besede, ki se končajo z o

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z o

bilbao
macao
bo
barnabo
škrabo
sabo
tabo
szabo
robbo
kodbo
placebo
nebo
kajbo
grobo
trirobo
garbo
ljubo
eco
capablanco
klopco
ionesco
unesco
francisco
do
abbado
dado
pridado
pikado
avokado
lado
klado
vlado
tornado
kolorado
edo
jedo
objedo
spodjedo
izpodjedo
žužkojedo
rastlinojedo
toledo
snedo
stampedo
torpedo
manfredo
kredo
sosedo
vedo
govedo
povedo
odpovedo
dopovedo
spovedo
zvedo
razvedo
izvedo
ido
libido
leonido
saksido
gvido
bušido
vajdo
kdo
vsakdo
nekdo
marsikdo
malokdo
saldo
poldo
orlando
grando
bendo
kendo
mekindo
kondo
rondo
mundo
odo
bodo
lobodo
modo
sinodo
gospodo
oprodo
sodo
vojvodo
nadvojvodo
gazvodo
lombardo
lubardo
leonardo
bernardo
zabrdo
podbrdo
ferdo
kordo
hudo
nerudo
čudo
gnezdo
video
montevideo
leo
romeo
borneo
teo
jožefo
štolfo
ufo
go
chicago
galago
ulago
zmago
barago
drago
ego
diego
kolego
marego
grego
zasego
dosego
natego
protego
igo
picigo
fajdigo
indigo
šeligo
rodrigo
strigo
mango
tango
dingo
flamingo
domingo
kongo
mungo
bogo
predlogo
slogo
varogo
trirogo
debelorogo
zlatorogo
oprogo
soprogo
togo
embargo
vargo
čargo
žurgo
hugo
slugo
šerugo
tugo
mezgo
brizgo
bozgo
ho
gliho
stariho
jeriho
tiho
oho
ploho
troho
prho
botho
uho
smrduho
ciuho
kuho
debeluho
staruho
bovho
cio
ajaccio
radio
avtoradio
studio
ohio
tokio
mio
antonio
pio
rio
mario
ontario
embrio
trio
silvio
jo
dajo
gledajo
spregledajo
ogledajo
spogledajo
ugledajo
razgledajo
pridajo
sežigajo
ostajajo
razvejajo
zmanjkajo
tkajo
stkajo
vtkajo
imajo
nimajo
skominajo
kopajo
razkopajo
pirajo
morajo
zrisajo
postavajo
skrbjo
suhljadjo
jelenjadjo
srnjadjo
perjadjo
zverjadjo
kadjo
jedjo
predjedjo
zjedjo
sledjo
medjo
pedjo
gredjo
strdjo
dejo
idejo
godejo
razdejo
jejo
preobjejo
spodjejo
izpodjejo
razjejo
ženejo
snejo
morejo
prejo
vejo
povejo
odpovejo
dopovejo
spovejo
zvejo
izvejo
jočejo
tržejo
slabijo
povodnjijo
sovodnjijo
molijo
svetlijo
strmijo
pesmijo
danijo
gnijo
temnijo
žarijo
debrijo
rebrijo
podrebrijo
krasijo
lahtijo
nadlahtijo
podlahtijo
nadlaktijo
podlaktijo
motijo
krvavijo
lokvijo
cerkvijo
podcerkvijo
mrazijo
solzijo
rdečijo
ničijo
počijo
vršijo
režijo
drhaljo
kaljo
globeljo
steljo
zeljo
boljo
soljo
voljo
njo
kanjo
dlanjo
stranjo
videostranjo
vanjo
obnjo
nadnjo
gradnjo
slednjo
mednjo
zgodnjo
podnjo
jesenjo
vrhnjo
tesnjo
ravnjo
čeznjo
skoznjo
prejšnjo
izkušnjo
vzgojo
odpojo
kapjo
klopjo
rjo
stvarjo
debrjo
rebrjo
smerjo
iverjo
zverjo
čerjo
vasjo
primesjo
zmesjo
lačavesjo
polosjo
svojatjo
platjo
kletjo
nespametjo
smetjo
vzmetjo
lahtjo
nadlahtjo
podlahtjo
bitjo
nadlaktjo
podlaktjo
poltjo
potjo
stranpotjo
pešpotjo
obrtjo
srtjo
božjastjo
lastjo
oblastjo
nadoblastjo
plastjo
slastjo
mastjo
pastjo
opastjo
rastjo
strastjo
častjo
pestjo
vestjo
podzavestjo
polstjo
ostjo
gostjo
kostjo
praskupnostjo
vzbrstjo
drstjo
prstjo
zapovrstjo
zvrstjo
podzvrstjo
nravjo
cevjo
zevjo
divjo
snovjo
prasnovjo
protisnovjo
brvjo
obrvjo
nozdrvjo
krvjo
ostrvjo
vrvjo
gazjo
pećjo
klečjo
pečjo
podpečjo
vrhpečjo
elektropečjo
rečjo
močjo
nemočjo
samopomočjo
nočjo
polnočjo
počjo
otročjo
lučjo
pralučjo
smučjo
ušjo
mladežjo
utežjo
protiutežjo
ržjo
sržjo
ko
predikako
tlako
vlako
monako
spako
srako
strako
sako
šibko
zlobko
backo
lacko
malacko
packo
ficko
micko
bercko
mucko
pucko
ladko
gladko
sladko
vladko
radko
redko
medvedko
bridko
poldko
mleko
vleko
seneko
peko
reko
podreko
preko
zaseko
preseko
poseko
obteko
opoteko
blažeko
kafko
rafko
lahko
mehko
vladiko
heraldiko
grafiko
tragiko
logiko
figuraliko
kliko
keramiko
mehaniko
geomehaniko
finomehaniko
botaniko
evgeniko
tehniko
zobotehniko
videotehniko
geotehniko
radiotehniko
zootehniko
pirotehniko
elektrotehniko
dominiko
elektroniko
toniko
epiko
eriko
ezoteriko
liriko
kukriko
retoriko
portoriko
triko
klasiko
korsiko
dramatiko
matematiko
sistematiko
dogmatiko
aksiomatiko
informatiko
numizmatiko
statiko
etiko
ejdetiko
energetiko
genetiko
fonetiko
kibernetiko
dietetiko
politiko
kritiko
taktiko
dialektiko
romantiko
neoromantiko
novoromantiko
semiotiko
spotiko
optiko
mistiko
ludoviko
fiziko
metafiziko
geofiziko
biofiziko
astrofiziko
rajko
sajko
slejko
nedeljko
veljko
željko
boljko
gojko
spojko
rojko
vojko
tujko
jelko
pelko
veselko
metelko
zelko
milko
vilko
bolko
jabolko
polko
premko
janko
opanko
branko
jeranko
franko
tanko
stanko
benko
sardenko
zdenko
fenko
jenko
jelenko
milenko
kolenko
flamenko
kononenko
penko
špenko
renko
grenko
vrenko
jesenko
tenko
stenko
pečenko
marčenko
ševčenko
jevtušenko
finko
ginko
hinko
debelinko
zelinko
glinko
dominko
marinko
vinko
soyinko
šinko
dajnko
polajnko
stajnko
donko
naslonko
ronko
zvonko
lunko
žunko
oko
manioko
rokoko
orinoko
poko
razpoko
roko
maroko
stroko
visoko
toko
štoko
lepko
čopko
arko
darko
marko
petrarko
žarko
jerko
perko
peterko
šerko
šešerko
nabirko
zbirko
mirko
sirko
virko
povirko
gregorko
mohorko
pastorko
zorko
murko
žurko
prelasko
rabsko
dobsko
lesko
plesko
disko
stisko
gajsko
grajsko
mejsko
revolucijsko
industrijsko
ubeljsko
nedeljsko
roditeljsko
bizeljsko
poljsko
planjsko
stranjsko
ljubinjsko
svinjsko
konjsko
kojsko
vojsko
padalsko
kalsko
prevalsko
belsko
sotelsko
deželsko
koncilsko
gomilsko
dolsko
lomsko
diplomsko
gansko
gorjansko
lansko
dlansko
plansko
slansko
stransko
vransko
gradiščansko
moščansko
dobensko
klensko
imensko
rensko
strensko
sotensko
slovensko
drobinsko
krajinsko
glinsko
mlinsko
tolminsko
planinsko
tinsko
vinsko
savinsko
hajnsko
stojnsko
gonsko
slogonsko
sezonsko
plosko
farsko
šafarsko
užitkarsko
runarsko
sarsko
tarsko
gabrsko
rebrsko
idrsko
pragersko
jezersko
vogrsko
irsko
sirsko
virsko
dorsko
gorsko
morsko
komorsko
doktorsko
mursko
donavsko
dravsko
savsko
vrhovsko
čakovsko
markovsko
bukovsko
novsko
stanovsko
dobrovsko
zlatko
matko
copatko
bratko
kratko
spletko
cvetko
plitko
žitko
hotko
rastko
korytko
lauko
smuko
slavko
mavko
zdravko
stavko
zalivko
pivko
živko
vovko
longyko
nizko
ozko
mačko
račko
dečko
plečko
brečko
srečko
sečko
mladičko
teličko
goričko
psičko
tičko
ptičko
palčko
tončko
bočko
hočko
brčko
skrčko
vnučko
pučko
vučko
čudaško
kavkaško
laško
draško
graško
vraško
bradeško
leško
kleško
pleško
meško
zameško
armeško
smeško
reško
zareško
breško
kambreško
dreško
biško
vodiško
liško
kopališko
miško
sredniško
hodniško
vodniško
proseniško
ženiško
stopniško
upniško
govorniško
četniško
počitniško
potniško
vrstniško
slovniško
brezniško
vezniško
vozniško
ložniško
kriško
goriško
siško
bukoviško
rečiško
frančiško
šiško
jelško
homško
klanško
goško
joško
koško
loško
poško
roško
soško
potoško
brško
drško
krško
borško
salzburško
vrško
duško
pluško
puško
pijavško
bovško
dovško
bukovško
tovško
težko
gibalo
čembalo
zrcalo
skrpucalo
padalo
ogledalo
predalo
sedalo
sandalo
bodalo
godalo
glodalo
budalo
pomagalo
dvigalo
zažigalo
prižigalo
vžigalo
gogalo
drgalo
strgalo
strugalo
mahalo
dihalo
nihalo
pihalo
vohalo
shalo
puhalo
odvajalo
precejalo
nabijalo
izbijalo
navijalo
zijalo
naslanjalo
napenjalo
vpenjalo
zagrinjalo
pregrinjalo
ogrinjalo
pogrinjalo
luknjalo
naslonjalo
stojalo
jedkalo
sekalo
likalo
pretikalo
stikalo
vtikalo
jezikalo
spajkalo
tolkalo
brenkalo
lokalo
pokalo
tipkalo
trkalo
iskalo
piskalo
stiskalo
kukalo
rezkalo
točkalo
malo
zajemalo
oprijemalo
nemalo
ožemalo
tnalo
računalo
tipalo
stopalo
črpalo
jeralo
igralo
zapiralo
odpiralo
razpiralo
izpiralo
otiralo
zastiralo
oralo
salo
tresalo
sesalo
česalo
pisalo
risalo
brisalo
letalo
klepetalo
rešetalo
ropotalo
vrtalo
črtalo
butalo
biozaznavalo
uspavalo
odevalo
pomirjevalo
ogrevalo
sevalo
spričevalo
zgoščevalo
hvalo
vlivalo
pokrivalo
raztegovalo
kovalo
nakovalo
snovalo
varovalo
obuvalo
bljuvalo
kazalo
bezalo
rezalo
frezalo
natezalo
grizalo
klečalo
mehčalo
brenčalo
izločalo
cvrčalo
spuščalo
prenašalo
obešalo
mešalo
vešalo
slušalo
žalo
držalo
deblo
meblo
neblo
greblo
steblo
zeblo
dolblo
padlo
kradlo
jedlo
objedlo
medlo
bredlo
predlo
sedlo
zasedlo
vedlo
bodlo
godlo
rafaelo
šebelo
marcelo
delo
veledelo
nedelo
žajdelo
mandelo
kodelo
krdelo
michelangelo
danielo
gabrielo
danijelo
gabrijelo
omelo
črnelo
krepelo
razpelo
grelo
strelo
žrelo
selo
telo
detelo
protitelo
hotelo
novelo
zelo
čelo
violončelo
prapočelo
želo
naglo
ceglo
leglo
streglo
seglo
obseglo
priseglo
striglo
moglo
okroglo
vrglo
rahlo
tohlo
vabilo
žlebilo
obilo
trobilo
glasbilo
brecilo
kadilo
gladilo
hladilo
sladilo
nasadilo
cedilo
jedilo
besedilo
nadbesedilo
samobesedilo
sobesedilo
rodilo
vodilo
odvodilo
trdilo
obhajilo
gnojilo
strojilo
posojilo
kalilo
talilo
belilo
volilo
milo
mamilo
dramilo
bogomilo
lomilo
krmilo
danilo
naznanilo
oznanilo
hranilo
tanilo
zelenilo
rumenilo
polnilo
dopolnilo
gonilo
naslonilo
zaslonilo
črnilo
pojasnilo
besnilo
tesnilo
ravnilo
lepilo
slepilo
samoslepilo
krepilo
kropilo
topilo
lupilo
darilo
svarilo
razvedrilo
bodrilo
modrilo
berilo
merilo
perilo
razperilo
cirilo
mirilo
sirilo
krilo
iskrilo
oborilo
govorilo
opozorilo
vetrilo
bistrilo
ostrilo
kurilo
gasilo
glasilo
kvasilo
mesilo
kresilo
kosilo
nosilo
zaprosilo
trosilo
brusilo
atilo
netilo
svetilo
napotilo
lepotilo
pooblastilo
nadomestilo
obvestilo
šestilo
dristilo
čistilo
gostilo
drstilo
čutilo
prebavilo
zdravilo
pravilo
opravilo
spravilo
število
praštevilo
krivilo
živilo
spolovilo
plovilo
presnovilo
zagotovilo
barvilo
kazilo
nakazilo
dokazilo
mazilo
obrazilo
rezilo
grezilo
obvezilo
vozilo
oblačilo
plačilo
predplačilo
odplačilo
neplačilo
doplačilo
vplačilo
neizplačilo
vračilo
občilo
redčilo
razredčilo
rdečilo
ličilo
opravičilo
senčilo
ločilo
določilo
naročilo
prednaročilo
poročilo
priporočilo
sporočilo
izročilo
obtočilo
zvočilo
krepčilo
okrepčilo
učilo
loščilo
voščilo
šilo
plašilo
mašilo
strašilo
pršilo
razpršilo
sušilo
blažilo
tolažilo
dražilo
obtežilo
osvežilo
prožilo
sprožilo
razkužilo
lužilo
naklo
jeklo
obleklo
vleklo
peklo
reklo
teklo
steklo
tolklo
voklo
zrklo
rapallo
raffaello
donatello
paolo
golo
žigolo
kolo
nikolo
pikolo
trikolo
dvokolo
tremolo
polo
tiepolo
vaterpolo
rolo
savonarolo
ajatolo
teplo
žveplo
hroplo
soplo
toplo
duplo
truplo
karlo
grlo
slo
maslo
paslo
raslo
geslo
podgeslo
neslo
treslo
čreslo
veslo
kislo
oslo
pletlo
metlo
gnetlo
svetlo
rebulo
kobulo
šegulo
kaligulo
mamulo
razsulo
pavlo
zlo
lezlo
vezlo
tvezlo
žezlo
grizlo
molzlo
mrzlo
pičlo
šlo
našlo
obšlo
damo
pridamo
bergamo
dalajlamo
imamo
dinamo
moramo
samo
emo
razdemo
jemo
objemo
preobjemo
spodjemo
izpodjemo
razjemo
ulemo
tonemo
remo
premo
vemo
povemo
odpovemo
dopovemo
spovemo
zvemo
razvemo
izvemo
padimo
medimo
mimo
kanimo
tepimo
osimo
žimo
režimo
lijmo
bojmo
palmo
bomo
como
parmo
palermo
smo
povesmo
nismo
pismo
no
ano
bogdano
cardano
gordano
giordano
zvezdano
origano
piano
adriano
emilijano
marijano
smiljano
damjano
bojano
marjano
mirjano
milano
klano
solano
slano
romano
pano
tirano
morano
murano
vrano
gvano
ivano
silvano
bolzano
svečano
rižano
potrebno
osebno
gibno
ribno
svibno
pomembno
robno
drobno
podrobno
grobno
vrbno
gubno
ljubno
klicno
dno
hladno
sladno
sadno
ledno
medno
redno
poredno
vedno
povedno
vidno
zgodno
hodno
rodno
nerodno
porodno
sodno
vodno
zvodno
trdno
zamudno
rudno
čudno
eno
dobeno
podobeno
medeno
studeno
vseeno
karcinogeno
oljeno
gnojeno
krojeno
strojeno
bujeno
leno
heleno
zimzeleno
koleno
kameno
imeno
koreno
loreno
seno
vaseno
neseno
blateno
vreteno
moteno
vezeno
molzeno
zračeno
rečeno
senčeno
ločeno
močeno
točeno
vzorčeno
učeno
mučeno
povčeno
pšeno
dušeno
sovraženo
obseženo
knjiženo
dolženo
stegno
lahno
živahno
majhno
albino
mercino
komadino
radino
bedino
godino
trdino
budino
rogino
kajino
rojino
kino
mekino
brkino
maraskino
belino
celino
mihelino
vazelino
klino
solino
karlino
pavlino
hawlino
kelemino
pianino
lenino
košenino
ženino
tonino
vrtnino
pino
tepino
kopino
mandarino
marino
modrino
jerino
ugrino
torino
davorino
petrino
palestrino
nevtrino
surino
casino
rosino
bratino
kratino
jeretino
svetino
šetino
valentino
martino
celestino
justino
butino
vino
rukavino
savino
zavino
krvino
svino
kazino
rozino
bolčino
benčino
bončino
končino
vončino
kapučino
starešino
dolšino
možino
geržino
miklavžino
magajno
dolgotrajno
tečajno
žejno
bojno
bugojno
vzgojno
trojno
stojno
vojno
dvojno
vlakno
mikrovlakno
okno
podokno
cerkno
sukno
gibalno
padalno
sejalno
ustavljalno
menjalno
ustvarjalno
kalno
mikalno
banalno
ravnalno
pričevalno
ločevalno
hvalno
oblikovalno
varovalno
zavarovalno
svetovalno
trebelno
grobelno
delno
pepelno
strelno
čelno
obilno
trdilno
delilno
volilno
merilno
silno
svetilno
številno
plačilno
vračilno
ločilno
močilno
stolno
nesramno
temno
nimno
lahomno
lomno
skromno
neumno
gumno
ono
kolono
zemono
kimono
simono
tono
apno
ohlapno
napno
repno
čepno
kopno
klopno
topno
stopno
kupno
hrupno
arno
udarno
viharno
marno
šmarno
soparno
nevarno
kozarno
žarno
brno
gabrno
žiberno
salerno
nemirno
obzirno
obširno
borno
okorno
skorno
naporno
livorno
govorno
tvorno
zorno
trno
vetrno
burno
turno
nokturno
zrno
glasno
krasno
časno
počasno
resno
potresno
tesno
ušesno
pisno
bojsno
nosno
ponosno
prsno
vrsno
gnusno
blatno
platno
neznatno
tratno
vratno
snežatno
hrbtno
prijetno
letno
pametno
prapetno
koretno
prapretno
kuretno
svetno
četno
plebiscitno
pitno
koritno
sitno
očitno
ščitno
goltno
potentno
slabotno
hotno
bohotno
kotno
lahkotno
potno
praprotno
sprotno
šmartno
smrtno
črtno
mastno
hrastno
cestno
vestno
listno
malenkostno
napetostno
vrstno
pustno
tribuno
krivokljuno
runo
bruno
struno
fortuno
javno
delavno
glavno
slavno
ravno
čeravno
pravno
travno
stavno
težavno
pohlevno
pevno
revno
sevno
zahtevno
števno
poševno
livno
govno
duhovno
rodoslovno
stanovno
snovno
razno
jezno
železno
brezno
tezno
vezno
mizno
pozno
grozno
vozno
drzno
krzno
kolačno
načno
začno
dečno
rečno
smrečno
prečno
srečno
nesrečno
sečno
presečno
tečno
mostečno
ljubično
trlično
ulično
mično
menično
senično
lesično
etično
cistično
komunistično
turistično
vtično
kovično
rožično
končno
bočno
skočno
močno
počno
ročno
baročno
točno
učno
ključno
vključno
smešno
grešno
krišno
razkošno
splošno
vršno
površno
dušno
slušno
vlažno
dežno
nežno
obsežno
težno
ponižno
dolžno
nedolžno
možno
rožno
ostrožno
tožno
služno
družno
boo
goo
waterloo
po
kapo
napo
trapo
depo
lipo
agripo
sipo
čampo
tempo
skopo
stopo
šerpo
gospo
aro
gazibaro
karo
kozomaro
komparo
oparo
guevaro
švaro
žaro
kilimandžaro
debro
rebro
srebro
dobro
jadro
bedro
jedro
katedro
vedro
sidro
aleksandro
žlindro
ardro
ero
bero
bandero
primero
pero
vero
jezero
mašero
kairo
biro
politbiro
skiro
piro
žiro
mokro
iskro
oboro
pitagoro
poro
saporo
sporo
klavoro
zoro
sinatro
metro
petro
uretro
hitro
botro
bistro
magistro
ojstro
ostro
sostro
zaratustro
avstro
jutro
uro
kacafuro
badjuro
turo
bonaventuro
kusturo
ožuro
so
meso
vreso
liso
niso
pujso
samso
benso
oso
proso
omerso
birso
picasso
tasso
caruso
vso
to
blato
plato
nato
renato
zapato
copato
eto
terceto
geto
leto
dleto
neto
dreto
veto
odcveto
živeto
sveto
striptizeto
marčeto
rešeto
bito
kito
kopito
korito
sito
quito
žito
bajto
katarakto
salto
bolto
esperanto
cento
lento
valento
porento
hijacinto
pinto
konto
toronto
vonto
zonto
žonto
oto
žaboto
foto
kjoto
koto
lakoto
moto
dermoto
lesoto
stoto
arto
razdrto
berto
alberto
roberto
porto
črto
sto
hrasto
mesto
namesto
velemesto
pesto
testo
dvesto
često
cisto
takisto
listo
štiristo
tristo
batisto
sedemsto
osemsto
costo
gosto
krsto
petsto
devetsto
šeststo
pusto
tovsto
tintoretto
betetto
otto
giotto
tutto
uto
cafuto
pluto
černuto
bruto
avto
slavo
venceslavo
stanislavo
radoslavo
zmagoslavo
vekoslavo
savo
sestavo
evo
sarajevo
valjevo
trebeljevo
karteljevo
rapljevo
dobrljevo
sedlarjevo
deklevo
drevo
poddrevo
smederevo
črevo
prebačevo
tekačevo
mlačevo
tomačevo
beričevo
boričevo
pančevo
zabočevo
mleščevo
mraševo
pševo
hruševo
kuteževo
ivo
pecivo
kladivo
gradivo
predivo
tkivo
strelivo
razstrelivo
nivo
pivo
cepivo
škropivo
berivo
gorivo
kurivo
brusivo
pletivo
netivo
čtivo
mazivo
mlezivo
vezivo
prašivo
plešivo
silvo
volvo
žemvo
žvabovo
bobovo
vrbovo
rugovo
jehovo
orehovo
anhovo
počakovo
đakovo
božakovo
primskovo
bukovo
belovo
zbelovo
jelovo
podjelovo
frankolovo
topolovo
slovo
novo
casanovo
vodenovo
klenovo
senovo
jesenovo
kronovo
drnovo
pernovo
trnovo
perovo
šerovo
torovo
velesovo
tetovo
gotovo
pristovo
sečovo
korvo
plitvo
bogastvo
veličastvo
skrbstvo
srbstvo
nomadstvo
nasledstvo
sredstvo
predsedstvo
sosedstvo
samohodstvo
vrvohodstvo
sorodstvo
sodstvo
vodstvo
vojvodstvo
nadvojvodstvo
knjigovodstvo
poslovodstvo
računovodstvo
zborovodstvo
ljudstvo
kraljestvo
posestvo
veleposestvo
občestvo
bistvo
izdajstvo
veleizdajstvo
tolovajstvo
dejstvo
čarodejstvo
grozodejstvo
zamejstvo
evropejstvo
epikurejstvo
farizejstvo
muzejstvo
kmetijstvo
domačijstvo
prijateljstvo
iskateljstvo
ravnateljstvo
zbirateljstvo
ljubiteljstvo
graditeljstvo
iznajditeljstvo
voditeljstvo
izumiteljstvo
stvariteljstvo
upraviteljstvo
ustanoviteljstvo
soustanoviteljstvo
pokroviteljstvo
učiteljstvo
poveljstvo
šiviljstvo
vesoljstvo
zadovoljstvo
nezadovoljstvo
samozadovoljstvo
prostovoljstvo
suženjstvo
gospodinjstvo
ribogojstvo
svilogojstvo
rojstvo
herojstvo
trojstvo
tujstvo
kanibalstvo
padalstvo
gledalstvo
vandalstvo
krvodajalstvo
prevajalstvo
iskalstvo
tkalstvo
bralstvo
jadralstvo
igralstvo
admiralstvo
letalstvo
prebivalstvo
rivalstvo
živalstvo
malikovalstvo
oblikovalstvo
zavarovalstvo
vazalstvo
poslušalstvo
ladjedelstvo
poljedelstvo
hudodelstvo
rokodelstvo
strelstvo
lokostrelstvo
svobodomiselstvo
načelstvo
predilstvo
pravobranilstvo
samohranilstvo
varilstvo
samomorilstvo
sostorilstvo
gasilstvo
nasilstvo
posilstvo
pletilstvo
zdravilstvo
živilstvo
agroživilstvo
vezilstvo
tožilstvo
sokolstvo
apostolstvo
šolstvo
jamstvo
zanamstvo
samstvo
plemstvo
spremstvo
inozemstvo
pobratimstvo
zdomstvo
brezdomstvo
zakonolomstvo
potomstvo
huliganstvo
poganstvo
pijanstvo
vegetarijanstvo
hegeljanstvo
državljanstvo
svetovljanstvo
dostojanstvo
anglikanstvo
poslanstvo
odposlanstvo
članstvo
nečlanstvo
šamanstvo
muslimanstvo
furmanstvo
pregnanstvo
izgnanstvo
znanstvo
zvezdoznanstvo
domoznanstvo
županstvo
domobranstvo
luteranstvo
tiranstvo
onstranstvo
onostranstvo
prostranstvo
tostranstvo
šarlatanstvo
samaritanstvo
puritanstvo
slovanstvo
jugoslovanstvo
partizanstvo
tlačanstvo
veličanstvo
visočanstvo
meščanstvo
malomeščanstvo
krščanstvo
božanstvo
mecenstvo
izvedenstvo
izseljenstvo
razsvetljenstvo
prvorojenstvo
manekenstvo
pismenstvo
cerkvenstvo
slovenstvo
prvenstvo
izobraženstvo
mnogoženstvo
enoženstvo
dvoženstvo
brezženstvo
barabinstvo
fakinstvo
pobalinstvo
gizdalinstvo
fantalinstvo
svetohlinstvo
rastlinstvo
planinstvo
materinstvo
zverinstvo
gostinstvo
občinstvo
zločinstvo
starešinstvo
kameleonstvo
epigonstvo
baronstvo
begunstvo
vohunstvo
groboskrunstvo
bogoskrunstvo
svetoskrunstvo
krvoskrunstvo
čistunstvo
lizunstvo
računstvo
gospostvo
tihotapstvo
dlakocepstvo
zastopstvo
gumbarstvo
gobarstvo
golobarstvo
grobarstvo
suhorobarstvo
barbarstvo
torbarstvo
stavbarstvo
rezbarstvo
carstvo
zelenjadarstvo
abecedarstvo
redarstvo
zidarstvo
gospodarstvo
negospodarstvo
elektrogospodarstvo
brodarstvo
sodarstvo
rudarstvo
pravdarstvo
gozdarstvo
žagarstvo
strugarstvo
zdraharstvo
polharstvo
kuharstvo
zmajarstvo
ladjarstvo
sadjarstvo
orodjarstvo
žebljarstvo
hmeljarstvo
oljarstvo
draguljarstvo
čevljarstvo
usnjarstvo
krošnjarstvo
strojarstvo
drobnjakarstvo
umetnjakarstvo
mlekarstvo
pekarstvo
opekarstvo
slikarstvo
slamnikarstvo
dimnikarstvo
časnikarstvo
zastonjkarstvo
ugankarstvo
strankarstvo
večstrankarstvo
čipkarstvo
pleskarstvo
slikopleskarstvo
tiskarstvo
spletkarstvo
ščetkarstvo
užitkarstvo
lutkarstvo
zapečkarstvo
dobičkarstvo
vrtičkarstvo
puškarstvo
zaslužkarstvo
sedlarstvo
čebelarstvo
modelarstvo
oglarstvo
svilarstvo
jeklarstvo
steklarstvo
kolarstvo
sokolarstvo
jamarstvo
razumarstvo
šušmarstvo
semenarstvo
jermenarstvo
krajinarstvo
mlinarstvo
solinarstvo
perutninarstvo
starinarstvo
veterinarstvo
vinarstvo
kovinarstvo
spolovinarstvo
novinarstvo
fužinarstvo
suknarstvo
volnarstvo
čolnarstvo
vizionarstvo
misijonarstvo
balonarstvo
apnarstvo
platnarstvo
vrtnarstvo
računarstvo
krznarstvo
kleparstvo
sleparstvo
žeparstvo
kiparstvo
roparstvo
sirarstvo
urarstvo
cesarstvo
lesarstvo
kolesarstvo
mesarstvo
tesarstvo
gusarstvo
mandatarstvo
zlatarstvo
copatarstvo
raketarstvo
parketarstvo
kletarstvo
roletarstvo
pletarstvo
ščetarstvo
sitarstvo
samotarstvo
varstvo
glavarstvo
poglavarstvo
splavarstvo
livarstvo
pivovarstvo
barvarstvo
vrvarstvo
stvarstvo
železarstvo
mizarstvo
igračarstvo
pečarstvo
svečarstvo
bičarstvo
ličarstvo
cvetličarstvo
delničarstvo
gostilničarstvo
desničarstvo
drevesničarstvo
ključavničarstvo
žičničarstvo
knjižničarstvo
rokavičarstvo
levičarstvo
polovičarstvo
slaščičarstvo
komolčarstvo
lončarstvo
klobučarstvo
ovčarstvo
zeliščarstvo
planšarstvo
kožarstvo
nožarstvo
kvekerstvo
žonglerstvo
licemerstvo
zemljemerstvo
partnerstvo
amaterstvo
radioamaterstvo
dezerterstvo
verstvo
graverstvo
krivoverstvo
zverstvo
brezverstvo
frizerstvo
simpatizerstvo
ljudožerstvo
brigadirstvo
fakirstvo
bankirstvo
kavalirstvo
hotelirstvo
inženirstvo
pastirstvo
gorstvo
pomorstvo
plagiatorstvo
donatorstvo
administratorstvo
restavratorstvo
agitatorstvo
diktatorstvo
racionalizatorstvo
direktorstvo
mentorstvo
avtorstvo
soavtorstvo
nadzorstvo
sponzorstvo
botrstvo
sestrstvo
ministrstvo
mojstrstvo
trubadurstvo
dežurstvo
bratstvo
piratstvo
prekletstvo
bogokletstvo
kmetstvo
abderitstvo
komedijantstvo
politikantstvo
špekulantstvo
disidentstvo
regentstvo
izkustvo
čustvo
zajedavstvo
delavstvo
hinavstvo
zdravstvo
zobozdravstvo
živinozdravstvo
hlapčevstvo
starševstvo
snobovstvo
židovstvo
judovstvo
vdovstvo
sizifovstvo
trgovstvo
cehovstvo
podkovstvo
lovstvo
pikolovstvo
pustolovstvo
slovstvo
lopovstvo
krovstvo
očetovstvo
fantovstvo
čudaštvo
bahaštvo
steklopihaštvo
razbijaštvo
dijaštvo
navijaštvo
veseljaštvo
potapljaštvo
sanjaštvo
nazadnjaštvo
naprednjaštvo
narodnjaštvo
zanesenjaštvo
učenjaštvo
obešenjaštvo
vetrnjaštvo
rokovnjaštvo
mračnjaštvo
krojaštvo
vojaštvo
divjaštvo
kajakaštvo
burkaštvo
stiskaštvo
hujskaštvo
siromaštvo
junaštvo
nastopaštvo
postopaštvo
garaštvo
beraštvo
sovraštvo
sektaštvo
prostaštvo
ustaštvo
skrivaštvo
uživaštvo
kovaštvo
svaštvo
mazaštvo
papeštvo
kamnoseštvo
klateštvo
viteštvo
knjigoveštvo
človeštvo
babištvo
ribištvo
pohištvo
deklištvo
katolištvo
poslaništvo
veleposlaništvo
porabništvo
družabništvo
zasebništvo
skrbništvo
oskrbništvo
odpadništvo
vinogradništvo
uradništvo
ogledništvo
posredništvo
uredništvo
pripovedništvo
izvidništvo
pohodništvo
porodništvo
razsodništvo
vodništvo
zvodništvo
zamudništvo
zvezdništvo
gradbeništvo
stavbeništvo
vajeništvo
poverjeništvo
meništvo
mučeništvo
tajništvo
rejništvo
poveljništvo
razbojništvo
strojništvo
predstojništvo
požigalništvo
računalništvo
igralništvo
nabiralništvo
čitalništvo
zavarovalništvo
ladjedelništvo
načelništvo
posojilništvo
hranilništvo
nasilništvo
najemništvo
razumništvo
razsipništvo
topništvo
zastopništvo
prestopništvo
zakupništvo
viharništvo
denarništvo
papirništvo
taborništvo
gorništvo
spokorništvo
odporništvo
uporništvo
govorništvo
zagovorništvo
tovorništvo
nadzorništvo
pesništvo
dopisništvo
povratništvo
jetništvo
podjetništvo
ujetništvo
izletništvo
umetništvo
tapetništvo
povzpetništvo
odvetništvo
svetništvo
začetništvo
pridobitništvo
zaščitništvo
zaplotništvo
popotništvo
zarotništvo
obrtništvo
lastništvo
oblastništvo
solastništvo
dvolastništvo
samorastništvo
namestništvo
nečistništvo
najstništvo
mladostništvo
zdravništvo
odpravništvo
pripravništvo
travništvo
predstavništvo
redovništvo
gozdovništvo
premogovništvo
duhovništvo
čarovništvo
mirovništvo
zavezništvo
prevozništvo
samoplačništvo
oporečništvo
bančništvo
mašništvo
pašništvo
potrošništvo
ubežništvo
verižništvo
brezbožništvo
založništvo
podložništvo
orožništvo
zadružništvo
tovarištvo
devištvo
nemštvo
mnogoboštvo
enoboštvo
uboštvo
brezboštvo
moštvo
dvomoštvo
mnoštvo
preroštvo
poroštvo
otroštvo
samodrštvo
grštvo
knjigotrštvo
ovaduštvo
hajduštvo
stremuštvo
potepuštvo
skopuštvo
varuštvo
društvo
oderuštvo
prešuštvo
razo
železo
podvezo
markizo
avizo
spinozo
grozo
omerzo
torzo
lečo
spričo
vpričo
drobnejšo
vidnejšo
silnejšo
polnejšo
gostejšo


glej vse besede, ki konča z ao
glej vse besede, ki konča z bo
glej vse besede, ki konča z co
glej vse besede, ki konča z do
glej vse besede, ki konča z eo
glej vse besede, ki konča z fo
glej vse besede, ki konča z go
glej vse besede, ki konča z ho
glej vse besede, ki konča z io
glej vse besede, ki konča z jo
glej vse besede, ki konča z ko
glej vse besede, ki konča z lo
glej vse besede, ki konča z mo
glej vse besede, ki konča z no
glej vse besede, ki konča z oo
glej vse besede, ki konča z po
glej vse besede, ki konča z ro
glej vse besede, ki konča z so
glej vse besede, ki konča z to
glej vse besede, ki konča z vo
glej vse besede, ki konča z zo
glej vse besede, ki konča z čo
glej vse besede, ki konča z šo


 

 
Seznam besed -