besede, ki se končajo z ost

     
Iskanje besed    začenši z        konča z      


seznam besed, ki se končajo z ost

ost
bost
slabost
grobost
brezzobost
cost
mladost
radost
golobradost
bledost
črnogledost
sodost
grdost
trdost
poltrdost
hudost
gost
blagost
nagost
dolgost
nedolgost
ubogost
hitronogost
pogost
strogost
togost
plahost
lihost
tihost
gluhost
suhost
brejost
nebrejost
sedanjost
dosedanjost
tedanjost
vsakdanjost
nevsakdanjost
nekdanjost
brezdanjost
zunanjost
vnanjost
notranjost
osrednjost
gornjost
današnjost
zdajšnjost
tukajšnjost
včerajšnjost
vnaprejšnjost
pravšnjost
bližnjost
samosvojost
tujost
divjost
otročjost
jakost
ostrodlakost
enakost
neenakost
enokrakost
gibkost
šibkost
ljubkost
gladkost
negladkost
sladkost
jedkost
redkost
neredkost
bridkost
židkost
brdkost
lahkost
nelahkost
plehkost
mehkost
brhkost
krhkost
prhkost
velikost
raznolikost
tankost
malenkost
grenkost
zvonkost
globokost
slokost
širokost
visokost
lepkost
krepkost
trpkost
žarkost
mrkost
ljudskost
demografskost
fonografskost
etnografskost
faktografskost
amandmajskost
epikurejskost
diskriminacijskost
emancipacijskost
difrakcijskost
antologijskost
diskusijskost
adhezijskost
dimenzijskost
antikorozijskost
disperzijskost
fuzijskost
sanjskost
življenjskost
neživljenjskost
zastonjskost
svojskost
živalskost
samohranilskost
samskost
sistemskost
nesistemskost
timskost
razumskost
nerazumskost
organskost
neorganskost
dejanskost
državljanskost
velikanskost
neznanskost
vsestranskost
pristranskost
nepristranskost
mnogostranskost
enostranskost
postranskost
meščanskost
božanskost
mondenskost
estrogenskost
namenskost
nenamenskost
dvoimenskost
pomenskost
enopomenskost
dvopomenskost
večpomenskost
debelostenskost
slovenskost
neslovenskost
ženskost
neženskost
vsebinskost
sredinskost
desnosredinskost
levosredinskost
gizdalinskost
obcelinskost
skupinskost
brezcarinskost
starinskost
zverinskost
desetinskost
zgodovinskost
nezgodovinskost
domovinskost
gotovinskost
negotovinskost
prvinskost
zločinskost
površinskost
nagonskost
epigonskost
apolonskost
demonskost
predponskost
brezpriponskost
vrhunskost
ploskost
gosposkost
negosposkost
arhetipskost
higroskopskost
panevropskost
memoarskost
proletarskost
protiverskost
prostorskost
fiziokratskost
demokratskost
protibirokratskost
aristokratskost
avtokratskost
filogenetskost
estetskost
neestetskost
kozmopolitskost
diletantskost
debitantskost
protižidovskost
kratkost
plitkost
vitkost
krotkost
rezkost
nizkost
opolzkost
spolzkost
ozkost
kmečkost
nekmečkost
deškost
človeškost
nečloveškost
protičloveškost
dekliškost
pripovedniškost
pesniškost
nepesniškost
umetniškost
neumetniškost
povzpetniškost
brezkončniškost
protiameriškost
proameriškost
deviškost
dialoškost
ideološkost
neideološkost
frazeološkost
biološkost
nebiološkost
epistemološkost
eshatološkost
patološkost
dialektološkost
antološkost
moškost
nemoškost
preroškost
otroškost
neotroškost
težkost
zaostalost
žalost
ozeblost
oblost
zapadlost
upadlost
razpadlost
medlost
podlost
oslabelost
debelost
celost
necelost
obledelost
pobledelost
zbledelost
ponarodelost
zardelost
pordelost
zatrdelost
otrdelost
omedlelost
zadebelelost
odebelelost
obolelost
zbolelost
razbolelost
ogolelost
osamelost
obnemelost
onemelost
ohromelost
smelost
zaledenelost
poledenelost
zvodenelost
razvodenelost
pozelenelost
pooglenelost
zoglenelost
osteklenelost
zarumenelost
orumenelost
porumenelost
skrepenelost
zagrenelost
olesenelost
neolesenelost
zakostenelost
okostenelost
odrevenelost
ovenelost
uvenelost
sprhnelost
otemnelost
potemnelost
poapnelost
zakrnelost
počrnelost
zakasnelost
pobesnelost
zbesnelost
razbesnelost
poblaznelost
zblaznelost
zapoznelost
oslepelost
prekipelost
ohripelost
otopelost
dospelost
nedospelost
uspelost
neuspelost
zastarelost
ostarelost
pomodrelost
preperelost
zagorelost
ogorelost
razgorelost
okorelost
obnorelost
ponorelost
znorelost
dozorelost
nedozorelost
vrelost
privrelost
zrelost
nezrelost
zakraselost
veselost
neveselost
zaletelost
obletelost
osirotelost
opustelost
zarjavelost
porjavelost
ozdravelost
izkrvavelost
osivelost
posivelost
preživelost
doživelost
ovdovelost
omrtvelost
osiromašelost
oglušelost
naglost
poleglost
obnemoglost
onemoglost
okroglost
omahlost
rahlost
presahlost
usahlost
zatohlost
prhlost
trhlost
nabuhlost
zabuhlost
puhlost
milost
nemilost
čilost
nabreklost
preteklost
predpreteklost
polpreteklost
oteklost
samoniklost
zamolklost
vboklost
izboklost
vzboklost
golost
oholost
zariplost
zasoplost
otrplost
osuplost
odmrlost
premrlost
vrlost
ugaslost
naraslost
zaraslost
obraslost
neobraslost
odraslost
neodraslost
doraslost
nedoraslost
samoraslost
poraslost
neporaslost
vraslost
zraslost
razraslost
kislost
svetlost
votlost
minulost
mrzlost
omrzlost
zmrzlost
pičlost
most
predmost
nemost
gluhonemost
hromost
strmost
razgibanost
nerazgibanost
nagubanost
pokracanost
samooklicanost
poklicanost
nepoklicanost
danost
obvladanost
neobvladanost
sestradanost
izstradanost
gledanost
nepregledanost
razgledanost
nerazgledanost
napovedanost
nenapovedanost
prepovedanost
pridanost
dozidanost
prodanost
neprodanost
razprodanost
vdanost
razbrazdanost
brzdanost
nebrzdanost
obrzdanost
neobrzdanost
razbrzdanost
razuzdanost
profanost
zlaganost
premaganost
nepremaganost
razžaganost
nerazžaganost
zbeganost
tveganost
prefriganost
zasiganost
natrganost
zatrganost
odtrganost
pretrganost
nepretrganost
potrganost
nepotrganost
strganost
raztrganost
iztrganost
izmozganost
ožganost
požganost
spehanost
upehanost
zadihanost
navihanost
privihanost
skrhanost
kuhanost
nekuhanost
omajanost
razmajanost
dotrajanost
prevajanost
razdejanost
nasmejanost
posejanost
neposejanost
razsejanost
razvejanost
odžejanost
pijanost
obsijanost
zapeljanost
zrahljanost
razrahljanost
ponikljanost
preganjanost
zasanjanost
posvinjanost
preluknjanost
nepreluknjanost
podivjanost
zdivjanost
razdivjanost
neučakanost
zapackanost
spackanost
posladkanost
odsekanost
prisekanost
olikanost
neolikanost
poslikanost
zlikanost
nezlikanost
omikanost
neomikanost
pocinkanost
objokanost
razpokanost
razburkanost
popraskanost
razpraskanost
prepleskanost
neprepleskanost
zatreskanost
iskanost
obiskanost
neiskanost
raziskanost
neraziskanost
nahujskanost
pretkanost
vtkanost
osmukanost
presukanost
zmečkanost
načičkanost
srčkanost
nadelanost
nenadelanost
obdelanost
neobdelanost
predelanost
nepredelanost
dodelanost
nedodelanost
podelanost
zdelanost
razdelanost
izdelanost
neizdelanost
preklanost
razklanost
šolanost
nešolanost
všolanost
neizšolanost
slanost
neslanost
čislanost
razvozlanost
nerazvozlanost
humanost
nehumanost
zagnanost
dognanost
nedognanost
ugnanost
neugnanost
preračunanost
nepreračunanost
naravnanost
poravnanost
neporavnanost
uravnanost
zravnanost
izravnanost
neizravnanost
vzravnanost
znanost
neznanost
razcapanost
pokapanost
poklapanost
razdrapanost
zakopanost
razkopanost
oropanost
zastopanost
natrpanost
strpanost
izčrpanost
neizčrpanost
naspanost
nenaspanost
zaspanost
nezaspanost
prespanost
neprespanost
obupanost
nališpanost
zgaranost
zastaranost
nezastaranost
postaranost
prevaranost
začaranost
očaranost
razočaranost
branost
odbranost
neprebranost
ubranost
neubranost
zbranost
nezbranost
neizbranost
zasidranost
pomendranost
preranost
razcefranost
uigranost
neuigranost
razigranost
absorbiranost
neabsorbiranost
tapeciranost
kvalificiranost
nekvalificiranost
polkvalificiranost
diskvalificiranost
elektrificiranost
publiciranost
apliciranost
kompliciranost
sofisticiranost
distanciranost
diferenciranost
nediferenciranost
dislociranost
provociranost
zreduciranost
reproduciranost
degradiranost
privilegiranost
shiranost
variiranost
polakiranost
deblokiranost
apeliranost
profiliranost
emajliranost
izoliranost
neizoliranost
dereguliranost
artikuliranost
neartikuliranost
destimuliranost
akumuliranost
anuliranost
manipuliranost
zmanipuliranost
diplomiranost
armiranost
alarmiranost
afirmiranost
formiranost
deformiranost
nedeformiranost
uniformiranost
informiranost
neinformiranost
treniranost
netreniranost
impregniranost
kombiniranost
fasciniranost
koordiniranost
nekoordiniranost
rafiniranost
nerafiniranost
definiranost
nedefiniranost
discipliniranost
nediscipliniranost
kontaminiranost
eliminiranost
diskriminiranost
determiniranost
nedeterminiranost
aboniranost
dimenzioniranost
kloniranost
komponiranost
tempiranost
skorumpiranost
degeneriranost
regeneriranost
kloriranost
nekloriranost
arbitriranost
centriranost
skoncentriranost
frustriranost
fakturiranost
strukturiranost
zainteresiranost
nezainteresiranost
indeksiranost
avansiranost
dilatiranost
zatiranost
pretiranost
akreditiranost
emitiranost
afektiranost
diktiranost
asfaltiranost
neasfaltiranost
garantiranost
orientiranost
neorientiranost
talentiranost
netalentiranost
zacementiranost
implementiranost
alimentiranost
fermentiranost
argumentiranost
neargumentiranost
dokumentiranost
nedokumentiranost
demontiranost
zmontiranost
bojkotiranost
adaptiranost
akceptiranost
introvertiranost
deportiranost
atestiranost
skonstruiranost
situiranost
kultiviranost
nekultiviranost
motiviranost
demotiviranost
nemotiviranost
devalviranost
promoviranost
rezerviranost
baziranost
specializiranost
socializiranost
materializiranost
industrializiranost
radikaliziranost
formaliziranost
paraliziranost
demoraliziranost
centraliziranost
decentraliziranost
necentraliziranost
dokapitaliziranost
hospitaliziranost
izkristaliziranost
aktualiziranost
stiliziranost
civiliziranost
neciviliziranost
alkoholiziranost
sistemiziranost
urbaniziranost
organiziranost
neorganiziranost
homogeniziranost
feminiziranost
latiniziranost
polariziranost
demilitariziranost
geometriziranost
privatiziranost
sintetiziranost
spolitiziranost
amortiziranost
neamortiziranost
improviziranost
retuširanost
angažiranost
neangažiranost
aranžiranost
preoranost
nepreoranost
primoranost
razoranost
izpranost
prostranost
skuštranost
zabasanost
skesanost
neskesanost
oklesanost
izklesanost
otesanost
neotesanost
počesanost
nepočesanost
zakisanost
skisanost
pisanost
nepisanost
neizpisanost
zabrisanost
prebrisanost
razkosanost
nerazkosanost
razmetanost
prerešetanost
odtehtanost
pretehtanost
nepretehtanost
spitanost
simultanost
spontanost
zamotanost
nezamotanost
poteptanost
navrtanost
prevrtanost
podčrtanost
postanost
stopnjevanost
obsevanost
omadeževanost
neomadeževanost
vsebovanost
podedovanost
zasledovanost
napovedovanost
poškodovanost
nepoškodovanost
negovanost
nenegovanost
ustrahovanost
pričakovanost
nepričakovanost
podkovanost
nepodkovanost
oblikovanost
neoblikovanost
neizoblikovanost
prikovanost
vzvalovanost
zaznamovanost
nezaznamovanost
imenovanost
neimenovanost
zasnovanost
osnovanost
kaznovanost
predkaznovanost
nekaznovanost
zavarovanost
nezavarovanost
zaverovanost
nadzorovanost
nenadzorovanost
psovanost
žrtvovanost
barvanost
nebarvanost
obarvanost
nepobarvanost
popljuvanost
izruvanost
naščuvanost
dokazanost
nedokazanost
zamazanost
podmazanost
umazanost
razmazanost
preplezanost
obrezanost
neobrezanost
odrezanost
prirezanost
porezanost
razrezanost
nerazrezanost
vezanost
nenavezanost
nezavezanost
obvezanost
podvezanost
nepodvezanost
nevezanost
privezanost
neprivezanost
nepovezanost
zvezanost
razvezanost
nerazvezanost
oblizanost
polizanost
izlizanost
nazobčanost
svečanost
zvečanost
zmehčanost
razmehčanost
naveličanost
poveličanost
razkričanost
prepričanost
neprepričanost
zamolčanost
dokončanost
nedokončanost
pokončanost
izkoriščanost
mešanost
zmešanost
opešanost
pogrešanost
zaslišanost
nezaslišanost
stišanost
utišanost
povišanost
prikrajšanost
podaljšanost
poboljšanost
pomanjšanost
zmanjšanost
nezmanjšanost
shujšanost
poslušanost
zaležanost
preležanost
zbližanost
ponižanost
znižanost
obubožanost
zadržanost
pridržanost
vzdržanost
ogabnost
obrabnost
nerabnost
uporabnost
neuporabnost
ošabnost
družabnost
nedružabnost
potrebnost
nepotrebnost
zasebnost
prisebnost
neprisebnost
osebnost
posebnost
brezosebnost
vsebnost
gibnost
negibnost
nepregibnost
neogibnost
samogibnost
upogibnost
neizogibnost
brezhibnost
namembnost
pomembnost
nepomembnost
brezpomembnost
preddobnost
podobnost
nepodobnost
spodobnost
nespodobnost
sodobnost
nesodobnost
istodobnost
udobnost
neudobnost
hudobnost
hidrofobnost
mrakobnost
sladkobnost
mehkobnost
grenkobnost
žalobnost
milobnost
svetlobnost
zlobnost
lenobnost
resnobnost
tesnobnost
narobnost
čarobnost
obrobnost
drobnost
turobnost
sposobnost
nesposobnost
maščobnost
puščobnost
skrbnost
neskrbnost
brezskrbnost
pogubnost
častiljubnost
resnicoljubnost
pravicoljubnost
redoljubnost
svobodoljubnost
bogoljubnost
človekoljubnost
samoljubnost
domoljubnost
nedomoljubnost
poljubnost
miroljubnost
nemiroljubnost
koristoljubnost
gostoljubnost
negostoljubnost
hecnost
preklicnost
nepreklicnost
poklicnost
nepoklicnost
baladnost
hladnost
prikladnost
skladnost
neskladnost
nasladnost
osladnost
provladnost
grmadnost
nenadnost
prepadnost
pripadnost
retrogradnost
uradnost
neuradnost
poluradnost
navadnost
nenavadnost
bednost
dednost
črvojednost
preglednost
nepreglednost
doglednost
nedoglednost
uglednost
neuglednost
zglednost
brezizglednost
omlednost
doslednost
nedoslednost
sladkosnednost
rednost
obrednost
nadrednost
nerednost
prirednost
porednost
vzporednost
nevzporednost
prednost
posrednost
neposrednost
sosrednost
vrednost
nevrednost
protivrednost
častivrednost
manjvrednost
enakovrednost
neenakovrednost
polnovrednost
večvrednost
ničvrednost
razrednost
brezrazrednost
črednost
besednost
nebesednost
dobesednost
redkobesednost
gostobesednost
sosednost
vednost
nezavednost
nevednost
vsevednost
radovednost
povednost
pripovednost
čednost
nečednost
morbidnost
lucidnost
rigidnost
frigidnost
invalidnost
solidnost
nesolidnost
ameboidnost
cikloidnost
paranoidnost
narcisoidnost
fašistoidnost
lipidnost
hibridnost
pridnost
malopridnost
epoksidnost
fluidnost
vidnost
nevidnost
neprevidnost
likvidnost
nelikvidnost
slabovidnost
kratkovidnost
daljnovidnost
jasnovidnost
bistrovidnost
ostrovidnost
razvidnost
dividendnost
svobodnost
nesvobodnost
godnost
lagodnost
nelagodnost
negodnost
ugodnost
neugodnost
prezgodnost
predhodnost
prehodnost
neprehodnost
prihodnost
brezizhodnost
blodnost
plodnost
neplodnost
brezplodnost
modnost
staromodnost
rodnost
mednarodnost
jajcerodnost
nerodnost
blagorodnost
visokorodnost
samorodnost
domorodnost
raznorodnost
sorodnost
nesorodnost
istorodnost
živorodnost
podsodnost
presodnost
usodnost
razsodnost
nerazsodnost
prevodnost
neprevodnost
superprevodnost
dovodnost
proizvodnost
neproizvodnost
epizodnost
nadstandardnost
gardnost
avantgardnost
trdnost
poltrdnost
absurdnost
budnost
spodbudnost
nespodbudnost
nebudnost
odljudnost
priljudnost
nepriljudnost
poljudnost
vljudnost
nevljudnost
zamudnost
širokogrudnost
trudnost
neutrudnost
ostudnost
čudnost
brezzvezdnost
vdolbenost
izdolbenost
borbenost
neborbenost
dražbenost
službenost
neslužbenost
družbenost
nedružbenost
drobcenost
majcenost
dragocenost
obscenost
nagrmadenost
zapadenost
prepadenost
zajedenost
preobjedenost
pojedenost
nepojedenost
razjedenost
medenost
zmedenost
zapredenost
prepredenost
razpredenost
zasedenost
nezasedenost
obsedenost
ubesedenost
prevedenost
neprevedenost
zvedenost
razvedenost
izvedenost
ponečedenost
znajdenost
mondenost
prebodenost
vodenost
obljudenost
neobljudenost
začudenost
zagozdenost
pogozdenost
vseenost
homogenost
nehomogenost
halucinogenost
erogenost
kancerogenost
heterogenost
patogenost
zakajenost
prekajenost
neprekajenost
okajenost
razkajenost
poglajenost
uglajenost
neuglajenost
zglajenost
nezglajenost
izglajenost
neizglajenost
prehlajenost
pohlajenost
usklajenost
neusklajenost
pomlajenost
nadgrajenost
ograjenost
dograjenost
nedograjenost
zgrajenost
nezgrajenost
izgrajenost
neizgrajenost
zasmrajenost
usmrajenost
nasajenost
posajenost
razposajenost
razsajenost
zatajenost
pritajenost
vajenost
odvajenost
nevajenost
privajenost
razvajenost
precejenost
pocejenost
zamejenost
omejenost
neomejenost
razmejenost
rejenost
narejenost
nenarejenost
neponarejenost
nadrejenost
podrejenost
nepodrejenost
prirejenost
razporejenost
nerazporejenost
urejenost
neurejenost
razvejenost
sprijenost
izprijenost
neizprijenost
oddaljenost
razgaljenost
kaljenost
nekaljenost
skaljenost
neskaljenost
ustaljenost
neustaljenost
zavaljenost
užaljenost
razžaljenost
pohabljenost
obrabljenost
neobrabljenost
izrabljenost
neizrabljenost
pozabljenost
nepozabljenost
izžlebljenost
poosebljenost
razosebljenost
zaobljenost
poglobljenost
zarobljenost
podrobljenost
zdrobljenost
razdrobljenost
nezdrobljenost
onesposobljenost
usposobljenost
neusposobljenost
zgrbljenost
zaskrbljenost
preskrbljenost
nepreskrbljenost
oskrbljenost
zabubljenost
pogubljenost
porazgubljenost
izgubljenost
ljubljenost
samozaljubljenost
neljubljenost
priljubljenost
nepriljubljenost
zabeljenost
nezabeljenost
zadebeljenost
prebeljenost
pobeljenost
nepobeljenost
razbeljenost
zaceljenost
nezaceljenost
deljenost
nedeljenost
opredeljenost
neopredeljenost
razdeljenost
nerazdeljenost
utemeljenost
neutemeljenost
naseljenost
nenaseljenost
priseljenost
poseljenost
neposeljenost
razseljenost
zapleveljenost
prenagljenost
zamegljenost
nebogljenost
usmiljenost
neusmiljenost
izpiljenost
neizpiljenost
prisiljenost
neprisiljenost
posiljenost
vsiljenost
maziljenost
ošiljenost
zastekljenost
nezastekljenost
zamamljenost
omamljenost
zmamljenost
zdramljenost
osamljenost
opremljenost
neopremljenost
ozemljenost
našemljenost
zadimljenost
nalomljenost
zlomljenost
nezlomljenost
ohromljenost
podjarmljenost
poneumljenost
razumljenost
nerazumljenost
ogoljenost
nasoljenost
posoljenost
vznejevoljenost
dovoljenost
nezadovoljenost
nedovoljenost
izvoljenost
neizvoljenost
odcepljenost
razcepljenost
nerazcepljenost
prelepljenost
polepljenost
zaslepljenost
preslepljenost
zlepljenost
razkropljenost
poškropljenost
zasopljenost
zatopljenost
stopljenost
raztopljenost
neraztopljenost
podkupljenost
zastrupljenost
osvetljenost
neosvetljenost
prosvetljenost
razsvetljenost
nerazsvetljenost
izbuljenost
oguljenost
prihuljenost
ožuljenost
dobavljenost
nedobavljenost
prijavljenost
neprijavljenost
uveljavljenost
neuveljavljenost
pripravljenost
nepripravljenost
spravljenost
nepospravljenost
zastavljenost
podstavljenost
sestavljenost
nesestavljenost
poenostavljenost
zapostavljenost
razpostavljenost
izpostavljenost
prekrvavljenost
zakrivljenost
nezakrivljenost
skrivljenost
ukrivljenost
izkrivljenost
neizkrivljenost
poživljenost
razživljenost
poduhovljenost
razpolovljenost
zagotovljenost
ugotovljenost
neugotovljenost
izgotovljenost
namišljenost
zamišljenost
premišljenost
nepremišljenost
domišljenost
nedomišljenost
izmišljenost
neizmišljenost
ganjenost
prekanjenost
včlanjenost
seznanjenost
ranjenost
neranjenost
hranjenost
podhranjenost
ohranjenost
nedohranjenost
neohranjenost
ponotranjenost
razprostranjenost
pretanjenost
nastanjenost
pomeščanjenost
podcenjenost
precenjenost
pooglenjenost
zaklenjenost
nezaklenjenost
priklenjenost
sklenjenost
nesklenjenost
vklenjenost
razklenjenost
naplenjenost
členjenost
nečlenjenost
včlenjenost
razčlenjenost
nerazčlenjenost
razplamenjenost
obremenjenost
neobremenjenost
razbremenjenost
spremenjenost
nespremenjenost
omenjenost
neomenjenost
zarumenjenost
porumenjenost
zmenjenost
spenjenost
razpenjenost
zagrenjenost
poslovenjenost
uvenjenost
oženjenost
neoženjenost
nagnjenost
nategnjenost
zategnjenost
potegnjenost
razpotegnjenost
stegnjenost
raztegnjenost
privzdignjenost
ognjenost
zapognjenost
prepognjenost
pripognjenost
upognjenost
neupognjenost
odrgnjenost
zdrgnjenost
navdahnjenost
mahnjenost
razmahnjenost
zapahnjenost
presahnjenost
navdihnjenost
napihnjenost
nabuhnjenost
potuhnjenost
zedinjenost
prefinjenost
ginjenost
prekinjenost
neprekinjenost
razblinjenost
hlinjenost
nehlinjenost
prislinjenost
zakoreninjenost
ukoreninjenost
izkoreninjenost
neizkoreninjenost
olastninjenost
carinjenost
necarinjenost
odrinjenost
razrinjenost
izrinjenost
vinjenost
začinjenost
nezačinjenost
prešinjenost
zamaknjenost
odmaknjenost
pomaknjenost
razmaknjenost
nataknjenost
podtaknjenost
dotaknjenost
nedotaknjenost
nabreknjenost
vzboknjenost
zafrknjenost
zakrknjenost
skrknjenost
prismuknjenost
napolnjenost
dopolnjenost
nedopolnjenost
izpopolnjenost
izpolnjenost
neizpolnjenost
potemnjenost
pozakonjenost
naklonjenost
nenaklonjenost
sklonjenost
zaripnjenost
preščipnjenost
priščipnjenost
otrpnjenost
osupnjenost
obrnjenost
razgrnjenost
okrnjenost
neokrnjenost
strnjenost
prevrnjenost
sprevrnjenost
očrnjenost
razjasnjenost
nerazjasnjenost
upočasnjenost
zresnjenost
zatesnjenost
utesnjenost
pretisnjenost
potisnjenost
stisnjenost
vtisnjenost
presunjenost
sprijaznjenost
izpraznjenost
neizpraznjenost
pogreznjenost
streznjenost
priliznjenost
namrznjenost
zamrznjenost
pomrznjenost
zmrznjenost
nezmrznjenost
zasužnjenost
osvobojenost
neosvobojenost
gojenost
prilagojenost
neprilagojenost
negojenost
vzgojenost
nevzgojenost
privzgojenost
pohojenost
shojenost
neshojenost
zblojenost
oplojenost
neoplojenost
razslojenost
prismojenost
posmojenost
zagnojenost
preznojenost
prepojenost
spojenost
prirojenost
prikrojenost
razkrojenost
nerazkrojenost
živorojenost
mrtvorojenost
potrojenost
nastrojenost
ustrojenost
vrojenost
izrojenost
obsojenost
usojenost
podvojenost
razdvojenost
zasvojenost
prisvojenost
posvojenost
nadarjenost
nenadarjenost
obdarjenost
podarjenost
preudarjenost
poudarjenost
nepoudarjenost
opeharjenost
razjarjenost
zanemarjenost
oparjenost
poparjenost
razmesarjenost
zmrcvarjenost
pokvarjenost
nepokvarjenost
skvarjenost
ustvarjenost
razžarjenost
premerjenost
usmerjenost
neusmerjenost
umerjenost
neumerjenost
zmerjenost
naperjenost
podeseterjenost
postoterjenost
preverjenost
nepreverjenost
početverjenost
vznemirjenost
pomirjenost
nepomirjenost
umirjenost
našopirjenost
zasirjenost
utirjenost
iztirjenost
zamočvirjenost
razširjenost
spokorjenost
nespokorjenost
zaskorjenost
zamorjenost
zagovorjenost
dogovorjenost
nedogovorjenost
natovorjenost
otovorjenost
potvorjenost
razsrjenost
zatrjenost
potrjenost
nepotrjenost
strjenost
nestrjenost
utrjenost
neutrjenost
razburjenost
vzburjenost
podkurjenost
izurjenost
neizurjenost
prebujenost
neprebujenost
utrujenost
odtujenost
mičkenost
lenost
zadebelenost
zelenost
zaželenost
nezaželenost
meglenost
klenost
jeklenost
steklenost
razbolenost
zaposlenost
nezaposlenost
samozaposlenost
pismenost
nepismenost
polpismenost
rumenost
cenenost
stepenost
raztepenost
strupenost
nestrupenost
pomodrenost
suverenost
iskrenost
neiskrenost
naelektrenost
naostrenost
zaostrenost
poostrenost
izostrenost
neizostrenost
napasenost
popasenost
razpasenost
zdolgočasenost
lesenost
mesenost
zanesenost
znesenost
vznesenost
pretresenost
raztresenost
zablatenost
zapečatenost
nezapečatenost
zapletenost
nezapletenost
prepletenost
neprepletenost
sprepletenost
spletenost
nespletenost
vpletenost
razpletenost
opredmetenost
premetenost
pometenost
namagnetenost
nenamagnetenost
zgnetenost
zaščitenost
nezaščitenost
poltenost
hotenost
nehotenost
motenost
nemotenost
razvrednotenost
prepotenost
spotenost
prstenost
občutenost
poštenost
nepoštenost
cerkvenost
necerkvenost
delitvenost
razčlenitvenost
širitvenost
odločitvenost
bistvenost
nebistvenost
svojstvenost
dostojanstvenost
nedostojanstvenost
znanstvenost
neznanstvenost
božanstvenost
ženstvenost
edinstvenost
čustvenost
slovstvenost
izvezenost
zagrizenost
razgrizenost
zasluzenost
predrugačenost
razkačenost
natlačenost
potlačenost
pozlačenost
udomačenost
izenačenost
neizenačenost
označenost
neoznačenost
popačenost
nepopačenost
spačenost
zamračenost
omračenost
pomračenost
prezračenost
neprezračenost
izobčenost
razredčenost
nerazredčenost
prevlečenost
razvlečenost
presenečenost
zapečenost
prepečenost
popečenost
razkrečenost
dorečenost
nedorečenost
ponesrečenost
posrečenost
neposrečenost
izrečenost
neizrečenost
utečenost
razčlovečenost
posvečenost
neposvečenost
prežvečenost
neprežvečenost
vzhičenost
zmaličenost
nezmaličenost
izmaličenost
neizmaličenost
naličenost
nenaličenost
izumetničenost
neizumetničenost
uničenost
zapičenost
nakopičenost
nasičenost
nenasičenost
zasičenost
opravičenost
neopravičenost
upravičenost
neupravičenost
omrtvičenost
potujčenost
oštevilčenost
neoštevilčenost
nagrbančenost
zgrbančenost
nagubančenost
poitalijančenost
zasenčenost
nezasenčenost
osenčenost
osončenost
vbočenost
izbočenost
vzbočenost
ločenost
odločenost
neodločenost
določenost
nedoločenost
usločenost
neizločenost
močenost
osramočenost
razmočenost
razpočenost
ukročenost
neukročenost
poročenost
neporočenost
uročenost
izročenost
osredotočenost
skrčenost
ogorčenost
trčenost
učenost
podučenost
nepodučenost
priučenost
zaključenost
nezaključenost
sključenost
vključenost
izključenost
izmučenost
nepoučenost
obdavčenost
neobdavčenost
pooblaščenost
nepooblaščenost
zamaščenost
omaščenost
raščenost
nezaraščenost
obraščenost
neobraščenost
doraščenost
neporaščenost
vraščenost
zraščenost
razraščenost
nameščenost
umeščenost
razmeščenost
peščenost
ozaveščenost
neozaveščenost
obveščenost
neobveščenost
osveščenost
neosveščenost
izkoriščenost
neizkoriščenost
prečiščenost
neprečiščenost
očiščenost
neočiščenost
počiščenost
razčiščenost
nerazčiščenost
izčiščenost
neizčiščenost
zadoščenost
pogoščenost
zgoščenost
nezgoščenost
koščenost
užaloščenost
razžaloščenost
sploščenost
sproščenost
nesproščenost
povoščenost
namrščenost
uvrščenost
neuvrščenost
razvrščenost
nerazvrščenost
pričvrščenost
zapuščenost
prepuščenost
opuščenost
dopuščenost
nedopuščenost
razpuščenost
naglašenost
nenaglašenost
uglašenost
neuglašenost
razglašenost
preplašenost
splašenost
zamašenost
osiromašenost
okrašenost
neokrašenost
naprašenost
zaprašenost
zastrašenost
prestrašenost
skvašenost
utelešenost
umešenost
pospešenost
nepospešenost
zgrešenost
razrešenost
nerazrešenost
potešenost
nepotešenost
navešenost
uravnovešenost
neuravnovešenost
povešenost
vzvišenost
pokošenost
nepokošenost
posplošenost
donošenost
nedonošenost
ponošenost
iztrošenost
opustošenost
zmršenost
razmršenost
razpršenost
nasršenost
dovršenost
nedovršenost
zadušenost
pridušenost
navdušenost
zdušenost
izkušenost
neizkušenost
nepreizkušenost
obrušenost
neobrušenost
pobrušenost
izbrušenost
neizbrušenost
skrušenost
zrušenost
osušenost
razsušenost
izsušenost
neizsušenost
iznakaženost
skaženost
blaženost
navlaženost
onesnaženost
osnaženost
izobraženost
neizobraženost
nadraženost
razdraženost
vzdraženost
premraženost
zmraženost
poraženost
neporaženost
prepraženost
zastraženost
nezastraženost
osovraženost
naježenost
udeleženost
neudeleženost
soudeleženost
poleženost
zasneženost
razneženost
premreženost
omreženost
postreženost
zaseženost
nezaseženost
preseženost
nepreseženost
uravnoteženost
neuravnoteženost
zveriženost
postriženost
zadolženost
nezadolženost
naloženost
založenost
obloženost
razpoloženost
nerazpoloženost
zloženost
pomnoženost
ogroženost
neogroženost
zgroženost
zakroženost
obkroženost
zaokroženost
oboroženost
neoboroženost
razoroženost
zavoženost
zoženost
vrženost
podvrženost
sprevrženost
privrženost
pomehkuženost
okuženost
neokuženost
združenost
postruženost
reliefnost
apokrifnost
amorfnost
metamorfnost
polimorfnost
izomorfnost
malignost
analognost
lahnost
živahnost
bolehnost
pritlehnost
nenehnost
majhnost
nemajhnost
edinost
troedinost
finost
afinost
endokrinost
bajnost
dodajnost
merodajnost
sijajnost
neomajnost
brezgrajnost
skrajnost
brezkrajnost
trajnost
dolgotrajnost
kratkotrajnost
vztrajnost
tajnost
značajnost
neznačajnost
običajnost
neobičajnost
slučajnost
idejnost
blagodejnost
samodejnost
čarodejnost
dobrodejnost
mejnost
brezmejnost
žejnost
daljnost
temeljnost
željnost
bojaželjnost
ukaželjnost
dobičkaželjnost
oblastiželjnost
častiželjnost
vedoželjnost
škodoželjnost
krvoželjnost
ciljnost
brezciljnost
vesoljnost
voljnost
delavoljnost
nejevoljnost
svojevoljnost
nevoljnost
zadovoljnost
nezadovoljnost
samozadovoljnost
blagovoljnost
zlovoljnost
samovoljnost
prostovoljnost
neprostovoljnost
brezvoljnost
odbojnost
izpodbojnost
prebojnost
neprebojnost
medsebojnost
pogojnost
nepogojnost
brezpogojnost
vzgojnost
pokojnost
spokojnost
nespokojnost
enoslojnost
dvoslojnost
enojnost
znojnost
opojnost
spojnost
vpojnost
razkrojnost
trojnost
presojnost
nepresojnost
prisojnost
prosojnost
neprosojnost
obstojnost
neobstojnost
pristojnost
nepristojnost
dostojnost
nedostojnost
verodostojnost
neverodostojnost
samostojnost
nesamostojnost
dvojnost
razvojnost
bujnost
nujnost
burlesknost
grotesknost
globalnost
samonakladalnost
napadalnost
nenapadalnost
modalnost
fevdalnost
idealnost
neidealnost
realnost
nadrealnost
nerealnost
irealnost
muzealnost
avtokefalnost
triumfalnost
katastrofalnost
legalnost
nelegalnost
ilegalnost
centrifugalnost
epohalnost
patriarhalnost
specialnost
preferencialnost
diferencialnost
esencialnost
potencialnost
ekvipotencialnost
provincialnost
socialnost
asocialnost
nesocialnost
antisocialnost
protisocialnost
psihosocialnost
parcialnost
komercialnost
nekomercialnost
genialnost
ceremonialnost
materialnost
nematerialnost
trivialnost
osvajalnost
proizvajalnost
lojalnost
nelojalnost
ustvarjalnost
neustvarjalnost
soustvarjalnost
kalnost
radikalnost
vertikalnost
rustikalnost
muzikalnost
alkalnost
bifokalnost
lokalnost
minimalnost
optimalnost
infinitezimalnost
geotermalnost
formalnost
neformalnost
normalnost
abnormalnost
nenormalnost
banalnost
fenomenalnost
kardinalnost
finalnost
originalnost
neoriginalnost
marginalnost
kriminalnost
agonalnost
ortogonalnost
nacionalnost
racionalnost
neracionalnost
iracionalnost
senzacionalnost
tradicionalnost
funkcionalnost
nefunkcionalnost
disfunkcionalnost
intencionalnost
konvencionalnost
nekonvencionalnost
emocionalnost
proporcionalnost
neproporcionalnost
regionalnost
embrionalnost
konfesionalnost
nekonfesionalnost
profesionalnost
neprofesionalnost
dimenzionalnost
dvodimenzionalnost
večdimenzionalnost
tonalnost
atonalnost
episkopalnost
liberalnost
neliberalnost
bilateralnost
integralnost
razdiralnost
oziralnost
sakralnost
oralnost
moralnost
amoralnost
nemoralnost
temporalnost
teatralnost
diametralnost
centralnost
astralnost
nevtralnost
figuralnost
pluralnost
ruralnost
abisalnost
paradoksalnost
drsalnost
fatalnost
podtalnost
centripetalnost
vitalnost
transcendentalnost
mentalnost
sentimentalnost
monumentalnost
epikontinentalnost
totalnost
stalnost
nestalnost
brutalnost
breztalnost
dualnost
individualnost
seksualnost
aseksualnost
biseksualnost
homoseksualnost
heteroseksualnost
ritualnost
spiritualnost
aktualnost
neaktualnost
eventualnost
virtualnost
vizualnost
senzualnost
sklicevalnost
sevalnost
uničevalnost
pričevalnost
maščevalnost
poniževalnost
pohvalnost
izzivalnost
neizzivalnost
ovalnost
kljubovalnost
posedovalnost
gospodovalnost
zlogovalnost
obrekovalnost
oblikovalnost
pomilovalnost
tekmovalnost
podkupovalnost
glasovalnost
požrtvovalnost
ukazovalnost
navezovalnost
univerzalnost
kavzalnost
večalnost
slabšalnost
manjšalnost
debelnost
delnost
tridelnost
čudodelnost
dobrodelnost
dvodelnost
brezdelnost
večdelnost
paralelnost
miselnost
domiselnost
nedomiselnost
svobodomiselnost
blagomiselnost
lahkomiselnost
smiselnost
nesmiselnost
brezmiselnost
brezposelnost
umetelnost
plevelnost
načelnost
nenačelnost
breznačelnost
sociabilnost
variabilnost
labilnost
rentabilnost
nerentabilnost
stabilnost
nestabilnost
debilnost
kredibilnost
fleksibilnost
nefleksibilnost
kompatibilnost
nekompatibilnost
konvertibilnost
nekonvertibilnost
senzibilnost
reverzibilnost
ireverzibilnost
obilnost
mobilnost
nemobilnost
gracilnost
domicilnost
redilnost
acidofilnost
hidrofilnost
bazofilnost
agilnost
posojilnost
svojilnost
celilnost
delilnost
krmilnost
hranilnost
senilnost
feminilnost
hlapilnost
cepilnost
sterilnost
samomorilnost
storilnost
silnost
nenasilnost
krasilnost
prisilnost
fosilnost
nosilnost
nenosilnost
subtilnost
netilnost
svetilnost
infantilnost
stilnost
samočistilnost
zdravilnost
pravilnost
nepravilnost
večopravilnost
številnost
nadštevilnost
neštevilnost
mnogoštevilnost
maloštevilnost
polnoštevilnost
brezštevilnost
servilnost
tlačilnost
značilnost
neznačilnost
določilnost
sporočilnost
odrešilnost
izvršilnost
rušilnost
blažilnost
tolažilnost
dražilnost
razkužilnost
bolnost
simbolnost
polnost
nepolnost
dipolnost
nepopolnost
spolnost
nespolnost
drugospolnost
enospolnost
trospolnost
dvospolnost
brezspolnost
grlnost
monogamnost
omamnost
enoramnost
nesramnost
brezsramnost
vzajemnost
izjemnost
ekstremnost
temnost
sublimnost
anonimnost
neanonimnost
legitimnost
nelegitimnost
intimnost
brezimnost
enodomnost
dvodomnost
brezdomnost
lakomnost
častilakomnost
lomnost
enolomnost
verolomnost
vratolomnost
dvolomnost
avtonomnost
neavtonomnost
ogromnost
skromnost
neskromnost
nedvomnost
endotermnost
eksotermnost
uniformnost
abnormnost
enormnost
umnost
neumnost
pogumnost
slaboumnost
doumnost
nedoumnost
svobodoumnost
globokoumnost
enoumnost
topoumnost
bistroumnost
ostroumnost
dvoumnost
nedvoumnost
strumnost
ljubosumnost
begosumnost
razumnost
nerazumnost
sporazumnost
brezumnost
šumnost
polifonost
diahronost
sinhronost
asinhronost
avtohtonost
neavtohtonost
monotonost
hlapnost
nehlapnost
ohlapnost
etapnost
častihlepnost
pohlepnost
slavohlepnost
naklepnost
nenaklepnost
zlepnost
podrepnost
hipnost
razsipnost
otipnost
stereotipnost
higroskopnost
izotropnost
topnost
netopnost
vodotopnost
predpotopnost
izotopnost
pristopnost
nepristopnost
dostopnost
nedostopnost
postopnost
trpnost
dolgotrpnost
strpnost
nestrpnost
izčrpnost
neizčrpnost
zaupnost
obupnost
prikupnost
neprikupnost
celokupnost
skupnost
hrupnost
nehrupnost
brezupnost
solidarnost
legendarnost
radodarnost
neradodarnost
gospodarnost
negospodarnost
udarnost
nepreudarnost
linearnost
nelinearnost
vulgarnost
viharnost
fiduciarnost
subsidiarnost
kapilarnost
polarnost
nepolarnost
bipolarnost
modularnost
regularnost
neregularnost
singularnost
spektakularnost
molekularnost
sekularnost
partikularnost
popularnost
nepopularnost
konzularnost
nemarnost
primarnost
malomarnost
imaginarnost
disciplinarnost
interdisciplinarnost
doktrinarnost
reakcionarnost
revolucionarnost
parnost
neparnost
suhoparnost
soparnost
literarnost
neliterarnost
honorarnost
arbitrarnost
deficitarnost
plebiscitarnost
egalitarnost
totalitarnost
utilitarnost
humanitarnost
unitarnost
avtoritarnost
elementarnost
komplementarnost
fragmentarnost
dokumentarnost
varnost
nevarnost
nenevarnost
kvarnost
tvarnost
stvarnost
nestvarnost
bizarnost
čarnost
jadrnost
modernost
nemodernost
namernost
nenamernost
zlonamernost
dobronamernost
nedobronamernost
sedmernost
licemernost
čemernost
primernost
neprimernost
enakomernost
neenakomernost
prekomernost
somernost
nesomernost
osmernost
enosmernost
istosmernost
dvosmernost
zmernost
sorazmernost
nesorazmernost
nezmernost
čezmernost
izmernost
neizmernost
bisernost
paternost
peternost
deseternost
štirideseternost
enainštirideseternost
dvainštirideseternost
štiriinštirideseternost
triinštirideseternost
sedeminštirideseternost
oseminštirideseternost
petinštirideseternost
devetinštirideseternost
šestinštirideseternost
trideseternost
enaintrideseternost
dvaintrideseternost
štiriintrideseternost
triintrideseternost
sedemintrideseternost
osemintrideseternost
petintrideseternost
devetintrideseternost
šestintrideseternost
sedemdeseternost
enainsedemdeseternost
dvainsedemdeseternost
štiriinsedemdeseternost
triinsedemdeseternost
sedeminsedemdeseternost
oseminsedemdeseternost
petinsedemdeseternost
devetinsedemdeseternost
šestinsedemdeseternost
osemdeseternost
enainosemdeseternost
dvainosemdeseternost
štiriinosemdeseternost
triinosemdeseternost
sedeminosemdeseternost
oseminosemdeseternost
petinosemdeseternost
devetinosemdeseternost
šestinosemdeseternost
petdeseternost
enainpetdeseternost
dvainpetdeseternost
štiriinpetdeseternost
triinpetdeseternost
sedeminpetdeseternost
oseminpetdeseternost
petinpetdeseternost
devetinpetdeseternost
šestinpetdeseternost
devetdeseternost
enaindevetdeseternost
dvaindevetdeseternost
štiriindevetdeseternost
triindevetdeseternost
sedemindevetdeseternost
osemindevetdeseternost
petindevetdeseternost
devetindevetdeseternost
šestindevetdeseternost
šestdeseternost
enainšestdeseternost
dvainšestdeseternost
štiriinšestdeseternost
triinšestdeseternost
sedeminšestdeseternost
oseminšestdeseternost
petinšestdeseternost
devetinšestdeseternost
šestinšestdeseternost
dvajseternost
enaindvajseternost
dvaindvajseternost
štiriindvajseternost
triindvajseternost
sedemindvajseternost
osemindvajseternost
petindvajseternost
devetindvajseternost
šestindvajseternost
deveternost
karakternost
mnogoternost
stoternost
dvestoternost
štiristoternost
tristoternost
sedemstoternost
osemstoternost
petstoternost
devetstoternost
šeststoternost
šesternost
dvanajsternost
enajsternost
štirinajsternost
trinajsternost
sedemnajsternost
osemnajsternost
petnajsternost
devetnajsternost
šestnajsternost
eksternost
vernost
nejevernost
nevernost
vraževernost
lahkovernost
malovernost
praznovernost
dobrovernost
pravovernost
nepravovernost
krivovernost
četvernost
brezvernost
tisočernost
prešernost
ležernost
izbirnost
predirnost
nepredirnost
mirnost
nemirnost
dvotirnost
okvirnost
izvirnost
neizvirnost
močvirnost
obzirnost
neobzirnost
brezobzirnost
širnost
obširnost
zanikrnost
nečimrnost
bornost
dvojambornost
ubornost
zbornost
prodornost
neprodornost
pregornost
nepregornost
inferiornost
superiornost
apriornost
okornost
neokornost
pokornost
nepokornost
spokornost
duhomornost
bratomornost
humornost
sonornost
napornost
nenapornost
odpornost
neodpornost
vodoodpornost
spornost
nespornost
upornost
osornost
deklaratornost
meritornost
kontradiktornost
prostornost
odgovornost
neodgovornost
soodgovornost
pregovornost
pogovornost
zgovornost
tvornost
narodotvornost
zlogotvornost
rakotvornost
besedilotvornost
državotvornost
nedržavotvornost
zornost
nenazornost
nepozornost
prozornost
neprozornost
iluzornost
vzornost
zoprnost
odvetrnost
brezvetrnost
smotrnost
nesmotrnost
urnost
burnost
odurnost
sigurnost
obskurnost
strukturnost
infrastrukturnost
kulturnost
nekulturnost
multikulturnost
hortikulturnost
večkulturnost
ažurnost
neažurnost
klavrnost
jasnost
nejasnost
kasnost
glasnost
breznaglasnost
štiriglasnost
triglasnost
blagoglasnost
neblagoglasnost
zloglasnost
enoglasnost
soglasnost
nesoglasnost
dvoglasnost
brezglasnost
večglasnost
časnost
občasnost
nadčasnost
dolgočasnost
kratkočasnost
sočasnost
istočasnost
pravočasnost
nepravočasnost
brezčasnost
besnost
ekscesnost
desnost
telesnost
netelesnost
breztelesnost
vmesnost
nesnost
resnost
neresnost
presnost
ekspresnost
stresnost
tesnost
netesnost
zrakotesnost
slovesnost
brezkompromisnost
opisnost
nepopisnost
živopisnost
izbrisnost
neizbrisnost
odvisnost
neodvisnost
soodvisnost
sovisnost
kompleksnost
konveksnost
bikonveksnost
fiksnost
paradoksnost
ortodoksnost
zanosnost
odnosnost
soodnosnost
prenosnost
neprenosnost
pogubonosnost
donosnost
nedonosnost
dobičkonosnost
nedobičkonosnost
ponosnost
znosnost
neznosnost
neizprosnost
drsnost
okusnost
neokusnost
gnusnost
debatnost
izdatnost
zagatnost
delikatnost
blatnost
znatnost
neznatnost
hidratnost
hkratnost
mnogokratnost
potratnost
zavratnost
odvratnost
prevratnost
trdovratnost
povratnost
nepovratnost
razvratnost
vzvratnost
citatnost
privatnost
adekvatnost
neadekvatnost
zahrbtnost
zajetnost
podjetnost
nepodjetnost
prijetnost
neprijetnost
verjetnost
neverjetnost
koketnost
preletnost
priletnost
bogokletnost
mladoletnost
celoletnost
polnoletnost
nepolnoletnost
pametnost
nespametnost
žametnost
predmetnost
nepredmetnost
brezpredmetnost
umetnost
magnetnost
diamagnetnost
paramagnetnost
nemagnetnost
feromagnetnost
zagonetnost
strahopetnost
konkretnost
okretnost
neokretnost
diskretnost
nediskretnost
spretnost
nespretnost
promiskuitetnost
anuitetnost
fakultetnost
istovetnost
posvetnost
starosvetnost
prevzetnost
dovzetnost
nedovzetnost
žlahtnost
nežlahtnost
tehtnost
brihtnost
izpodbitnost
neizpodbitnost
morebitnost
pridobitnost
nepridobitnost
samobitnost
prvobitnost
deficitnost
eksplicitnost
profitnost
neprofitnost
elitnost
monolitnost
imenitnost
pitnost
nepitnost
starokopitnost
dendritnost
sitnost
nenasitnost
rodovitnost
nerodovitnost
stanovitnost
nestanovitnost
očitnost
tihožitnost
užitnost
neužitnost
kompaktnost
abstraktnost
eksaktnost
taktnost
netaktnost
efektnost
defektnost
perfektnost
direktnost
korektnost
nekorektnost
arhitektnost
deliktnost
konfliktnost
striktnost
goltnost
pedantnost
redundantnost
ekstravagantnost
elegantnost
arogantnost
variantnost
deviantnost
briljantnost
pikantnost
šokantnost
markantnost
galantnost
negalantnost
nonšalantnost
šarmantnost
dominantnost
disonantnost
tolerantnost
netolerantnost
flagrantnost
interesantnost
militantnost
konstantnost
relevantnost
irelevantnost
brizantnost
impozantnost
fosforescentnost
elektroluminiscentnost
dekadentnost
evidentnost
inteligentnost
neinteligentnost
divergentnost
konvergentnost
urgentnost
valentnost
ambivalentnost
ekvivalentnost
enovalentnost
dvovalentnost
večvalentnost
virulentnost
temperamentnost
vehementnost
imanentnost
permanentnost
dvokomponentnost
transparentnost
indiferentnost
koherentnost
nekoherentnost
latentnost
kompetentnost
nekompetentnost
potentnost
impotentnost
konsistentnost
nekonsistentnost
delikventnost
solventnost
insolventnost
abotnost
slabotnost
begotnost
togotnost
drugotnost
hotnost
strahotnost
nehotnost
tihotnost
bohotnost
blagohotnost
zlohotnost
samohotnost
dobrohotnost
nedobrohotnost
lakotnost
zakotnost
lahkotnost
pravokotnost
nizkotnost
celotnost
motnost
sramotnost
samotnost
dremotnost
temotnost
gmotnost
negmotnost
zmotnost
enotnost
neenotnost
depotnost
lepotnost
dobrotnost
mokrotnost
sprotnost
odsotnost
prisotnost
neprisotnost
vseprisotnost
prvotnost
grozotnost
inertnost
ekspertnost
smrtnost
nesmrtnost
komfortnost
športnost
nešportnost
sortnost
načrtnost
nenačrtnost
premočrtnost
požrtnost
božjastnost
lastnost
oblastnost
hlastnost
večplastnost
slastnost
mastnost
nemastnost
rastnost
kontrastnost
nekontrastnost
strastnost
sladostrastnost
častnost
nečastnost
veličastnost
pošastnost
objestnost
prelestnost
bolestnost
mestnost
umestnost
neumestnost
brezobrestnost
vestnost
nezavestnost
samozavestnost
nesamozavestnost
nevestnost
tankovestnost
brezvestnost
dražestnost
dolgolistnost
debelolistnost
ostrolistnost
koristnost
nekoristnost
brezkoristnost
pristnost
nepristnost
zavistnost
mladostnost
zadostnost
nezadostnost
samozadostnost
pogostnost
malenkostnost
celostnost
necelostnost
skrivnostnost
resničnostnost
krepostnost
drstnost
enoprstnost
svojevrstnost
mnogovrstnost
enakovrstnost
raznovrstnost
zapovrstnost
tovrstnost
istovrstnost
prvovrstnost
zvrstnost
izvrstnost
ustnost
robustnost
prepustnost
neprepustnost
dopustnost
nedopustnost
propustnost
nepropustnost
atributnost
akutnost
priskutnost
absolutnost
trenutnost
okrutnost
čutnost
občutnost
nadčutnost
nečutnost
tankočutnost
tenkočutnost
rahločutnost
nerahločutnost
svetločutnost
sočutnost
nesočutnost
brezčutnost
imunost
zabavnost
prebavnost
dobavnost
davnost
nedavnost
starodavnost
javnost
dejavnost
nedejavnost
nejavnost
veljavnost
neveljavnost
mikavnost
konkavnost
bikonkavnost
delavnost
nedelavnost
svojeglavnost
slavnost
neslavnost
zaznavnost
nezaznavnost
prepoznavnost
neprepoznavnost
spoznavnost
nespoznavnost
razpoznavnost
nerazpoznavnost
ravnost
nadnaravnost
nenaravnost
protinaravnost
sonaravnost
neravnost
nravnost
nenravnost
vodoravnost
pravnost
božjepravnost
nepravnost
pripravnost
nepripravnost
protipravnost
enakopravnost
neenakopravnost
polnopravnost
državnopravnost
delovnopravnost
samoupravnost
brezpravnost
predstavnost
večpredstavnost
enostavnost
postavnost
nepostavnost
ustavnost
neustavnost
protiustavnost
brezustavnost
zveličavnost
težavnost
državnost
nedržavnost
protidržavnost
prizadevnost
neprizadevnost
uvidevnost
neuvidevnost
dozdevnost
krajevnost
pohlevnost
obolevnost
odmevnost
neodmevnost
samoumevnost
vsakodnevnost
pevnost
spevnost
revnost
obsevnost
odsevnost
presevnost
izsevnost
zahtevnost
nezahtevnost
števnost
prištevnost
neprištevnost
poševnost
duševnost
književnost
muževnost
naivnost
livnost
vplivnost
nevplivnost
cepivnost
skrivnost
masivnost
pasivnost
recesivnost
agresivnost
neagresivnost
regresivnost
progresivnost
depresivnost
represivnost
ekspresivnost
posesivnost
permisivnost
refleksivnost
kreativnost
nekreativnost
negativnost
nenegativnost
seronegativnost
iniciativnost
samoiniciativnost
asociativnost
komunikativnost
nekomunikativnost
provokativnost
relativnost
fabulativnost
spekulativnost
špekulativnost
stimulativnost
destimulativnost
nestimulativnost
akumulativnost
aproksimativnost
afirmativnost
formativnost
normativnost
deklarativnost
narativnost
federativnost
degenerativnost
imperativnost
operativnost
kooperativnost
nekooperativnost
iterativnost
pejorativnost
dekorativnost
korporativnost
ilustrativnost
figurativnost
interpretativnost
meditativnost
karitativnost
avtoritativnost
fakultativnost
reprezentativnost
komutativnost
inovativnost
konservativnost
konzervativnost
kapacitivnost
primitivnost
definitivnost
kompetitivnost
intuitivnost
tranzitivnost
senzitivnost
pozitivnost
seropozitivnost
dispozitivnost
aktivnost
neaktivnost
reaktivnost
radioaktivnost
retroaktivnost
hiperaktivnost
atraktivnost
neatraktivnost
efektivnost
neefektivnost
objektivnost
neobjektivnost
subjektivnost
bijektivnost
selektivnost
kolektivnost
retrospektivnost
perspektivnost
neperspektivnost
brezperspektivnost
korektivnost
fiktivnost
restriktivnost
deduktivnost
induktivnost
produktivnost
neproduktivnost
destruktivnost
konstruktivnost
nekonstruktivnost
preventivnost
inventivnost
neinventivnost
motivnost
emotivnost
deskriptivnost
absorptivnost
sugestivnost
distributivnost
invazivnost
odzivnost
neodzivnost
adhezivnost
kohezivnost
vezivnost
prizivnost
impulzivnost
neimpulzivnost
defenzivnost
ofenzivnost
intenzivnost
neintenzivnost
ekstenzivnost
eksplozivnost
subverzivnost
rekurzivnost
ekskluzivnost
izzivnost
vrhovnost
duhovnost
neduhovnost
kovnost
znakovnost
dohodkovnost
likovnost
oblikovnost
strokovnost
nestrokovnost
valovnost
plovnost
neplovnost
protislovnost
neprotislovnost
poslovnost
pojmovnost
ponovnost
snovnost
nesnovnost
vetrovnost
masovnost
časovnost
nadčasovnost
svetovnost
barvnost
nebarvnost
mnogobarvnost
enobarvnost
raznobarvnost
dvobarvnost
živobarvnost
brezbarvnost
krvnost
vročekrvnost
slabokrvnost
malokrvnost
belokrvnost
toplokrvnost
mrzlokrvnost
hladnokrvnost
polnokrvnost
sokrvnost
čistokrvnost
nečistokrvnost
brezkrvnost
prijaznost
neprijaznost
blaznost
klečeplaznost
buržoaznost
opaznost
neopaznost
raznost
praznost
nepraznost
neizraznost
brezizraznost
navideznost
posameznost
dvoreznost
opreznost
neopreznost
treznost
ustreznost
neustreznost
velikopoteznost
širokopoteznost
razteznost
obveznost
neobveznost
dolgoveznost
zveznost
nezveznost
brezzveznost
preciznost
nepreciznost
gracioznost
ambicioznost
neambicioznost
tendencioznost
pretencioznost
grandioznost
religioznost
nereligioznost
antireligioznost
viskoznost
škandaloznost
celuloznost
neceluloznost
famoznost
intravenoznost
voluminoznost
bituminoznost
poznost
pompoznost
groznost
rigoroznost
poroznost
virtuoznost
voznost
nevoznost
neprevoznost
dovoznost
nervoznost
drznost
disperznost
kontroverznost
perverznost
delomrznost
drugačnost
zvijačnost
lačnost
oblačnost
brezoblačnost
mlačnost
odplačnost
neodplačnost
brezplačnost
privlačnost
neprivlačnost
temačnost
domačnost
napačnost
mračnost
zračnost
brezzračnost
gibčnost
negibčnost
občnost
boječnost
bogaboječnost
čuječnost
mlečnost
brezmlečnost
nespečnost
narečnost
gorečnost
oporečnost
neoporečnost
prečnost
povprečnost
nadpovprečnost
podpovprečnost
srečnost
nesrečnost
mesečnost
nosečnost
tečnost
večnost
odvečnost
človečnost
nečlovečnost
molčečnost
všečnost
nevšečnost
samovšečnost
arhaičnost
laičnost
mozaičnost
prozaičnost
sebičnost
nesebičnost
klavstrofobičnost
sporadičnost
bledičnost
posledičnost
besedičnost
periodičnost
neperiodičnost
melodičnost
nemelodičnost
metodičnost
nemetodičnost
specifičnost
nespecifičnost
filozofičnost
magičnost
tragičnost
elegičnost
nevralgičnost
nostalgičnost
logičnost
alogičnost
analogičnost
nelogičnost
letargičnost
alergičnost
energičnost
psihičnost
anarhičnost
monarhičnost
hierarhičnost
pravljičnost
avtarkičnost
ličnost
muzikaličnost
alkaličnost
enokaličnost
dvokaličnost
teatraličnost
bibličnost
brezobličnost
odličnost
beličnost
enoceličnost
psihedeličnost
rdečeličnost
idiličnost
neidiličnost
ciriličnost
cikličnost
acikličnost
necikličnost
heterocikličnost
diaboličnost
simboličnost
hiperboličnost
bledoličnost
mnogoličnost
melanholičnost
beloličnost
debeloličnost
enoličnost
raznoličnost
dvoličnost
sličnost
pritličnost
pouličnost
različnost
mrzličnost
mičnost
dinamičnost
nedinamičnost
hidrodinamičnost
elektrodinamičnost
posamičnost
blasfemičnost
elektrokemičnost
fotokemičnost
polemičnost
anemičnost
nepremičnost
komičnost
tragikomičnost
ekonomičnost
neekonomičnost
ritmičnost
neritmičnost
algoritmičnost
seizmičnost
ničnost
mehaničnost
nemehaničnost
vodeničnost
fotogeničnost
nefotogeničnost
higieničnost
nehigieničnost
izmeničnost
asteničnost
tehničnost
biotehničnost
ciničnost
apoliničnost
himničnost
kakofoničnost
lakoničnost
demoničnost
harmoničnost
neharmoničnost
disharmoničnost
ironičnost
platoničnost
resničnost
nadresničnost
neresničnost
etničnost
prazničnost
heroičnost
stoičnost
tipičnost
atipičnost
netipičnost
geotropičnost
utopičnost
navpičnost
sferičnost
koleričnost
numeričnost
generičnost
eteričnost
ezoteričnost
histeričnost
liričnost
empiričnost
satiričnost
metaforičnost
alegoričnost
kategoričnost
kaloričnost
retoričnost
notoričnost
historičnost
provizoričnost
fotogrametričnost
simetričnost
asimetričnost
nesimetričnost
aksonometričnost
električnost
dielektričnost
policentričnost
koncentričnost
geocentričnost
egocentričnost
antropocentričnost
ekscentričnost
mavričnost
klasičnost
neklasičnost
toksičnost
dramatičnost
nedramatičnost
melodramatičnost
gramatičnost
shematičnost
emblematičnost
problematičnost
neproblematičnost
sistematičnost
nesistematičnost
pragmatičnost
flegmatičnost
paradigmatičnost
enigmatičnost
simptomatičnost
avtomatičnost
karizmatičnost
fanatičnost
apatičnost
antipatičnost
simpatičnost
nesimpatičnost
demokratičnost
nedemokratičnost
protidemokratičnost
aristokratičnost
statičnost
antistatičnost
ekstatičnost
etičnost
ejdetičnost
neetičnost
jetičnost
hermetičnost
magnetičnost
elektrokinetičnost
kibernetičnost
nepoetičnost
petičnost
heretičnost
diuretičnost
patetičnost
nepatetičnost
sintetičnost
estetičnost
rahitičnost
kitičnost
političnost
apolitičnost
nepolitičnost
kritičnost
nekritičnost
samokritičnost
družbenokritičnost
didaktičnost
faktičnost
praktičnost
nepraktičnost
taktičnost
hektičnost
dialektičnost
nedialektičnost
eklektičnost
antičnost
romantičnost
neromantičnost
identičnost
avtentičnost
neavtentičnost
kaotičnost
anekdotičnost
omotičnost
erotičnost
neerotičnost
sklerotičnost
nevrotičnost
eksotičnost
asimptotičnost
skeptičnost
aseptičnost
eliptičnost
stičnost
bombastičnost
elastičnost
neelastičnost
plastičnost
neplastičnost
drastičnost
fantastičnost
propagandističnost
mazohističnost
monarhističnost
surrealističnost
nacionalsocialističnost
senzacionalističnost
fatalističnost
dualističnost
aktualističnost
mističnost
evfemističnost
pesimističnost
optimističnost
konformističnost
determinističnost
darvinističnost
ekshibicionističnost
iluzionističnost
oportunističnost
evharističnost
militarističnost
aforističnost
protiterorističnost
seksističnost
grosističnost
etatističnost
avtističnost
hinduističnost
pozitivističnost
konstruktivističnost
mačističnost
antifašističnost
fetišističnost
diagnostičnost
prognostičnost
akustičnost
hermenevtičnost
pravičnost
nepravičnost
levičnost
krivičnost
nadpolovičnost
mrtvičnost
bazičnost
jezičnost
drugojezičnost
enojezičnost
dvojezičnost
večjezičnost
dionizičnost
katarzičnost
vročičnost
mišičnost
množičnost
številčnost
celoštevilčnost
žolčnost
bilančnost
natančnost
nenatančnost
reprezentančnost
distančnost
luminiscenčnost
elektroluminiscenčnost
kadenčnost
tendenčnost
preferenčnost
diferenčnost
interferenčnost
konkurenčnost
nekonkurenčnost
senčnost
sekvenčnost
končnost
dokončnost
nedokončnost
neskončnost
brezkončnost
sončnost
bodočnost
mogočnost
vsemogočnost
tekočnost
poskočnost
ločnost
odločnost
neodločnost
določnost
nedoločnost
krvoločnost
razločnost
nerazločnost
nemočnost
pravnomočnost
nepravnomočnost
brezmočnost
ročnost
baročnost
odročnost
področnost
svojeročnost
priročnost
nepriročnost
dolgoročnost
enakoročnost
kratkoročnost
desnoročnost
recipročnost
vzročnost
sočnost
točnost
netočnost
nepretočnost
zvočnost
blagozvočnost
enakozvočnost
brezzvočnost
navzočnost
nenavzočnost
vsenavzočnost
sklepčnost
nesklepčnost
varčnost
izbirčnost
neizbirčnost
zadirčnost
srčnost
prisrčnost
trdosrčnost
blagosrčnost
širokosrčnost
ozkosrčnost
malosrčnost
milosrčnost
nemilosrčnost
dobrosrčnost
odkritosrčnost
neodkritosrčnost
brezsrčnost
bučnost
naključnost
nenaključnost
izključnost
mučnost
poučnost
živčnost
ješčnost
neješčnost
središčnost
plašnost
siromašnost
samopašnost
prašnost
strašnost
neustrašnost
neneustrašnost
smešnost
uspešnost
neuspešnost
brezuspešnost
grešnost
brezgrešnost
požrešnost
slišnost
neslišnost
zatišnost
razkošnost
splošnost
vsesplošnost
pogrošnost
dovršnost
nedovršnost
površnost
izvršnost
trebušnost
zadušnost
predušnost
nepredušnost
blagodušnost
velikodušnost
malodušnost
enodušnost
ravnodušnost
dobrodušnost
prostodušnost
brezdušnost
debelušnost
naglušnost
oglušnost
slušnost
neposlušnost
hudomušnost
neporušnost
sušnost
pravšnost
lažnost
vlažnost
snažnost
nesnažnost
arbitražnost
sovražnost
enoetažnost
dvoetažnost
reportažnost
važnost
bežnost
sredobežnost
neizbežnost
brezmadežnost
čudežnost
hvaležnost
nehvaležnost
nadležnost
deležnost
enakoležnost
nežnost
trpežnost
netrpežnost
obsežnost
vseobsežnost
presežnost
krivoprisežnost
dosežnost
nedosežnost
dalekosežnost
daljnosežnost
razsežnost
trirazsežnost
enorazsežnost
dvorazsežnost
večrazsežnost
težnost
betežnost
sredotežnost
breztežnost
knjižnost
neknjižnost
približnost
ponižnost
brezbrižnost
navskrižnost
prestižnost
dolžnost
nedolžnost
branžnost
nabožnost
pobožnost
ubožnost
brezbožnost
trdokožnost
mehkokožnost
debelokožnost
podložnost
nepodložnost
priložnost
položnost
složnost
nesložnost
zložnost
nezložnost
mnogozložnost
možnost
nemožnost
nepremožnost
zmožnost
delazmožnost
nezmožnost
četveronožnost
raznožnost
krožnost
polkrožnost
prožnost
neprožnost
tožnost
otožnost
domotožnost
nezadržnost
zdržnost
vzdržnost
nevzdržnost
tržnost
netržnost
kužnost
nekužnost
mehkužnost
brezkužnost
služnost
uslužnost
zadružnost
post
slepost
krepost
srepost
kompost
skopost
topost
dvokrpost
cesarost
starost
hrabrost
jedrost
vedrost
modrost
mnogoterost
raznoterost
pikrost
mokrost
iskrost
norost
prost
trost
hitrost
pestrost
bistrost
nebistrost
ostrost
neostrost
plavolasost
robatost
zobatost
bradatost
bogatost
nebogatost
bahatost
suhljatost
okatost
čokatost
oglatost
kosmatost
škrobnatost
vodnatost
zvezdnatost
gozdnatost
drobnovlaknatost
žilnatost
jedrnatost
zrnatost
dolgozrnatost
drobnozrnatost
klasnatost
mesnatost
rožnatost
goratost
nosatost
prsatost
glavatost
podolgovatost
plečatost
ploščatost
košatost
tršatost
možatost
nemožatost
zadetost
prizadetost
neprizadetost
sprejetost
nesprejetost
sprijetost
nesprijetost
ujetost
zakletost
ukletost
posnetost
neposnetost
vnetost
razvnetost
napetost
prednapetost
nenapetost
zapetost
odpetost
pripetost
dolgopetost
spetost
vpetost
razpetost
vzpetost
zagretost
pregretost
ogretost
pogretost
razgretost
zavretost
povretost
preživetost
doživetost
nedoživetost
izživetost
neizživetost
svetost
zavzetost
nezavzetost
prevzetost
izvzetost
načetost
nenačetost
prežetost
izžetost
nabitost
nenabitost
zabitost
pobitost
ubitost
zbitost
razbitost
srditost
temeljitost
zalitost
ulitost
zlitost
razlitost
pomitost
nepomitost
znamenitost
plemenitost
neplemenitost
kremenitost
korenitost
nagnitost
kamnitost
zakonitost
nezakonitost
protizakonitost
zapitost
opitost
razvpitost
izpitost
neizpitost
nabritost
preritost
zakritost
nezakritost
odkritost
neodkritost
prekritost
prikritost
neprikritost
pokritost
nepokritost
skritost
razkritost
nerazkritost
jeznoritost
razritost
sitost
častitost
navitost
zavitost
ognjevitost
stopnjevitost
bojevitost
nebojevitost
slojevitost
krčevitost
hribovitost
plodovitost
čudovitost
zmagovitost
strahovitost
duhovitost
neduhovitost
slikovitost
učinkovitost
neučinkovitost
sunkovitost
bliskovitost
ploskovitost
valovitost
celovitost
necelovitost
silovitost
slovitost
enovitost
členovitost
povitost
plastovitost
grozovitost
barvitost
zvitost
razvitost
nerazvitost
izrazitost
neizrazitost
spočitost
nespočitost
zadrtost
podrtost
razdrtost
premrtost
zaprtost
nezaprtost
odprtost
neodprtost
podprtost
nepodprtost
oprtost
sprtost
uprtost
razprtost
natrtost
zatrtost
potrtost
strtost
nezastrtost
razprostrtost
zavrtost
zazrtost
prezrtost
nažrtost
zvestost
nezvestost
čistost
nečistost
tolstost
gostost
prostost
čvrstost
pustost
nadutost
krutost
nasutost
zasutost
nezasutost
obsutost
bebavost
gobavost
grbavost
škrbavost
mencavost
sprenevedavost
zvedavost
gizdavost
cagavost
begavost
pegavost
šegavost
nergavost
vijugavost
bahavost
mlahavost
bolehavost
muhavost
majavost
sajavost
brbljavost
mozoljavost
metljavost
hrustljavost
trakuljavost
kruljavost
žuljavost
domišljavost
krmežljavost
sanjavost
blodnjavost
popenjavost
spreminjavost
vonjavost
godrnjavost
rjavost
garjavost
kujavost
dlakavost
rakavost
opotekavost
čvekavost
bledikavost
pritlikavost
starikavost
jezikavost
jokavost
lokavost
smrkavost
laskavost
nelaskavost
raskavost
luskavost
nitkavost
mečkavost
piškavost
svojeglavost
vročeglavost
poniglavost
trdoglavost
dolgoglavost
kratkoglavost
debeloglavost
okrogloglavost
puhloglavost
gologlavost
samoglavost
trmoglavost
drobnoglavost
vodenoglavost
topoglavost
noroglavost
bistroglavost
vrtoglavost
razoglavost
brezglavost
kilavost
škilavost
skrilavost
žilavost
dremavost
slinavost
zrnavost
hrapavost
šepavost
hripavost
varavost
brbravost
kodravost
zdravost
nezdravost
cmeravost
frfravost
vihravost
čiravost
ikravost
turavost
hvalisavost
blebetavost
drgetavost
zaletavost
klepetavost
ihtavost
žaltavost
grintavost
hlastavost
hrastavost
krastavost
glistavost
mazavost
odrezavost
solzavost
kozavost
sluzavost
luknjičavost
sumničavost
kričavost
bradavičavost
pršičavost
rožičavost
renčavost
čenčavost
mravljinčavost
grčavost
norčavost
vreščavost
bolščavost
plešavost
golšavost
mršavost
višnjevost
levost
ničevost
goljufivost
nagajivost
kaljivost
nekaljivost
taljivost
šaljivost
žaljivost
obrabljivost
uporabljivost
neuporabljivost
izrabljivost
vabljivost
nevabljivost
pozabljivost
nepozabljivost
gibljivost
negibljivost
upogibljivost
zgibljivost
dobljivost
drobljivost
pronicljivost
zbadljivost
obvladljivost
neobvladljivost
dopadljivost
nedopadljivost
popadljivost
vpadljivost
nevpadljivost
razgradljivost
nerazgradljivost
smradljivost
zajedljivost
ujedljivost
spogledljivost
sledljivost
odvedljivost
prevedljivost
neprevedljivost
odpovedljivost
neodpovedljivost
dopovedljivost
nedopovedljivost
izvedljivost
neizvedljivost
vidljivost
nezavidljivost
predvidljivost
nepredvidljivost
zazidljivost
nezazidljivost
iznajdljivost
neiznajdljivost
prilagodljivost
neprilagodljivost
škodljivost
neškodljivost
vodljivost
smrdljivost
utrudljivost
neutrudljivost
deljivost
nedeljivost
opredeljivost
neopredeljivost
razdeljivost
nerazdeljivost
zapeljivost
izpeljivost
neizpeljivost
razveseljivost
nerazveseljivost
vseljivost
nevseljivost
poželjivost
premagljivost
nepremagljivost
dosegljivost
nedosegljivost
zategljivost
raztegljivost
neraztegljivost
iztegljivost
ubogljivost
neubogljivost
zmogljivost
nezmogljivost
upogljivost
neupogljivost
porogljivost
odvrgljivost
ovrgljivost
neovrgljivost
omahljivost
neomahljivost
usahljivost
neusahljivost
zasmehljivost
posmehljivost
trohljivost
srhljivost
vsiljivost
nevsiljivost
vzgojljivost
razkrojljivost
nerazkrojljivost
osvojljivost
neosvojljivost
odtujljivost
neodtujljivost
premakljivost
nepremakljivost
spakljivost
dotakljivost
nedotakljivost
spotakljivost
nabrekljivost
obrekljivost
izrekljivost
neizrekljivost
spotikljivost
pomanjkljivost
razpokljivost
zafrkljivost
mamljivost
sprejemljivost
nesprejemljivost
oprijemljivost
neoprijemljivost
dojemljivost
nedojemljivost
stremljivost
pojmljivost
nepojmljivost
lomljivost
nelomljivost
zlomljivost
nezlomljivost
zapomljivost
dvomljivost
umljivost
doumljivost
nedoumljivost
sumljivost
nesumljivost
razumljivost
nerazumljivost
ganljivost
ranljivost
neranljivost
hranljivost
nehranljivost
odstranljivost
neodstranljivost
tanljivost
neprecenljivost
zamenljivost
nezamenljivost
spremenljivost
nespremenljivost
pomenljivost
izmenljivost
neizmenljivost
minljivost
neminljivost
izpolnljivost
neizpolnljivost
sklonljivost
nesklonljivost
uklonljivost
neuklonljivost
obrnljivost
neobrnljivost
presunljivost
preračunljivost
nepreračunljivost
izračunljivost
neizračunljivost
voljivost
zadovoljivost
nezadovoljivost
kapljivost
hlapljivost
nehlapljivost
cepljivost
razcepljivost
lepljivost
nelepljivost
zlepljivost
vzkipljivost
otipljivost
neotipljivost
topljivost
netopljivost
nepotopljivost
raztopljivost
neraztopljivost
zaupljivost
nezaupljivost
kupljivost
podkupljivost
nepodkupljivost
osupljivost
marljivost
zanemarljivost
nezanemarljivost
varljivost
pokvarljivost
nepokvarljivost
očarljivost
žarljivost
berljivost
neberljivost
merljivost
nemerljivost
primerljivost
neprimerljivost
neizmerljivost
soizmerljivost
izterljivost
neizterljivost
preverljivost
nepreverljivost
zadirljivost
predirljivost
vznemirljivost
nevznemirljivost
pomirljivost
nepomirljivost
prepirljivost
prezirljivost
razširljivost
umrljivost
neumrljivost
gorljivost
negorljivost
udvorljivost
govorljivost
neizgovorljivost
uprizorljivost
razburljivost
vzburljivost
ugasljivost
neugasljivost
zanesljivost
nezanesljivost
prizanesljivost
neprizanesljivost
pretresljivost
zapisljivost
stisljivost
nestisljivost
prenosljivost
neprenosljivost
zaposljivost
drsljivost
ščegetljivost
presenetljivost
gnetljivost
snetljivost
vnetljivost
nevnetljivost
trepetljivost
drhtljivost
nasitljivost
nenasitljivost
častitljivost
čitljivost
nečitljivost
togotljivost
zmotljivost
nezmotljivost
dobrotljivost
ukrotljivost
neukrotljivost
vrtljivost
nadomestljivost
nenadomestljivost
zgostljivost
milostljivost
oprostljivost
neoprostljivost
odpustljivost
neodpustljivost
dopustljivost
nedopustljivost
popustljivost
nepopustljivost
občutljivost
neobčutljivost
spoštljivost
nespoštljivost
prebavljivost
neprebavljivost
ozdravljivost
neozdravljivost
zapravljivost
opravljivost
popravljivost
nepopravljivost
spravljivost
nespravljivost
obotavljivost
nastavljivost
zastavljivost
predstavljivost
nepredstavljivost
odstavljivost
neodstavljivost
prestavljivost
sestavljivost
dostavljivost
nedostavljivost
zaustavljivost
nezaustavljivost
razstavljivost
nerazstavljivost
ponovljivost
neponovljivost
ugotovljivost
neugotovljivost
bojazljivost
dokazljivost
nedokazljivost
pazljivost
nepazljivost
opazljivost
razljivost
neizrazljivost
jezljivost
nalezljivost
nenalezljivost
raztezljivost
vezljivost
razvezljivost
nerazvezljivost
grozljivost
izmuzljivost
plačljivost
neizplačljivost
povračljivost
vlečljivost
zaničljivost
uresničljivost
neuresničljivost
uničljivost
neuničljivost
prepričljivost
neprepričljivost
opravičljivost
neopravičljivost
kočljivost
ločljivost
odločljivost
neodločljivost
neločljivost
določljivost
nedoločljivost
razločljivost
nerazločljivost
premočljivost
nepremočljivost
omočljivost
neomočljivost
priporočljivost
nepriporočljivost
sporočljivost
nevročljivost
krčljivost
nekrčljivost
učljivost
izključljivost
obdavčljivost
neobdavčljivost
unovčljivost
voščljivost
nevoščljivost
privoščljivost
plašljivost
vprašljivost
strašljivost
rešljivost
nerešljivost
pogrešljivost
nepogrešljivost
zgrešljivost
nezgrešljivost
razrešljivost
nerazrešljivost
potešljivost
nepotešljivost
poboljšljivost
nepoboljšljivost
pohujšljivost
razpršljivost
izvršljivost
neizvršljivost
dušljivost
preglušljivost
poslušljivost
krušljivost
neporušljivost
utolažljivost
neutolažljivost
dražljivost
zdražljivost
razdražljivost
vzdražljivost
grabežljivost
sramežljivost
nesramežljivost
potrpežljivost
nepotrpežljivost
darežljivost
ustrežljivost
neustrežljivost
odložljivost
neodložljivost
razpoložljivost
zložljivost
razložljivost
nerazložljivost
nezložljivost
tožljivost
neiztožljivost
zdržljivost
vzdržljivost
združljivost
razdružljivost
nerazdružljivost
nezdružljivost
izpolnjivost
kalivost
zanimivost
nezanimivost
lenivost
plesnivost
kaznivost
nekaznivost
ljubeznivost
neljubeznivost
lažnivost
igrivost
krivost
nekrivost
iskrivost
sivost
črvivost
ušivost
živost
neživost
radoživost
trdoživost
dolgoživost
lahkoživost
kratkoživost
kakovost
jalovost
novost
surovost
gotovost
negotovost
plitvost
mrtvost
občost
ješčost
neješčost
teščost
veščost
neveščost
svežost


glej vse besede, ki konča z ost
glej vse besede, ki konča z bost
glej vse besede, ki konča z cost
glej vse besede, ki konča z dost
glej vse besede, ki konča z gost
glej vse besede, ki konča z host
glej vse besede, ki konča z jost
glej vse besede, ki konča z kost
glej vse besede, ki konča z lost
glej vse besede, ki konča z most
glej vse besede, ki konča z nost
glej vse besede, ki konča z post
glej vse besede, ki konča z rost
glej vse besede, ki konča z sost
glej vse besede, ki konča z tost
glej vse besede, ki konča z vost
glej vse besede, ki konča z čost
glej vse besede, ki konča z žost


 

 
Seznam besed -