
razrahljanje
smehljanje
pihljanje
vohljanje
ciljanje
nastiljanje
postiljanje
pošiljanje
odpošiljanje
razpošiljanje
skakljanje
priskakljanje
klekljanje
sekljanje
nikljanje
žvenkljanje
pokljanje
brkljanje
trkljanje
žvrkljanje
razžvrkljanje
sukljanje
zvončkljanje
prelamljanje
vlamljanje
omamljanje
vzdramljanje
kramljanje
opremljanje
spremljanje
momljanje
poneumljanje
opogumljanje
izumljanje
šumljanje
capljanje
kapljanje
odklapljanje
preklapljanje
priklapljanje
izklapljanje
vtihotapljanje
potapljanje
stapljanje
utapljanje
raztapljanje
odcepljanje
precepljanje
vcepljanje
razcepljanje
zlepljanje
trepljanje
zastrupljanje
razstrupljanje
osupljanje
curljanje
sesljanje
nosljanje
hrustljanje
nabavljanje
zabavljanje
prebavljanje
dobavljanje
javljanje
objavljanje
odjavljanje
prijavljanje
uveljavljanje
razveljavljanje
obglavljanje
strmoglavljanje
razpolavljanje
naplavljanje
odplavljanje
preplavljanje
poplavljanje
naslavljanje
blagoslavljanje
poslavljanje
proslavljanje
ustanavljanje
obnavljanje
samoobnavljanje
prenavljanje
ponavljanje
presnavljanje
nazdravljanje
ozdravljanje
pozdravljanje
napravljanje
zapravljanje
odpravljanje
pripravljanje
opravljanje
popravljanje
spravljanje
upravljanje
samoupravljanje
soupravljanje
razpravljanje
obotavljanje
zagotavljanje
ugotavljanje
nastavljanje
zastavljanje
predstavljanje
odstavljanje
podstavljanje
prestavljanje
sestavljanje
pristavljanje
dostavljanje
poenostavljanje
postavljanje
predpostavljanje
razpostavljanje
vzpostavljanje
zoperstavljanje
ustavljanje
vstavljanje
razstavljanje
izstavljanje
odišavljanje
podržavljanje
ukrivljanje
izkrivljanje
preživljanje
oživljanje
doživljanje
poživljanje
vživljanje
izživljanje
trobezljanje
rezljanje
grizljanje
kašljanje
šešljanje
zamišljanje
premišljanje
domišljanje
pomišljanje
osmišljanje
razmišljanje
izmišljanje
šušljanje
rožljanje
naganjanje
zaganjanje
odganjanje
preganjanje
priganjanje
poganjanje
uganjanje
zganjanje
razganjanje
izganjanje
udejanjanje
opijanjanje
upijanjanje
klanjanje
odklanjanje
priklanjanje
sklanjanje
uklanjanje
naslanjanje
zaslanjanje
prislanjanje
naznanjanje
seznanjanje
oznanjanje
ohranjanje
sanjanje
odzvanjanje
pozvanjanje
menjanje
kamenjanje
omenjanje
napenjanje
zapenjanje
odpenjanje
pripenjanje
spenjanje
vpenjanje
razpenjanje
izpenjanje
vzpenjanje
drenjanje
načenjanje
začenjanje
počenjanje
udinjanje
poginjanje
izginjanje
prekinjanje
ukinjanje
razblinjanje
zaklinjanje
preklinjanje
uplinjanje
spreminjanje
pripominjanje
opominjanje
spominjanje
ukoreninjanje
izkoreninjanje
zagrinjanje
odgrinjanje
pregrinjanje
ogrinjanje
pogrinjanje
zgrinjanje
razgrinjanje
strinjanje
nestrinjanje
utrinjanje
posvinjanje
začinjanje
utekočinjanje
luknjanje
uzakonjanje
vonjanje
godrnjanje
obsojanje
presojanje
prisojanje
posojanje
sposojanje
razsojanje
obstojanje
obarjanje
obdarjanje
podarjanje
udarjanje
zanemarjanje
uparjanje
ukvarjanje
nagovarjanje
zagovarjanje
odgovarjanje
pregovarjanje
prigovarjanje
ogovarjanje
dogovarjanje
pogovarjanje
ugovarjanje
izgovarjanje
natovarjanje
pretovarjanje
raztovarjanje
iztovarjanje
pretvarjanje
potvarjanje
ustvarjanje
soustvarjanje
ponazarjanje
uprizarjanje
opozarjanje
odmerjanje
primerjanje
pomerjanje
usmerjanje
umerjanje
zmerjanje
terjanje
poneverjanje
preverjanje
overjanje
večerjanje
dirjanje
vznemirjanje
pomirjanje
umirjanje
iztirjanje
okvirjanje
uokvirjanje
zamočvirjanje
razširjanje
razburjanje
vzburjanje
spodbujanje
izpodbujanje
vzpodbujanje
prebujanje
obujanje
zbujanje
vzbujanje
kujanje
zamujanje
ponujanje
utrujanje
divjanje
kanje
kokodakanje
skakanje
namakanje
zamakanje
cmakanje
odmakanje
pomakanje
krakanje
korakanje
vkorakanje
natakanje
odtakanje
pretakanje
tiktakanje
kvakanje
čakanje
učakanje
robkanje
packanje
kockanje
sladkanje
jedkanje
poklekanje
pripekanje
opekanje
nabrekanje
odrekanje
prerekanje
oporekanje
izrekanje
sekanje
tekanje
odtekanje
pritekanje
otekanje
dotekanje
opotekanje
stekanje
čvekanje
cikanje
likanje
kotalikanje
velikanje
klikanje
vzklikanje
slikanje
svetlikanje
mikanje
odmikanje
umikanje
razmikanje
zanikanje
onikanje
ponikanje
vznikanje
pikanje
dobrikanje
kikirikanje
sikanje
tikanje
podtikanje
dotikanje
spotikanje
stikanje
vtikanje
vikanje
skovikanje
jezikanje
mežikanje
spajkanje
manjkanje
umanjkanje
zmanjkanje
kotalkanje
rolkanje
ljubimkanje
sankanje
zankanje
brenkanje
cinkanje
kinkanje
šminkanje
razkrinkanje
jokanje
lokanje
cmokanje
pokanje
stokanje
tipkanje
odtipkanje
dirkanje
smrkanje
srkanje
vsrkanje
trkanje
burkanje
laskanje
mlaskanje
praskanje
deskanje
pleskanje
tleskanje
peskanje
treskanje
iskanje
obiskanje
bliskanje
piskanje
vriskanje
tiskanje
pritiskanje
stiskanje
vtiskanje
hujskanje
ploskanje
izposkanje
voskanje
brskanje
pljuskanje
bevskanje
tkanje
zdesetkanje
ščetkanje
črtkanje
ukanje
cukanje
hukanje
kukanje
mukanje
smukanje
sukanje
javkanje
mijavkanje
stavkanje
plivkanje
čivkanje
rezkanje
igračkanje
kvačkanje
žgečkanje
mečkanje
zmečkanje
prečkanje
čečkanje
ličkanje
pričkanje
vršičkanje
ujčkanje
kljunčkanje
obročkanje
kupčkanje
šeškanje
težkanje
kalanje
presedlanje
jodlanje
delanje
razdelanje
klanje
rigolanje
plapolanje
šolanje
všolanje
žveplanje
veslanje
čislanje
vozlanje
razvozlanje
ricmanje
jemanje
objemanje
sprejemanje
prijemanje
oprijemanje
spoprijemanje
sprijemanje
dojemanje
ujemanje
neujemanje
nemanje
snemanje
vnemanje
razvnemanje
dremanje
navzemanje
zavzemanje
odvzemanje
prevzemanje
privzemanje
povzemanje
izvzemanje
prežemanje
ožemanje
izžemanje
kimanje
zanimanje
nezanimanje
rimanje
romanje
odromanje
lormanje
brananje
bobnanje
gnanje
dognanje
razgnanje
balinanje
lajnanje
kamnanje
kronanje
tarnanje
računanje
ravnanje
znanje
predznanje
neznanje
priznanje
poznanje
spoznanje
panje
pokapanje
lapanje
cepanje
kepanje
klepanje
odklepanje
oklepanje
sklepanje
vklepanje
razklepanje
ukrepanje
tepanje
pretepanje
otepanje
potepanje
stepanje
iztepanje
počepanje
šepanje
hlipanje
škripanje
utripanje
sipanje
obsipanje
sesipanje
osipanje
dosipanje
usipanje
vsipanje
razsipanje
tipanje
dotipanje
ščipanje
kopanje
ropanje
oropanje
stopanje
odstopanje
sestopanje
pristopanje
vstopanje
krpanje
trpanje
črpanje
spanje
upanje
nezaupanje
samozaupanje
hupanje
garanje
karanje
okaranje
paranje
razparanje
staranje
varanje
čaranje
odčaranje
očaranje
razočaranje
branje
nebranje
žebranje
sobranje
jadranje
objadranje
cefedranje
sidranje
mendranje
kodranje
drdranje
žlobudranje
franje
cefranje
igranje
grgranje
vihranje
nabiranje
odbiranje
prebiranje
flambiranje
plombiranje
obiranje
lobiranje
pobiranje
absorbiranje
adsorbiranje
masturbiranje
ubiranje
zbiranje
razbiranje
izbiranje
tapeciranje
seciranje
abdiciranje
prejudiciranje
beneficiranje
kvalificiranje
diskvalificiranje
verificiranje
elektrificiranje
klasificiranje
ratificiranje
identificiranje
inficiranje
projiciranje
skiciranje
publiciranje
apliciranje
zakompliciranje
komuniciranje
prakticiranje
diagnosticiranje
muziciranje
financiranje
refinanciranje
sofinanciranje
distanciranje
licenciranje
diferenciranje
potenciranje
lociranje
provociranje
sprovociranje
fosforesciranje
obduciranje
reduciranje
zreduciranje
induciranje
reproduciranje
zabarikadiranje
nadiranje
radiranje
paradiranje
degradiranje
zadiranje
torpediranje
prediranje
kandidiranje
konsolidiranje
oksidiranje
revidiranje
likvidiranje
kandiranje
skandiranje
štipendiranje
suspendiranje
sondiranje
odiranje
jodiranje
kodiranje
dekodiranje
podiranje
parodiranje
erodiranje
prodiranje
bombardiranje
udiranje
študiranje
vdiranje
razdiranje
izdiranje
kreiranje
parafiranje
telegrafiranje
fotografiranje
šrafiranje
filozofiranje
šofiranje
reagiranje
propagiranje
legiranje
delegiranje
negiranje
dirigiranje
korigiranje
drogiranje
divergiranje
centrifugiranje
konjugiranje
hiranje
abstrahiranje
šahiranje
variiranje
patruljiranje
lakiranje
pakiranje
bivakiranje
sekiranje
karikiranje
blokiranje
šokiranje
markiranje
parkiranje
maskiranje
embaliranje
tabeliranje
modeliranje
apeliranje
noveliranje
želiranje
žongliranje
osciliranje
profiliranje
asimiliranje
depiliranje
siliranje
ventiliranje
destiliranje
emajliranje
recikliranje
poliranje
kontroliranje
izoliranje
moduliranje
reguliranje
dereguliranje
špekuliranje
artikuliranje
simuliranje
stimuliranje
destimuliranje
formuliranje
akumuliranje
anuliranje
manipuliranje
zmanipuliranje
blamiranje
deklamiranje
reklamiranje
programiranje
reprogramiranje
zamiranje
balzamiranje
odmiranje
maksimiranje
aproksimiranje
legitimiranje
diplomiranje
armiranje
alarmiranje
afirmiranje
formiranje
deformiranje
reformiranje
uniformiranje
informiranje
transformiranje
normiranje
logaritmiranje
umiranje
gumiranje
šikaniranje
planiranje
paniranje
saniranje
treniranje
interveniranje
stagniranje
impregniranje
kombiniranje
fasciniranje
haluciniranje
koordiniranje
rafiniranje
definiranje
discipliniranje
miniranje
kontaminiranje
eliminiranje
diskriminiranje
dominiranje
nominiranje
determiniranje
razminiranje
mariniranje
uriniranje
giljotiniranje
abstiniranje
aboniranje
telefoniranje
selekcioniranje
sankcioniranje
funkcioniranje
subvencioniranje
dimenzioniranje
kloniranje
deponiranje
komponiranje
betoniranje
garniranje
reinkarniranje
interniranje
furniranje
zapiranje
odpiranje
podpiranje
prepiranje
koncipiranje
kampiranje
tempiranje
skorumpiranje
opiranje
kopiranje
fotokopiranje
skopiranje
mikroskopiranje
galopiranje
uzurpiranje
spiranje
upiranje
grupiranje
razpiranje
izpiranje
deklariranje
prepariranje
vibriranje
kvadriranje
dehidriranje
ponderiranje
sugeriranje
toleriranje
degeneriranje
regeneriranje
operiranje
šifriranje
dešifriranje
integriranje
kloriranje
ignoriranje
honoriranje
lektoriranje
sponzoriranje
arbitriranje
nitriranje
filtriranje
centriranje
koncentriranje
kastriranje
registriranje
ministriranje
administriranje
demonstriranje
frustriranje
konkuriranje
denaturiranje
fakturiranje
strukturiranje
cenzuriranje
restavriranje
manevriranje
plasiranje
masiranje
komasiranje
procesiranje
dresiranje
regresiranje
servisiranje
taksiranje
indeksiranje
fiksiranje
balansiranje
finansiranje
avansiranje
tiranje
debatiranje
datiranje
plakatiranje
formatiranje
vegetiranje
raketiranje
briketiranje
etiketiranje
anketiranje
koketiranje
aretiranje
interpretiranje
maltretiranje
portretiranje
citiranje
recitiranje
zrecitiranje
licitiranje
meditiranje
kreditiranje
akreditiranje
diskreditiranje
agitiranje
rehabilitiranje
emitiranje
imitiranje
limitiranje
kompromitiranje
gravitiranje
projektiranje
anektiranje
diktiranje
punktiranje
asfaltiranje
katapultiranje
konzultiranje
demantiranje
garantiranje
evidentiranje
orientiranje
zacementiranje
implementiranje
alimentiranje
eksperimentiranje
komentiranje
fermentiranje
argumentiranje
dokumentiranje
patentiranje
montiranje
demontiranje
zmontiranje
otiranje
sabotiranje
kotiranje
bojkotiranje
pilotiranje
rotiranje
bankrotiranje
adaptiranje
akceptiranje
kartiranje
koncertiranje
konvertiranje
transportiranje
sortiranje
zastiranje
odstiranje
manifestiranje
testiranje
atestiranje
protestiranje
investiranje
eksistiranje
ciklostiranje
kompostiranje
razprostiranje
utiranje
salutiranje
mutiranje
rekrutiranje
vtiranje
distribuiranje
evakuiranje
konstruiranje
rekonstruiranje
situiranje
konstituiranje
graviranje
zaviranje
arhiviranje
aktiviranje
kultiviranje
motiviranje
demotiviranje
intenziviranje
devalviranje
oviranje
promoviranje
tetoviranje
vtetoviranje
serviranje
rezerviranje
konzerviranje
izviranje
baziranje
parafraziranje
fantaziranje
nadziranje
preziranje
preciziranje
katalogiziranje
idealiziranje
socializiranje
materializiranje
radikaliziranje
lokaliziranje
formaliziranje
normaliziranje
analiziranje
banaliziranje
kanaliziranje
signaliziranje
internacionaliziranje
racionaliziranje
paraliziranje
generaliziranje
mineraliziranje
moraliziranje
centraliziranje
decentraliziranje
nevtraliziranje
naturaliziranje
digitaliziranje
dokapitaliziranje
hospitaliziranje
kristaliziranje
individualiziranje
aktualiziranje
vizualiziranje
stabiliziranje
destabiliziranje
steriliziranje
stiliziranje
simboliziranje
monopoliziranje
polemiziranje
remiziranje
sistemiziranje
minimiziranje
optimiziranje
urbaniziranje
organiziranje
reorganiziranje
samoorganiziranje
soorganiziranje
mehaniziranje
vulkaniziranje
germaniziranje
tiraniziranje
galvaniziranje
homogeniziranje
feminiziranje
latiniziranje
ioniziranje
demoniziranje
ironiziranje
moderniziranje
tipiziranje
solidariziranje
polariziranje
depolariziranje
populariziranje
polimeriziranje
pasteriziranje
kategoriziranje
revaloriziranje
teroriziranje
motoriziranje
favoriziranje
geometriziranje
dramatiziranje
problematiziranje
tematiziranje
sistematiziranje
stigmatiziranje
aklimatiziranje
aromatiziranje
informatiziranje
simpatiziranje
demokratiziranje
privatiziranje
konkretiziranje
teoretiziranje
sintetiziranje
politiziranje
spolitiziranje
mitiziranje
kritiziranje
taktiziranje
hipnotiziranje
amortiziranje
absolutiziranje
improviziranje
pulziranje
kondenziranje
kompenziranje
oziranje
doziranje
poziranje
detaširanje
blanširanje
poširanje
broširanje
tuširanje
retuširanje
stuširanje
angažiranje
nažiranje
stažiranje
zažiranje
odžiranje
režiranje
aranžiranje
požiranje
razžiranje
jamranje
mrmranje
oranje
šekoranje
moranje
primoranje
pranje
predpranje
stranje
zastranje
dežuranje
vranje
basanje
klobasanje
lasanje
kesanje
klesanje
vklesanje
plesanje
kresanje
pretresanje
otresanje
stresanje
raztresanje
sesanje
tesanje
česanje
kisanje
okisanje
razkisanje
hvalisanje
pisanje
risanje
brisanje
seksanje
boksanje
žigosanje
ožigosanje
kosanje
razkosanje
drsanje
ravsanje
šavsanje
krevsanje
tanje
blebetanje
ščebetanje
obetanje
ščegetanje
migetanje
drgetanje
vzdrgetanje
rezgetanje
hehetanje
beketanje
meketanje
peketanje
odpeketanje
žvenketanje
prasketanje
lesketanje
blesketanje
letanje
napletanje
zapletanje
prepletanje
opletanje
spletanje
vpletanje
razpletanje
vzletanje
metanje
ometanje
razmetanje
cepetanje
klepetanje
šklepetanje
trepetanje
šepetanje
klevetanje
rešetanje
raftanje
tehtanje
tuhtanje
hihitanje
kitanje
pitanje
spitanje
čestitanje
vitanje
svitanje
očitanje
najtanje
goltanje
barantanje
trobentanje
puntanje
pobotanje
brbotanje
čofotanje
frfotanje
migotanje
krohotanje
klokotanje
motanje
copotanje
klopotanje
ropotanje
odropotanje
topotanje
teptanje
kartanje
škrtanje
vrtanje
črtanje
podčrtanje
stanje
hlastanje
listanje
blagostanje
kostanje
hrustanje
butanje
rabutanje
klofutanje
oklofutanje
plahutanje
prhutanje
loputanje
vanje
zabavanje
razgibavanje
pozibavanje
vkrcavanje
izkrcavanje
pregledavanje
predavanje
zazidavanje
obzidavanje
nadzidavanje
vbrizgavanje
požvižgavanje
ponehavanje
vdihavanje
izdihavanje
vpihavanje
ovohavanje
prekuhavanje
vkuhavanje
izrezljavanje
menjavanje
obsekavanje
spodsekavanje
izsekavanje
preslikavanje
poslikavanje
razkrinkavanje
pretipkavanje
zafrkavanje
vsrkavanje
izsrkavanje
pritrkavanje
potrkavanje
nadelavanje
plavanje
splavanje
razvozlavanje
presnemavanje
odkimavanje
prikimavanje
zaračunavanje
obračunavanje
preračunavanje
vračunavanje
izračunavanje
naravnavanje
obravnavanje
poravnavanje
uravnavanje
izravnavanje
zaznavanje
priznavanje
nepriznavanje
poznavanje
nepoznavanje
spoznavanje
razpoznavanje
nasipavanje
zasipavanje
obsipavanje
osipavanje
posipavanje
razsipavanje
otipavanje
nakopavanje
zakopavanje
odkopavanje
spodkopavanje
izpodkopavanje
prekopavanje
okopavanje
pokopavanje
vkopavanje
razkopavanje
izkopavanje
prečrpavanje
izčrpavanje
uspavanje
obupavanje
odobravanje
neodobravanje
nameravanje
odigravanje
preigravanje
poigravanje
izigravanje
pretiravanje
kravanje
pokoravanje
poplesavanje
odsesavanje
vsesavanje
izsesavanje
prečesavanje
razkosavanje
podrsavanje
spodrsavanje
tavanje
naletavanje
zaletavanje
obletavanje
odletavanje
preletavanje
spreletavanje
poletavanje
razletavanje
vzletavanje
obmetavanje
odmetavanje
premetavanje
ometavanje
razmetavanje
izmetavanje
vztrepetavanje
prišepetavanje
pretehtavanje
podrhtavanje
odčitavanje
namotavanje
zamotavanje
odmotavanje
izmotavanje
podčrtavanje
počrtavanje
včrtavanje
prelistavanje
postavanje
razpečavanje
srečavanje
vmešavanje
nevmešavanje
poležavanje
radvanje
preklicevanje
sklicevanje
izklicevanje
prekopicevanje
natolcevanje
vkrcevanje
nadevanje
zadevanje
prizadevanje
predevanje
videvanje
predvidevanje
uvidevanje
odevanje
razodevanje
zardevanje
vdevanje
dozdevanje
prekajevanje
ohlajevanje
usklajevanje
pomlajevanje
zmajevanje
nagrajevanje
nadgrajevanje
pregrajevanje
ograjevanje
dograjevanje
vgrajevanje
razgrajevanje
izgrajevanje
zasajevanje
zatajevanje
utajevanje
zamejevanje
omejevanje
samoomejevanje
razmejevanje
ponarejevanje
urejevanje
nadaljevanje
oddaljevanje
kraljevanje
zahvaljevanje
oddeljevanje
opredeljevanje
dodeljevanje
podeljevanje
razdeljevanje
utemeljevanje
napeljevanje
zapeljevanje
upepeljevanje
speljevanje
vpeljevanje
izpeljevanje
obstreljevanje
razstreljevanje
izstreljevanje
naseljevanje
odseljevanje
preseljevanje
razveseljevanje
priseljevanje
doseljevanje
poseljevanje
vseljevanje
izseljevanje
prijateljevanje
pisateljevanje
učiteljevanje
poveljevanje
zamegljevanje
prisiljevanje
posiljevanje
vsiljevanje
izsiljevanje
zastekljevanje
obkoljevanje
razsoljevanje
dovoljevanje
samozadovoljevanje
zaslepljevanje
podkrepljevanje
zastrupljevanje
razstrupljevanje
osvetljevanje
razsvetljevanje
odkašljevanje
pokašljevanje
izkašljevanje
premišljevanje
razmišljevanje
izmišljevanje
uganjevanje
pokristjanjevanje
včlanjevanje
oznanjevanje
prehranjevanje
ohranjevanje
shranjevanje
odstranjevanje
podcenjevanje
precenjevanje
ocenjevanje
samoocenjevanje
razčlenjevanje
menjevanje
obremenjevanje
razbremenjevanje
osemenjevanje
opismenjevanje
zaplinjevanje
napolnjevanje
zapolnjevanje
dopolnjevanje
izpopolnjevanje
spolnjevanje
izpolnjevanje
neizpolnjevanje
zatemnjevanje
stopnjevanje
strnjevanje
pojasnjevanje
razjasnjevanje
upočasnjevanje
upesnjevanje
utesnjevanje
izpraznjevanje
zasužnjevanje
bojevanje
pogojevanje
upokojevanje
oplojevanje
razplojevanje
razslojevanje
dognojevanje
rojevanje
prikrojevanje
potrojevanje
usmerjevanje
izterjevanje
vznemirjevanje
pomirjevanje
zatrjevanje
pritrjevanje
potrjevanje
samopotrjevanje
strjevanje
utrjevanje
odtujevanje
omedlevanje
velevanje
oklevanje
premlevanje
prebolevanje
obolevanje
zbolevanje
samevanje
odmevanje
umevanje
doumevanje
razumevanje
nerazumevanje
sporazumevanje
vzplamenevanje
zakostenevanje
izginevanje
minevanje
domnevanje
zakrnevanje
izhlapevanje
odpevanje
prepevanje
prekipevanje
opevanje
popevanje
prispevanje
dospevanje
uspevanje
izparevanje
zastarevanje
izžarevanje
preperevanje
zagrevanje
predgrevanje
pregrevanje
segrevanje
ogrevanje
pogrevanje
razgrevanje
okrevanje
dogorevanje
zgorevanje
izgorevanje
dozorevanje
sevanje
obsevanje
odsevanje
zahtevanje
podrhtevanje
prehitevanje
dohitevanje
lotevanje
naštevanje
odštevanje
preštevanje
seštevanje
prištevanje
oštevanje
upoštevanje
neupoštevanje
vštevanje
prevevanje
zevanje
plačevanje
odplačevanje
neplačevanje
doplačevanje
vplačevanje
zavlačevanje
privlačevanje
udomačevanje
izenačevanje
označevanje
prekoračevanje
odzračevanje
prezračevanje
občevanje
priobčevanje
razredčevanje
mečevanje
razpečevanje
preprečevanje
srečevanje
onesrečevanje
osrečevanje
povečevanje
posvečevanje
poveličevanje
ustoličevanje
zaničevanje
uresničevanje
samouresničevanje
uničevanje
samouničevanje
izničevanje
pričevanje
nasičevanje
opravičevanje
upravičevanje
potujčevanje
oštevilčevanje
zamolčevanje
ponemčevanje
poitalijančevanje
pijančevanje
zasenčevanje
končevanje
dokončevanje
ločevanje
odločevanje
določevanje
razločevanje
nočevanje
izročevanje
hlapčevanje
kupčevanje
varčevanje
norčevanje
preučevanje
zaključevanje
priključevanje
vključevanje
izključevanje
poučevanje
proučevanje
izučevanje
obdavčevanje
oživčevanje
unovčevanje
maščevanje
razmaščevanje
uskladiščevanje
prečiščevanje
očiščevanje
razčiščevanje
zgoščevanje
sploščevanje
sproščevanje
krščevanje
naglaševanje
oglaševanje
uglaševanje
maševanje
somaševanje
okraševanje
zapraševanje
opraševanje
spraševanje
vpraševanje
razpraševanje
izpraševanje
zastraševanje
poslabševanje
razteleševanje
pospeševanje
reševanje
odreševanje
razreševanje
zasliševanje
poviševanje
zviševanje
olajševanje
skrajševanje
podaljševanje
poboljševanje
zboljševanje
izboljševanje
pomanjševanje
zmanjševanje
pohujševanje
posploševanje
olepševanje
polepševanje
razprševanje
izvrševanje
navduševanje
ogluševanje
osuševanje
izsuševanje
ublaževanje
onesnaževanje
izobraževanje
samoizobraževanje
omalovaževanje
deževanje
omadeževanje
vedeževanje
obeleževanje
udeleževanje
zasneževanje
papeževanje
omreževanje
obteževanje
oteževanje
uravnoteževanje
osveževanje
približevanje
zbliževanje
poniževanje
zniževanje
zadolževanje
obdolževanje
oboževanje
samooboževanje
pomnoževanje
razmnoževanje
obkroževanje
zaokroževanje
oboroževanje
razoroževanje
obtoževanje
samoobtoževanje
pritoževanje
zoževanje
zadrževanje
pridrževanje
vzdrževanje
razkuževanje
posluževanje
pridruževanje
združevanje
razdruževanje
bivanje
nebivanje
dobivanje
pridobivanje
sobivanje
nalivanje
zalivanje
oblivanje
odlivanje
prelivanje
prilivanje
dolivanje
polivanje
vplivanje
ulivanje
vlivanje
zlivanje
razlivanje
izlivanje
pomivanje
umivanje
napivanje
popivanje
narivanje
zarivanje
odrivanje
spodrivanje
izpodrivanje
prerivanje
zakrivanje
odkrivanje
prekrivanje
prikrivanje
pokrivanje
skrivanje
razkrivanje
porivanje
vrivanje
razrivanje
izrivanje
odzivanje
pozivanje
izzivanje
počivanje
šivanje
obšivanje
uživanje
lokvanje
potrebovanje
vsebovanje
preskrbovanje
oskrbovanje
kljubovanje
službovanje
obvladovanje
samoobvladovanje
nadvladovanje
prevladovanje
uradovanje
nazadovanje
obedovanje
dedovanje
pregledovanje
spregledovanje
ogledovanje
pogledovanje
spogledovanje
zgledovanje
razgledovanje
moledovanje
zasledovanje
napredovanje
posredovanje
predsedovanje
sopredsedovanje
besedovanje
ubesedovanje
posedovanje
napovedovanje
zapovedovanje
odpovedovanje
prepovedovanje
pripovedovanje
dopovedovanje
spovedovanje
izpovedovanje
poizvedovanje
obzidovanje
negodovanje
škodovanje
odškodovanje
oškodovanje
gospodovanje
raznarodovanje
zmrdovanje
hudovanje
občudovanje
pogozdovanje
premagovanje
omagovanje
zmagovanje
nadlegovanje
negovanje
nategovanje
zategovanje
odtegovanje
pretegovanje
pritegovanje
potegovanje
razpotegovanje
stegovanje
raztegovanje
iztegovanje
vzdigovanje
privzdigovanje
namigovanje
zmigovanje
dvigovanje
dolgovanje
zlogovanje
razzlogovanje
trgovanje
zamahovanje
omahovanje
spahovanje
strahovanje
ustrahovanje
zasmehovanje
posmehovanje
vdihovanje
zdihovanje
izdihovanje
vzdihovanje
napihovanje
odpihovanje
podpihovanje
prepihovanje
vpihovanje
razpihovanje
izpihovanje
kovanje
naskakovanje
odskakovanje
preskakovanje
poskakovanje
odplakovanje
splakovanje
izplakovanje
tlakovanje
spakovanje
pričakovanje
ljubkovanje
podkovanje
narekovanje
obrekovanje
zasekovanje
obsekovanje
izsekovanje
prežvekovanje
jadikovanje
malikovanje
oblikovanje
sooblikovanje
odlikovanje
preslikovanje
razlikovanje
zanikovanje
urednikovanje
predsednikovanje
počitnikovanje
pohajkovanje
primanjkovanje
zmanjkovanje
sestankovanje
pomenkovanje
učinkovanje
součinkovanje
okovanje
objokovanje
rokovanje
paberkovanje
pogrkovanje
zajtrkovanje
črkovanje
obiskovanje
preiskovanje
vtiskovanje
raziskovanje
vojskovanje
točkovanje
prisluškovanje
valovanje
vzvalovanje
žalovanje
obžalovanje
delovanje
obdelovanje
nedelovanje
pridelovanje
sodelovanje
nesodelovanje
vdelovanje
zdelovanje
pomilovanje
poslovanje
zaposlovanje
samozaposlovanje
zaznamovanje
oznamovanje
sramovanje
samovanje
plimovanje
prezimovanje
pojmovanje
tekmovanje
predtekmovanje
domovanje
umovanje
županovanje
stanovanje
imenovanje
martinovanje
snovanje
osnovanje
kaznovanje
nekaznovanje
praznovanje
nasipovanje
obupovanje
kupovanje
odkupovanje
podkupovanje
dokupovanje
darovanje
obdarovanje
varovanje
zavarovanje
podzavarovanje
obvarovanje
samovarovanje
kadrovanje
modrovanje
verovanje
blagrovanje
mirovanje
zborovanje
nadzorovanje
botrovanje
silvestrovanje
ministrovanje
zaostrovanje
poostrovanje
glasovanje
vasovanje
poplesovanje
kresovanje
zapisovanje
predpisovanje
odpisovanje
podpisovanje
sopodpisovanje
prepisovanje
pripisovanje
opisovanje
dopisovanje
popisovanje
vpisovanje
razpisovanje
izpisovanje
zarisovanje
zabrisovanje
prerisovanje
vrisovanje
izrisovanje
psovanje
opsovanje
obratovanje
svatovanje
letovanje
spametovanje
zametovanje
kmetovanje
svetovanje
odsvetovanje
potovanje
nasprotovanje
načrtovanje
začrtovanje
podčrtovanje
očrtovanje
pestovanje
obrestovanje
nečistovanje
zadostovanje
gostovanje
pustovanje
dopustovanje
spoštovanje
nespoštovanje
strahospoštovanje
samospoštovanje
žrtvovanje
samožrtvovanje
udejstvovanje
prisostvovanje
čustvovanje
sočustvovanje
prešuštvovanje
nakazovanje
prikazovanje
dokazovanje
ukazovanje
razkazovanje
izkazovanje
premazovanje
opazovanje
zalezovanje
zarezovanje
obrezovanje
prirezovanje
oprezovanje
urezovanje
vrezovanje
razrezovanje
izrezovanje
navezovanje
zavezovanje
obvezovanje
odvezovanje
podvezovanje
prevezovanje
privezovanje
povezovanje
razvezovanje
oblizovanje
prilizovanje
zamrzovanje
odmrzovanje
zmrzovanje
barvanje
obarvanje
razbarvanje
pervanje
obuvanje
juvanje
bljuvanje
kljuvanje
pljuvanje
ruvanje
suvanje
sezuvanje
čuvanje
ščuvanje
razvanje
kazanje
prikazanje
mazanje
umazanje
zmazanje
razmazanje
bezanje
plezanje
rezanje
drezanje
frezanje
pogrezanje
ugrezanje
naprezanje
oprezanje
prestrezanje
ustrezanje
zrezanje
razrezanje
natezanje
zatezanje
raztezanje
iztezanje
vezanje
lizanje
nizanje
podvizanje
hrzanje
trzanje
muzanje
čanje
ojačanje
hlačanje
odhlačanje
obračanje
spreobračanje
vračanje
odvračanje
nevračanje
sprevračanje
zobčanje
ječanje
klečanje
presenečanje
pečanje
srečanje
večanje
posvečanje
zvečanje
mehčanje
omehčanje
zmehčanje
bičanje
naveličanje
poveličanje
zveličanje
dričanje
kričanje
pričanje
sičanje
tičanje
golčanje
molčanje
renčanje
brenčanje
čenčanje
linčanje
končanje
dokončanje
onemogočanje
omogočanje
odločanje
soodločanje
določanje
izločanje
soočanje
naročanje
poročanje
priporočanje
sporočanje
vročanje
izročanje
povzročanje
osredotočanje
krepčanje
frčanje
grčanje
smrčanje
cvrčanje
bučanje
smučanje
pooblaščanje
prilaščanje
polaščanje
razlaščanje
naraščanje
zaraščanje
obraščanje
odraščanje
preraščanje
priraščanje
doraščanje
poraščanje
vraščanje
zraščanje
razraščanje
izraščanje
nebeščanje
bleščanje
nameščanje
premeščanje
nadomeščanje
umeščanje
razmeščanje
hreščanje
vreščanje
obveščanje
onesveščanje
osveščanje
okoriščanje
izkoriščanje
tiščanje
bolščanje
zadoščanje
zgoščanje
premoščanje
oproščanje
sproščanje
uvrščanje
razvrščanje
puščanje
odpuščanje
pripuščanje
opuščanje
dopuščanje
spuščanje
razpuščanje
ugašanje
prekašanje
odlašanje
naglašanje
preglašanje
oglašanje
soglašanje
zglašanje
razglašanje
nanašanje
zanašanje
prizanašanje
obnašanje
odnašanje
spodnašanje
prenašanje
prinašanje
ponašanje
oponašanje
vnašanje
znašanje
raznašanje
iznašanje
vprašanje
podvprašanje
slabšanje
obešanje
pobešanje
razobešanje
raztelešanje
mešanje
umešanje
pešanje
opešanje
pogrešanje
zavešanje
prevešanje
uravnovešanje
povešanje
dišanje
zaslišanje
preslišanje
uslišanje
potišanje
stišanje
utišanje
višanje
zvišanje
lajšanje
olajšanje
krajšanje
prikrajšanje
skrajšanje
daljšanje
boljšanje
zboljšanje
manjšanje
zmanjšanje
tanjšanje
stanjšanje
hujšanje
shujšanje
lepšanje
olepšanje
sršanje
vršanje
uvršanje
pridušanje
okušanje
pokušanje
skušanje
izkušanje
poslušanje
žanje
opažanje
preobražanje
odražanje
zgražanje
izražanje
odvažanje
prevažanje
dovažanje
uvažanje
razvažanje
izvažanje
bežanje
ležanje
režanje
prežanje
bližanje
približanje
zbližanje
mižanje
nižanje
znižanje
križanje
božanje
obubožanje
drožanje
ogrožanje
obkrožanje
zaokrožanje
sprožanje
držanje
pridržanje
zdržanje
vrhtrebnje
obnje
vrbnje
nadnje
gradnje
zadnje
nenazadnje
navsezadnje
slednje
mednje
srednje
godnje
zgodnje
podnje
zavodnje
slabenje
grebenje
sebenje
dolbenje
srbenje
grmadenje
gradenje
bdenje
lebdenje
bedenje
bledenje
sledenje
medenje
bredenje
predenje
sedenje
vedenje
snidenje
videnje
sprevidenje
svidenje
najdenje
bodenje
godenje
blodenje
podenje
ponarodenje
brodenje
vodenje
rdenje
grdenje
smrdenje
obljudenje
nudenje
trudenje
studenje
čudenje
jezdenje
gnezdenje
ugnezdenje
zagozdenje
gvozdenje
ždenje
kajenje
glajenje
hlajenje
ohlajenje
pomlajenje
slajenje
oslajenje
grajenje
smrajenje
sajenje
tajenje
vstajenje
cejenje
klejenje
mejenje
rejenje
sprijenje
kobaljenje
zrcaljenje
razgaljenje
kaljenje
taljenje
kotaljenje
valjenje
hvaljenje
žaljenje
pohabljenje
slabljenje
oslabljenje
grabljenje
ugrabljenje
vabljenje
pozabljenje
žlebljenje
ožlebljenje
trebljenje
poosebljenje
razosebljenje
šibljenje
posodobljenje
robljenje
drobljenje
škrobljenje
trobljenje
onesposobljenje
šobljenje
zabubljenje
pogubljenje
ljubljenje
snubljenje
rubljenje
beljenje
debeljenje
celjenje
deljenje
temeljenje
seljenje
prenagljenje
megljenje
škiljenje
miljenje
omiljenje
krmiljenje
smiljenje
usmiljenje
piljenje
špiljenje
kriljenje
siljenje
prisiljenje
cviljenje
rogoviljenje
motoviljenje
maziljenje
šiljenje
pekljenje
mamljenje
omamljenje
dramljenje
zdramljenje
vzdramljenje
osamljenje
stremljenje
dimljenje
zazimljenje
prezimljenje
lomljenje
hromljenje
podjarmljenje
krmljenje
poneumljenje
opogumljenje
sumljenje
osumljenje
sporazumljenje
oljenje
goljenje
smoljenje
soljenje
razsoljenje
vznejevoljenje
privoljenje
dovoljenje
trapljenje
tihotapljenje
cepljenje
dlakocepljenje
skepljenje
lepljenje
slepljenje
zlepljenje
začepljenje
skopljenje
kropljenje
škropljenje
topljenje
stopljenje
trpljenje
lupljenje
zastrupljenje
prosvetljenje
razsvetljenje
izvotljenje
buljenje
guljenje
muljenje
puljenje
gruljenje
hruljenje
kruljenje
tuljenje
žuljenje
davljenje
onegavljenje
uveljavljenje
razveljavljenje
gnjavljenje
rjavljenje
obglavljenje
trmoglavljenje
strmoglavljenje
plavljenje
splavljenje
slavljenje
zdravljenje
ozdravljenje
pravljenje
pospravljenje
stavljenje
poenostavljenje
zoperstavljenje
prekrvavljenje
odišavljenje
podržavljenje
krivljenje
okrivljenje
skrivljenje
ukrivljenje
posivljenje
življenje
oživljenje
poduhovljenje
lovljenje
valovljenje
posinovljenje
mišljenje
osmišljenje
ganjenje
udejanjenje
pokristjanjenje
včlanjenje
seznanjenje
oznanjenje
branjenje
hranjenje
ponotranjenje
tanjenje
cenjenje
zelenjenje
oglenjenje
posteklenjenje
plenjenje
oplenjenje
členjenje
bremenjenje
spremenjenje
zarumenjenje
penjenje
razpenjenje
grenjenje
slovenjenje
uvenjenje
nagnjenje
stegnjenje
zapognjenje
drgnjenje
vdrgnjenje
navdihnjenje
razdedinjenje
zedinjenje
gospodinjenje
razblinjenje
petelinjenje
hlinjenje
uplinjenje
razplinjenje
slinjenje
zakoreninjenje
ukoreninjenje
izkoreninjenje
lastninjenje
olastninjenje
cestninjenje
rinjenje
carinjenje
ocarinjenje
vrinjenje
zrinjenje
razrinjenje
brazgotinjenje
blazinjenje
oblazinjenje
utekočinjenje
izplaknjenje
zamaknjenje
nabreknjenje
skrknjenje
polnjenje
dopolnjenje
izpopolnjenje
spolnjenje
temnjenje
otemnjenje
pomnjenje
gonjenje
uzakonjenje
tonjenje
zvonjenje
apnjenje
otrpnjenje
osupnjenje
spreobrnjenje
krnjenje
okrnjenje
strnjenje
odvrnjenje
črnjenje
ugasnjenje
jasnjenje
razjasnjenje
pesnjenje
tesnjenje
stisnjenje
vtisnjenje
iztisnjenje
žlahtnjenje
vohunjenje
skrunjenje
oskrunjenje
sprijaznjenje
praznjenje
treznjenje
streznjenje
poveznjenje
zamrznjenje
pomrznjenje
zmrznjenje
zasužnjenje
dojenje
gojenje
prilagojenje
obhojenje
plojenje
smojenje
gnojenje
znojenje
pojenje
rojenje
krojenje
potrojenje
strojenje
sojenje
prisvojenje
osvojenje
posvojenje
ribarjenje
gobarjenje
kolobarjenje
rezbarjenje
gospodarjenje
rudarjenje
gozdarjenje
opeharjenje
viharjenje
muharjenje
lenuharjenje
sadjarjenje
sanjarjenje
krošnjarjenje
ovinkarjenje
trnkarjenje
spletkarjenje
čebelarjenje
oglarjenje
cmarjenje
zanemarjenje
krmarjenje
šušmarjenje
lenarjenje
planinarjenje
čolnarjenje
sitnarjenje
vrtnarjenje
tečnarjenje
parjenje
sleparjenje
kiparjenje
skoparjenje
kolesarjenje
mesarjenje
tesarjenje
pisarjenje
kletarjenje
mešetarjenje
životarjenje
varjenje
splavarjenje
mrcvarjenje
kvarjenje
skvarjenje
rovarjenje
drvarjenje
svarjenje
stvarjenje
ustvarjenje
zvarjenje
mizarjenje
vozarjenje
lončarjenje
kočarjenje
šarjenje
žarjenje
stražarjenje
križarjenje
ožarjenje
tožarjenje
merjenje
cmerjenje
usmerjenje
ščeperjenje
uperjenje
izneverjenje
početverjenje
razčetverjenje
večerjenje
mirjenje
vznemirjenje
umirjenje
šopirjenje
sirjenje
sesirjenje
utirjenje
iztirjenje
uokvirjenje
zamočvirjenje
širjenje
neširjenje
razširjenje
borjenje
taborjenje
pokorjenje
spokorjenje
morjenje
šotorjenje
utorjenje
dvorjenje
govorjenje
tovorjenje
tvorjenje
trjenje
strjenje
urjenje
razburjenje
vzburjenje
kurjenje
bujenje
mujenje
utrujenje
jelenje
skelenje
velenje
zelenje
želenje
trhlenje
prebolenje
obolenje
dolenje
mrgolenje
žvrgolenje
žgolenje
molenje
gostolenje
brlenje
štrlenje
tlenje
svetlenje
tjulenje
kamenje
znamenje
semenje
čemenje
ščemenje
imenje
hromenje
jermenje
grmenje
strmenje
hrumenje
šumenje
bobnenje
ledenenje
zelenenje
oglenenje
steklenenje
plamenenje
rumenenje
hrepenenje
grenenje
venenje
drevenenje
uvenenje
zvenenje
sozvenenje
plahnenje
rohnenje
trohnenje
strohnenje
mnenje
okamnenje
temnenje
otemnenje
donenje
slonenje
apnenje
kopnenje
brnenje
krnenje
koprnenje
besnenje
plesnenje
hlapenje
hlepenje
srepenje
raztepenje
čepenje
kipenje
hropenje
sopenje
žarenje
hrabrenje
ohrabrenje
posrebrenje
dobrenje
drenje
bodrenje
pomodrenje
mokrenje
iskrenje
žuborenje
gorenje
korenje
norenje
zorenje
trenje
naelektrenje
razelektrenje
motrenje
bistrenje
ostrenje
vrenje
zrenje
prezrenje
popasenje
dolgočasenje
kratkočasenje
jesenje
vmesenje
nesenje
tresenje
visenje
drsenje
bogatenje
blatenje
klatenje
mlatenje
zlatenje
bratenje
kratenje
tratenje
kolovratenje
pečatenje
odpečatenje
letenje
pletenje
opletenje
opredmetenje
popredmetenje
smetenje
vzmetenje
netenje
gnetenje
magnetenje
razmagnetenje
pretenje
cvetenje
istovetenje
svetenje
dehtenje
ihtenje
vihtenje
drhtenje
buhtenje
puhtenje
hitenje
kitenje
plemenitenje
oplemenitenje
večnitenje
ščitenje
plamtenje
robantenje
hotenje
bohotenje
razbohotenje
kotenje
motenje
sramotenje
zmotenje
vrednotenje
ovrednotenje
razvrednotenje
poenotenje
potenje
rotenje
krotenje
vrtenje
črtenje
stenje
mikastenje
lomastenje
podstenje
blestenje
šelestenje
pestenje
mrestenje
koristenje
švistenje
ostenje
brstenje
drstenje
vrstenje
ustenje
širokoustenje
slutenje
čutenje
občutenje
poštenje
nepoštenje
šuštenje
rjavenje
krvavenje
sivenje
rjovenje
slovenje
drvenje
vrvenje
mrtvenje
omrtvenje
cijazenje
lazenje
plazenje
klečeplazenje
gomazenje
pazenje
razenje
mrazenje
lezenje
mezenje
vezenje
dolgovezenje
tvezenje
uvezenje
grizenje
zgrizenje
molzenje
polzenje
solzenje
sluzenje
predrugačenje
vijačenje
veseljačenje
prednjačenje
prosjačenje
oblačenje
mlačenje
slačenje
tlačenje
vlačenje
pozlačenje
tolmačenje
enačenje
junačenje
pačenje
spačenje
beračenje
mračenje
omračenje
koračenje
zračenje
odzračenje
zasačenje
rentačenje
krtačenje
novačenje
pešačenje
izobčenje
redčenje
razredčenje
rdečenje
vlečenje
presenečenje
pečenje
razkrečenje
prečenje
posrečenje
ovekovečenje
počlovečenje
učlovečenje
razčlovečenje
posvečenje
žvečenje
žlebičenje
besedičenje
vzhičenje
ličenje
maličenje
zmaličenje
količenje
ustoličenje
kosmičenje
ničenje
stekleničenje
pleteničenje
sumničenje
uresničenje
samouresničenje
uničenje
samouničenje
samoizničenje
kopičenje
ušpičenje
govoričenje
nasičenje
prelisičenje
lepotičenje
opravičenje
upravičenje
razdevičenje
duhovičenje
kovičenje
krotovičenje
skrotovičenje
črvičenje
mrtvičenje
omrtvičenje
razkoščičenje
ožičenje
potujčenje
številčenje
oštevilčenje
tolčenje
jamčenje
ponemčenje
grbančenje
zgrbančenje
poitalijančenje
repenčenje
senčenje
obsenčenje
osenčenje
krivenčenje
mravljinčenje
trpinčenje
vrtinčenje
sončenje
osončenje
bočenje
vbočenje
onemogočenje
ločenje
močenje
osramočenje
razmočenje
soočenje
razpočenje
zaročenje
odročenje
pootročenje
uročenje
vročenje
točenje
osredotočenje
ozvočenje
žarčenje
krčenje
skrčenje
ogorčenje
vzorčenje
osrčenje
trčenje
učenje
podučenje
priučenje
sključenje
vključenje
izključenje
mučenje
samomučenje
obdavčenje
hinavčenje
unovčenje
pooblaščenje
maščenje
čaščenje
onečaščenje
kleščenje
skleščenje
ukleščenje
nameščenje
premeščenje
umeščenje
onesveščenje
skladiščenje
uskladiščenje
koriščenje
čiščenje
očiščenje
sčiščenje
razčiščenje
zadoščenje
goščenje
zgoščenje
loščenje
pomiloščenje
sploščenje
sproščenje
povoščenje
mrščenje
luščenje
razluščenje
odpuščenje
dopuščenje
zagruščenje
gašenje
glašenje
razglašenje
plašenje
mašenje
siromašenje
osiromašenje
krašenje
prašenje
strašenje
kvašenje
obešenje
pobešenje
utelešenje
raztelešenje
mešenje
smešenje
osmešenje
pospešenje
odrešenje
grešenje
tešenje
uravnovešenje
povešenje
slepomišenje
košenje
posplošenje
nošenje
znošenje
rošenje
prošenje
trošenje
raztrošenje
pustošenje
opustošenje
kršenje
pršenje
razpršenje
sršenje
vršenje
dušenje
navdušenje
zdušenje
pokušenje
glušenje
gnušenje
rušenje
brušenje
krušenje
zrušenje
razrušenje
sušenje
ženje
gaženje
kaženje
blaženje
tolaženje
vlaženje
ovlaženje
onesnaženje
draženje
razdraženje
vzdraženje
mraženje
poraženje
praženje
straženje
ježenje
leženje
beleženje
obeleženje
sneženje
premreženje
streženje
teženje
uravnoteženje
osveženje
knjiženje
veriženje
striženje
dolženje
kremženje
oženje
razpoloženje
moženje
množenje
raznoženje
groženje
kroženje
obkroženje
zaokroženje
proženje
sproženje
toženje
zoženje
trženje
prekuženje
pomehkuženje
okuženje
razkuženje
luženje
pluženje
služenje
odsluženje
druženje
združenje
struženje
jagnje
vrhnje
labinje
pacinje
ocinje
radinje
šardinje
brdinje
hinje
mekinje
linje
petelinje
glinje
rastlinje
tominje
brinje
tinje
cetinje
partinje
mestinje
slavinje
travinje
podvinje
kamnje
sabonje
trbonje
negonje
konje
brezzakonje
fekonje
velikonje
šaponje
letonje
vonje
režonje
repnje
trnje
zrnje
usnje
retnje
begunje
lunje
dobrunje
hotunje
ravnje
čeznje
skoznje
prejšnje
kokošnje
mošnje
libušnje
izkušnje
ražnje
plužnje
oje
odboje
podboje
šeboje
liboje
oboje
mnogoboje
peteroboje
deseteroboje
četveroboje
troboje
dvoboje
trboje
uboje
kavboje
goje
cigoje
maligoje
čeligoje
sfiligoje
šuligoje
šinigoje
černigoje
črnigoje
mižigoje
kogoje
pogoje
predpogoje
nabergoje
vzgoje
spokoje
markoje
ploje
sloje
penoje
negnoje
snoje
poje
napoje
odpoje
opoje
spoje
podroje
heroje
biroje
kroje
razkroje
stroje
ustroje
stoje
zastoje
obstoje
neobstoje
soobstoje
sestoje
tolstoje
voje
slavoje
navoje
zavoje
prevoje
milivoje
konvoje
ovoje
povoje
razvoje
samorazvoje
hlapje
krapje
častihlepje
lipje
podlipje
lumpje
kopje
skopje
poslopje
snopje
nadstropje
krupje
brezupje
rje
barje
rezbarje
vincarje
darje
dorfarje
garje
pregarje
bezgarje
harje
teharje
vinharje
sanjarje
slikarje
kokarje
lokarje
davkarje
škarje
hruškarje
jelarje
volarje
lekmarje
skomarje
šmarje
vižmarje
denarje
vinarje
cajnarje
vnajnarje
vonarje
vrtnarje
parje
sleparje
mesarje
pisarje
posarje
bajtarje
potarje
pletovarje
nazarje
višarje
planšarje
čežarje
požarje
brje
gabrje
nedrje
zaodrje
koludrje
gaberje
sneberje
cvišlerje
licemerje
lemerje
tremerje
radomerje
razmerje
sorazmerje
nesorazmerje
perje
preserje
pleterje
verje
preddverje
vraževerje
iverje
praznoverje
cirje
radmirje
premirje
družmirje
štirje
povirje
močvirje
mozirje
širje
žirje
mrje
odmrje
umrje
orje
gorje
zagorje
predgorje
podgorje
gregorje
prigorje
sredogorje
visokogorje
pogorje
jugorje
medžugorje
izgorje
pohorje
suhorje
prekorje
škorje
morje
primorje
laporje
podporje
oporje
sanatorje
konservatorje
viktorje
prostorje
štorje
javorje
dvorje
prevorje
besedotvorje
oblikotvorje
zorje
razorje
obzorje
zavetrje
brezvetrje
lutrje
burje
neurje
šentjurje
medmurje
medžimurje
prekmurje
pomurje
porurje
turje
lasje
blagoglasje
mnogoglasje
oblikoglasje
enoglasje
soglasje
nesoglasje
večglasje
klasje
vasje
dolgočasje
kratkočasje
brezčasje
prelesje
prilesje
kolesje
pesje
resje
vresje
črevesje
ravnovesje
neravnovesje
zakulisje
krajepisje
strojepisje
rodopisje
narodopisje
romanopisje
zgodovinopisje
tajnopisje
lepopisje
slovaropisje
časopisje
dosje
zaprsje
oprsje
doprsje
poprsje
glavoprsje
opatje
ratje
bratje
polbratje
sobratje
škratje
satje
hrvatje
svatje
zadetje
prizadetje
predetje
razodetje
zdetje
najetje
zajetje
objetje
podjetje
velepodjetje
prejetje
sprejetje
nesprejetje
prijetje
sprijetje
dojetje
verjetje
ujetje
triletje
kletje
bogokletje
polletje
mletje
zmletje
poletje
stoletje
desetletje
četrtletje
tisočletje
desettisočletje
imetje
kmetje
nekmetje
polkmetje
smetje
doumetje
snetje
vnetje
razvnetje
petje
solopetje
prispetje
dospetje
vpetje
razpetje
povzpetje
retje
gretje
predgretje
segretje
ogretje
razgretje
vretje
štetje
odštetje
seštetje
prištetje
vštetje
vetje
cvetje
socvetje
razcvetje
preživetje
oživetje
doživetje
vživetje
osvetje
vzetje
odvzetje
privzetje
vnebovzetje
očetje
praočetje
početje
spočetje
žetje
podnohtje
bitje
odbitje
pribitje
zbitje
razbitje
litje
odlitje
klitje
vzklitje
ulitje
zlitje
razlitje
mitje
pomitje
izmitje
nitje
gnitje
pitje
opitje
vpitje
ritje
britje
kritje
odkritje
prikritje
skritje
razkritje
husitje
jezuitje
vitje
odvitje
privitje
ovitje
zvitje
razvitje
zašitje
všitje
tihožitje
sožitje
užitje
keltje
fantje
muzikantje
maturantje
protestantje
študentje
agentje
srebotje
gotje
zakotje
zaplotje
ganotje
hugenotje
izginotje
razpotje
brezpotje
križpotje
skrotje
protje
nasprotje
drtje
udrtje
vdrtje
razdrtje
zamrtje
odmrtje
umrtje
zaprtje
odprtje
podprtje
priprtje
razprtje
zastrtje
razprostrtje
zavrtje
cvrtje
ocvrtje
zazrtje
izžrtje
dermastje
rastje
podrastje
hrastje
sladostrastje
hvastje
veličastje
bogočastje
obmestje
predmestje
zapestje
listje
zalistje
okostje
mostje
brstje
trstje
ustje
plutje
odplutje
vplutje
nasutje
zasutje
sesutje
osutje
posutje
razsutje
občutje
počutje
sočutje
uje
potrebuje
vsebuje
obuje
preskrbuje
oskrbuje
kljubuje
službuje
preklicuje
sklicuje
izklicuje
prekopicuje
natolcuje
vkrcuje
obvladuje
nadvladuje
prevladuje
uraduje
nazaduje
obeduje
deduje
pregleduje
spregleduje
ogleduje
pogleduje
spogleduje
zgleduje
razgleduje
moleduje
zasleduje
napreduje
posreduje
predseduje
sopredseduje
beseduje
ubeseduje
poseduje
napoveduje
zapoveduje
odpoveduje
prepoveduje
pripoveduje
dopoveduje
spoveduje
izpoveduje
poizveduje
obziduje
negoduje
škoduje
odškoduje
oškoduje
gospoduje
raznaroduje
zmrduje
huduje
občuduje
pogozduje
premaguje
omaguje
zmaguje
nadleguje
neguje
nateguje
zateguje
odteguje
preteguje
priteguje
poteguje
razpoteguje
steguje
razteguje
izteguje
vzdiguje
privzdiguje
namiguje
zmiguje
dviguje
dolguje
zloguje
razzloguje
trguje
huje
zamahuje
omahuje
spahuje
strahuje
ustrahuje
zasmehuje
posmehuje
vdihuje
zdihuje
izdihuje
vzdihuje
napihuje
odpihuje
podpihuje
prepihuje
vpihuje
razpihuje
izpihuje
najhuje
prekajuje
ohlajuje
usklajuje
pomlajuje
zmajuje
nagrajuje
nadgrajuje
pregrajuje
ograjuje
dograjuje
vgrajuje
razgrajuje
izgrajuje
zasajuje
zatajuje
utajuje
zamejuje
omejuje
samoomejuje
razmejuje
ponarejuje
urejuje
nadaljuje
oddaljuje
kraljuje
zahvaljuje
bljuje
zaskrbljuje
oddeljuje
opredeljuje
dodeljuje
podeljuje
razdeljuje
utemeljuje
napeljuje
zapeljuje
upepeljuje
speljuje
vpeljuje
izpeljuje
obstreljuje
sestreljuje
razstreljuje
izstreljuje
naseljuje
odseljuje
preseljuje
razveseljuje
priseljuje
doseljuje
poseljuje
vseljuje
izseljuje
prijateljuje
pisateljuje
učiteljuje
poveljuje
zamegljuje
prisiljuje
posiljuje
vsiljuje
izsiljuje
kljuje
zastekljuje
obkoljuje
razsoljuje
dovoljuje
samozadovoljuje
pljuje
zaslepljuje
podkrepljuje
opljuje
zastrupljuje
razstrupljuje
osvetljuje
razsvetljuje
odkašljuje
pokašljuje
izkašljuje
premišljuje
razmišljuje
izmišljuje
uganjuje
pokristjanjuje
včlanjuje
oznanjuje
prehranjuje
ohranjuje
shranjuje
odstranjuje
podcenjuje
precenjuje
ocenjuje
samoocenjuje
razčlenjuje
menjuje
obremenjuje
razbremenjuje
osemenjuje
opismenjuje
zaplinjuje
napolnjuje
zapolnjuje
dopolnjuje
izpopolnjuje
spolnjuje
izpolnjuje
zatemnjuje
uzakonjuje
stopnjuje
strnjuje
pojasnjuje
razjasnjuje
upočasnjuje
upesnjuje
utesnjuje
izpraznjuje
zasužnjuje
bojuje
pogojuje
upokojuje
oplojuje
razplojuje
razslojuje
dognojuje
prikrojuje
potrojuje
zavojuje
usmerjuje
izterjuje
vznemirjuje
pomirjuje
zatrjuje
pritrjuje
potrjuje
strjuje
utrjuje
odtujuje
kuje
naskakuje
odskakuje
preskakuje
poskakuje
odplakuje
splakuje
izplakuje
tlakuje
spakuje
pričakuje
ljubkuje
podkuje
narekuje
obrekuje
zasekuje
obsekuje
izsekuje
prežvekuje
jadikuje
malikuje
oblikuje
sooblikuje
odlikuje
preslikuje
razlikuje
zanikuje
urednikuje
predsednikuje
počitnikuje
prikuje
pohajkuje
primanjkuje
zmanjkuje
sestankuje
pomenkuje
učinkuje
součinkuje
okuje
objokuje
rokuje
paberkuje
pogrkuje
zajtrkuje
črkuje
skuje
obiskuje
preiskuje
vtiskuje
raziskuje
vojskuje
vkuje
točkuje
prisluškuje
valuje
vzvaluje
žaluje
obžaluje
deluje
obdeluje
prideluje
sodeluje
vdeluje
zdeluje
načeluje
pomiluje
pluje
obpluje
odpluje
podpluje
pripluje
vpluje
posluje
zaposluje
samozaposluje
zaznamuje
oznamuje
sramuje
samuje
plimuje
prezimuje
pojmuje
tekmuje
domuje
umuje
županuje
stanuje
imenuje
martinuje
snuje
osnuje
kaznuje
praznuje
nasipuje
obupuje
kupuje
odkupuje
podkupuje
ruje
daruje
obdaruje
varuje
zavaruje
obvaruje
ohrabruje
kadruje
modruje
veruje
blagruje
miruje
obmiruje
zboruje
nadzoruje
botruje
silvestruje
ministruje
zaostruje
poostruje
razruje
suje
glasuje
vasuje
obsuje
poplesuje
kresuje
sesuje
zapisuje
predpisuje
odpisuje
podpisuje
sopodpisuje
prepisuje
pripisuje
opisuje
dopisuje
popisuje
vpisuje
razpisuje
izpisuje
zarisuje
zabrisuje
prerisuje
vrisuje
izrisuje
osuje
dosuje
psuje
opsuje
usuje
vsuje
razsuje
tuje
batuje
obratuje
svatuje
letuje
spametuje
zametuje
kmetuje
svetuje
odsvetuje
potuje
odpotuje
pripotuje
dopotuje
nasprotuje
načrtuje
začrtuje
podčrtuje
očrtuje
pestuje
obrestuje
nečistuje
zadostuje
gostuje
pustuje
dopustuje
spoštuje
žrtvuje
udejstvuje
prisostvuje
čustvuje
sočustvuje
prešuštvuje
nakazuje
prikazuje
dokazuje
ukazuje
razkazuje
izkazuje
premazuje
opazuje
zalezuje
zarezuje
obrezuje
prirezuje
oprezuje
urezuje
vrezuje
razrezuje
izrezuje
sezuje
navezuje
zavezuje
obvezuje
odvezuje
podvezuje
prevezuje
privezuje
povezuje
razvezuje
oblizuje
prilizuje
zamrzuje
odmrzuje
zmrzuje
plačuje
odplačuje
doplačuje
vplačuje
zavlačuje
privlačuje
udomačuje
izenačuje
označuje
prekoračuje
odzračuje
prezračuje
začuje
občuje
priobčuje
razredčuje
mečuje
razpečuje
preprečuje
srečuje
onesrečuje
osrečuje
povečuje
posvečuje
poveličuje
ustoličuje
zaničuje
uresničuje
samouresničuje
uničuje
samouničuje
izničuje
pričuje
nasičuje
opravičuje
upravičuje
potujčuje
oštevilčuje
zamolčuje
ponemčuje
poitalijančuje
pijančuje
zasenčuje
končuje
dokončuje
ločuje
odločuje
določuje
razločuje
nočuje
naročuje
izročuje
hlapčuje
kupčuje
varčuje
privarčuje
norčuje
preučuje
zaključuje
priključuje
vključuje
izključuje
poučuje
proučuje
izučuje
obdavčuje
oživčuje
unovčuje
ščuje
maščuje
razmaščuje
uskladiščuje
prečiščuje
očiščuje
razčiščuje
zgoščuje
sploščuje
sproščuje
krščuje
ugašuje
naglašuje
oglašuje
uglašuje
mašuje
somašuje
okrašuje
zaprašuje
oprašuje
sprašuje
vprašuje
razprašuje
izprašuje
zastrašuje
poslabšuje
raztelešuje
pospešuje
rešuje
odrešuje
razrešuje
zaslišuje
povišuje
zvišuje
olajšuje
skrajšuje
podaljšuje
poboljšuje
zboljšuje
izboljšuje
pomanjšuje
zmanjšuje
pohujšuje
posplošuje
olepšuje
polepšuje
razpršuje
izvršuje
navdušuje
oglušuje
osušuje
izsušuje
ublažuje
onesnažuje
izobražuje
samoizobražuje
omalovažuje
dežuje
omadežuje
vedežuje
obeležuje
udeležuje
zasnežuje
papežuje
omrežuje
obtežuje
otežuje
uravnotežuje
osvežuje
približuje
zbližuje
ponižuje
znižuje
zadolžuje
obdolžuje
obožuje
pomnožuje
razmnožuje
obkrožuje
zaokrožuje
oborožuje
razorožuje
obtožuje
pritožuje
zožuje
zadržuje
pridržuje
vzdržuje
okužuje
razkužuje
poslužuje
pridružuje
združuje
razdružuje
zaglavje
oglavje
poglavje
podpoglavje
zglavje
vzglavje
plavje
slavje
zmagoslavje
pravoslavje
navje
podonavje
podravje
zdravje
brezpravje
zasavje
posavje
ščavje
goščavje
višavje
nižavje
ladjevje
vejevje
drevje
pečevje
bičevje
bodičevje
jagodičevje
igličevje
grmičevje
borovničevje
gričevje
mišičevje
hočevje
kočevje
škripčevje
grčevje
živčevje
maščevje
leščevje
jelševje
ruševje
hruševje
deževje
ivje
divje
slivje
sočivje
hribovje
drobovje
zobovje
vrbovje
dovje
robidovje
zidovje
vodovje
rogovje
drogovje
mahovje
okovje
žarkovje
leskovje
bukovje
zabukovje
podbukovje
prebukovje
vukovje
gruškovje
skalovje
valovje
bajeslovje
zemljeslovje
narečjeslovje
dušeslovje
protislovje
riboslovje
obramboslovje
grboslovje
družboslovje
besedoslovje
rodoslovje
zvezdoslovje
bogoslovje
oblikoslovje
jezikoslovje
žužkoslovje
besediloslovje
zdraviloslovje
vremenoslovje
imenoslovje
pomenoslovje
rastlinoslovje
prešernoslovje
leposlovje
meroslovje
veroslovje
glasoslovje
krasoslovje
potresoslovje
naravoslovje
izrazoslovje
tramovje
domovje
grmovje
malinovje
snopovje
stebrovje
jadrovje
medkrovje
borovje
gorovje
sovje
mesovje
satovje
svetovje
črtovje
plazovje
bezovje
vezovje
pečovje
grušovje
hrušovje
dokležovje
sokrvje
vrvje
barnabyje
kennedyje
andyje
hardyje
berkeleyje
halleyje
stanleyje
presleyje
huxleyje
disneyje
mccarthyje
horthyje
galsworthyje
lewinskyje
anthonyje
czernyje
thackeryje
valeryje
montgomeryje
henryje
harryje
berryje
debussyje
hlavatyje
davyje
novyje
zakavkazje
razje
izrazje
železje
brezje
podbrezje
vezje
namizje
omizje
kozje
vozje
podvozje
dračje
ozračje
lečje
oplečje
pečje
narečje
zarečje
medrečje
podrečje
smrečje
podsmrečje
porečje
leporečje
pravorečje
poprečje
povprečje
nadpovprečje
osrečje
sečje
trimesečje
tromesečje
bičje
žlebičje
vrbičje
jagodičje
grozdičje
ličje
naličje
paličje
obličje
odličje
zlatoličje
pritličje
podpritličje
grmičje
podpičje
tripičje
dvopičje
lepotičje
brstičje
trstičje
dvojezičje
mišičje
andrejčje
palčje
okolčje
volčje
odsončje
prisončje
osončje
podbočje
pobočje
ločje
območje
enakonočje
naročje
področje
otročje
posočje
otočje
sotočje
blagozvočje
sozvočje
osrčje
naključje
lešje
podlešje
orešje
nadstrešje
podstrešje
ostrešje
ohišje
tišje
zajelšje
razkošje
završje
ovršje
površje
malodušje
ravnodušje
vzdušje
rušje
sušje
dežje
obeležje
deležje
nabrežje
obrežje
pobrežje
medmrežje
omrežje
medomrežje
podomrežje
ravnotežje
neravnotežje
peteroknjižje
bližje
navskrižje
razkrižje
navzkrižje
božje
podkožje
možje
velmožje
mednožje
podnožje
znožje
vznožje
rožje
okrožje
orožje
protiorožje
zaporožje
domotožje
bogoslužje


glej vse besede, ki konča z je
glej vse besede, ki konča z aje
glej vse besede, ki konča z bje
glej vse besede, ki konča z dje
glej vse besede, ki konča z eje
glej vse besede, ki konča z fje
glej vse besede, ki konča z gje
glej vse besede, ki konča z ije
glej vse besede, ki konča z kje
glej vse besede, ki konča z lje
glej vse besede, ki konča z mje
glej vse besede, ki konča z nje
glej vse besede, ki konča z oje
glej vse besede, ki konča z pje
glej vse besede, ki konča z rje
glej vse besede, ki konča z sje
glej vse besede, ki konča z tje
glej vse besede, ki konča z uje
glej vse besede, ki konča z vje
glej vse besede, ki konča z yje
glej vse besede, ki konča z zje
glej vse besede, ki konča z čje
glej vse besede, ki konča z šje
glej vse besede, ki konča z žje


 

 
Seznam besed -