besede, ki se končajo z joč

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z joč

kolebajoč
ogrebajoč
razgrebajoč
srebajoč
žrebajoč
prezebajoč
gibajoč
ogibajoč
prepogibajoč
pripogibajoč
upogibajoč
ugibajoč
zgibajoč
ribajoč
zibajoč
zobajoč
gubajoč
kobacajoč
pacajoč
racajoč
kracajoč
tacajoč
klecajoč
pronicajoč
stopicajoč
kolcajoč
mencajoč
cincajoč
brcajoč
frcajoč
nabadajoč
zabadajoč
spodbadajoč
prebadajoč
ubadajoč
vbadajoč
zbadajoč
nakladajoč
obkladajoč
prekladajoč
skladajoč
razkladajoč
vladajoč
padajoč
odpadajoč
pripadajoč
spopadajoč
propadajoč
spadajoč
upadajoč
vpadajoč
sovpadajoč
razpadajoč
stradajoč
najedajoč
zajedajoč
objedajoč
odjedajoč
spodjedajoč
izpodjedajoč
razjedajoč
izjedajoč
gledajoč
razpredajoč
nasedajoč
obsedajoč
presedajoč
sesedajoč
posedajoč
usedajoč
zavedajoč
sprenevedajoč
kidajoč
zavidajoč
zidajoč
brundajoč
glodajoč
pravdajoč
brazdajoč
brzdajoč
gagajoč
nalagajoč
zalagajoč
oblagajoč
predlagajoč
odlagajoč
podlagajoč
prelagajoč
prilagajoč
polagajoč
razpolagajoč
vlagajoč
sovlagajoč
zlagajoč
razlagajoč
pomagajoč
žagajoč
begajoč
oblegajoč
podlegajoč
prilegajoč
dregajoč
kregajoč
spregajoč
vpregajoč
segajoč
obsegajoč
vseobsegajoč
prisegajoč
dosegajoč
tvegajoč
pridigajoč
migajoč
skomigajoč
rigajoč
dvigajoč
švigajoč
nažigajoč
zažigajoč
podžigajoč
sežigajoč
prižigajoč
ožigajoč
požigajoč
vžigajoč
izžigajoč
ubogajoč
rogajoč
žogajoč
nergajoč
trgajoč
strgajoč
gugajoč
vijugajoč
strugajoč
žugajoč
brlizgajoč
brizgajoč
žvižgajoč
bahajoč
jahajoč
mahajoč
bolehajoč
nehajoč
pehajoč
zehajoč
dihajoč
kihajoč
nihajoč
pihajoč
sopihajoč
udrihajoč
presihajoč
usihajoč
vohajoč
čohajoč
krhajoč
prhajoč
duhajoč
njuhajoč
kuhajoč
puhajoč
bruhajoč
bajajoč
osvobajajoč
dajajoč
obdajajoč
oddajajoč
dodajajoč
prodajajoč
razprodajajoč
vdajajoč
razdajajoč
prilagajajoč
nagajajoč
dogajajoč
pogajajoč
vzgajajoč
nahajajoč
zahajajoč
obhajajoč
odhajajoč
prehajajoč
sprehajajoč
prihajajoč
dohajajoč
pohajajoč
shajajoč
uhajajoč
razhajajoč
izhajajoč
vzhajajoč
lajajoč
ohlajajoč
pomlajajoč
oplajajoč
naslajajoč
majajoč
napajajoč
opajajoč
spajajoč
rajajoč
grajajoč
razgrajajoč
razkrajajoč
zasmrajajoč
trajajoč
vztrajajoč
nasajajoč
zasajajoč
presajajoč
vsajajoč
razsajajoč
tajajoč
nastajajoč
zastajajoč
obstajajoč
soobstajajoč
prestajajoč
pristajajoč
ostajajoč
vstajajoč
navajajoč
zavajajoč
predvajajoč
odvajajoč
podvajajoč
razdvajajoč
izdvajajoč
prevajajoč
privajajoč
ovajajoč
dovajajoč
zasvajajoč
prisvajajoč
osvajajoč
uvajajoč
razvajajoč
izvajajoč
proizvajajoč
nacejajoč
odcejajoč
precejajoč
izcejajoč
blejajoč
ponarejajoč
odrejajoč
podrejajoč
prirejajoč
prerazporejajoč
vzporejajoč
urejajoč
vzrejajoč
nabijajoč
zabijajoč
odbijajoč
spodbijajoč
izpodbijajoč
prebijajoč
pribijajoč
obijajoč
pobijajoč
ubijajoč
zbijajoč
razbijajoč
izbijajoč
opijajoč
vpijajoč
navijajoč
zavijajoč
odvijajoč
previjajoč
privijajoč
ovijajoč
povijajoč
zvijajoč
razvijajoč
izvijajoč
zijajoč
razgaljajoč
valjajoč
upodabljajoč
posodabljajoč
pohabljajoč
poglabljajoč
razglabljajoč
obrabljajoč
ugrabljajoč
škrabljajoč
zlorabljajoč
porabljajoč
uporabljajoč
souporabljajoč
izrabljajoč
sabljajoč
onesposabljajoč
usposabljajoč
privabljajoč
izvabljajoč
pozabljajoč
spozabljajoč
podružabljajoč
bebljajoč
škrebljajoč
iztrebljajoč
poosebljajoč
razosebljajoč
čebljajoč
skobljajoč
obrobljajoč
brbljajoč
pogubljajoč
zgubljajoč
razgubljajoč
izgubljajoč
zaljubljajoč
obljubljajoč
poljubljajoč
podružbljajoč
jecljajoč
streljajoč
veljajoč
ragljajoč
kegljajoč
regljajoč
migljajoč
bingljajoč
cingljajoč
hahljajoč
pahljajoč
rahljajoč
smehljajoč
pihljajoč
vohljajoč
ciljajoč
nastiljajoč
postiljajoč
pošiljajoč
odpošiljajoč
razpošiljajoč
skakljajoč
klekljajoč
sekljajoč
nikljajoč
žvenkljajoč
pokljajoč
brkljajoč
trkljajoč
žvrkljajoč
sukljajoč
zvončkljajoč
prelamljajoč
vlamljajoč
primamljajoč
omamljajoč
vzdramljajoč
kramljajoč
opremljajoč
spremljajoč
momljajoč
poneumljajoč
opogumljajoč
izumljajoč
šumljajoč
capljajoč
kapljajoč
odklapljajoč
preklapljajoč
priklapljajoč
izklapljajoč
vtihotapljajoč
potapljajoč
stapljajoč
utapljajoč
raztapljajoč
odcepljajoč
precepljajoč
vcepljajoč
razcepljajoč
zlepljajoč
trepljajoč
zastrupljajoč
razstrupljajoč
osupljajoč
curljajoč
sesljajoč
nosljajoč
hrustljajoč
nabavljajoč
zabavljajoč
prebavljajoč
dobavljajoč
javljajoč
objavljajoč
odjavljajoč
prijavljajoč
uveljavljajoč
razveljavljajoč
obglavljajoč
strmoglavljajoč
razpolavljajoč
naplavljajoč
odplavljajoč
preplavljajoč
poplavljajoč
naslavljajoč
blagoslavljajoč
poslavljajoč
proslavljajoč
ustanavljajoč
obnavljajoč
prenavljajoč
ponavljajoč
presnavljajoč
nazdravljajoč
ozdravljajoč
pozdravljajoč
napravljajoč
zapravljajoč
odpravljajoč
pripravljajoč
opravljajoč
popravljajoč
spravljajoč
upravljajoč
samoupravljajoč
soupravljajoč
razpravljajoč
obotavljajoč
zagotavljajoč
ugotavljajoč
nastavljajoč
zastavljajoč
predstavljajoč
odstavljajoč
podstavljajoč
prestavljajoč
sestavljajoč
pristavljajoč
dostavljajoč
poenostavljajoč
postavljajoč
predpostavljajoč
razpostavljajoč
vzpostavljajoč
zoperstavljajoč
ustavljajoč
vstavljajoč
razstavljajoč
izstavljajoč
odišavljajoč
podržavljajoč
ukrivljajoč
izkrivljajoč
preživljajoč
oživljajoč
doživljajoč
poživljajoč
vživljajoč
izživljajoč
trobezljajoč
rezljajoč
grizljajoč
kašljajoč
šešljajoč
zamišljajoč
premišljajoč
pomišljajoč
osmišljajoč
razmišljajoč
izmišljajoč
šušljajoč
rožljajoč
naganjajoč
zaganjajoč
odganjajoč
preganjajoč
priganjajoč
poganjajoč
uganjajoč
zganjajoč
razganjajoč
izganjajoč
udejanjajoč
opijanjajoč
upijanjajoč
klanjajoč
odklanjajoč
priklanjajoč
sklanjajoč
uklanjajoč
naslanjajoč
zaslanjajoč
prislanjajoč
naznanjajoč
seznanjajoč
oznanjajoč
ohranjajoč
sanjajoč
odzvanjajoč
pozvanjajoč
menjajoč
kamenjajoč
omenjajoč
napenjajoč
zapenjajoč
odpenjajoč
pripenjajoč
spenjajoč
vpenjajoč
razpenjajoč
izpenjajoč
vzpenjajoč
drenjajoč
načenjajoč
začenjajoč
počenjajoč
udinjajoč
poginjajoč
izginjajoč
prekinjajoč
ukinjajoč
razblinjajoč
zaklinjajoč
preklinjajoč
uplinjajoč
spreminjajoč
pripominjajoč
opominjajoč
spominjajoč
ukoreninjajoč
izkoreninjajoč
zagrinjajoč
odgrinjajoč
pregrinjajoč
ogrinjajoč
pogrinjajoč
zgrinjajoč
razgrinjajoč
utrinjajoč
začinjajoč
utekočinjajoč
luknjajoč
uzakonjajoč
vonjajoč
godrnjajoč
obsojajoč
presojajoč
prisojajoč
posojajoč
sposojajoč
razsojajoč
obstojajoč
obarjajoč
obdarjajoč
podarjajoč
udarjajoč
zanemarjajoč
uparjajoč
ukvarjajoč
nagovarjajoč
zagovarjajoč
odgovarjajoč
pregovarjajoč
prigovarjajoč
ogovarjajoč
dogovarjajoč
pogovarjajoč
ugovarjajoč
izgovarjajoč
natovarjajoč
pretovarjajoč
raztovarjajoč
iztovarjajoč
pretvarjajoč
potvarjajoč
ustvarjajoč
soustvarjajoč
ponazarjajoč
uprizarjajoč
opozarjajoč
odmerjajoč
primerjajoč
pomerjajoč
usmerjajoč
umerjajoč
zmerjajoč
terjajoč
poneverjajoč
preverjajoč
overjajoč
večerjajoč
dirjajoč
vznemirjajoč
pomirjajoč
umirjajoč
iztirjajoč
okvirjajoč
uokvirjajoč
zamočvirjajoč
razširjajoč
razburjajoč
vzburjajoč
spodbujajoč
izpodbujajoč
vzpodbujajoč
prebujajoč
obujajoč
zbujajoč
vzbujajoč
kujajoč
zamujajoč
ponujajoč
utrujajoč
divjajoč
kokodakajoč
skakajoč
namakajoč
cmakajoč
odmakajoč
pomakajoč
krakajoč
korakajoč
natakajoč
odtakajoč
pretakajoč
tiktakajoč
kvakajoč
čakajoč
robkajoč
packajoč
kockajoč
sladkajoč
jedkajoč
poklekajoč
pripekajoč
opekajoč
nabrekajoč
odrekajoč
oporekajoč
izrekajoč
sekajoč
tekajoč
odtekajoč
pritekajoč
otekajoč
dotekajoč
opotekajoč
stekajoč
čvekajoč
cikajoč
likajoč
kotalikajoč
klikajoč
vzklikajoč
slikajoč
svetlikajoč
mikajoč
odmikajoč
umikajoč
razmikajoč
zanikajoč
onikajoč
ponikajoč
vznikajoč
pikajoč
dobrikajoč
kikirikajoč
sikajoč
tikajoč
podtikajoč
dotikajoč
spotikajoč
stikajoč
vtikajoč
skovikajoč
jezikajoč
mežikajoč
spajkajoč
manjkajoč
kotalkajoč
rolkajoč
ljubimkajoč
sankajoč
zankajoč
brenkajoč
cinkajoč
kinkajoč
šminkajoč
jokajoč
lokajoč
cmokajoč
pokajoč
stokajoč
tipkajoč
dirkajoč
smrkajoč
srkajoč
trkajoč
burkajoč
laskajoč
mlaskajoč
praskajoč
deskajoč
pleskajoč
tleskajoč
peskajoč
treskajoč
bliskajoč
piskajoč
vriskajoč
tiskajoč
pritiskajoč
stiskajoč
vtiskajoč
hujskajoč
ploskajoč
voskajoč
brskajoč
pljuskajoč
bevskajoč
ščetkajoč
črtkajoč
cukajoč
hukajoč
kukajoč
mukajoč
smukajoč
sukajoč
javkajoč
mijavkajoč
stavkajoč
plivkajoč
čivkajoč
rezkajoč
kvačkajoč
žgečkajoč
mečkajoč
čečkajoč
ličkajoč
pričkajoč
vršičkajoč
ujčkajoč
kljunčkajoč
kupčkajoč
šeškajoč
težkajoč
jodlajoč
delajoč
rigolajoč
plapolajoč
šolajoč
veslajoč
čislajoč
vozlajoč
najemajoč
zajemajoč
objemajoč
prejemajoč
sprejemajoč
prijemajoč
oprijemajoč
spoprijemajoč
sprijemajoč
dojemajoč
pojemajoč
ujemajoč
snemajoč
vnemajoč
razvnemajoč
dremajoč
navzemajoč
zavzemajoč
odvzemajoč
prevzemajoč
privzemajoč
povzemajoč
izvzemajoč
prežemajoč
ožemajoč
izžemajoč
imajoč
kimajoč
zanimajoč
rimajoč
branajoč
bobnajoč
balinajoč
lajnajoč
kamnajoč
tarnajoč
računajoč
ravnajoč
pokapajoč
cepajoč
kepajoč
klepajoč
odklepajoč
oklepajoč
sklepajoč
vklepajoč
razklepajoč
pretepajoč
otepajoč
potepajoč
stepajoč
iztepajoč
počepajoč
šepajoč
hlipajoč
škripajoč
utripajoč
sipajoč
sesipajoč
osipajoč
dosipajoč
usipajoč
vsipajoč
razsipajoč
tipajoč
ščipajoč
kopajoč
ropajoč
stopajoč
odstopajoč
sestopajoč
pristopajoč
vstopajoč
krpajoč
trpajoč
črpajoč
upajoč
hupajoč
garajoč
karajoč
parajoč
starajoč
varajoč
čarajoč
žebrajoč
jadrajoč
cefedrajoč
sidrajoč
mendrajoč
kodrajoč
drdrajoč
žlobudrajoč
cefrajoč
igrajoč
grgrajoč
vihrajoč
nabirajoč
odbirajoč
prebirajoč
flambirajoč
plombirajoč
obirajoč
lobirajoč
pobirajoč
absorbirajoč
adsorbirajoč
masturbirajoč
ubirajoč
zbirajoč
razbirajoč
izbirajoč
tapecirajoč
secirajoč
abdicirajoč
kvalificirajoč
diskvalificirajoč
elektrificirajoč
projicirajoč
skicirajoč
publicirajoč
komunicirajoč
prakticirajoč
diagnosticirajoč
muzicirajoč
sofinancirajoč
licencirajoč
diferencirajoč
potencirajoč
locirajoč
provocirajoč
fosforescirajoč
reducirajoč
inducirajoč
reproducirajoč
nadirajoč
radirajoč
paradirajoč
degradirajoč
zadirajoč
predirajoč
kandidirajoč
konsolidirajoč
oksidirajoč
skandirajoč
štipendirajoč
sondirajoč
odirajoč
kodirajoč
dekodirajoč
eksplodirajoč
podirajoč
erodirajoč
prodirajoč
bombardirajoč
udirajoč
študirajoč
vdirajoč
razdirajoč
izdirajoč
kreirajoč
telegrafirajoč
šrafirajoč
filozofirajoč
šofirajoč
reagirajoč
propagirajoč
legirajoč
delegirajoč
negirajoč
dirigirajoč
drogirajoč
centrifugirajoč
hirajoč
abstrahirajoč
šahirajoč
variirajoč
patruljirajoč
lakirajoč
pakirajoč
bivakirajoč
sekirajoč
karikirajoč
markirajoč
parkirajoč
maskirajoč
embalirajoč
tabelirajoč
modelirajoč
želirajoč
žonglirajoč
oscilirajoč
profilirajoč
depilirajoč
silirajoč
ventilirajoč
destilirajoč
emajlirajoč
reciklirajoč
polirajoč
kontrolirajoč
modulirajoč
regulirajoč
špekulirajoč
artikulirajoč
formulirajoč
manipulirajoč
deklamirajoč
programirajoč
zamirajoč
odmirajoč
diplomirajoč
armirajoč
afirmirajoč
deformirajoč
reformirajoč
informirajoč
transformirajoč
logaritmirajoč
umirajoč
panirajoč
sanirajoč
trenirajoč
stagnirajoč
impregnirajoč
kombinirajoč
fascinirajoč
halucinirajoč
koordinirajoč
rafinirajoč
disciplinirajoč
minirajoč
kontaminirajoč
diskriminirajoč
dominirajoč
nominirajoč
determinirajoč
urinirajoč
giljotinirajoč
abstinirajoč
abonirajoč
telefonirajoč
klonirajoč
komponirajoč
betonirajoč
garnirajoč
reinkarnirajoč
zapirajoč
odpirajoč
podpirajoč
prepirajoč
koncipirajoč
kampirajoč
tempirajoč
opirajoč
kopirajoč
fotokopirajoč
mikroskopirajoč
galopirajoč
uzurpirajoč
spirajoč
upirajoč
grupirajoč
razpirajoč
izpirajoč
preparirajoč
vibrirajoč
kvadrirajoč
dehidrirajoč
ponderirajoč
sugerirajoč
tolerirajoč
regenerirajoč
šifrirajoč
integrirajoč
klorirajoč
lektorirajoč
sponzorirajoč
nitrirajoč
filtrirajoč
centrirajoč
koncentrirajoč
ministrirajoč
administrirajoč
demonstrirajoč
frustrirajoč
konkurirajoč
fakturirajoč
strukturirajoč
cenzurirajoč
manevrirajoč
plasirajoč
masirajoč
procesirajoč
dresirajoč
regresirajoč
servisirajoč
indeksirajoč
balansirajoč
tirajoč
debatirajoč
plakatirajoč
formatirajoč
vegetirajoč
raketirajoč
briketirajoč
etiketirajoč
koketirajoč
maltretirajoč
portretirajoč
citirajoč
recitirajoč
licitirajoč
meditirajoč
kreditirajoč
akreditirajoč
diskreditirajoč
agitirajoč
imitirajoč
limitirajoč
gravitirajoč
projektirajoč
anektirajoč
diktirajoč
asfaltirajoč
katapultirajoč
konzultirajoč
evidentirajoč
eksperimentirajoč
komentirajoč
fermentirajoč
dokumentirajoč
patentirajoč
montirajoč
demontirajoč
otirajoč
sabotirajoč
kotirajoč
bojkotirajoč
rotirajoč
adaptirajoč
akceptirajoč
kartirajoč
koncertirajoč
transportirajoč
zastirajoč
odstirajoč
manifestirajoč
testirajoč
protestirajoč
eksistirajoč
kompostirajoč
razprostirajoč
utirajoč
mutirajoč
rekrutirajoč
vtirajoč
distribuirajoč
evakuirajoč
konstruirajoč
situirajoč
gravirajoč
zavirajoč
aktivirajoč
motivirajoč
intenzivirajoč
ovirajoč
promovirajoč
tetovirajoč
servirajoč
izvirajoč
parafrazirajoč
fantazirajoč
nadzirajoč
prezirajoč
katalogizirajoč
idealizirajoč
socializirajoč
materializirajoč
radikalizirajoč
lokalizirajoč
analizirajoč
banalizirajoč
kanalizirajoč
signalizirajoč
internacionalizirajoč
moralizirajoč
nevtralizirajoč
dokapitalizirajoč
hospitalizirajoč
kristalizirajoč
individualizirajoč
vizualizirajoč
stabilizirajoč
destabilizirajoč
sterilizirajoč
simbolizirajoč
monopolizirajoč
polemizirajoč
remizirajoč
sistemizirajoč
minimizirajoč
urbanizirajoč
organizirajoč
samoorganizirajoč
soorganizirajoč
vulkanizirajoč
germanizirajoč
tiranizirajoč
galvanizirajoč
homogenizirajoč
feminizirajoč
latinizirajoč
ionizirajoč
neionizirajoč
demonizirajoč
ironizirajoč
modernizirajoč
tipizirajoč
solidarizirajoč
polarizirajoč
depolarizirajoč
popularizirajoč
polimerizirajoč
kategorizirajoč
terorizirajoč
favorizirajoč
geometrizirajoč
dramatizirajoč
problematizirajoč
tematizirajoč
stigmatizirajoč
aromatizirajoč
informatizirajoč
simpatizirajoč
demokratizirajoč
privatizirajoč
konkretizirajoč
teoretizirajoč
sintetizirajoč
politizirajoč
mitizirajoč
taktizirajoč
absolutizirajoč
pulzirajoč
kondenzirajoč
kompenzirajoč
ozirajoč
dozirajoč
detaširajoč
broširajoč
tuširajoč
retuširajoč
nažirajoč
stažirajoč
zažirajoč
odžirajoč
režirajoč
požirajoč
razžirajoč
jamrajoč
mrmrajoč
poprajoč
smatrajoč
dežurajoč
klobasajoč
lasajoč
kesajoč
pretresajoč
otresajoč
stresajoč
raztresajoč
sesajoč
kisajoč
hvalisajoč
seksajoč
boksajoč
žigosajoč
drsajoč
ravsajoč
šavsajoč
krevsajoč
blebetajoč
ščebetajoč
obetajoč
ščegetajoč
migetajoč
drgetajoč
rezgetajoč
hehetajoč
beketajoč
meketajoč
peketajoč
žvenketajoč
prasketajoč
lesketajoč
blesketajoč
letajoč
napletajoč
zapletajoč
prepletajoč
opletajoč
spletajoč
vpletajoč
vzletajoč
metajoč
cepetajoč
klepetajoč
šklepetajoč
trepetajoč
šepetajoč
klevetajoč
rešetajoč
raftajoč
tehtajoč
tuhtajoč
hihitajoč
kitajoč
pitajoč
čestitajoč
svitajoč
očitajoč
goltajoč
barantajoč
trobentajoč
puntajoč
pobotajoč
brbotajoč
čofotajoč
frfotajoč
migotajoč
krohotajoč
klokotajoč
motajoč
copotajoč
klopotajoč
ropotajoč
topotajoč
teptajoč
kartajoč
škrtajoč
vrtajoč
črtajoč
hlastajoč
listajoč
hrustajoč
butajoč
rabutajoč
klofutajoč
plahutajoč
prhutajoč
loputajoč
razgibavajoč
pozibavajoč
vkrcavajoč
izkrcavajoč
pregledavajoč
predavajoč
zazidavajoč
obzidavajoč
nadzidavajoč
vbrizgavajoč
izbrizgavajoč
požvižgavajoč
ponehavajoč
vdihavajoč
izdihavajoč
vpihavajoč
ovohavajoč
prekuhavajoč
vkuhavajoč
izrezljavajoč
menjavajoč
obsekavajoč
spodsekavajoč
izsekavajoč
preslikavajoč
poslikavajoč
razkrinkavajoč
pretipkavajoč
zafrkavajoč
vsrkavajoč
izsrkavajoč
pritrkavajoč
potrkavajoč
nadelavajoč
plavajoč
razvozlavajoč
presnemavajoč
odkimavajoč
prikimavajoč
zaračunavajoč
obračunavajoč
vračunavajoč
izračunavajoč
naravnavajoč
poravnavajoč
uravnavajoč
izravnavajoč
zaznavajoč
priznavajoč
poznavajoč
spoznavajoč
razpoznavajoč
nasipavajoč
zasipavajoč
obsipavajoč
osipavajoč
posipavajoč
razsipavajoč
otipavajoč
nakopavajoč
zakopavajoč
odkopavajoč
spodkopavajoč
izpodkopavajoč
prekopavajoč
okopavajoč
pokopavajoč
vkopavajoč
razkopavajoč
izkopavajoč
prečrpavajoč
izčrpavajoč
uspavajoč
obupavajoč
odobravajoč
neodobravajoč
nameravajoč
odigravajoč
preigravajoč
poigravajoč
izigravajoč
pretiravajoč
pokoravajoč
poplesavajoč
odsesavajoč
vsesavajoč
izsesavajoč
prečesavajoč
razkosavajoč
podrsavajoč
spodrsavajoč
tavajoč
naletavajoč
zaletavajoč
obletavajoč
odletavajoč
preletavajoč
spreletavajoč
razletavajoč
vzletavajoč
obmetavajoč
odmetavajoč
ometavajoč
razmetavajoč
izmetavajoč
vztrepetavajoč
prišepetavajoč
pretehtavajoč
podrhtavajoč
odčitavajoč
namotavajoč
zamotavajoč
odmotavajoč
izmotavajoč
podčrtavajoč
počrtavajoč
včrtavajoč
prelistavajoč
postavajoč
razpečavajoč
srečavajoč
vmešavajoč
poležavajoč
nadevajoč
zadevajoč
prizadevajoč
predevajoč
videvajoč
predvidevajoč
uvidevajoč
odevajoč
razodevajoč
zardevajoč
vdevajoč
dozdevajoč
rojevajoč
omedlevajoč
velevajoč
oklevajoč
premlevajoč
prebolevajoč
obolevajoč
zbolevajoč
samevajoč
odmevajoč
umevajoč
doumevajoč
razumevajoč
nerazumevajoč
vzplamenevajoč
zakostenevajoč
izginevajoč
minevajoč
domnevajoč
zakrnevajoč
izhlapevajoč
odpevajoč
prepevajoč
prekipevajoč
opevajoč
popevajoč
prispevajoč
uspevajoč
izparevajoč
zastarevajoč
izžarevajoč
preperevajoč
zagrevajoč
predgrevajoč
segrevajoč
pogrevajoč
razgrevajoč
okrevajoč
dogorevajoč
zgorevajoč
izgorevajoč
dozorevajoč
sevajoč
obsevajoč
odsevajoč
zahtevajoč
podrhtevajoč
prehitevajoč
dohitevajoč
vzplamtevajoč
lotevajoč
naštevajoč
preštevajoč
seštevajoč
prištevajoč
oštevajoč
upoštevajoč
vštevajoč
izštevajoč
prevevajoč
zevajoč
bivajoč
nebivajoč
dobivajoč
pridobivajoč
sobivajoč
nalivajoč
zalivajoč
oblivajoč
odlivajoč
prelivajoč
prilivajoč
dolivajoč
polivajoč
vplivajoč
ulivajoč
vlivajoč
zlivajoč
razlivajoč
izlivajoč
pomivajoč
umivajoč
izmivajoč
popivajoč
narivajoč
zarivajoč
odrivajoč
spodrivajoč
izpodrivajoč
prerivajoč
zakrivajoč
odkrivajoč
prekrivajoč
prikrivajoč
pokrivajoč
skrivajoč
razkrivajoč
porivajoč
vrivajoč
razrivajoč
izrivajoč
odzivajoč
izzivajoč
počivajoč
šivajoč
obšivajoč
uživajoč
barvajoč
obuvajoč
bljuvajoč
kljuvajoč
pljuvajoč
suvajoč
sezuvajoč
čuvajoč
ščuvajoč
bezajoč
plezajoč
rezajoč
drezajoč
frezajoč
pogrezajoč
ugrezajoč
naprezajoč
oprezajoč
prestrezajoč
ustrezajoč
natezajoč
zatezajoč
raztezajoč
iztezajoč
lizajoč
nizajoč
hrzajoč
trzajoč
muzajoč
hlačajoč
obračajoč
spreobračajoč
vračajoč
odvračajoč
sprevračajoč
pečajoč
večajoč
posvečajoč
mehčajoč
bičajoč
dričajoč
pričajoč
čenčajoč
linčajoč
onemogočajoč
odločajoč
soodločajoč
določajoč
izločajoč
soočajoč
naročajoč
poročajoč
priporočajoč
sporočajoč
vročajoč
povzročajoč
osredotočajoč
krepčajoč
smučajoč
pooblaščajoč
prilaščajoč
polaščajoč
razlaščajoč
naraščajoč
zaraščajoč
obraščajoč
odraščajoč
preraščajoč
priraščajoč
doraščajoč
poraščajoč
vraščajoč
zraščajoč
razraščajoč
izraščajoč
nameščajoč
premeščajoč
nadomeščajoč
umeščajoč
razmeščajoč
obveščajoč
onesveščajoč
osveščajoč
okoriščajoč
izkoriščajoč
zgoščajoč
premoščajoč
oproščajoč
sproščajoč
uvrščajoč
razvrščajoč
puščajoč
odpuščajoč
pripuščajoč
opuščajoč
dopuščajoč
spuščajoč
razpuščajoč
ugašajoč
prekašajoč
odlašajoč
naglašajoč
preglašajoč
oglašajoč
proglašajoč
soglašajoč
zglašajoč
razglašajoč
nanašajoč
zanašajoč
prizanašajoč
odnašajoč
spodnašajoč
prenašajoč
prinašajoč
oponašajoč
vnašajoč
znašajoč
raznašajoč
iznašajoč
slabšajoč
obešajoč
pobešajoč
razobešajoč
utelešajoč
raztelešajoč
mešajoč
pešajoč
pogrešajoč
zavešajoč
prevešajoč
uravnovešajoč
povešajoč
višajoč
lajšajoč
krajšajoč
daljšajoč
boljšajoč
manjšajoč
tanjšajoč
hujšajoč
lepšajoč
uvršajoč
pridušajoč
okušajoč
pokušajoč
skušajoč
izkušajoč
poslušajoč
preobražajoč
odražajoč
zgražajoč
izražajoč
odvažajoč
prevažajoč
dovažajoč
razvažajoč
izvažajoč
bližajoč
nižajoč
križajoč
božajoč
ogrožajoč
obkrožajoč
zaokrožajoč
sprožajoč
smejoč
grejoč
vejoč
bijoč
lijoč
klijoč
gnijoč
pijoč
vpijoč
rijoč
brijoč
krijoč
sijoč
vijoč
koljoč
pojoč
potrebujoč
vsebujoč
preskrbujoč
oskrbujoč
kljubujoč
službujoč
preklicujoč
sklicujoč
izklicujoč
prekopicujoč
natolcujoč
vkrcujoč
obvladujoč
nadvladujoč
prevladujoč
uradujoč
nazadujoč
obedujoč
dedujoč
pregledujoč
spregledujoč
ogledujoč
pogledujoč
spogledujoč
zgledujoč
razgledujoč
moledujoč
zasledujoč
napredujoč
posredujoč
predsedujoč
sopredsedujoč
besedujoč
ubesedujoč
posedujoč
neposedujoč
napovedujoč
zapovedujoč
odpovedujoč
prepovedujoč
pripovedujoč
dopovedujoč
spovedujoč
izpovedujoč
poizvedujoč
obzidujoč
negodujoč
škodujoč
odškodujoč
gospodujoč
raznarodujoč
zmrdujoč
hudujoč
občudujoč
pogozdujoč
premagujoč
omagujoč
zmagujoč
nadlegujoč
negujoč
nategujoč
zategujoč
odtegujoč
pretegujoč
pritegujoč
potegujoč
razpotegujoč
stegujoč
raztegujoč
iztegujoč
vzdigujoč
privzdigujoč
namigujoč
zmigujoč
dvigujoč
zlogujoč
razzlogujoč
trgujoč
zamahujoč
omahujoč
spahujoč
strahujoč
ustrahujoč
zasmehujoč
vdihujoč
zdihujoč
izdihujoč
vzdihujoč
napihujoč
odpihujoč
podpihujoč
prepihujoč
vpihujoč
razpihujoč
izpihujoč
prekajujoč
ohlajujoč
usklajujoč
pomlajujoč
zmajujoč
nagrajujoč
nadgrajujoč
pregrajujoč
ograjujoč
dograjujoč
vgrajujoč
razgrajujoč
izgrajujoč
zasajujoč
zatajujoč
utajujoč
zamejujoč
omejujoč
samoomejujoč
razmejujoč
ponarejujoč
urejujoč
nadaljujoč
oddaljujoč
kraljujoč
zahvaljujoč
zaskrbljujoč
oddeljujoč
opredeljujoč
dodeljujoč
podeljujoč
razdeljujoč
utemeljujoč
napeljujoč
zapeljujoč
upepeljujoč
speljujoč
vpeljujoč
izpeljujoč
obstreljujoč
razstreljujoč
izstreljujoč
naseljujoč
odseljujoč
preseljujoč
razveseljujoč
priseljujoč
doseljujoč
poseljujoč
vseljujoč
izseljujoč
prijateljujoč
pisateljujoč
učiteljujoč
poveljujoč
zamegljujoč
prisiljujoč
vsiljujoč
izsiljujoč
zastekljujoč
obkoljujoč
razsoljujoč
dovoljujoč
samozadovoljujoč
zaslepljujoč
podkrepljujoč
zastrupljujoč
razstrupljujoč
osvetljujoč
razsvetljujoč
odkašljujoč
pokašljujoč
izkašljujoč
premišljujoč
razmišljujoč
izmišljujoč
uganjujoč
pokristjanjujoč
včlanjujoč
oznanjujoč
prehranjujoč
ohranjujoč
shranjujoč
odstranjujoč
podcenjujoč
precenjujoč
ocenjujoč
samoocenjujoč
razčlenjujoč
menjujoč
obremenjujoč
razbremenjujoč
osemenjujoč
opismenjujoč
zaplinjujoč
napolnjujoč
zapolnjujoč
dopolnjujoč
izpopolnjujoč
spolnjujoč
izpolnjujoč
zatemnjujoč
uzakonjujoč
stopnjujoč
strnjujoč
pojasnjujoč
razjasnjujoč
upočasnjujoč
upesnjujoč
utesnjujoč
izpraznjujoč
zasužnjujoč
bojujoč
pogojujoč
upokojujoč
oplojujoč
razplojujoč
razslojujoč
dognojujoč
prikrojujoč
potrojujoč
usmerjujoč
izterjujoč
vznemirjujoč
pomirjujoč
zatrjujoč
pritrjujoč
potrjujoč
strjujoč
utrjujoč
kujoč
naskakujoč
odskakujoč
preskakujoč
poskakujoč
odplakujoč
splakujoč
izplakujoč
tlakujoč
spakujoč
pričakujoč
ljubkujoč
podkujoč
narekujoč
obrekujoč
zasekujoč
obsekujoč
izsekujoč
prežvekujoč
jadikujoč
malikujoč
oblikujoč
sooblikujoč
preslikujoč
razlikujoč
zanikujoč
urednikujoč
predsednikujoč
počitnikujoč
pohajkujoč
primanjkujoč
zmanjkujoč
sestankujoč
pomenkujoč
učinkujoč
součinkujoč
objokujoč
rokujoč
paberkujoč
pogrkujoč
zajtrkujoč
črkujoč
obiskujoč
preiskujoč
vtiskujoč
raziskujoč
vojskujoč
točkujoč
prisluškujoč
valujoč
žalujoč
obžalujoč
delujoč
obdelujoč
nedelujoč
pridelujoč
sodelujoč
vdelujoč
zdelujoč
pomilujoč
poslujoč
zaposlujoč
prezaposlujoč
samozaposlujoč
zaznamujoč
oznamujoč
sramujoč
samujoč
plimujoč
prezimujoč
pojmujoč
tekmujoč
domujoč
umujoč
županujoč
stanujoč
imenujoč
poimenujoč
martinujoč
snujoč
kaznujoč
praznujoč
nasipujoč
obupujoč
kupujoč
odkupujoč
podkupujoč
rujoč
darujoč
varujoč
zavarujoč
obvarujoč
ohrabrujoč
kadrujoč
modrujoč
verujoč
neverujoč
blagrujoč
mirujoč
zborujoč
nadzorujoč
botrujoč
silvestrujoč
ministrujoč
zaostrujoč
poostrujoč
glasujoč
vasujoč
poplesujoč
kresujoč
zapisujoč
predpisujoč
odpisujoč
podpisujoč
sopodpisujoč
prepisujoč
pripisujoč
opisujoč
dopisujoč
popisujoč
vpisujoč
razpisujoč
izpisujoč
zarisujoč
zabrisujoč
prerisujoč
vrisujoč
izrisujoč
psujoč
obratujoč
svatujoč
letujoč
spametujoč
zametujoč
kmetujoč
posvetujoč
potujoč
nasprotujoč
načrtujoč
začrtujoč
podčrtujoč
očrtujoč
pestujoč
nečistujoč
zadostujoč
gostujoč
dopustujoč
spoštujoč
žrtvujoč
udejstvujoč
prisostvujoč
čustvujoč
sočustvujoč
prešuštvujoč
nakazujoč
prikazujoč
dokazujoč
ukazujoč
razkazujoč
izkazujoč
premazujoč
opazujoč
zalezujoč
zarezujoč
obrezujoč
prirezujoč
oprezujoč
urezujoč
vrezujoč
razrezujoč
izrezujoč
navezujoč
zavezujoč
obvezujoč
neobvezujoč
odvezujoč
podvezujoč
prevezujoč
privezujoč
povezujoč
razvezujoč
oblizujoč
prilizujoč
zamrzujoč
odmrzujoč
zmrzujoč
odplačujoč
doplačujoč
vplačujoč
izplačujoč
zavlačujoč
privlačujoč
udomačujoč
izenačujoč
označujoč
prekoračujoč
odzračujoč
prezračujoč
občujoč
priobčujoč
razredčujoč
mečujoč
razpečujoč
preprečujoč
srečujoč
onesrečujoč
osrečujoč
povečujoč
posvečujoč
poveličujoč
ustoličujoč
zaničujoč
uresničujoč
samouresničujoč
uničujoč
samouničujoč
izničujoč
pričujoč
vsepričujoč
nasičujoč
opravičujoč
upravičujoč
potujčujoč
oštevilčujoč
zamolčujoč
ponemčujoč
poitalijančujoč
zasenčujoč
končujoč
dokončujoč
ločujoč
odločujoč
neodločujoč
določujoč
razločujoč
prenočujoč
ponočujoč
naročujoč
izročujoč
hlapčujoč
kupčujoč
norčujoč
preučujoč
zaključujoč
priključujoč
vključujoč
izključujoč
poučujoč
proučujoč
izučujoč
obdavčujoč
oživčujoč
unovčujoč
maščujoč
razmaščujoč
uskladiščujoč
prečiščujoč
očiščujoč
razčiščujoč
zgoščujoč
sploščujoč
sproščujoč
krščujoč
ugašujoč
naglašujoč
oglašujoč
uglašujoč
mašujoč
somašujoč
okrašujoč
zaprašujoč
oprašujoč
sprašujoč
vprašujoč
razprašujoč
izprašujoč
zastrašujoč
poslabšujoč
raztelešujoč
pospešujoč
rešujoč
odrešujoč
razrešujoč
zaslišujoč
povišujoč
zvišujoč
olajšujoč
skrajšujoč
podaljšujoč
poboljšujoč
zboljšujoč
izboljšujoč
pomanjšujoč
zmanjšujoč
pohujšujoč
posplošujoč
olepšujoč
polepšujoč
razpršujoč
izvršujoč
navdušujoč
oglušujoč
osušujoč
izsušujoč
ublažujoč
onesnažujoč
izobražujoč
samoizobražujoč
omalovažujoč
omadežujoč
vedežujoč
obeležujoč
udeležujoč
zasnežujoč
papežujoč
omrežujoč
obtežujoč
otežujoč
uravnotežujoč
osvežujoč
približujoč
zbližujoč
ponižujoč
znižujoč
zadolžujoč
obdolžujoč
obožujoč
pomnožujoč
razmnožujoč
obkrožujoč
zaokrožujoč
oborožujoč
razorožujoč
obtožujoč
zožujoč
zadržujoč
pridržujoč
vzdržujoč
okužujoč
razkužujoč
poslužujoč
pridružujoč
združujoč
razdružujoč


glej vse besede, ki konča z bajoč
glej vse besede, ki konča z cajoč
glej vse besede, ki konča z dajoč
glej vse besede, ki konča z gajoč
glej vse besede, ki konča z hajoč
glej vse besede, ki konča z jajoč
glej vse besede, ki konča z kajoč
glej vse besede, ki konča z lajoč
glej vse besede, ki konča z majoč
glej vse besede, ki konča z najoč
glej vse besede, ki konča z pajoč
glej vse besede, ki konča z rajoč
glej vse besede, ki konča z sajoč
glej vse besede, ki konča z tajoč
glej vse besede, ki konča z vajoč
glej vse besede, ki konča z zajoč
glej vse besede, ki konča z čajoč
glej vse besede, ki konča z šajoč
glej vse besede, ki konča z žajoč
glej vse besede, ki konča z mejoč
glej vse besede, ki konča z rejoč
glej vse besede, ki konča z vejoč
glej vse besede, ki konča z bijoč
glej vse besede, ki konča z lijoč
glej vse besede, ki konča z nijoč
glej vse besede, ki konča z pijoč
glej vse besede, ki konča z rijoč
glej vse besede, ki konča z sijoč
glej vse besede, ki konča z vijoč
glej vse besede, ki konča z oljoč
glej vse besede, ki konča z pojoč
glej vse besede, ki konča z bujoč
glej vse besede, ki konča z cujoč
glej vse besede, ki konča z dujoč
glej vse besede, ki konča z gujoč
glej vse besede, ki konča z hujoč
glej vse besede, ki konča z jujoč
glej vse besede, ki konča z kujoč
glej vse besede, ki konča z lujoč
glej vse besede, ki konča z mujoč
glej vse besede, ki konča z nujoč
glej vse besede, ki konča z pujoč
glej vse besede, ki konča z rujoč
glej vse besede, ki konča z sujoč
glej vse besede, ki konča z tujoč
glej vse besede, ki konča z vujoč
glej vse besede, ki konča z zujoč
glej vse besede, ki konča z čujoč
glej vse besede, ki konča z šujoč
glej vse besede, ki konča z žujoč


 

 
Seznam besed -