besede, ki se končajo z l

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z l

al
baal
transvaal
bal
kolebal
ogrebal
razgrebal
srebal
žrebal
prezebal
gibal
ogibal
prepogibal
pripogibal
upogibal
ugibal
zgibal
razgibal
hanibal
kanibal
ribal
baribal
zibal
štembal
cimbal
obal
kobal
okobal
zobal
gubal
zgubal
zbal
kobacal
skobacal
pacal
spacal
racal
odracal
kracal
tacal
klecal
spodrecal
malical
klical
priklical
oklical
doklical
samooklical
odpoklical
vpoklical
sklical
pronical
stopical
kcal
kolcal
mencal
cincal
brcal
obrcal
zbrcal
razbrcal
frcal
okrcal
vkrcal
izkrcal
pascal
dal
nabadal
zabadal
spodbadal
prebadal
ubadal
vbadal
zbadal
nakladal
obkladal
prekladal
skladal
razkladal
vladal
obvladal
nadvladal
padal
odpadal
pripadal
spopadal
propadal
spadal
upadal
vpadal
sovpadal
razpadal
stradal
sestradal
obdal
oddal
najedal
zajedal
objedal
odjedal
spodjedal
izpodjedal
razjedal
izjedal
gledal
spregledal
ogledal
spogledal
ugledal
razgledal
pedal
predal
razpredal
sedal
obsedal
sesedal
usedal
zavedal
sprenevedal
povedal
odpovedal
dopovedal
spovedal
kidal
pridal
zavidal
zidal
obzidal
nadzidal
sezidal
prizidal
dozidal
vzidal
škandal
sandal
vandal
špendal
brundal
bodal
dodal
glodal
obglodal
oglodal
zglodal
prodal
odprodal
razprodal
vodal
vdal
pravdal
razdal
brazdal
razbrazdal
brzdal
obrzdal
razbrzdal
ideal
real
montreal
rafal
goljufal
prigoljufal
ogoljufal
gal
gagal
lagal
oblagal
predlagal
odlagal
podlagal
prilagal
razpolagal
vlagal
sovlagal
zlagal
razlagal
premagal
omagal
pomagal
zmagal
žagal
obžagal
odžagal
razžagal
begal
zbegal
legal
oblegal
podlegal
prilegal
razlegal
senegal
regal
dregal
kregal
okregal
skregal
spregal
vpregal
segal
obsegal
prisegal
dosegal
tvegal
pridigal
migal
skomigal
razmigal
rigal
brigal
madrigal
zasigal
nahtigal
dvigal
švigal
nažigal
zažigal
podžigal
sežigal
prižigal
ožigal
požigal
vžigal
izžigal
pengal
ubogal
gogal
rogal
vogal
žogal
nergal
trgal
odtrgal
strgal
ostrgal
utrgal
raztrgal
gugal
odgugal
vijugal
strugal
žugal
brlizgal
brizgal
obrizgal
vbrizgal
razbrizgal
izmozgal
žgal
podžgal
sežgal
prižgal
žvižgal
ožgal
vžgal
hal
bahal
jahal
objahal
odjahal
prijahal
razjahal
mahal
stendhal
zazdehal
bolehal
nehal
odnehal
pehal
spehal
upehal
zehal
dihal
vdihal
kihal
nasmihal
nihal
pihal
odpihal
sopihal
prisopihal
spihal
vpihal
razpihal
udrihal
presihal
usihal
vihal
odvihal
spodvihal
privihal
vohal
ovohal
čohal
naphal
sphal
drhal
krhal
skrhal
prhal
oprhal
zvrhal
shal
wiesenthal
hofmannsthal
duhal
njuhal
kuhal
skuhal
ukuhal
vkuhal
razkuhal
puhal
bruhal
diferencial
potencial
social
komercial
filial
ceremonial
rial
material
memorial
bajal
osvobajal
dajal
obdajal
oddajal
dodajal
prodajal
razprodajal
vdajal
razdajal
prilagajal
nagajal
dogajal
pogajal
ugajal
vzgajal
privzgajal
nahajal
zahajal
obhajal
odhajal
prehajal
sprehajal
prihajal
dohajal
pohajal
shajal
uhajal
razhajal
izhajal
vzhajal
lajal
oblajal
ohlajal
pomlajal
oplajal
naslajal
majal
odmajal
omajal
zmajal
razmajal
napajal
opajal
spajal
rajal
grajal
razgrajal
razkrajal
zasmrajal
trajal
dotrajal
vztrajal
nasajal
zasajal
presajal
vsajal
razsajal
tajal
odtajal
otajal
nastajal
zastajal
obstajal
soobstajal
prestajal
sestajal
pristajal
ostajal
postajal
vstajal
navajal
zavajal
predvajal
odvajal
podvajal
razdvajal
izdvajal
prevajal
privajal
ovajal
dovajal
zasvajal
prisvajal
osvajal
osamosvajal
uvajal
razvajal
izvajal
proizvajal
nacejal
odcejal
precejal
izcejal
dejal
prizadejal
razdejal
blejal
smejal
prismejal
ponarejal
odrejal
podrejal
prirejal
razporejal
vzporejal
urejal
vzrejal
sejal
razsejal
vejal
razvejal
odžejal
nabijal
zabijal
odbijal
spodbijal
izpodbijal
prebijal
pribijal
obijal
pobijal
ubijal
zbijal
razbijal
izbijal
opijal
vpijal
prijal
sijal
obsijal
navijal
zavijal
odvijal
previjal
privijal
ovijal
povijal
zvijal
razvijal
izvijal
zijal
razgaljal
valjal
zvaljal
razvaljal
upodabljal
posodabljal
pohabljal
poglabljal
razglabljal
obrabljal
ugrabljal
škrabljal
zlorabljal
porabljal
uporabljal
souporabljal
izrabljal
sabljal
onesposabljal
usposabljal
privabljal
izvabljal
pozabljal
spozabljal
podružabljal
bebljal
škrebljal
iztrebljal
poosebljal
razosebljal
čebljal
skobljal
obrobljal
brbljal
pogubljal
zgubljal
razgubljal
izgubljal
zaljubljal
obljubljal
poljubljal
podružbljal
jecljal
zjecljal
peljal
odpeljal
pripeljal
speljal
vpeljal
razpeljal
streljal
veljal
obveljal
ragljal
kegljal
regljal
migljal
bingljal
cingljal
hahljal
pahljal
rahljal
zrahljal
razrahljal
smehljal
pihljal
vohljal
ciljal
nastiljal
postiljal
pošiljal
odpošiljal
razpošiljal
skakljal
odskakljal
priskakljal
klekljal
sekljal
sesekljal
nikljal
žvenkljal
pokljal
brkljal
trkljal
žvrkljal
vžvrkljal
razžvrkljal
sukljal
zvončkljal
prelamljal
vlamljal
primamljal
omamljal
vzdramljal
kramljal
opremljal
spremljal
momljal
poneumljal
opogumljal
izumljal
šumljal
capljal
kapljal
odklapljal
preklapljal
priklapljal
izklapljal
vtihotapljal
potapljal
stapljal
utapljal
raztapljal
odcepljal
precepljal
vcepljal
razcepljal
zlepljal
trepljal
zastrupljal
razstrupljal
osupljal
curljal
pricurljal
sesljal
nosljal
hrustljal
nabavljal
zabavljal
prebavljal
dobavljal
javljal
objavljal
odjavljal
prijavljal
uveljavljal
razveljavljal
obglavljal
strmoglavljal
razpolavljal
naplavljal
odplavljal
preplavljal
poplavljal
naslavljal
blagoslavljal
poslavljal
proslavljal
ustanavljal
obnavljal
prenavljal
ponavljal
presnavljal
nazdravljal
ozdravljal
pozdravljal
napravljal
zapravljal
odpravljal
pripravljal
opravljal
popravljal
spravljal
upravljal
samoupravljal
soupravljal
razpravljal
obotavljal
zagotavljal
ugotavljal
nastavljal
zastavljal
predstavljal
odstavljal
podstavljal
prestavljal
sestavljal
pristavljal
dostavljal
poenostavljal
postavljal
predpostavljal
razpostavljal
vzpostavljal
zoperstavljal
ustavljal
vstavljal
razstavljal
izstavljal
odišavljal
podržavljal
ukrivljal
izkrivljal
preživljal
oživljal
doživljal
poživljal
vživljal
izživljal
trobezljal
zbezljal
rezljal
grizljal
kašljal
odkašljal
šešljal
zamišljal
premišljal
domišljal
pomišljal
osmišljal
razmišljal
izmišljal
šušljal
rožljal
naganjal
zaganjal
odganjal
preganjal
priganjal
poganjal
uganjal
zganjal
razganjal
izganjal
udejanjal
opijanjal
upijanjal
klanjal
odklanjal
priklanjal
sklanjal
uklanjal
naslanjal
zaslanjal
prislanjal
naznanjal
seznanjal
oznanjal
ohranjal
sanjal
odzvanjal
pozvanjal
vadnjal
pojenjal
menjal
kamenjal
omenjal
napenjal
zapenjal
odpenjal
pripenjal
spenjal
vpenjal
razpenjal
izpenjal
vzpenjal
drenjal
načenjal
začenjal
pričenjal
počenjal
udinjal
poginjal
izginjal
prekinjal
ukinjal
razblinjal
zaklinjal
preklinjal
uplinjal
spreminjal
pripominjal
opominjal
spominjal
ukoreninjal
izkoreninjal
zagrinjal
odgrinjal
pregrinjal
ogrinjal
pogrinjal
zgrinjal
razgrinjal
strinjal
utrinjal
posvinjal
začinjal
utekočinjal
luknjal
uzakonjal
vonjal
godrnjal
obsojal
presojal
prisojal
posojal
sposojal
razsojal
obstojal
obarjal
obdarjal
podarjal
udarjal
zanemarjal
uparjal
ukvarjal
nagovarjal
zagovarjal
odgovarjal
pregovarjal
prigovarjal
ogovarjal
dogovarjal
pogovarjal
ugovarjal
izgovarjal
natovarjal
pretovarjal
raztovarjal
iztovarjal
pretvarjal
potvarjal
ustvarjal
soustvarjal
ponazarjal
uprizarjal
opozarjal
odmerjal
primerjal
pomerjal
usmerjal
umerjal
zmerjal
ozmerjal
terjal
poneverjal
preverjal
overjal
večerjal
žerjal
dirjal
oddirjal
pridirjal
zdirjal
vznemirjal
pomirjal
umirjal
sesirjal
iztirjal
okvirjal
uokvirjal
zamočvirjal
razširjal
razburjal
vzburjal
spodbujal
izpodbujal
vzpodbujal
prebujal
obujal
zbujal
vzbujal
kujal
zamujal
ponujal
utrujal
divjal
oddivjal
pridivjal
zdivjal
razdivjal
kal
kokodakal
skakal
odskakal
namakal
zamakal
cmakal
odmakal
pomakal
krakal
korakal
odkorakal
prikorakal
vkorakal
natakal
odtakal
pretakal
tiktakal
kvakal
zakal
čakal
pričakal
dočakal
učakal
šakal
robkal
orobkal
packal
spackal
kockal
sladkal
jedkal
poklekal
pripekal
opekal
nabrekal
odrekal
prerekal
oporekal
izrekal
sekal
obsekal
odsekal
sesekal
prisekal
usekal
vsekal
razsekal
tekal
odtekal
pritekal
otekal
dotekal
opotekal
stekal
čvekal
razčvekal
cikal
radikal
likal
kotalikal
klikal
vzklikal
slikal
svetlikal
zlikal
mikal
odmikal
omikal
umikal
razmikal
zanikal
onikal
ponikal
vznikal
pikal
opikal
dobrikal
kikirikal
sikal
tikal
podtikal
dotikal
spotikal
vertikal
stikal
vtikal
vikal
skovikal
jezikal
muzikal
mežikal
spajkal
tejkal
manjkal
umanjkal
zmanjkal
kotalkal
rolkal
ljubimkal
sankal
zankal
odklenkal
brenkal
cinkal
kinkal
šminkal
zakrinkal
razkrinkal
bokal
obokal
jokal
prijokal
zjokal
razjokal
lokal
cmokal
pomokal
pokal
razpokal
prekrokal
stokal
vokal
tipkal
odtipkal
vtipkal
odhrkal
dirkal
smrkal
srkal
vsrkal
trkal
burkal
razburkal
skal
laskal
mlaskal
paskal
praskal
odpraskal
opraskal
spraskal
vpraskal
razpraskal
deskal
pleskal
tleskal
peskal
treskal
iskal
obiskal
bliskal
piskal
vriskal
tiskal
pritiskal
stiskal
vtiskal
raziskal
hujskal
ploskal
voskal
brskal
razbrskal
pljuskal
oluskal
bevskal
tkal
zdesetkal
ščetkal
oščetkal
črtkal
stkal
vtkal
cukal
hukal
odkljukal
kukal
mukal
smukal
osmukal
sukal
javkal
mijavkal
stavkal
plivkal
čivkal
rezkal
igračkal
kvačkal
žgečkal
mečkal
zmečkal
prečkal
čečkal
ličkal
pričkal
načičkal
vršičkal
ujčkal
kljunčkal
obročkal
točkal
zatočkal
kupčkal
škal
šeškal
težkal
presedlal
osedlal
razsedlal
jodlal
delal
obdelal
pridelal
dodelal
vdelal
zdelal
razdelal
klal
sklal
razklal
rigolal
plapolal
šolal
došolal
všolal
žveplal
veslal
odveslal
priveslal
čislal
poslal
odposlal
razposlal
nastlal
postlal
vozlal
odvozlal
razvozlal
mal
jemal
objemal
sprejemal
prijemal
oprijemal
spoprijemal
sprijemal
dojemal
ujemal
snemal
vnemal
razvnemal
dremal
navzemal
zavzemal
odvzemal
prevzemal
privzemal
povzemal
izvzemal
prežemal
ožemal
izžemal
odsihmal
kimal
odkimal
prikimal
nolimal
zanimal
rimal
romal
odromal
priromal
mermal
normal
strmal
rizmal
kanal
branal
bobnal
zbobnal
vadnal
arzenal
gnal
odgnal
prignal
signal
videosignal
dognal
ugnal
razgnal
kardinal
original
balinal
antiklinal
sinklinal
geosinklinal
kriminal
skominal
terminal
lajnal
kamnal
diagonal
internacional
amonal
kronal
okronal
tarnal
tnal
tribunal
komunal
računal
obračunal
vračunal
ravnal
uravnal
zravnal
vzravnal
pivnal
znal
priznal
poznal
spoznal
razpoznal
koal
pal
razcapal
nakapal
pokapal
poklapal
razdrapal
cepal
kepal
klepal
odklepal
priklepal
oklepal
sklepal
vklepal
razklepal
nepal
ukrepal
pretepal
otepal
potepal
stepal
iztepal
počepal
šepal
odšepal
principal
hlipal
škripal
utripal
sipal
obsipal
sesipal
osipal
dosipal
usipal
vsipal
razsipal
tipal
obtipal
otipal
dotipal
ščipal
opal
kopal
odkopal
spodkopal
izpodkopal
prikopal
okopal
dokopal
skopal
vkopal
razkopal
ropal
oropal
stopal
odstopal
sestopal
pristopal
vstopal
krpal
skrpal
trpal
natrpal
strpal
črpal
spal
upal
obupal
hupal
nališpal
ral
pobaral
garal
prigaral
zgaral
karal
okaral
maral
paral
odparal
razparal
staral
varal
čaral
odčaral
pričaral
očaral
razočaral
bral
odbral
žebral
obral
ubral
zbral
razbral
jadral
objadral
odjadral
prijadral
cefedral
katedral
sidral
usidral
mendral
kodral
skodral
drdral
oddrdral
zdrdral
žlobudral
napudral
jeral
general
mineral
trilateral
cefral
scefral
razcefral
integral
igral
nadigral
odigral
priigral
uigral
razigral
grgral
vihral
odvihral
privihral
nabiral
odbiral
prebiral
flambiral
plombiral
obiral
lobiral
pobiral
absorbiral
adsorbiral
masturbiral
ubiral
zbiral
razbiral
izbiral
tapeciral
seciral
abdiciral
prejudiciral
beneficiral
specificiral
modificiral
kvalificiral
okvalificiral
diskvalificiral
mumificiral
verificiral
elektrificiral
klasificiral
ratificiral
identificiral
inficiral
projiciral
skiciral
publiciral
apliciral
impliciral
zakompliciral
komuniciral
prakticiral
diagnosticiral
muziciral
financiral
refinanciral
sofinanciral
distanciral
licenciral
diferenciral
potenciral
lociral
provociral
sprovociral
fosforesciral
obduciral
reduciral
zreduciral
induciral
reproduciral
zabarikadiral
nadiral
radiral
paradiral
degradiral
zradiral
zadiral
torpediral
prediral
kandidiral
konsolidiral
oksidiral
revidiral
likvidiral
kandiral
skandiral
štipendiral
suspendiral
sondiral
odiral
jodiral
kodiral
dekodiral
eksplodiral
podiral
parodiral
erodiral
korodiral
prodiral
bombardiral
zbombardiral
udiral
študiral
doštudiral
vdiral
razdiral
izdiral
kreiral
parafiral
telegrafiral
fotografiral
šrafiral
filozofiral
šofiral
reagiral
propagiral
legiral
delegiral
privilegiral
negiral
dirigiral
korigiral
drogiral
divergiral
centrifugiral
konjugiral
hiral
abstrahiral
šahiral
shiral
variiral
patruljiral
lakiral
pakiral
bivakiral
sekiral
karikiral
blokiral
šokiral
markiral
parkiral
maskiral
embaliral
instaliral
inštaliral
tabeliral
modeliral
apeliral
noveliral
želiral
zakamufliral
žongliral
osciliral
profiliral
asimiliral
depiliral
siliral
ventiliral
destiliral
emajliral
recikliral
poliral
kontroliral
izoliral
moduliral
reguliral
dereguliral
špekuliral
artikuliral
simuliral
stimuliral
destimuliral
formuliral
akumuliral
anuliral
manipuliral
zmanipuliral
kapituliral
blamiral
deklamiral
reklamiral
programiral
reprogramiral
zamiral
balzamiral
admiral
kontraadmiral
viceadmiral
odmiral
animiral
maksimiral
aproksimiral
legitimiral
diplomiral
armiral
alarmiral
afirmiral
formiral
deformiral
reformiral
uniformiral
informiral
transformiral
normiral
logaritmiral
umiral
gumiral
šikaniral
planiral
paniral
saniral
treniral
interveniral
stagniral
impregniral
kombiniral
fasciniral
haluciniral
koordiniral
rafiniral
definiral
discipliniral
miniral
kontaminiral
eliminiral
inkriminiral
diskriminiral
dominiral
nominiral
determiniral
razminiral
mariniral
uriniral
giljotiniral
abstiniral
aboniral
telefoniral
selekcioniral
sankcioniral
funkcioniral
subvencioniral
dimenzioniral
kloniral
deponiral
komponiral
betoniral
detoniral
garniral
reinkarniral
interniral
furniral
zapiral
odpiral
podpiral
prepiral
koncipiral
kampiral
tempiral
skorumpiral
opiral
kopiral
fotokopiral
skopiral
mikroskopiral
galopiral
uzurpiral
spiral
upiral
okupiral
grupiral
razpiral
izpiral
deklariral
prepariral
vibriral
kvadriral
dehidriral
ponderiral
sugeriral
toleriral
degeneriral
regeneriral
operiral
šifriral
dešifriral
integriral
kloriral
ignoriral
honoriral
lektoriral
doktoriral
sponzoriral
arbitriral
nitriral
filtriral
centriral
koncentriral
skoncentriral
kastriral
orkestriral
magistriral
registriral
ministriral
administriral
demonstriral
ilustriral
frustriral
konkuriral
maturiral
denaturiral
fakturiral
strukturiral
cenzuriral
restavriral
manevriral
plasiral
masiral
komasiral
zmasiral
procesiral
dresiral
zainteresiral
regresiral
servisiral
taksiral
indeksiral
fiksiral
balansiral
finansiral
avansiral
tiral
debatiral
datiral
plakatiral
dilatiral
matiral
formatiral
vegetiral
raketiral
briketiral
etiketiral
anketiral
koketiral
aretiral
interpretiral
maltretiral
portretiral
citiral
recitiral
zrecitiral
licitiral
meditiral
kreditiral
akreditiral
diskreditiral
agitiral
rehabilitiral
emitiral
imitiral
limitiral
kompromitiral
gravitiral
projektiral
anektiral
diktiral
punktiral
asfaltiral
katapultiral
konzultiral
demantiral
garantiral
evidentiral
orientiral
zacementiral
implementiral
alimentiral
eksperimentiral
komentiral
fermentiral
argumentiral
dokumentiral
patentiral
montiral
demontiral
zmontiral
otiral
sabotiral
kotiral
bojkotiral
pilotiral
rotiral
bankrotiral
adaptiral
akceptiral
kartiral
koncertiral
konvertiral
dezertiral
transportiral
sortiral
zastiral
odstiral
manifestiral
testiral
atestiral
protestiral
investiral
eksistiral
ciklostiral
kompostiral
razprostiral
utiral
salutiral
mutiral
amputiral
rekrutiral
vtiral
distribuiral
evakuiral
konstruiral
rekonstruiral
skonstruiral
situiral
konstituiral
graviral
vgraviral
zaviral
arhiviral
aktiviral
kultiviral
motiviral
demotiviral
intenziviral
devalviral
oviral
promoviral
tetoviral
vtetoviral
serviral
rezerviral
konzerviral
izviral
baziral
gaziral
parafraziral
fantaziral
nadziral
preziral
preciziral
standardiziral
katalogiziral
barokiziral
idealiziral
realiziral
legaliziral
specializiral
socializiral
materializiral
industrializiral
radikaliziral
lokaliziral
formaliziral
normaliziral
analiziral
banaliziral
kanaliziral
signaliziral
nacionaliziral
denacionaliziral
internacionaliziral
racionaliziral
operacionaliziral
institucionaliziral
profesionaliziral
paraliziral
liberaliziral
generaliziral
mineraliziral
moraliziral
demoraliziral
centraliziral
decentraliziral
nevtraliziral
naturaliziral
digitaliziral
dokapitaliziral
hospitaliziral
kristaliziral
individualiziral
aktualiziral
vizualiziral
stabiliziral
destabiliziral
mobiliziral
demobiliziral
steriliziral
stiliziral
civiliziral
simboliziral
alkoholiziral
monopoliziral
polemiziral
remiziral
sistemiziral
minimiziral
optimiziral
urbaniziral
organiziral
reorganiziral
samoorganiziral
soorganiziral
mehaniziral
balkaniziral
vulkaniziral
germaniziral
tiraniziral
galvaniziral
homogeniziral
feminiziral
latiniziral
ioniziral
koloniziral
demoniziral
kanoniziral
sinhroniziral
ironiziral
moderniziral
tipiziral
solidariziral
polariziral
depolariziral
populariziral
polimeriziral
pasteriziral
semaforiziral
kategoriziral
valoriziral
revaloriziral
teroriziral
motoriziral
avtoriziral
favoriziral
geometriziral
dramatiziral
problematiziral
tematiziral
sistematiziral
stigmatiziral
klimatiziral
aklimatiziral
aromatiziral
avtomatiziral
informatiziral
simpatiziral
demokratiziral
zbirokratiziral
privatiziral
konkretiziral
teoretiziral
sintetiziral
politiziral
depolitiziral
spolitiziral
mitiziral
kritiziral
taktiziral
robotiziral
hipnotiziral
amortiziral
absolutiziral
objektiviziral
improviziral
pulziral
kondenziral
kompenziral
oziral
doziral
poziral
detaširal
blanširal
poširal
broširal
tuširal
retuširal
stuširal
angažiral
nažiral
stažiral
zažiral
odžiral
režiral
zrežiral
aranžiral
požiral
razžiral
jamral
mrmral
oral
koral
moral
nemoral
primoral
pastoral
zoral
razoral
pral
opral
popral
spral
smatral
simetral
central
maestral
magistral
skuštral
razkuštral
ural
dežural
basal
klobasal
zbasal
kasal
lasal
zlasal
pripasal
opasal
kesal
skesal
klesal
obklesal
odklesal
oklesal
vklesal
plesal
odplesal
priplesal
doplesal
kresal
ukresal
tresal
pretresal
otresal
stresal
raztresal
sesal
odsesal
prisesal
vsesal
tesal
obtesal
otesal
stesal
česal
razčesal
kisal
okisal
skisal
razkisal
hvalisal
misal
pisal
predpisal
odpisal
podpisal
sopodpisal
pripisal
opisal
dopisal
spisal
vpisal
razpisal
risal
brisal
obrisal
zbrisal
orisal
vrisal
zrisal
fejsal
seksal
boksal
žigosal
ožigosal
kosal
razkosal
drsal
oddrsal
zdrsal
ravsal
šavsal
krevsal
odkrevsal
tal
natal
fructal
blebetal
ščebetal
obetal
ščegetal
migetal
drgetal
vzdrgetal
rezgetal
hehetal
beketal
meketal
peketal
odpeketal
žvenketal
prasketal
lesketal
blesketal
letal
napletal
zapletal
prepletal
opletal
spletal
vpletal
razpletal
vzletal
metal
odmetal
bimetal
ometal
zmetal
razmetal
cepetal
klepetal
šklepetal
trepetal
vztrepetal
šepetal
klevetal
svetal
rešetal
žetal
raftal
naplahtal
tehtal
odtehtal
stehtal
tuhtal
recital
hihital
kital
pital
kapital
velekapital
dopital
spital
čestital
svital
odčital
očital
fraktal
goltal
barantal
tantal
trobental
pretental
horizontal
puntal
pobotal
brbotal
čofotal
frfotal
migotal
krohotal
klokotal
motal
odmotal
omotal
zmotal
razmotal
copotal
klopotal
ropotal
odropotal
topotal
teptal
steptal
kartal
kvartal
wuppertal
škrtal
portal
oprtal
vrtal
zvrtal
črtal
občrtal
podčrtal
očrtal
včrtal
stal
hlastal
obstal
piedestal
sestal
listal
olistal
kristal
pristal
ostal
dostal
hrustal
vstal
butal
rabutal
klofutal
oklofutal
plahutal
prhutal
loputal
puštal
ritual
val
aval
zabaval
razgibaval
pozibaval
vkrcaval
izkrcaval
pregledaval
predaval
zazidaval
obzidaval
nadzidaval
vbrizgaval
izbrizgaval
požvižgaval
ponehaval
vdihaval
izdihaval
vpihaval
ovohaval
prekuhaval
vkuhaval
izrezljaval
menjaval
obsekaval
spodsekaval
izsekaval
preslikaval
poslikaval
razkrinkaval
pretipkaval
zafrkaval
vsrkaval
izsrkaval
pritrkaval
potrkaval
nadelaval
plaval
odplaval
priplaval
splaval
razvozlaval
presnemaval
odkimaval
prikimaval
zaračunaval
obračunaval
preračunaval
vračunaval
izračunaval
naravnaval
obravnaval
poravnaval
uravnaval
izravnaval
zaznaval
priznaval
poznaval
spoznaval
razpoznaval
nasipaval
zasipaval
obsipaval
osipaval
posipaval
razsipaval
otipaval
nakopaval
zakopaval
odkopaval
spodkopaval
izpodkopaval
prekopaval
okopaval
pokopaval
vkopaval
razkopaval
izkopaval
prečrpaval
izčrpaval
uspaval
obupaval
odobraval
nameraval
odigraval
preigraval
poigraval
izigraval
pretiraval
kraval
pokoraval
poplesaval
odsesaval
vsesaval
izsesaval
prečesaval
razkosaval
podrsaval
spodrsaval
taval
odtaval
naletaval
zaletaval
obletaval
odletaval
preletaval
spreletaval
poletaval
razletaval
vzletaval
obmetaval
odmetaval
premetaval
ometaval
razmetaval
izmetaval
vztrepetaval
prišepetaval
pretehtaval
podrhtaval
pritaval
odčitaval
namotaval
zamotaval
odmotaval
izmotaval
podčrtaval
počrtaval
včrtaval
prelistaval
postaval
razpečaval
srečaval
vmešaval
poležaval
prekliceval
skliceval
izkliceval
prekopiceval
natolceval
vkrceval
nadeval
zadeval
prizadeval
predeval
videval
predvideval
uvideval
odeval
razodeval
zardeval
vdeval
dozdeval
prekajeval
ohlajeval
usklajeval
pomlajeval
zmajeval
nagrajeval
nadgrajeval
pregrajeval
ograjeval
dograjeval
vgrajeval
razgrajeval
izgrajeval
zasajeval
zatajeval
utajeval
zamejeval
omejeval
samoomejeval
razmejeval
ponarejeval
urejeval
nadaljeval
oddaljeval
kraljeval
zahvaljeval
zaskrbljeval
oddeljeval
opredeljeval
dodeljeval
podeljeval
razdeljeval
utemeljeval
napeljeval
zapeljeval
upepeljeval
speljeval
vpeljeval
izpeljeval
obstreljeval
sestreljeval
razstreljeval
izstreljeval
naseljeval
odseljeval
preseljeval
razveseljeval
priseljeval
doseljeval
poseljeval
vseljeval
izseljeval
prijateljeval
pisateljeval
učiteljeval
poveljeval
zamegljeval
prisiljeval
posiljeval
vsiljeval
izsiljeval
zastekljeval
obkoljeval
razsoljeval
dovoljeval
samozadovoljeval
zaslepljeval
podkrepljeval
zastrupljeval
razstrupljeval
osvetljeval
razsvetljeval
odkašljeval
pokašljeval
izkašljeval
premišljeval
razmišljeval
izmišljeval
uganjeval
pokristjanjeval
včlanjeval
oznanjeval
prehranjeval
ohranjeval
shranjeval
odstranjeval
podcenjeval
precenjeval
ocenjeval
samoocenjeval
razčlenjeval
menjeval
obremenjeval
razbremenjeval
osemenjeval
opismenjeval
zaplinjeval
napolnjeval
zapolnjeval
dopolnjeval
izpopolnjeval
spolnjeval
izpolnjeval
zatemnjeval
uzakonjeval
stopnjeval
strnjeval
pojasnjeval
razjasnjeval
upočasnjeval
upesnjeval
utesnjeval
izpraznjeval
zasužnjeval
bojeval
pogojeval
upokojeval
oplojeval
razplojeval
razslojeval
dognojeval
rojeval
prikrojeval
potrojeval
zavojeval
usmerjeval
izterjeval
vznemirjeval
pomirjeval
zatrjeval
pritrjeval
potrjeval
strjeval
utrjeval
odtujeval
omedleval
veleval
okleval
premleval
preboleval
oboleval
zboleval
sameval
odmeval
umeval
doumeval
razumeval
sporazumeval
vzplameneval
zakosteneval
izgineval
mineval
domneval
karneval
zakrneval
izhlapeval
odpeval
prepeval
prekipeval
opeval
popeval
prispeval
dospeval
uspeval
izpareval
zastareval
izžareval
prepereval
zagreval
predgreval
pregreval
segreval
ogreval
pogreval
razgreval
okreval
dogoreval
zgoreval
izgoreval
dozoreval
zapreval
seval
obseval
odseval
zahteval
podrhteval
prehiteval
dohiteval
vzplamteval
loteval
našteval
odšteval
prešteval
sešteval
prišteval
ošteval
upošteval
všteval
izšteval
preveval
zeval
plačeval
odplačeval
doplačeval
vplačeval
zavlačeval
privlačeval
udomačeval
izenačeval
označeval
prekoračeval
odzračeval
prezračeval
občeval
priobčeval
razredčeval
mečeval
razpečeval
preprečeval
srečeval
onesrečeval
osrečeval
povečeval
posvečeval
poveličeval
ustoličeval
zaničeval
uresničeval
samouresničeval
uničeval
samouničeval
izničeval
pričeval
nasičeval
opravičeval
upravičeval
potujčeval
oštevilčeval
zamolčeval
ponemčeval
poitalijančeval
pijančeval
zasenčeval
končeval
dokončeval
ločeval
odločeval
določeval
razločeval
nočeval
naročeval
izročeval
hlapčeval
kupčeval
varčeval
privarčeval
norčeval
preučeval
zaključeval
priključeval
vključeval
izključeval
poučeval
proučeval
izučeval
obdavčeval
oživčeval
unovčeval
maščeval
razmaščeval
uskladiščeval
prečiščeval
očiščeval
razčiščeval
zgoščeval
sploščeval
sproščeval
krščeval
ugaševal
naglaševal
oglaševal
uglaševal
maševal
somaševal
okraševal
zapraševal
opraševal
spraševal
vpraševal
razpraševal
izpraševal
zastraševal
poslabševal
razteleševal
pospeševal
reševal
odreševal
razreševal
zasliševal
poviševal
zviševal
olajševal
skrajševal
podaljševal
poboljševal
zboljševal
izboljševal
pomanjševal
zmanjševal
pohujševal
posploševal
olepševal
polepševal
razprševal
izvrševal
navduševal
ogluševal
osuševal
izsuševal
ublaževal
onesnaževal
izobraževal
samoizobraževal
omalovaževal
deževal
omadeževal
vedeževal
obeleževal
udeleževal
zasneževal
papeževal
omreževal
obteževal
oteževal
uravnoteževal
osveževal
približeval
zbliževal
poniževal
zniževal
zadolževal
obdolževal
oboževal
pomnoževal
razmnoževal
obkroževal
zaokroževal
oboroževal
razoroževal
obtoževal
pritoževal
zoževal
zadrževal
pridrževal
vzdrževal
okuževal
razkuževal
posluževal
pridruževal
združeval
razdruževal
hval
zahval
samohval
pohval
bival
dobival
pridobival
sobival
nalival
zalival
oblival
odlival
prelival
prilival
dolival
polival
vplival
ulival
vlival
zlival
razlival
izlival
pomival
umival
izmival
napival
popival
rival
narival
zarival
odrival
spodrival
izpodrival
prerival
zakrival
odkrival
prekrival
prikrival
pokrival
skrival
razkrival
porival
trival
vrival
razrival
izrival
festival
odzival
pozival
izzival
počival
šival
obšival
žival
pražival
užival
oval
potreboval
vseboval
preskrboval
oskrboval
kljuboval
služboval
obvladoval
nadvladoval
prevladoval
uradoval
nazadoval
obedoval
dedoval
pregledoval
spregledoval
ogledoval
pogledoval
spogledoval
zgledoval
razgledoval
moledoval
zasledoval
napredoval
posredoval
predsedoval
sopredsedoval
besedoval
ubesedoval
posedoval
napovedoval
zapovedoval
odpovedoval
prepovedoval
pripovedoval
dopovedoval
spovedoval
izpovedoval
poizvedoval
obzidoval
negodoval
škodoval
odškodoval
oškodoval
gospodoval
raznarodoval
zmrdoval
hudoval
občudoval
pogozdoval
premagoval
omagoval
zmagoval
nadlegoval
negoval
nategoval
zategoval
odtegoval
pretegoval
pritegoval
potegoval
razpotegoval
stegoval
raztegoval
iztegoval
vzdigoval
privzdigoval
namigoval
zmigoval
dvigoval
dolgoval
zlogoval
razzlogoval
trgoval
zamahoval
omahoval
spahoval
strahoval
ustrahoval
zasmehoval
posmehoval
vdihoval
zdihoval
izdihoval
vzdihoval
napihoval
odpihoval
podpihoval
prepihoval
vpihoval
razpihoval
izpihoval
koval
naskakoval
odskakoval
preskakoval
poskakoval
odplakoval
splakoval
izplakoval
tlakoval
spakoval
pričakoval
ljubkoval
podkoval
narekoval
obrekoval
zasekoval
obsekoval
izsekoval
prežvekoval
jadikoval
malikoval
oblikoval
sooblikoval
odlikoval
preslikoval
razlikoval
zanikoval
urednikoval
predsednikoval
počitnikoval
prikoval
pohajkoval
primanjkoval
zmanjkoval
sestankoval
pomenkoval
učinkoval
součinkoval
okoval
objokoval
rokoval
paberkoval
pogrkoval
zajtrkoval
črkoval
skoval
obiskoval
preiskoval
vtiskoval
raziskoval
vojskoval
vkoval
točkoval
prisluškoval
valoval
vzvaloval
žaloval
obžaloval
deloval
obdeloval
prideloval
sodeloval
vdeloval
zdeloval
načeloval
pomiloval
posloval
zaposloval
samozaposloval
zaznamoval
oznamoval
sramoval
samoval
plimoval
prezimoval
pojmoval
tekmoval
domoval
umoval
županoval
stanoval
imenoval
martinoval
snoval
osnoval
kaznoval
praznoval
nasipoval
obupoval
kupoval
odkupoval
podkupoval
dokupoval
daroval
obdaroval
varoval
zavaroval
obvaroval
ohrabroval
kadroval
modroval
veroval
blagroval
miroval
obmiroval
mikroval
zboroval
nadzoroval
botroval
silvestroval
ministroval
zaostroval
poostroval
glasoval
vasoval
poplesoval
kresoval
zapisoval
predpisoval
odpisoval
podpisoval
sopodpisoval
prepisoval
pripisoval
opisoval
dopisoval
popisoval
vpisoval
razpisoval
izpisoval
zarisoval
zabrisoval
prerisoval
vrisoval
izrisoval
psoval
opsoval
obratoval
svatoval
letoval
spametoval
zametoval
kmetoval
svetoval
odsvetoval
potoval
odpotoval
pripotoval
dopotoval
nasprotoval
načrtoval
začrtoval
podčrtoval
očrtoval
pestoval
obrestoval
nečistoval
zadostoval
gostoval
pustoval
dopustoval
spoštoval
žrtvoval
udejstvoval
prisostvoval
čustvoval
sočustvoval
prešuštvoval
nakazoval
prikazoval
dokazoval
ukazoval
razkazoval
izkazoval
premazoval
opazoval
zalezoval
zarezoval
obrezoval
prirezoval
oprezoval
urezoval
vrezoval
razrezoval
izrezoval
navezoval
zavezoval
obvezoval
odvezoval
podvezoval
prevezoval
privezoval
povezoval
razvezoval
oblizoval
prilizoval
zamrzoval
odmrzoval
zmrzoval
barval
obarval
razbarval
interval
uval
obuval
bljuval
kljuval
pljuval
opljuval
ruval
razruval
suval
sezuval
čuval
ščuval
odzval
pozval
izzval
žval
zal
kazal
prikazal
dokazal
ukazal
razkazal
mazal
podmazal
umazal
zmazal
razmazal
nazal
vazal
bezal
zbezal
plezal
obplezal
priplezal
splezal
rezal
obrezal
drezal
odrezal
spodrezal
frezal
pogrezal
ugrezal
prirezal
naprezal
oprezal
prestrezal
ustrezal
urezal
vrezal
zrezal
razrezal
natezal
zatezal
raztezal
iztezal
vezal
obvezal
odvezal
podvezal
privezal
zvezal
razvezal
lizal
oblizal
zlizal
nizal
podvizal
transverzal
hrzal
zmrzal
trzal
muzal
ojačal
hlačal
odhlačal
plačal
odplačal
doplačal
splačal
vplačal
spačal
obračal
spreobračal
vračal
odvračal
sprevračal
zobčal
ječal
klečal
presenečal
pečal
srečal
večal
posvečal
zvečal
mehčal
omehčal
zmehčal
razmehčal
bičal
naveličal
poveličal
zveličal
dričal
kričal
razkričal
pričal
sičal
tičal
obtičal
golčal
molčal
obmolčal
renčal
brenčal
odbrenčal
ovenčal
zazvenčal
čenčal
linčal
končal
dokončal
očal
onemogočal
omogočal
odločal
soodločal
določal
izločal
soočal
naročal
poročal
priporočal
sporočal
vročal
izročal
povzročal
osredotočal
krepčal
okrepčal
zdrčal
frčal
odfrčal
grčal
smrčal
cvrčal
bučal
zalučal
smučal
pooblaščal
prilaščal
polaščal
razlaščal
naraščal
zaraščal
obraščal
odraščal
preraščal
priraščal
doraščal
poraščal
vraščal
zraščal
razraščal
izraščal
bleščal
nameščal
premeščal
nadomeščal
umeščal
razmeščal
hreščal
vreščal
obveščal
onesveščal
osveščal
piščal
okoriščal
izkoriščal
tiščal
bolščal
zadoščal
zgoščal
premoščal
oproščal
sproščal
uvrščal
razvrščal
puščal
odpuščal
pripuščal
opuščal
dopuščal
spuščal
razpuščal
šal
ugašal
prekašal
odlašal
naglašal
preglašal
oglašal
proglašal
soglašal
zglašal
razglašal
nanašal
zanašal
prizanašal
obnašal
odnašal
spodnašal
prenašal
prinašal
ponašal
oponašal
vnašal
znašal
raznašal
iznašal
vprašal
izprašal
slabšal
obešal
pobešal
razobešal
utelešal
raztelešal
mešal
primešal
umešal
vmešal
zmešal
razmešal
pešal
opešal
pogrešal
vešal
zavešal
prevešal
uravnovešal
povešal
dišal
razdišal
slišal
uslišal
potišal
stišal
utišal
višal
zvišal
lajšal
olajšal
krajšal
prikrajšal
okrajšal
skrajšal
daljšal
ozaljšal
boljšal
zboljšal
manjšal
zmanjšal
tanjšal
stanjšal
hujšal
shujšal
naprošal
lepšal
olepšal
maršal
feldmaršal
sršal
vršal
privršal
uvršal
pridušal
okušal
pokušal
skušal
izkušal
slušal
poslušal
pavšal
žal
opažal
preobražal
odražal
zgražal
izražal
odvažal
prevažal
dovažal
uvažal
razvažal
izvažal
bežal
pribežal
ubežal
zbežal
razbežal
ležal
obležal
doležal
uležal
režal
prežal
bližal
približal
zbližal
mižal
nižal
znižal
križal
odkrižal
domžal
božal
obubožal
ogrožal
obkrožal
zaokrožal
sprožal
držal
obdržal
pridržal
zdržal
vzdržal
škrabl
vrabl
weibl
kolbl
cl
nacl
ccl
cccl
dcccl
mdcccl
mmdcccl
mcccl
mmcccl
dccl
mdccl
mmdccl
mccl
mmccl
dcl
mdcl
mmdcl
kmecl
mcl
mmcl
štrucl
dl
cdl
mcdl
mmcdl
riedl
friedl
seidl
fridl
mdl
mmdl
mandl
hajndl
szdl
rafael
michael
mihael
izrael
bel
abel
kabel
slabel
oslabel
tabel
izabel
debel
nebel
grebel
ogrebel
razgrebel
stebel
zebel
ozebel
čebel
šebel
decibel
zibel
dolbel
vdolbel
ansambel
obel
paobel
kobel
globel
polobel
nobel
skrbel
priskrbel
oskrbel
srbel
oskubel
cel
necel
marcel
parcel
del
padel
odpadel
pripadel
spopadel
propadel
upadel
vpadel
sovpadel
razpadel
kradel
odkradel
prikradel
okradel
ukradel
mortadel
prizadel
bdel
lebdel
bedel
jedel
objedel
spodjedel
izpodjedel
ujedel
razjedel
bledel
obledel
zbledel
medel
zmedel
snedel
bredel
pribredel
obredel
predel
opredel
spredel
razpredel
sedel
nasedel
zasedel
obsedel
odsedel
sesedel
prisedel
usedel
vedel
navedel
odvedel
prevedel
privedel
dovedel
povedel
uvedel
zvedel
razvedel
izvedel
proizvedel
seidel
videl
predvidel
sprevidel
uvidel
večidel
žajdel
kandel
mandel
mendel
odel
bodel
spodbodel
vbodel
zbodel
godel
kodel
skodel
model
fotomodel
podel
ponarodel
razodel
rdel
sardel
smerdel
smrdel
bordel
zatrdel
otrdel
claudel
vdel
zdel
gödel
ždel
eiffel
werfel
gel
nagel
prebegel
pobegel
hegel
spiegel
legel
odlegel
podlegel
prilegel
ulegel
razlegel
megel
špegel
napregel
zapregel
prepregel
vpregel
izpregel
stregel
ustregel
segel
obsegel
prisegel
dosegel
zategel
vegel
žvegel
igel
strigel
obstrigel
odstrigel
pristrigel
ostrigel
angel
nadangel
triangel
kangel
wrangel
džungel
ogel
mogel
obnemogel
onemogel
pripomogel
opomogel
zmogel
rogel
krogel
polkrogel
okrogel
vogel
bergel
orgel
vrgel
odvrgel
podvrgel
sprevrgel
privrgel
ovrgel
omahel
rahel
presahel
usahel
herschel
kitzbüchel
mihel
šmihel
potihel
tohel
prhel
trhel
nabuhel
zabuhel
puhel
šuhel
daniel
gabriel
jel
objel
sprejel
danijel
gabrijel
prijel
oprijel
spoprijel
sprijel
španjel
štanjel
dojel
verjel
ujel
bakel
spektakel
dekel
jekel
oblekel
slekel
vlekel
odvlekel
privlekel
uvlekel
zvlekel
razvlekel
pekel
opekel
spekel
rekel
nabrekel
odrekel
dorekel
oporekel
sporekel
urekel
tekel
obtekel
odtekel
predpretekel
polpretekel
pritekel
otekel
opotekel
stekel
utekel
šekel
cikel
tricikel
motocikel
fascikel
folikel
samonikel
ponikel
vznikel
artikel
zamolkel
tolkel
obtolkel
dotolkel
stolkel
raztolkel
wankel
okel
vbokel
izbokel
vzbokel
cokel
monokel
crkel
zrkel
deskel
lel
paralel
omedlel
zadebelel
odebelel
skelel
velel
želel
trhlel
klel
uklel
mlel
zmlel
bolel
obolel
zbolel
razbolel
ogolel
mrgolel
žvrgolel
žgolel
molel
gostolel
brlel
štrlel
tlel
svetlel
kamel
lamel
karamel
šramel
osamel
bešamel
obnemel
onemel
stremel
čemel
ščemel
imel
rommel
omel
komel
pomel
jeromel
hromel
ohromel
karmel
grmel
zgrmel
strmel
obstrmel
ostrmel
smel
doumel
hrumel
odhrumel
prihrumel
razumel
sporazumel
šumel
nel
dardanel
faganel
vanganel
organel
chanel
flanel
panel
šentanel
bobnel
ledenel
zvodenel
razvodenel
zelenel
ozelenel
oglenel
zoglenel
ojeklenel
steklenel
osteklenel
plamenel
razplamenel
vzplamenel
rumenel
orumenel
hrepenel
skrepenel
grenel
olesenel
neolesenel
zakostenel
okostenel
venel
drevenel
odrevenel
ovenel
uvenel
zvenel
sozvenel
poženel
poroženel
plahnel
splahnel
rohnel
trohnel
strohnel
nestrohnel
sprhnel
trihinel
činel
bučinel
okamnel
temnel
otemnel
donel
slonel
salmonel
apnel
šrapnel
kopnel
skopnel
brnel
peternel
krnel
koprnel
počrnel
snel
zakasnel
besnel
zbesnel
razbesnel
plesnel
splesnel
mesesnel
tunel
vnel
razvnel
poblaznel
zblaznel
zapoznel
pel
apel
kapel
hlapel
napel
odpel
hlepel
oslepel
pepel
srepel
tepel
stepel
vtepel
raztepel
čepel
občepel
kipel
vzkipel
zaripel
ohripel
pripel
skalpel
kampel
opel
kopel
konstantinopel
hropel
sopel
topel
otopel
trpel
otrpel
dotrpel
strpel
utrpel
spel
prispel
dospel
nedospel
gospel
uspel
neuspel
dupel
rupel
trupel
osupel
vpel
razpel
vzpel
špel
rašpel
karel
izparel
zastarel
ostarel
akvarel
žarel
pomodrel
preperel
grel
predgrel
segrel
ogrel
razgrel
orel
žuborel
gorel
ogorel
dogorel
nedogorel
zgorel
razgorel
nezgorel
neizgorel
okorel
norel
obnorel
znorel
zorel
dozorel
nedozorel
strel
odstrel
samostrel
izstrel
vrel
privrel
zrel
nezrel
sel
basel
pogasel
ugasel
pasel
razpasel
rasel
obrasel
neobrasel
nadrasel
odrasel
neodrasel
prirasel
zakrasel
dorasel
nedorasel
visokorasel
samorasel
neporasel
vrasel
zrasel
razrasel
gesel
podgesel
diesel
wiesel
nesel
prizanesel
obnesel
odnesel
spodnesel
prinesel
doprinesel
oponesel
unesel
vnesel
znesel
raznesel
tresel
otresel
stresel
raztresel
tesel
vesel
nevesel
kisel
misel
smisel
nesmisel
visel
obvisel
osel
polosel
novosel
drsel
oddrsel
pridrsel
zdrsel
kassel
ressel
gusel
bagatel
bogatel
obogatel
škatel
vatel
betel
detel
letel
zaletel
obletel
odletel
spodletel
spreletel
priletel
doletel
pletel
sprepletel
opletel
spletel
vpletel
razpletel
zletel
razletel
vzletel
metel
ometel
gnetel
vgnetel
zgnetel
cvetel
odcvetel
razcvetel
vzcvetel
svetel
dehtel
ihtel
vihtel
drhtel
vzdrhtel
buhtel
puhtel
debitel
mobitel
hitel
odhitel
prihitel
dohitel
kapitel
epitel
vitel
plamtel
razplamtel
vzplamtel
tarantel
šantel
intel
sombotel
hotel
kotel
motel
osirotel
aristotel
votel
kartel
vrtel
odvrtel
zvrtel
stel
pastel
blestel
šelestel
švistel
kostel
brstel
vzbrstel
opustel
štel
odštel
seštel
prištel
oštel
uštel
šuštel
vštel
duel
samuel
emanuel
vel
havel
rjavel
pavel
šentpavel
ravel
karavel
ozdravel
savel
krvavel
šavel
plevel
okrivel
sivel
osivel
živel
oživel
doživel
vživel
razživel
ovdovel
rjovel
slovel
novel
kosovel
drvel
oddrvel
pridrvel
zdrvel
vrvel
mrtvel
omrtvel
uvel
zel
gazel
gomazel
mrazel
lezel
prilezel
zlezel
razlezel
mezel
vezel
tvezel
uvezel
žezel
dizel
radizel
grizel
obgrizel
odgrizel
ogrizel
zgrizel
razgrizel
molzel
polzel
spolzel
solzel
španzel
kozel
vozel
odbrzel
omerzel
verzel
mrzel
odmrzel
omrzel
zmrzel
vrzel
sluzel
vzel
odvzel
privzel
čel
rdečel
ničel
pičel
pričel
rončel
beločel
močel
spočel
šel
osiromašel
našel
znašel
obšel
odšel
sešel
prišel
dobrodošel
nedobrodošel
pršel
sršel
vršel
ušel
oglušel
razšel
vzšel
žel
dežel
prižel
anžel
ožel
kegl
gregl
pregl
švegl
rigl
vajgl
mgl
gangl
rgl
amdahl
heyerdahl
waschl
kohl
plohl
bil
gabil
pohabil
slabil
oslabil
rabil
obrabil
grabil
prigrabil
ugrabil
zgrabil
razgrabil
zlorabil
uporabil
vabil
privabil
zvabil
zabil
spozabil
odbil
izpodbil
debil
žlebil
ožlebil
znebil
iznebil
prebil
trebil
otrebil
poosebil
razosebil
pribil
šibil
dobil
pridobil
spodobil
upodobil
posodobil
kobil
oglobil
poglobil
avtomobil
ugonobil
černobil
robil
obrobil
drobil
oddrobil
zdrobil
razdrobil
škrobil
trobil
raztrobil
onesposobil
usposobil
šobil
zgrbil
uglasbil
ubil
zabubil
pogubil
zgubil
razgubil
izgubil
ljubil
obljubil
priljubil
odpoljubil
zljubil
vzljubil
oskubil
snubil
rubil
vbil
zbil
razbil
podružbil
bacil
domicil
koncil
kadil
okadil
razkadil
gladil
ugladil
zgladil
hladil
podhladil
ohladil
shladil
uskladil
pomladil
sladil
osladil
grmadil
nadoknadil
gradil
nadgradil
ogradil
dogradil
vgradil
zgradil
razgradil
hradil
smradil
usmradil
sadil
obsadil
vsadil
razsadil
vadil
odvadil
privadil
ovadil
telovadil
razvadil
cedil
odcedil
scedil
razcedil
sledil
medil
redil
naredil
nadredil
odredil
podredil
priredil
razporedil
uredil
zredil
vzredil
ubesedil
onečedil
ponečedil
očedil
idil
spridil
izpridil
osvobodil
godil
prilagodil
dogodil
namrgodil
ugodil
zgodil
hodil
obhodil
sprehodil
shodil
uhodil
razhodil
krokodil
škodil
blodil
zblodil
plodil
oplodil
razplodil
smodil
prismodil
osmodil
podil
odpodil
pripodil
spodil
razpodil
rodil
brodil
obrodil
sodil
obsodil
prisodil
dosodil
posodil
sposodil
razposodil
usodil
razsodil
vodil
grdil
razsrdil
trdil
pritrdil
strdil
utrdil
budil
spodbudil
izpodbudil
vzpodbudil
obudil
zbudil
vzbudil
razhudil
obljudil
mudil
nudil
zgrudil
trudil
utrudil
studil
čudil
jezdil
odjezdil
prijezdil
gnezdil
ugnezdil
zagozdil
pogozdil
gvozdil
weil
pedofil
bibliofil
frankofil
anglofil
germanofil
slovanofil
klorofil
profil
avstrofil
vergil
ahil
tajil
pritajil
utajil
klejil
mejil
omejil
razmejil
vejil
razvejil
oddaljil
temeljil
utemeljil
spoprijateljil
ozemljil
oljil
vznejevoljil
zadovoljil
ozlovoljil
buljil
udejanjil
ponotranjil
gospodinjil
zasužnjil
dojil
gojil
vzgojil
privzgojil
upokojil
razslojil
gnojil
ognojil
dognojil
znojil
oznojil
pojil
pripojil
spojil
rojil
krojil
prikrojil
skrojil
ukrojil
razkrojil
potrojil
strojil
ustrojil
vzrojil
oddvojil
podvojil
razdvojil
izdvojil
zasvojil
odsvojil
prisvojil
osvojil
osamosvojil
posvojil
usvojil
zaskorjil
oskorjil
odtujil
kil
tekil
alkil
lil
kobalil
okobalil
skobalil
zrcalil
razgalil
kalil
skalil
vzkalil
talil
odtalil
kotalil
odkotalil
prikotalil
skotalil
stalil
ustalil
raztalil
valil
odvalil
hvalil
privalil
zvalil
šalil
žalil
užalil
razžalil
oblil
odlil
belil
debelil
odebelil
obelil
razbelil
celil
delil
oddelil
opredelil
dodelil
razdelil
upepelil
zastrelil
obstrelil
odstrelil
prestrelil
sestrelil
postrelil
ustrelil
razstrelil
izstrelil
selil
naselil
odselil
veselil
razveselil
priselil
doselil
vselil
razselil
telil
otelil
zaplevelil
prenaglil
meglil
škilil
milil
omilil
krmilil
smilil
usmilil
pilil
odpilil
opilil
spilil
špilil
krilil
prilil
silil
prisilil
vsilil
cvilil
odcvilil
pricvilil
rogovilil
motovilil
mazilil
šilil
prišilil
ošilil
klil
peklil
zasteklil
vzklil
dolil
golil
ogolil
obkolil
molil
odmolil
smolil
osmolil
zmolil
solil
osolil
dosolil
razsolil
volil
privolil
dovolil
blagovolil
otoplil
mislil
odmislil
omislil
domislil
osmislil
umislil
razmislil
zaposlil
samozaposlil
presvetlil
osvetlil
prosvetlil
razsvetlil
izvotlil
ulil
gulil
ogulil
zgulil
prihulil
mulil
pulil
grulil
hrulil
krulil
tulil
žulil
ožulil
vlil
zlil
razlil
mil
amil
mamil
omamil
zmamil
dramil
zdramil
vzdramil
osamil
radmil
ljudmil
emil
nemil
opremil
spremil
našemil
izcimil
dimil
zazimil
prezimil
gomil
bogomil
lomil
odlomil
vlomil
zlomil
razlomil
hromil
ohromil
dvomil
podjarmil
krmil
umil
poneumil
opogumil
sumil
osumil
zmil
nil
danil
obelodanil
zdanil
razdanil
ganil
uganil
zganil
razganil
opijanil
upijanil
pokristjanil
kanil
ukanil
planil
včlanil
naznanil
seznanil
oznanil
ranil
branil
obranil
ubranil
hranil
prihranil
ohranil
shranil
zastranil
odstranil
razprostranil
tanil
nastanil
pomeščanil
telebnil
srebnil
klecnil
prekopicnil
kolcnil
brcnil
frcnil
krcnil
prekucnil
namrdnil
cenil
podcenil
ocenil
poledenil
razvodenil
fenil
bifenil
zelenil
ozelenil
oglenil
zaklenil
odklenil
ojeklenil
posteklenil
priklenil
oklenil
sklenil
vklenil
razklenil
polenil
plenil
oplenil
uplenil
členil
včlenil
razčlenil
menil
razplamenil
bremenil
obremenil
razbremenil
spremenil
osemenil
omenil
domenil
opismenil
rumenil
zmenil
penil
spenil
razpenil
grenil
krenil
skrenil
ukrenil
trenil
venil
slovenil
uvenil
počenil
ženil
priženil
oženil
klofnil
čofnil
gnil
prebegnil
pobegnil
obregnil
dregnil
nategnil
zategnil
odtegnil
pretegnil
pritegnil
potegnil
spotegnil
razpotegnil
stegnil
utegnil
raztegnil
iztegnil
vzdignil
privzdignil
mignil
skomignil
zmignil
rignil
dvignil
švignil
ognil
zapognil
prepognil
pripognil
upognil
drgnil
obdrgnil
oddrgnil
odrgnil
vdrgnil
zdrgnil
zgnil
skomizgnil
brizgnil
dahnil
oddahnil
vdahnil
splahnil
uplahnil
mahnil
odmahnil
omahnil
razmahnil
pahnil
odpahnil
presahnil
usahnil
nasmehnil
posmehnil
dihnil
vdihnil
vzdihnil
kihnil
pihnil
odpihnil
upihnil
razpihnil
potihnil
utihnil
zatohnil
odkrhnil
prhnil
črhnil
buhnil
prisluhnil
puhnil
bruhnil
potuhnil
zacinil
razdedinil
zedinil
poginil
zginil
izginil
prekinil
ukinil
razblinil
petelinil
hlinil
zaplinil
uplinil
razplinil
slinil
prislinil
oslinil
minil
zakoreninil
ukoreninil
izkoreninil
lastninil
olastninil
cestninil
rinil
carinil
ocarinil
odrinil
spodrinil
izpodrinil
pririnil
vrinil
zrinil
razrinil
sinil
brazgotinil
vinil
polivinil
zinil
blazinil
oblazinil
začinil
utekočinil
šinil
ošinil
odplaknil
oplaknil
poplaknil
splaknil
izplaknil
zamaknil
odmaknil
spodmaknil
premaknil
primaknil
pomaknil
umaknil
razmaknil
izmaknil
nataknil
zataknil
podtaknil
pretaknil
pritaknil
dotaknil
spotaknil
staknil
vtaknil
iztaknil
jeknil
odjeknil
bleknil
pokleknil
zleknil
nabreknil
useknil
teknil
kliknil
vzkliknil
poniknil
vzniknil
piknil
kriknil
siknil
bziknil
mežiknil
obmolknil
premolknil
umolknil
kinknil
štrbunknil
izboknil
vzboknil
crknil
zdrknil
zafrknil
odhrknil
zakrknil
skrknil
srknil
trknil
švrknil
ošvrknil
tlesknil
plosknil
pljusknil
odpljusknil
opljusknil
bevsknil
smuknil
čivknil
hušknil
polnil
napolnil
dopolnil
izpopolnil
spolnil
temnil
otemnil
stemnil
polakomnil
pomnil
pripomnil
opomnil
spomnil
gonil
pozakonil
uzakonil
klonil
odklonil
priklonil
sklonil
uklonil
razklonil
naslonil
zaslonil
prislonil
tonil
utonil
zvonil
odzvonil
apnil
kapnil
počepnil
šepnil
prišepnil
zaripnil
odščipnil
preščipnil
priščipnil
uščipnil
lopnil
otrpnil
osupnil
obrnil
spreobrnil
zagrnil
odgrnil
pregrnil
ogrnil
pogrnil
zgrnil
razgrnil
krnil
okrnil
odškrnil
priškrnil
oškrnil
strnil
utrnil
vrnil
odvrnil
sprevrnil
zvrnil
črnil
očrnil
pogasnil
ugasnil
hasnil
jasnil
zjasnil
razjasnil
zakasnil
prasnil
oprasnil
upočasnil
razbesnil
pesnil
spesnil
upesnil
kresnil
zresnil
tesnil
utesnil
odčesnil
razčesnil
blisnil
zavrisnil
natisnil
zatisnil
odtisnil
pretisnil
pritisnil
potisnil
stisnil
vtisnil
iztisnil
boksnil
obdrsnil
spodrsnil
zdrsnil
razprsnil
pljusnil
odpljusnil
opljusnil
šavsnil
revsnil
žlahtnil
pogoltnil
topotnil
škrtnil
odškrtnil
hlastnil
švistnil
butnil
zaloputnil
vohunil
kljunil
pljunil
skrunil
oskrunil
sunil
odsunil
sprijaznil
praznil
spraznil
pogreznil
ugreznil
treznil
streznil
poveznil
obliznil
priliznil
odgriznil
pregriznil
prigriznil
ugriznil
drznil
zdrznil
namrznil
zamrznil
odmrznil
primrznil
omrznil
pomrznil
zmrznil
trznil
namuznil
zmuznil
izmuznil
bušnil
pil
trapil
tihotapil
pritihotapil
vtihotapil
odpil
cepil
odcepil
dlakocepil
vcepil
razcepil
skepil
lepil
oblepil
odlepil
prilepil
oklepil
slepil
oslepil
zlepil
krepil
podkrepil
okrepil
začepil
odčepil
opil
skopil
odklopil
preklopil
priklopil
sklopil
vklopil
izklopil
termopil
kropil
razkropil
škropil
oškropil
razškropil
poevropil
zasopil
topil
odtopil
otopil
stopil
obstopil
odstopil
sestopil
pristopil
vstopil
utopil
raztopil
spil
kupil
odkupil
podkupil
prikupil
dokupil
skupil
lupil
olupil
zastrupil
razstrupil
vpil
razvpil
špil
ril
ribaril
obaril
gobaril
kolobaril
rezbaril
daril
obdaril
podaril
gospodaril
prigospodaril
udaril
rudaril
gozdaril
opeharil
viharil
muharil
lenuharil
sadjaril
sanjaril
krošnjaril
razjaril
ovinkaril
trnkaril
spletkaril
čebelaril
oglaril
cmaril
zanemaril
krmaril
šušmaril
lenaril
planinaril
čolnaril
telefonaril
sitnaril
vrtnaril
tečnaril
paril
sleparil
osleparil
kiparil
oparil
skoparil
sparil
uparil
kolesaril
prikolesaril
mesaril
razmesaril
tesaril
pisaril
kletaril
mešetaril
životaril
varil
splavaril
mrcvaril
zmrcvaril
razmrcvaril
odvaril
privaril
kvaril
okvaril
skvaril
rovaril
drvaril
svaril
ustvaril
soustvaril
zvaril
mizaril
vozaril
lončaril
kočaril
šaril
žaril
stražaril
obžaril
križaril
ožaril
tožaril
razžaril
bril
hrabril
ohrabril
narebril
posrebril
obril
odobril
vedril
razvedril
bodril
pomodril
beril
meril
cmeril
pricmeril
odmeril
primeril
usmeril
umeril
zmeril
naperil
ščeperil
operil
uperil
razperil
popeteril
podeseteril
postoteril
poneveril
izneveril
preveril
gveril
overil
poveril
početveril
razčetveril
ojezeril
večeril
zvečeril
močeril
gril
ciril
miril
vznemiril
umiril
povampiril
šopiril
razšopiril
siril
sesiril
utiril
iztiril
okviril
uokviril
zamočviril
širil
razširil
kril
akril
odkril
rdečekril
prikril
dolgokril
kratkokril
mokril
skril
iskril
razkril
brezkril
boril
taboril
utaboril
priboril
oboril
goril
pokoril
spokoril
ukoril
moril
umoril
sleporil
šotoril
storil
utoril
dvoril
govoril
odgovoril
spregovoril
ogovoril
dogovoril
razgovoril
tovoril
pritovoril
otovoril
raztovoril
tvoril
ponazoril
uprizoril
opozoril
april
vetril
prevetril
pohitril
naelektril
razelektril
motril
popestril
bistril
zbistril
razbistril
izmojstril
ostril
priostril
uril
buril
razburil
vzburil
kuril
podkuril
skuril
čuril
razril
sil
gasil
ugasil
glasil
priglasil
oglasil
proglasil
uglasil
zglasil
razglasil
krasil
okrasil
prasil
kvasil
skvasil
dolgočasil
zdolgočasil
kratkočasil
obesil
pobesil
razobesil
utelesil
raztelesil
velesil
mesil
umesil
vmesil
navesil
zavesil
prevesil
ovesil
uravnovesil
povesil
prisil
fosil
kosil
nosil
obnosil
donosil
znosil
raznosil
rosil
orosil
prosil
trosil
raztrosil
izprsil
okusil
pokusil
skusil
izkusil
musil
gnusil
brusil
odbrusil
obrusil
zbrusil
til
atil
bogatil
obogatil
blatil
oblatil
klatil
priklatil
sklatil
mlatil
zmlatil
zlatil
nakosmatil
bratil
kratil
tratil
navratil
kolovratil
odkolovratil
prikolovratil
pečatil
odpečatil
košatil
razkošatil
etil
tetraetil
acetil
podkletil
metil
opredmetil
popredmetil
smetil
vzmetil
netil
presenetil
magnetil
razmagnetil
pripetil
pretil
istovetil
svetil
obsvetil
kitil
okitil
plemenitil
oplemenitil
nasitil
zasitil
ščitil
pterodaktil
projektil
robantil
ventil
raztogotil
bohotil
razbohotil
kotil
skotil
lotil
motil
sramotil
osramotil
zmotil
vrednotil
ovrednotil
razvrednotil
poenotil
potil
spotil
rotil
krotil
ukrotil
trotil
usmrtil
naprtil
črtil
stil
mikastil
zmikastil
lastil
pooblastil
prilastil
preplastil
razlastil
mastil
omastil
lomastil
prilomastil
razmastil
pastil
častil
onečastil
klestil
oklestil
sklestil
namestil
premestil
nadomestil
umestil
razmestil
pestil
mrestil
ozavestil
obvestil
onesvestil
osvestil
olistil
koristil
okoristil
čistil
očistil
sčistil
razčistil
opetnajstil
tekstil
radostil
zadostil
gostil
zgostil
žalostil
ožalostil
užalostil
razžalostil
pomilostil
ciklostil
premostil
postil
oprostil
sprostil
drstil
krstil
vrstil
uvrstil
zvrstil
razvrstil
pričvrstil
učvrstil
ustil
širokoustil
pustil
odpustil
pripustil
opustil
dopustil
spustil
razpustil
priskutil
slutil
čutil
občutil
vil
nabavil
prebavil
dobavil
davil
onegavil
javil
objavil
odjavil
prijavil
uveljavil
razveljavil
gnjavil
brzojavil
rjavil
obglavil
trmoglavil
strmoglavil
plavil
odplavil
splavil
slavil
proslavil
zdravil
odzdravil
ozdravil
pravil
odpravil
pripravil
opravil
spravil
zatravil
stavil
predstavil
odstavil
podstavil
sestavil
pristavil
dostavil
poenostavil
postavil
predpostavil
razpostavil
vzpostavil
zoperstavil
ustavil
vstavil
razstavil
prekrvavil
okrvavil
dišavil
odišavil
podržavil
odvil
spodvil
levil
krivil
okrivil
skrivil
ukrivil
privil
posivil
živil
oživil
poživil
razživil
ovil
rogovil
poduhovil
lovil
izjalovil
valovil
vzvalovil
polovil
razpolovil
splovil
naslovil
odslovil
blagoslovil
poslovil
ulovil
ustanovil
obnovil
prenovil
posinovil
ponovil
presnovil
overovil
zagotovil
ugotovil
izgotovil
prekrvil
svil
mrtvil
omrtvil
zvil
razvil
azil
gazil
cijazil
kazil
nakazil
iznakazil
skazil
lazil
plazil
odplazil
klečeplazil
priplazil
oplazil
splazil
pazil
opazil
razil
obrazil
preobrazil
izobrazil
odrazil
mrazil
zmrazil
jezil
ujezil
zjezil
razjezil
dolgovezil
solzil
grozil
ogrozil
zgrozil
vozil
obvozil
odvozil
privozil
uvozil
zvozil
razvozil
sluzil
čil
nagačil
predrugačil
vijačil
veseljačil
prednjačil
ojačil
prosjačil
razkačil
oblačil
plačil
slačil
tlačil
stlačil
vlačil
privlačil
tolmačil
raztolmačil
udomačil
enačil
junačil
ojunačil
naznačil
označil
pačil
spačil
beračil
priberačil
mračil
omračil
zmračil
koračil
razkoračil
vračil
zračil
odzračil
zasačil
rentačil
krtačil
okrtačil
skrtačil
novačil
pešačil
občil
priobčil
izobčil
redčil
zredčil
razredčil
rdečil
omečil
razkrečil
prečil
onesrečil
ponesrečil
osrečil
posrečil
sečil
ovekovečil
počlovečil
učlovečil
razčlovečil
žvečil
žlebičil
besedičil
ličil
maličil
zmaličil
izobličil
količil
ustoličil
kosmičil
ničil
stekleničil
ustekleničil
pleteničil
sumničil
uresničil
izumetničil
uničil
samouničil
samoizničil
pičil
kopičil
ušpičil
narebričil
govoričil
prelisičil
lepotičil
orokavičil
opravičil
upravičil
razdevičil
duhovičil
kovičil
krotovičil
skrotovičil
črvičil
mrtvičil
omrtvičil
razkoščičil
izkoščičil
ožičil
potujčil
številčil
oštevilčil
jamčil
ponemčil
grbančil
zgrbančil
nagubančil
poitalijančil
repenčil
senčil
obsenčil
osenčil
krivenčil
skrivenčil
mravljinčil
trpinčil
vrtinčil
zvrtinčil
osvinčil
činčil
sončil
osončil
bočil
vbočil
vzbočil
onemogočil
omogočil
skočil
odskočil
seskočil
priskočil
doskočil
vskočil
ločil
odločil
določil
usločil
razločil
močil
odmočil
omočil
zmočil
razmočil
prenočil
znočil
soočil
počil
odpočil
spočil
razpočil
naročil
zaročil
odročil
poročil
priporočil
sporočil
pootročil
uročil
vročil
izročil
povzročil
točil
odtočil
dotočil
osredotočil
ozvočil
žarčil
krčil
skrčil
ogorčil
vzorčil
osrčil
trčil
učil
podučil
priučil
naključil
zaključil
priključil
sključil
vključil
izključil
mučil
proučil
obdavčil
hinavčil
oživčil
unovčil
ukleščil
treščil
raztreščil
skladiščil
uskladiščil
poženščil
loščil
sploščil
zloščil
voščil
privoščil
mrščil
luščil
odluščil
oluščil
razluščil
zagruščil
šil
spajdašil
plašil
oplašil
splašil
mašil
odmašil
siromašil
osiromašil
zmašil
prašil
oprašil
uprašil
strašil
ustrašil
obšil
smešil
osmešil
pospešil
rešil
odrešil
grešil
zgrešil
razrešil
sešil
tešil
utešil
slepomišil
prišil
posplošil
trošil
pustošil
opustošil
kršil
mršil
zmršil
razmršil
pršil
razpršil
nasršil
vršil
dovršil
dušil
pridušil
udušil
navdušil
zdušil
glušil
oglušil
rušil
krušil
odkrušil
okrušil
skrušil
zrušil
razrušil
sušil
osušil
razsušil
všil
žil
blažil
ublažil
tolažil
utolažil
vlažil
ovlažil
onesnažil
osnažil
dražil
zdražil
razdražil
vzdražil
pražil
opražil
spražil
stražil
sovražil
osovražil
ježil
beležil
obeležil
udeležil
soudeležil
snežil
raznežil
zamrežil
premrežil
omrežil
težil
obtežil
otežil
uravnotežil
osvežil
knjižil
vknjižil
razknjižil
verižil
zverižil
dolžil
zadolžil
obdolžil
oddolžil
razdolžil
kremžil
skremžil
ožil
naložil
založil
obložil
predložil
odložil
podložil
preložil
priložil
položil
razpoložil
vložil
zložil
razložil
obrazložil
možil
primožil
omožil
množil
zmnožil
razmnožil
raznožil
krožil
obkrožil
zaokrožil
oborožil
razorožil
prožil
sprožil
tožil
obtožil
pritožil
zožil
tržil
užil
prekužil
pomehkužil
okužil
razkužil
lužil
plužil
splužil
služil
odslužil
prislužil
družil
pridružil
združil
razdružil
stružil
odstružil
ostružil
emajl
detajl
koktajl
štrakl
zakl
šrekl
štekl
cvikl
dokl
pukl
baseball
kildall
tyndall
chagall
hall
marshall
bell
bushnell
tell
huell
caldwell
cromwell
orwell
maxwell
bill
weill
hill
churchill
will
kratochwill
moll
ml
cml
mcml
mmcml
mml
bol
parabol
amfibol
simbol
tombol
zobobol
glavobol
hiperbol
col
macol
dol
suhadol
presladol
nadol
senadol
predol
idol
paridol
sidol
andol
landol
jelendol
dobindol
marindol
rajndol
gondol
globodol
vodol
josipdol
zdol
knezdol
navzdol
globočdol
kreol
avreol
kafol
kofol
gol
glagol
mongol
avtogol
pergol
ohol
alkohol
amilalkohol
warhol
vrhol
gladiol
priol
viol
raviol
pinjol
kol
kokakol
makol
glikol
nikol
frnikol
šikol
kokol
pokol
sokol
protokol
razkol
mol
spodmol
mikromol
jermol
smol
etanol
metanol
fenol
liverpool
pol
dipol
impol
kompol
monopol
akropol
nekropol
metropol
stavropol
topol
sevastopol
interpol
spol
kupol
rol
macarol
karol
fumarol
savonarol
parol
glicerol
holesterol
frol
rokenrol
koprol
petrol
kontrol
samokontrol
sol
visol
aerosol
busol
razsol
atol
ajatol
naftol
mentol
bartol
stol
diastol
sistol
apostol
štol
pištol
vol
prevol
bivol
lizol
gorgonzol
konzol
šol
avtošol
meršol
bondžol
fižol
kamižol
bržol
krempl
carl
earl
searl
karl
varl
drl
pridrl
odrl
prodrl
udrl
vdrl
razdrl
haberl
žaberl
eberl
žnuderl
eferl
gerl
pangerl
weingerl
vajngerl
ziherl
škerl
šemerl
košmerl
šauperl
husserl
grl
rdečegrl
črnogrl
škrl
mrl
odmrl
šemrl
umrl
orl
zaprl
odprl
podprl
priprl
oprl
sprl
uprl
razprl
trl
otrl
strl
odstrl
razprostrl
utrl
vtrl
vrl
zavrl
cvrl
ocvrl
scvrl
ucvrl
zrl
ozrl
uzrl
žrl
obžrl
razžrl
šantl
schwarzbartl
ertl
wertl
kristl
paul
bul
fabul
kabul
nebul
rebul
čebul
fibul
preambul
istanbul
obul
kobul
pitbul
cul
licul
dul
abdul
modul
vodul
seul
šegul
kaligul
jul
horjul
štakul
molekul
velemolekul
makromolekul
floskul
pilul
plul
obplul
odplul
podplul
priplul
vplul
mul
mamul
primul
stimul
formul
žmul
nul
granul
poginul
izginul
minul
nasnul
ampul
korpul
obrul
izrul
nasul
zasul
obsul
sesul
osul
dosul
posul
kapsul
usul
vsul
razsul
tul
matul
situl
titul
fistul
štul
ezul
sezul
konzul
vicekonzul
klavzul
začul
uršul
kožul
avl
pavl
karavl
kravl
bovl
xl
cxl
ccxl
cccxl
dcccxl
mdcccxl
mmdcccxl
mcccxl
mmcccxl
dccxl
mdccxl
mmdccxl
mccxl
mmccxl
dcxl
mdcxl
mmdcxl
mcxl
mmcxl
dxl
cdxl
mcdxl
mmcdxl
mdxl
mmdxl
mxl
cmxl
mcmxl
mmcmxl
mmxl
premzl
cobenzl
drakšl
krošl


glej vse besede, ki konča z al
glej vse besede, ki konča z bl
glej vse besede, ki konča z cl
glej vse besede, ki konča z dl
glej vse besede, ki konča z el
glej vse besede, ki konča z gl
glej vse besede, ki konča z hl
glej vse besede, ki konča z il
glej vse besede, ki konča z jl
glej vse besede, ki konča z kl
glej vse besede, ki konča z ll
glej vse besede, ki konča z ml
glej vse besede, ki konča z ol
glej vse besede, ki konča z pl
glej vse besede, ki konča z rl
glej vse besede, ki konča z tl
glej vse besede, ki konča z ul
glej vse besede, ki konča z vl
glej vse besede, ki konča z xl
glej vse besede, ki konča z zl
glej vse besede, ki konča z šl


 

 
Seznam besed -